Filer til tryk
Filer til trykk
Dateien zum Druck
Files for printing

Aflevering af filer til tryk – Preflight
Avlevering af filer til trykk – Preflight
Preflight von Dokumenten zum Druck
Preflight of pressready documents

Check af dokumenter til tryk: Indstillinger til InDesign-Preflight
Sjek av dokumenter til trykk: Innstillinger for InDesign Preflight
Anleitung und Voreinstellungen für den InDesign Preflight
Instructions and settings for InDesign Preflight

Aflevering af filer til tryk – Package
Samling av filer til trykk – Package
Sammeln von Dateien zum Druck – Package
Collecting of files for printing – Package

Samlefunktion til at sikre at alle fonte og billeder kommer med, når et åbent dokument sendes til tryk
Samlingsfunksjon for å sikre at alle fonter og bilder er inkludert, når et åpent dokument sendes til trykk
Sammlungsfunktion, die sichert, dass alle Schriftarten und Bilder enthalten sind, wenn ein Dokument zum Druck gesendet wird
Collection function to ensure that all fonts and images are included, when an open document is sent to print

Aflevering af filer til trykkeriet
Avlevering af filer til trykkeriet
Senden von Dateien zur Druckerei
How to send files for printing

Generelt
Generelt
Generelles
In general

InDesign – Check af farvebrug i dokumenter
InDesign – Sjekk av fargebruk i dokumenter
InDesign – Check der angewandten Farben in InDesign
InDesign – How to check color usage in a document

Denne vejledning fortæller, hvordan man kan vise, checke og tilrette samtlige farver i et dokument.
Denne veiledningen forklarer hvordan du viser, kontrollerer og justerer alle farger i et dokument.
Diese Anleitung zeigt, wie man alle Farben in einem Dokument anzeigen, prüfen und zum Druck anpassen kann.
This guide shows how to view, check and edit all colors in a document.

Fremstilling af PDF til tryk
Fremstilling av PDF til trykk
PDF zum Druck
How to create a print-ready PDF

Vejledning og indstillinger til PDF-eksport
Veiledning og innstillinger for PDF-eksport
Anleitung und Einstellungen für den PDF-Export
Guide and PDF-export settings

Rettelser i PDF
Rettelser i PDF

Denne vejledning fortæller, hvordan man ved rigtig brug af kommenteringsværktøjerne i Adobe’s Acrobat Reader program automatisk kan overføre alle tekstrettelser til InDesign; desuden et par tips og tricks til både korrekturlæsere og grafikere.
Denne veiledningen forklarer hvordan du, ved å bruke kommentarverktøyene i Adobes Acrobat Reader-program, automatisk kan overføre alle tekstkorrigeringer til InDesign; også noen tips og triks for både korrekturlesere og grafiske designere.

Omslag: Målberegning
Omslag: Målberegning
Umschlag: Berechnung
Cover: Measurement calculation

Rygberegning m.m.
Ryggberegning m.m.
Berechnung des Buchrückens u.a.
Calculation of spine width etc.

Omslag: Opsætning
Omslag: Oppsetning
Umschlags-Schablonen
Cover template

Glat afskåret, flapomslag, helbindsomslag, smudsomslag
Glatt avskåret, klaffomslag, helbindsomslag, smussomslag
Broschurenumschlag, Klappenumschlag, Bezug, Schutzumschlag
Cut softcover, soft cover with flaps, hardcover, dust jacket

Omslagstyper
Omslagstyper
Umschlagstypen
Cover styles

Eksempler m.m.
Eksempler m.m.
Beispiele u.a.
Examples, etc.

Se flere vejledninger her Se flere veiledninger her
Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at maile eller ringe Har du spørsmål er du alltid velkommen til å sende en e-post eller ringe Bei Fragen wenden Sie sich gerne an eine unserer Kontaktpersonen If you still have questions, please do not hesitate to call or email us