Opsætning af omslag
Opsetting av omslag
Umschlags-Schablonen
Cover templates

Din ordrestyrer sender dig altid gerne en opstregning af omslaget i det rigtige format til din bog,
enten som PDF eller InDesign (IDML).
Din ordrestyrer sender dig altid gerne en opstregning af omslaget i det rigtige format til din bog,
enten som PDF eller InDesign (IDML).
Ihr Projektmanager sendet Ihnen gerne einen Umriss des Umschlages im richtigen Format zu Ihrem Buch, entweder als PDF oder InDesign-Dokument (IDML) zu.
Your project manager will always be happy to send you a template of the cover in the correct format for Your book, either as PDF or InDesign (IDML).
Skabelonen til et helbindsomslag kan fx se sådan ud.
Skabelonen til et helbindsomslag kan fx se sådan ud.
Die Vorlage für ein Hardcover z.B. könnte so aussehen.
The template for a jardcover could look like this, for example.
Laget ‘Preview uden ombuk’ kan lægges øverst for at vurdere det færdige omslag.
Laget ‘Preview uden ombuk’ kan lægges øverst for at vurdere det færdige omslag.
Die Ebene ‘Preview uden ombuk’ kann oberst gelegt werden, um den fertigen Umschlag zu beurteilen.
The layer ‘Preview uden ombuk’ layer can be placed on top to assess the finished cover.
Skjul gerne de nederste lag, men slet dem venligst ikke, da trykkeriet bruger dem til at checke formatet.
Skjul gerne de nederste lag, men slet dem venligst ikke, da trykkeriet bruger dem til at checke formatet.
Sie können die unteren Schichten gerne ausblenden, aber bitte nicht löschen, da sie von der Druckerei zur Überprüfung des Formats verwendet werden.
Feel free to hide the bottom layers, but please do delete them as they are used by the printing company to check the format.

Omslagstyper
Omslagstyper
Umschlagstypen
Cover types

Her kan du finde tips og detaljerede vejledninger til opsætning af forskellige omslagstyper, ud fra målene i Narayana Press omslagsberegning.
Her kan du finde tips og detaljerede vejledninger til opsætning af forskellige omslagstyper, ud fra målene i Narayana Press omslagsberegning.
Hier finden Sie Tipps und detaillierte Anleitungen zum Einrichten verschiedener Cover-Typen, basierend auf den Maßen der Narayana Press Cover-Berechnung.
Here you can find tips and detailed instructions for setting up different types of covers, based on Narayana Press’ cover calculation.