Udvalg af bøger
Utvalg av bøker
Auswahl von Büchern
Selection of books

Under de forskellige kategorier til venstre vises et udvalg
af bøger trykt hos Narayana Press.
Under de forskjellige kategorier til venstre vises et utvalg
av bøker trykt hos Narayana Press.
Unter den verschiedenen Kategorien zur Linken sehen Sie eine Auswahl
von Büchern, die bei Narayana Press gedruckt wurden.
A selection of books that have been printed at Narayana Press
is shown under the different categories to the left.

Asger Jorn og Gérard Franceschi i Skåne

Af Lars Morell.
Udgivet af Foreningen Asger Jorn’s Venner, 2021.
Del af serie. Glatafskåret omslagsbog med omlagt smudsomslag. 64 sider.

Asger Jorn og Gérard Franceschi i Skåne

Av Lars Morell.
Utgitt av Foreningen Asger Jorn’s Venner, 2021.
Del af serie. Glatafskåret omslagsbog med omlagt smudsomslag. 64 sider.

Asger Jorn og Gérard Franceschi i Skåne

‘Asger Jorn und Gérard Franceschi in Skåne’; von Lars Morell.
Herausgegeben von dem Verein Asger Jorn‘s Freunde, 2021.
Teil einer Serie. Broschur mit Schutzumschlag. 64 Seiten.

Asger Jorn og Gérard Franceschi i Skåne

By Lars Morell.
Published by Foreningen Asger Jorn’s Venner, 2021.
Part of a series. Softcover with dustjacket.