Udvalg af bøger
Utvalg av bøker
Auswahl von Büchern
Selection of books

Under de forskellige kategorier til venstre vises et udvalg
af bøger trykt hos Narayana Press.
Under de forskjellige kategorier til venstre vises et utvalg
av bøker trykt hos Narayana Press.
Unter den verschiedenen Kategorien zur Linken sehen Sie eine Auswahl
von Büchern, die bei Narayana Press gedruckt wurden.
A selection of books that have been printed at Narayana Press
is shown under the different categories to the left.

Brendekilde – Liv og værk

Af Anne Christiansen.
Udgivet af Gads forlag, 2021.
Garnhæftet helbindsbog med trykt overtræk. Kapitælbånd og forsats i terracotta-rød. Indhold trykt i fire farver på bulky bestrøget papir. 424 sider.
Grafisk design: Carl-H.K. Zakrisson.

Brendekilde – Liv og værk

Av Anne Christiansen.
Utgivet av Gads forlag, 2021.
Garnheftet helbindsbok med trykt overtræk. Kapitælbånd og forsats i terracotta-rød. Innhold trykt i fire farver på bulky bestrøket papir. 424 sider.
Grafisk design: Carl-H.K. Zakrisson.

Brendekilde – Liv og værk

‘Brendekilde – Leben und Arbeit’; von Anne Christiansen.
Erschienen bei Gads Verlag, 2021.
Fadengehefteter Ganzband und gedrucktem Bezug. Kapitalband und Vorsatz in Terracotta-rot. Inhalt in vier Farben auf hochvolumigem, gestrichenem Papier gedruckt. 424 Seiten.

Brendekilde – Liv og værk

‘Brendekilde – Life and work’.
By Anne Christiansen.
Published by Gads forlag, 2021.