ICC Profiler
ICC Profiler
ICC Profiler
ICC Profiles

Bestrøget papir
Bestrøket papir
Gestrichenes Papier
Coated paper

Til farvebilleder
Til fargebilder
Farbbilder
For color pictures
Til sorthvid og let farvetonede billeder Se vejledning her
Til sorthvitt og lett fargetonede bilder Se veiledning her
Schwarzweiß und leicht getonte Bilder Anleitung
For black-white and sepia toned images See insctruction here

Ubestrøget papir
Ubestrøket papir
Ungestrichenes Papier
Uncoated paper

Til farvebilleder
Til fargebilder
Farbbilder
For color pictures
Til sorthvid og let farvetonede billeder Se vejledning her
Til sorthvitt og lett fargetonede bilder Se veiledning her
Schwarzweiß und leicht getonte Bilder Anleitung
For black-white and sepia toned imagesSee insctruction here
Klik her for installationsvejledning

Sådan installeres ICC-profiler

Slik installeres ICC-profiler

So werden die ICC-profile installiert

In this way ICC-profiles are installed:

Mac

Kopier ICC-profiler til: Macintosh HD/Users/[brugernavn]/Library/ColorSync/Profiles

Kopier ICC-profiler til: Macintosh HD/Users/[brukernavn]/Library/ColorSync/Profiles

Kopieren Sie die ICC-profiler zu: Macintosh HD/Users/[Benutzername]/Library/ColorSync/Profiles

Copy ICC-profiles to: Macintosh HD/Users/[user name]/Library/ColorSync/Profiles

Bemærk: I MacOS 10.13 (High Sierra) og nyere er Library folderen normalt skjult, men man kan åbne den ved at holde alt-tasten nede mens man klikker Go fra menulinjen, og derefter vælge Library.

Bemerk: I MacOS 10.13 (High Sierra) og nyere er Library folderen normalt skjult, men man kan åpne den ved å holde alt-tasten nede mens man klikker Go fra menylinjen, og deretter velge Library.

Beachten Sie: Bei MacOS 10.13 (High Sierra) und neueren Ausgaben ist die Library-Mappe normalerweise versteckt, doch man kann sie öffnen, indem man die alt-Taste drückt, während man ‘Go’ in der Menuleiste klickt und danach ‘Library’ wählt.

Note: In MacOS 10.13 (High Sierra) and newer versions the Library folder is usually hidden, but you can open it by pressing the alt-key down while you click Go from the menu line, and after that chooses Library.

Windows

Windows 10: Klik med højre musetast på ICC-profilerne. Vælg derefter ‘Install Profile’.

Windows 10: Klikk med høyre musetast på ICC-profilen. Velg deretter ‘Install Profile’.

Windows 10: Klicken Sie mit der rechten Musetaste auf die ICC-Profile. Wählen Sie hiernach ‘Install Profile’.

Windows 10: Click by the right mouse botton at the ICC-profile and chose ‘Install Profile’ .

×

Brug af GCR-profiler

Bruk av GCR-profiler

Gebrauch von GCR-Profilen

Use of GCR-profiles

Når sort/hvid og let farvetonede billeder skal konverteres til CMYK, bliver resultatet bedst med en GCR ICC-profil. Herunder ses hvordan Photoshop indstilles ved konvertering:

Når sort/hvitt og lett fargetonede bilder skal konverteres til CMYK , bliver resultatet bedst med en GCR ICC-profil. Nedenfor ses hvordan Photoshop indstilles ved konvertering:

Wenn Schwarzweiß und leicht getonte Farbbilder zu CMYK konvertiert werden sollen, wird das beste Resultat mit GCR ICC-Profilen erreicht. Untenstehend sehen Sie die richtigen Photoshop-Einstellungen für die Konvertierung:

The best result for converting black/white and sepia toned images to CMYK is obtained by using GCR ICC-profiles. The settings to be used in Photoshop are shown on the screenshot below:

GCR (Grey Component Replacement) profilen erstatter de grå toner dannet af de tre primærfarver (CMY) og erstatter dem med Sort (K). Derved undgås farvestik dvs. at billedet f.eks svinger fra rødlig til blålig under trykningen. GCR får degrå toner til at fremstå ensartet.

GCR (Grey Component Replacement) profilen erstatter de grå toner dannet af de tre primærfarver (CMY) og erstatter dem med Sort (K). Dermed unngås fargestikk dvs. at bildet f.eks svinger fra rødlig til blålig under trykkingen. GCR får de grå toner til å fremstå ensartet.

GCR (Grey Component Replacement) Profile entfernen einen Großteil der unterliegenden Farbe, wenn in Grautönen gedruckt wird. Hiermit vermeidet man Farbstich, z.B. dass Bilder beim Druck von rötlich nach bläulich schwingen. Durch GCR erscheinen Grautöne einsartig.

GCR (Grey Component Replacement) profiles replace the grey compoments made by the three primary colors (CMY) and replace it with black (K. In this way colourcast is avoided, i.e. that a picture changes from for instance reddish to bluish during the printing. GCR makes the grey tones appear uniform.

×