Praktiske vejledninger fra den grafiske afdeling
Praktiske vejledninger fra den grafiske afdeling

Her kan du læse om den grafiske afdeling

Her kan du læse om den grafiske afdeling

Anførselstegn
Anførselstegn

Beskrivelse af hvordan man får alle anførselstegn til automatisk at blive ens og vende rigtigt. Pakken indeholder også et testdokument og en række foruddefinerede søgninger til InDesign, som gør det nemt at “ensrette” anførselstegn og finde fejl som stive citationstegn, dobbelte kommaer mm.
Beskrivelse af hvordan man får alle anførselstegn til automatisk at blive ens og vende rigtigt. Pakken indeholder også et testdokument og en række foruddefinerede søgninger til InDesign, som gør det nemt at “ensrette” anførselstegn og finde fejl som stive citationstegn, dobbelte kommaer mm.

Diskret skygge til forbedring af læselighed
Diskret skygge bag svært læsbar tekst

Gode råd til forbedring af tekstlæselighed på urolig baggrund.
Gode råd til forbedring af tekstlæselighed på urolig baggrund.

Flersprogsproduktion
Flerspråksproduksjon

Vejledning til forberedelse af dokumenter hvor flere sprog trykkes på en fælles billeddel. Gode råd om brug af lag, figursats, tekstformatering og -struktur, aflevering til oversættelse, sprogskifte i illustrationer og brug af hvid tekst, samt specielle check inden PDF eksport.
Vejledning til forberedelse af dokumenter hvor flere sprog trykkes på en fælles billeddel. Gode råd om brug af lag, figursats, tekstformatering og -struktur, aflevering til oversættelse, sprogskifte i illustrationer og brug af hvid tekst, samt specielle check inden PDF eksport.

Indeks
Indeks

En detaljeret gennemgang af forskellige metoder til fremstilling af registre, og deres fordele og ulemper – fra indsætning af markører i Word over farvemarkering i Word, InCopy eller PDF til brug af søgelister. Bedst praksis for blandt andet optimering af ordlister og markering af rettelser i det færdige indeks.
En detaljeret gennemgang af forskellige metoder til fremstilling af registre, og deres fordele og ulemper – fra indsætning af markører i Word over farvemarkering i Word, InCopy eller PDF til brug af søgelister. Bedst praksis for blandt andet optimering af ordlister og markering af rettelser i det færdige indeks.

Rettelser i PDF
Rettelser i PDF

Beskrivelse af hvordan rigtig brug af kommenteringsværktøjerne i Adobe Acrobat Reader gør det muligt at overføre tekstrettelser automatisk til InDesign, samt gode råd til både korrekturlæsere og grafikere.
Beskrivelse af hvordan rigtig brug af kommenteringsværktøjerne i Adobe Acrobat Reader gør det muligt at overføre tekstrettelser automatisk til InDesign, samt gode råd til både korrekturlæsere og grafikere.

Spiraliserede bøger
Spiraliserede bøger

Hvordan man kan tage højde for objekter over beskæring i ryggen, når en bog skal spiraliseres. Pakken indeholder en vejledning samt en InDesign-skabelon.
Hvordan man kan tage højde for objekter over beskæring i ryggen, når en bog skal spiraliseres. Pakken indeholder en vejledning samt en InDesign-skabelon.

Tegnformater
Tegnformater

Beskrivelse af hvordan man med tegnformater kan bevare kursiver og anden lokal formatering, og dermed gøre det nemt at slippe af med al uønsket formatering fra manus. Pakken indeholder et dokument med gængse tegnformater samt foruddefinerede søgninger (GREP Queries), der gør det let at overføre tegnforme via Find/Erstat. Desuden beskrivelse af hvordan søgningerne kan automatiseres.
Beskrivelse af hvordan man med tegnformater kan bevare kursiver og anden lokal formatering, og dermed gøre det nemt at slippe af med al uønsket formatering fra manus. Pakken indeholder et dokument med gængse tegnformater samt foruddefinerede søgninger (GREP Queries), der gør det let at overføre tegnforme via Find/Erstat. Desuden beskrivelse af hvordan søgningerne kan automatiseres.

Manus
Manus

Praktisk vejledning til klargøring af manus, herunder markering af forskellige teksttyper og overskriftsniveauer, og håndtering af tabeller, illustrationer, specialtegn og noter.
Praktisk vejledning til klargøring af manus, herunder markering af forskellige teksttyper og overskriftsniveauer, og håndtering af tabeller, illustrationer, specialtegn og noter.

Makroer til Word
Makroer til Word

Pakken indholder nogle helt enkle makroer, dvs. foruddefinerede søgninger, som gør det nemt at rette dobbelte ordmellemrum og andre småfejl inden manus sendes til grafikeren. Desuden vejledning til installation samt beskrivelse af hver enkelt makro.
Pakken indholder nogle helt enkle makroer, dvs. foruddefinerede søgninger, som gør det nemt at rette dobbelte ordmellemrum og andre småfejl inden manus sendes til grafikeren. Desuden vejledning til installation samt beskrivelse af hver enkelt makro.
Se alle vejledninger her Se alle vejledninger her
Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at maile eller ringe Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at maile eller ringe