DTP afdelingen
DTP avdelingen
DTP
DTP department

Her sker opsætningen af tekst og illustrationer.

Det kan være rene tekstbøger som romaner og ordbøger, eller gennemillustrerede undervisnings-bøger og kunstkataloger.

Der ombrydes hovedsageligt med programmet Adobe InDesign.

Her skjer oppsettingen av tekst og illustrasjoner.

Det kan være rene tekstbøker som romaner og ordbøker eller gjennomillustrerte undervisningsbøker og kunstkataloger.

Det ombrekkes hovedsakelig med programmet Adobe InDesign.

Hier wird der Satz von Text und Bildern vorgenommen.

Da kann es sich sowohl um reine Textbücher wie Romane und Wörterbücher als auch um reich illustrierte Unterrichtsbücher und Kunstkataloge handeln.

Es wird hauptsächlich mit dem Programm Adobe InDesign formatiert.

DTP is where layout of texts and illustrations is performed.

This may be text only, as in the case of novels and technical books, or it may be illustrated books, such as educational books and art catalogues.

The setup is made mainly in the programme Adobe InDesign.

Alle gængse tekstbehandlingsprogrammer konverteres. Tekstformatering og ombrydning sker efter standarder der sikrer konsistens i udseende og opsætning, både i den enkelte bog og i serier.

De klassiske typografiske idealer kombineres med moderne kreativitet – alt efter kundens ønsker.

Alle gjengse tekstbehandlingsprogrammer konverteres. Tekstformatering og ombrekking skjer etter standarder som sikrer konsistens i utseende og oppsetting både i den enkelte bok og i serier.

Vi følger de klassiske typografiske idealer kombinert med moderne kreativitet – alt etter kundens ønsker.

Texte aller gängigen Textbearbeitungs­programme können konvertiert werden. Die Textformatierung und der Satz geschehen nach Standards, die Einheitlichkeit im Aussehen und Layout sowohl in den einzelnen Büchern als auch in Serien sichern.

Wir folgen klassischen typografischen Regeln, kombiniert mit moderner Kreativität – ganz nach Wunsch des Kunden.

We can convert all common word processing programmes. Formatting and make-up of text are performed according to certain standards, which ensure consistency of make-up and appearance throughout the single book, or throughout a series.

We follow classical typographic ideals combined with modern creativity – according to the customer’s wish.

Kunder er velkomne til at deltage i opsætningen. Coronasikker afstand sikres ved arbejde på synkrone skærme. Det er også muligt at deltage i arbejdet udefra via en opkobling til skærmen hos Narayana Press og en telefonforbindelse.
Kunder er velkomne til å delta i oppsettingen. Coronasikker avstand er sikret ved arbeid på synkrone skjermer. Det er også mulig å delta i arbeidet utenfra via oppkobling til skjermen hos Narayana Press og telefonforbindelse.
Kunden sind herzlich willkommen, bei der Formatierung mitzuwirken. Beim Arbeiten an synchronen Bildschirmen wird der Corona-Sicherheitsabstand gewährleistet. Die Zusammenarbeit ist auch möglich über eine Bildschirm-Verbindung zu Narayana Press und eine Telefonverbindung.
Customers are welcome to participate in the layout. Corona safe distance is ensured by working on synchronous screens. It is also possible to cooperate online via a connection to the screen at Narayana Press and a telephone connection.

Afdelingen er vant til at håndtere opgaver med specialtegn, tabeller, noter og indeksering, samt komplicerede opsætninger som fagbøger, leksika, videnskabelige værker mm.

Trykt materiale kan OCR scannes, så teksten bliver redigerbar igen.

Avdelingen er vant til å håndtere oppgaver med spesialtegn, tabeller, noter og indeksering, samt kompliserte oppsettinger som fagbøker, leksika, vitenskapelige verker mm..

Trykt materiale kan OCR-skannes slik at teksten kan redigeres igjen.

Die Setzerei ist gewohnt, Aufgaben mit Spezialzeichen, Tabellen, Fussnoten und Index auszuführen, sowie anspruchsvolle Layouts für Fachbücher, Lexika, wissenschaftliche Werke usw. zu gestalten.

Gedrucktes Material kann mit OCR gescannt werden, sodass der Text erneut bearbeitet werden kann. .

The department is used to handling jobs with special characters, tables, notes and indexing, as well as complicated set-ups e.g. technical books, dictionaries, scientific books etc.

Printed material can be OCR scanned so that the text is editable again.

Narayana Press tilbyder at lave grafisk design af både omslag og ind­hold. Eller ombrydningen kan følge et principlayout eller layout udarbejdet i samarbejde med kunden.

Illustrationer fra alle gængse tegne­programmer konverteres eller rentegnes efter ønske, hovedsageligt i Adobe Illustrator. Dobbeltcheck tilstræber fejlfrie korrekturer uden orddelingsfejl.

Narayana Press tilbyr å lage grafisk design av både omslag og innhold. Eller ombrekkingen kan følge en mal eller et forlegg utarbeidet i samarbeide med kunden.

Illustrasjoner fra alle gjengse tegneprogrammer konverteres eller rentegnes etter ønske, hovedsakelig i Adobe Illustrator. Dobbelsjekk tilstreber feilfrie korrekturer uten orddelingsfeil.

Narayana Press bietet an, Grafikdesigns für Cover und Inhalt zu erstellen. Der Satz kann einer Schablone oder einem Entwurf, der gemeinsam mit dem Kunden erarbeitetet wurde, folgen.

Illustrationen aus allen gängigen Zeichenprogrammen können konvertiert oder nach Wunsch reingezeichnet werden, hauptsächlich in Adobe lllustrator.

Narayana Press offers graphic designs of both covers and content. Page make-up can be done according to a principal layout, or according to a layout developed together with the customer.

Illustrations from all common drawing programmes can be converted or re-drawn as requested, mainly in Adobe Illustrator. An extra check aims at correct proofs without mistakes in hyphenation.