Den grafiske afdeling
Den grafiske afdeling
The graphic department
The graphic department

Her sker opsætningen af tekst og illustrationer, fra rene tekstbøger til gennemillustrerede fagbøger, kunstkataloger med mere.

Tekstformatering og ombrydning følger standarder der sikrer konsistens i udseende og opsætning, både i den enkelte bog og i serier. Almindelige småfejl fjernes automatisk, og teksten formateres med typografier, som gør det nemt at justere satsbilledet efter ønske, og sikrer en høj kvalitet i digitale publikationer.

Narayana Press tilbyder design af omslag og indhold, samt grafisk opsætning efter principlayout eller layout udformet i samarbejde med kunden. Klassiske typografiske idealer kombineres med moderne kreativitet – alt efter kundens ønsker.

Afdelingen fremstiller også ebøger i form af ePub, Fixed Layout ePub, samt PDF til webbrug.
Her sker opsætningen af tekst og illustrationer, fra rene tekstbøger til gennemillustrerede fagbøger, kunstkataloger med mere.

Tekstformatering og ombrydning følger standarder der sikrer konsistens i udseende og opsætning, både i den enkelte bog og i serier. Almindelige småfejl fjernes automatisk, og teksten formateres med typografier, som gør det nemt at justere satsbilledet efter ønske, og sikrer en høj kvalitet i digitale publikationer.

Narayana Press tilbyder design af omslag og indhold, samt grafisk opsætning efter principlayout eller layout udformet i samarbejde med kunden. Klassiske typografiske idealer kombineres med moderne kreativitet – alt efter kundens ønsker.

Afdelingen fremstiller også ebøger i form af ePub, Fixed Layout ePub, samt PDF til webbrug.
This is where text and illustrations are set up, from pure text books to well-illustrated specialist books, art catalogs and more.

Text formatting and wrapping follow standards that ensure consistency in appearance and layout, both in the individual book and in series. Common minor errors are automatically removed, and the text is formatted with typography, which makes it easy to adjust the rate image as desired, and ensures a high quality in digital publications.

Narayana Press offers cover and content design, as well as graphic layout according to principle layout or layout designed in collaboration with the customer. Classic typographic ideals are combined with modern creativity – according to the customer’s wishes.

The department also produces e-books in the form of ePub, Fixed Layout ePub and PDF for web use.
This is where text and illustrations are set up, from pure text books to well-illustrated specialist books, art catalogs and more.

Text formatting and wrapping follow standards that ensure consistency in appearance and layout, both in the individual book and in series. Common minor errors are automatically removed, and the text is formatted with typography, which makes it easy to adjust the rate image as desired, and ensures a high quality in digital publications.

Narayana Press offers cover and content design, as well as graphic layout according to principle layout or layout designed in collaboration with the customer. Classic typographic ideals are combined with modern creativity – according to the customer’s wishes.

The department also produces e-books in the form of ePub, Fixed Layout ePub and PDF for web use.

Der laves prøvesider til en ny bog
Der laves prøvesider til en ny bog
Sample pages are made for a new book
Sample pages are made for a new book

Afdelingen har mange års erfaring med håndtering af specialtegn, tabeller, grafer, noter, krydshenvisninger, formler, hyperlinks, indeksering, flersprogsproduktion, rentegning, OCR læsning samt automatisering af grafiske processer via scripts.
Kunder er velkomne til at deltage i opsætningen. Der kan arbejdes på synkrone skærme. Det er også muligt at deltage i arbejdet hjemmefra via en opkobling til skærmen hos Narayana Press og en telefonforbindelse.
Customers are welcome to participate in the layout. You can work on synchronous screens. It is also possible to cooperate online via a connection to the screen at Narayana Press and a telephone connection.
Customers are welcome to participate in the layout. You can work on synchronous screens. It is also possible to cooperate online via a connection to the screen at Narayana Press and a telephone connection.
Kunder er velkomne til at deltage i opsætningen, fx som her via synkrone skærme. Det er også muligt at deltage i arbejdet hjemmefra via en opkobling til Narayana Press.
Kunder er velkomne til at deltage i opsætningen, fx som her via synkrone skærme. Det er også muligt at deltage i arbejdet hjemmefra via en opkobling til Narayana Press.
Customers are welcome to participate in the layout. You can work on synchronous screens. It is also possible to cooperate online via a connection to the screen at Narayana Press and a telephone connection.
Customers are welcome to participate in the layout. You can work on synchronous screens. It is also possible to cooperate online via a connection to the screen at Narayana Press and a telephone connection.
Anne-Mette Villumsen, museumsdirektør på Ribe Kunstmuseum, ved ombrydningen af et kunstkatalog
Anne-Mette Villumsen, museumsdirektør på Ribe Kunstmuseum, ved ombrydningen af et kunstkatalog
Anne-Mette Villumsen, museum director at Ribe Kunstmuseum, at layouting of an art catalogue.
Anne-Mette Villumsen, museum director at Ribe Kunstmuseum, at layouting of an art catalogue.

Illustrationer som kort, grafer, diagrammer, tabeller og meget andet konverteres eller rentegnes ud fra håndtegninger, fotos samt data eller grafik fra Excel, Word og PowerPoint.
Illustrationer som kort, grafer, diagrammer, tabeller og meget andet konverteres eller rentegnes ud fra håndtegninger, fotos samt data eller grafik fra Excel, Word og PowerPoint.
Illustrations such as maps, graphs, diagrams, tables and much more are converted or calculated from hand drawings, photos as well as data or graphics from Excel, Word and PowerPoint.
Illustrations such as maps, graphs, diagrams, tables and much more are converted or calculated from hand drawings, photos as well as data or graphics from Excel, Word and PowerPoint.
Her en rentegning til Cappelen Damm, Norge, til bogen ‘Broderi på strikk’
Her en rentegning til Cappelen Damm, Norge, til bogen ‘Broderi på strikk’.
Here a drawing for Cappelen Damm, Norway, for the book ‘Embroidery on knitting’.
Here a drawing for Cappelen Damm, Norway, for the book ‘Embroidery on knitting’.

Tekstbøger som ikke findes i elektronisk form genskabes ved hjælp af OCR (Optical Character Recognition).

Siderne scannes og konverteres til redigerbar tekst med programmet ABBYY FineReader.

Inden aflevering rettes almindelige småfejl med Søg&Erstat, og teksten formateres med typografier, som gør det nemt at justere satsbilledet efter ønske.
Tekstbøger som ikke findes i elektronisk form genskabes ved hjælp af OCR (Optical Character Recognition).

Siderne scannes og konverteres til redigerbar tekst med programmet ABBYY FineReader.

Inden aflevering rettes almindelige småfejl med Søg&Erstat, og teksten formateres med typografier, som gør det nemt at justere satsbilledet efter ønske.
Textbooks that do not exist in electronic form are recreated using OCR (Optical Character Recognition).

The pages are scanned and converted to editable text with the program ABBYY FineReader.

Before submission, common small errors are corrected with Search&Replace, and the text is formatted with typographies, which make it easy to adjust later.
Textbooks that do not exist in electronic form are recreated using OCR (Optical Character Recognition).

The pages are scanned and converted to editable text with the program ABBYY FineReader.

Before submission, common small errors are corrected with Search&Replace, and the text is formatted with typographies, which make it easy to adjust later.
Indscanning af tekst på laserprinter
Indscanning af tekst på laserprinter.
Scanning text on a laser printer.
Scanning text on a laser printer.