Scannerafdelingen
Skanneravdelingen
Scannerabteilung
The scanner department

Gennem de sidste 25 år har scanner-
afdelingen opbygget en ekspertise i at reproducere originalmateriale med stor præcision.
Gjennom de siste 25 år har skanner-
avdelingen oppbygget en ekspertise i å reprodusere originalmateriale med stor presisjon.
Im Laufe der letzten 25 Jahre hat sich die Scanner-Abteilung eine Expertise darin erarbeitet, Originalmaterial mit größtmöglicher Präzision wiederzugeben.
Throughout the past the past 25 years, the Scanner department has built up an expertise in reproducing original material with great precision.
Her optimeres scanninger og digitale billeder til tryk, tilpasset den papirkvalitet, billederne skal trykkes på.
Her optimeres skanninger og digitale bilder til trykk, tilpasset den papirkvalitet, bildene skal trykkes på.
Hier werden Einscannungen und digitale Bilder zum Druck optimiert, und der entsprechenden Papierqualität angepasst, auf dem die Bilder gedruckt werden sollen.
Here, both scanned and digital images are optimized for printing and adapted to the paper quality the images are going to be printed on.

Hos Narayana Press er alle kunder velkomne til at deltage i de grafiske processer.

I scannerafdelingen deltager mange fotografer og andre kunstnere i billedbehandlingen.

Samarbejdet om billedbehandlingen foregår ved synkrone, ens kalibrerede skærme.

Hos Narayana Press er alle kunder velkomne til å delta i de grafiske prosesser.

I skanneravdelingen tar mange fotografer og andre kunstnere del i billedbehandlingen.

Samarbeidet om billedbehandlingen foregår ved synkrone, ens kalibrerte skjermer.

Bei Narayana Press sind alle Kunden willkommen, an den grafischen Prozessen teilzunehmen.

Die Scannerabteilung wird von vielen Fotografen und anderen Künstlern zur Bilderbehandlung aufgesucht.

Die Zusammenarbeit geschieht auf synchronen, eins-kalibrierten Schirmen.

At Narayana Press, all customers are welcome to take an active part in the graphic design processes.

In the scanner department, many photographers and other artists participate in the processing of images.

The collaboration on the image processing takes place with synchronous, evenly calibrated screens.

Inden tryk godkendes matchprint af alle billeder. Matchprintene simulerer de forskellige papirkvaliteter og kommer meget tæt på det endelige tryk.

Matchprint fremstilles med GMG ColorProof prøvetrykssystem.

Innen trykk, godkjennes matchprint av alle bilder. Matchprintene simulerer de forskjellige papirkvaliteter og ligner i høy grad på det endelige trykk.

Matchprint fremstilles med GMG ColorProof prøvetrykkssystem.

Vor dem Druck wird Matchprint mit allen Bildern gutgeheißen. Der Matchprint simuliert die verschiedenen Papierqualitäten und gleicht dem fertigen Druck sehr.

Matchprint wird mit GMG ColorProof Probedrucksystem ausgefahren.

Before printing, match prints of all images are approved.

The match prints simulate the different paper qualities and are very close to the final print.

A matchprint is made with the GMG ColorProof proofing system.

Reproduktion foregår med et Phase One iXG 100 Mp kamera.
Reproduksjon foregår med et Phase One iXG 100 Mp kamera.
Reproduktion mit der Phase One iXG 100 Mp Kamera.
Reproduction takes place with a Phase One iXG 100 Mp camera.

Phase One kameraet scanner originaler som akvareller og malerier. Store materialer kan scannes ad flere omgange og samles derefter digitalt.

Dias, ectachromer og negativer i størrelser fra 24x36mm op til 18x24cm scannes også her.

Billeder i glas og ramme kan scannes uden genskin, ligesom kunst med ujævne overflader, som f.eks. keramik, kan reproduceres med stor dybdeskarphed.

Alt originalmateriale bliver behandlet med stor forsigtighed, og kan opbevares i brandboks, hvis det ønskes.

Phase One kameraet skanner originaler som akvareller og malerier. Store materialer kan skannes flere ganger og deretter samles digitalt.

Lysbilder, ectachromer og negativer i størrelser fra 24x36mm op til 18x24cm skannes også her.

Bilder i glass og ramme kan skannes uten gjenskinn, likesom kunst med ujevne overflater, som f.eks. keramikk, kan reproduseres med stor dybdeskarphet.

Alt originalmateriale blir behandlet med stor forsiktighed, og kan oppbevares i brannboks, hvis det ønskes.

Die Phase One Kamera behandelt Originale wie Aquarelle und Gemälde. Großes Material kann in mehreren Sektionen eingescannt und anschließend digitalt gesammelt werden.

Auch Dias, Ectachrome und Negativfilm in den Formaten von 24x36mm bis zu 18x24cm werden reproduziert.

Bilder in Glas und Rahmen können ohne Reflexe eingescannt werden, sowie Kunst mit unebener Oberfläche, wie z.B. Keramik, mit großer Tiefenschärfe wiedergegeben werden können.

Jegliches Originalmaterial wird schonend und mit Vorsicht behandelt, und kann nach Wunsch in einem brandsicheren Tresor aufbewahrt werden.

The Phase One camera scans originals such as watercolors and paintings.

Large materials can be scanned several times and then assembled digitally.

Slides, ectachromes and negatives in sizes from 24x36mm up to 18x24cm are also scanned here.

Framed images behind glass can be scanned without glare and reflections, just like pieces of art with uneven surfaces, such as for example ceramics, and can be reproduced with a large depth of field.

All original material is treated with great care and can be stored in a fire safe box if desired.

Der reproduceres også trykt materiale, både tekst og billeder, og gamle bøger kan genskabes i høj kvalitet.
Det reproduseres også trykt materiale, både tekst og bilder, og gamle bøker kan gjenskapes i høy kvalitet.
Gedrucktes Material kann sowohl als Text und Bild reproduziert werden, und antiquarische Bücher werden in hoher Qualität wiedergegeben.
Printed material is also reproduced, both text and images, and old books can be recreated in high quality.

Afdelingen har meget erfaring med specielle separationer som fx. duotone til venstre, tritone (herover én pantonefarve og to gange sort) og CMYK + 2 pantonefarver herunder.

Avdelingen har stor erfaring med spesielle separationer som fx. duotone til venstre, tritone (ovenfor én pantonefarge og to ganger sort) og CMYK + 2 pantonefarger nedenfor.

Die Abteilung har langjährige Erfahrung mit Separationen, wie z.B. Duotone (links), Tritone (oben 1x Pantonefarbe und 2x Schwarz) und CMYK + 2 Pantonefarben (unten).

The department has a lot of experience with special separations such as for example duotone (as on the left), tritone (as above, one pantone color + two times black color) and CMYK + 2 pantone colors (below).