Udkørsel
Udkørsel
Output department
Output department

Udkørselsafdelingen sikrer et godt trykresultat ved først at checke alle filer mht. format, fonte, farvebrug og billedopløsning. Hvis der er spørgsmål, afklares de med kunden. Derefter fremstilles trykklare PDF’er via Kodak Prinergy Workshop. De enkelte sider placeres (’udskydes’) på trykarket, så de efter falsning af arkene kommer i den rigtige rækkefølge. Hertil bruges programmet Kodak Preps.

Som en ekstra sikkerhed sammenlignes den trykklare PDF elektronisk med den PDF, designeren har sendt.

Kunden modtager den trykklare version via et print (‘blåkopi’) eller som PDF.
Ved eventuelle rettelser udskiftes kun den pågældende side; der sker altså ikke ændringer andre steder. Når alt er godkendt, fremstilles plader til tryk.

Også her er kunderne velkomne til at være med.
Udkørselsafdelingen sikrer et godt trykresultat ved først at checke alle filer mht. format, fonte, farvebrug og billedopløsning. Hvis der er spørgsmål, afklares de med kunden. Derefter fremstilles trykklare PDF’er via Kodak Prinergy Workshop. De enkelte sider placeres (’udskydes’) på trykarket, så de efter falsning af arkene kommer i den rigtige rækkefølge. Hertil bruges programmet Kodak Preps.

Som en ekstra sikkerhed sammenlignes den trykklare PDF elektronisk med den PDF, designeren har sendt.

Kunden modtager den trykklare version via et print (‘blåkopi’) eller som PDF.
Ved eventuelle rettelser udskiftes kun den pågældende side; der sker altså ikke ændringer andre steder.

Prøvetryk til farvegodkendelse fremstilles med den ISO 12647-2 certificerede prøvetrykssystem GMG ColorProof. Når alt er godkendt, fremstilles plader til tryk.

Også her er kunderne velkomne til at være med.
Whether the files ready for printing are made at Narayana Press or by external graphic designers, the output department takes care of imposition, diffusion etc, thus securing a good printing result.

All documents are checked in terms of format, fonts, colors and illustrations.

When everything is in place, a PDF file is generated via CREO Prinergy Workflow. The PDF is placed in the imposition programme and the imposed printing forms are generated. They are then double checked through VPS (Virtual Proof) and blåkopi / plotterprint.
The PDF itself is reviewed with the program ‘PDF Comparator’, which compares against the check PDF from the customer, in order to exclude unwanted deviations.

The customer receives either a print (blueprint), or pdf via e-mail for the final approval of the document and imposition. Possible corrections are made on the individual pages, without influencing the rest of the printing form.
After the final approval, plates are processed. (CTP = Computer To Plate)
Whether the files ready for printing are made at Narayana Press or by external graphic designers, the output department takes care of imposition, diffusion etc, thus securing a good printing result.

All documents are checked in terms of format, fonts, colors and illustrations.

When everything is in place, a PDF file is generated via CREO Prinergy Workflow. The PDF is placed in the imposition programme and the imposed printing forms are generated. They are then double checked through VPS (Virtual Proof) and blåkopi / plotterprint.
The PDF itself is reviewed with the program ‘PDF Comparator’, which compares against the check PDF from the customer, in order to exclude unwanted deviations.

The customer receives either a print (blueprint), or pdf via e-mail for the final approval of the document and imposition. Possible corrections are made on the individual pages, without influencing the rest of the printing form.
After the final approval, plates are processed. (CTP = Computer To Plate)

Also in this department, customers are welcome to join.

Kunsthistoriker Maria Fabricius Hansen og tegner Lars Horneman med blåkopi under trykstarten
Kunsthistoriker Maria Fabricius Hansen og tegner Lars Horneman med blåkopi under trykstarten.
Art historian Maria Fabricius Hansen and artist Lars Horneman with blue print during a printing start-up.
Art historian Maria Fabricius Hansen and artist Lars Horneman with blue print during a printing start-up.
Forlægger Peter Steffensen og grafiker Jonathan Schreiber ser med på sidste rettelser inden tryk
Forlægger Peter Steffensen og grafiker Jonathan Schreiber tilretter sammen med Johannes Pump.
Publisher Peter Steffensen from Plethora and graphic designer Jonathan Schreiber working together with Johannes Pump.
Publisher Peter Steffensen from Plethora and graphic designer Jonathan Schreiber working together with Johannes Pump.

Direktør og forfatter Kristoffer Weiss, Arkitektens Forlag, med prøvetryk
Direktør og forfatter Kristoffer Weiss, Arkitektens Forlag, med prøvetryk
Director and author Kristoffer Weiss, Arkitektens Forlag, checking proofs
Director and author Kristoffer Weiss, Arkitektens Forlag, checking proofs

Check af omslagsopsætning inden tryk
Check af omslagsopsætning inden tryk
Checking cover layout before printing
Checking cover layout before printing

Udkørsel af trykplader på CTP-maskinerne
Udkørsel af trykplader på CTP-maskinerne
Output of printing plates. Here one of the two CTP machines
Output of printing plates. Here one of the two CTP machines