Udstyr i DTP afdelingen
Utstyr i DTP avdelingen
DTP Ausstattung
Equipment in the DTP department

Vi arbejder både på PC og Mac, med de gængse softwareprogrammer:
Vi arbejder både på PC og Mac, med de gængse softwareprogrammer:
We are working with both PC and Mac, using the common software programmes:
We are working with both PC and Mac, using the common software programmes:
 • Adobe InDesign®
 • QuarkXpressTM
 • Adobe Illustrator®
 • MS Office® pakken
 • Adobe Acrobat®
 • Adobe InDesign®
 • QuarkXpressTM
 • Adobe Illustrator®
 • MS Office® pakken
 • Adobe Acrobat®
 • Adobe InDesign®
 • QuarkXpressTM
 • Adobe Illustrator®
 • MS Office® pakken
 • Adobe Acrobat®
 • Adobe InDesign®
 • QuarkXpressTM
 • Adobe Illustrator®
 • MS Office® pakken
 • Adobe Acrobat®
Epsonplotterprinter til omslag og plancher.
Epsonplotterprinter til omslag og plancher.
Epsonplotterprinter for cover and poster.
Epsonplotterprinter for cover and poster.

OCR-læser: Trykt materiale kan OCR scannes, så teksten bliver redigerbar igen.
OCR-læser: Trykt materiale kan OCR scannes, så teksten bliver redigerbar igen.
OCR-reader: Printed material can be OCR scanned so that the text is editable again.
OCR-reader: Printed material can be OCR scanned so that the text is editable again.