PEFCcertificering

Pefc

Narayana Press er PEFC certificeret.

Licensnummer: PEFC/09-31-024

Det betyder at Narayana Press kan lave PEFC certificerede tryksager.

PEFC står for Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes. Det er en international certificeringsordning til certificering af bæredygtig skovdrift og sporbarhed af træ og træprodukter.

Klik for forstørrelse

PEFC mærket tryksag

Hvis den enkelte tryksag er trykt på PEFC-mærket papir kan den blive mærket med PEFC’s logo. Der findes forskellige versioner af logoet afhængigt af, hvor stor en del af papiret, der stammer fra PEFC-mærket papirmasse og hvorvidt det indeholder genbrugspapir.

Narayana Press kan vejlede i hvilket papir, der kan anvendes til den enkelte tryksag og hvilken mærkning tryksagen vil kunne forsynes med.

Hvis en tryksag ønskes mærket med PEFC logo, kan logoet indsættes i kolofonen eller evt på omslaget. Logoet skal overholde visse regler med hensyn til farver og tekst.

PEFC logoet betyder

PEFC har som mål at støtte bæredygtig forvaltning af skovdrift og PEFC certificeret skov dyrkes ud fra principper om bæredygtig skovdrift.

PEFC består af to forskellige certificeringer:

Certificering af skovdriften, der dækker selve skovbruget, fældning, genplantning osv.
Sporbarhedscertificering, der dækker den videre forarbejdning af træet. Det betyder at hvert enkelt led, der forarbejder træet efter fældningen, kan dokumentere træets eller træmassens vej.

Narayana Press har et sporbarhedscertifikat og kan derfor dokumentere at det papir, der bruges til en tryksag, er PEFC certificeret.