CO2 certificering
CO2 certifisering
CO2 Zertifizierung
CO2 certification

Ved hjælp af ClimateCalc kan CO2 aftrykket for den enkelte tryksag beregnes. Beregningen dækker CO2 udledningen fra produktion og transport af alle materialer samt fra tryk, indbinding og transport af de færdige tryksager.

Narayana Press beregner CO2 aftrykket allerede i tilbudsfasen og giver alternativer når det er muligt. Det er uden ekstra omkostninger.
Ved hjælp af ClimateCalc kan CO2 aftrykket for den enkelte tryksag beregnes. Beregningen dækker CO2 udledningen fra produktion og transport af alle materialer samt fra tryk, indbinding og transport af de færdige tryksager.

Narayana Press beregner CO2 aftrykket allerede i tilbudsfasen og giver alternativer når det er muligt. Det er uden ekstra omkostninger.
With the aid of ClimateCalc the CO2 footprint can be calculated for the individual printed matter. The calculation covers CO2 emission from the production and transport of all materials, as well as printing, binding and delivery of the printed matter.

Narayana Press calculates the CO2 footprint already when quoting and provides alternatives when possible. There are no extra costs for this.
With the aid of ClimateCalc the CO2 footprint can be calculated for the individual printed matter. The calculation covers CO2 emission from the production and transport of all materials, as well as printing, binding and delivery of the printed matter.

Narayana Press calculates the CO2 footprint already when quoting and provides alternatives when possible. There are no extra costs for this.

Narayana Press blev certificeret til Climatecalc
i 2022.

Certifikatnummer: CC-000159/DK.

ClimateCalc overholder den europæiske grafiske standard, ISO 14064-1, ISO 16759 og GHG protokollen, læs mere på ClimateCalc.
Narayana Press blev certificeret til Climatecalc
i 2022.

Certifikatnummer: CC-000159/DK.

ClimateCalc overholder den europæiske grafiske standard, ISO 14064-1, ISO 16759 og GHG protokollen, læs mere på ClimateCalc.

Din kontaktperson hjælper gerne med miljørigtige valg til din tryksag.
Narayana Press was certified for Climatecalc
in 2022.

Certifikate number: CC-000159/DK.

ClimateCalc follows the European graphical standard, ISO 14064-1, ISO 16759 and the GHG protocol, read more at ClimateCalc.

Your contact can help you with environmentally friendly choices for your printed matter.
Narayana Press was certified for Climatecalc
in 2022.

Certifikate number: CC-000159/DK.

ClimateCalc follows the European graphical standard, ISO 14064-1, ISO 16759 and the GHG protocol, read more at ClimateCalc.

Papiret står for den største CO2 udledning ved fremstillingen af en tryksag og man har derfor mulighed for at påvirke tryksagens CO2 aftryk væsentligt, når man vælger papir.

Din kontaktperson hjælper gerne med miljørigtige valg til din tryksag.

Når aftrykket er beregnet for tryksagen, kan det indsættes i kolofonen i et logo:

Papiret står for den største CO2 udledning ved fremstillingen af en tryksag og man har derfor mulighed for at påvirke tryksagens CO2 aftryk væsentligt, når man vælger papir.

Din kontaktperson hjælper gerne med miljørigtige valg til din tryksag.

Når aftrykket er beregnet for tryksagen, kan det indsættes i kolofonen i et logo:

Paper is the biggest source of CO2 emission in printed matters, and therefore it is possible to substantially influence the CO2 emission, when choosing the paper.

Your contact can help you with environmentally friendly choices for your printed matter.

When the emission is calculated, it can be inserted on i.e. the copyright page
together with a logo:

Paper is the biggest source of CO2 emission in printed matters, and therefore it is possible to substantially influence the CO2 emission, when choosing the paper.

Your contact can help you with environmentally friendly choices for your printed matter.

When the emission is calculated, it can be inserted on i.e. the copyright page
together with a logo: