CO2 certificering
CO2 certifisering
CO2 Zertifizierung
CO2 certification

Narayana Press er certificeret til beregning af CO2 aftryk fra tryksager via Climatecalc.

Certifikatnummer: CC-000159/DK.

ClimateCalc overholder den europæiske grafiske standard, ISO 14064-1, ISO 16759 og GHG protokollen, læs mere på ClimateCalc

Ved hjælp af ClimateCalc er det muligt at beregne CO2 udledningen fra trykkeriet og fra den enkelte tryksag.

Narayana Press er certificeret til beregning af CO2 aftryk fra tryksager via Climatecalc.

Certifikatnummer: CC-000159/DK.

ClimateCalc overholder den europæiske grafiske standard, ISO 14064-1, ISO 16759 og GHG protokollen, læs mere på ClimateCalc

Ved hjælp af ClimateCalc er det muligt at beregne CO2 udledningen fra trykkeriet og fra den enkelte tryksag.

Narayana Press ist für die Berechnung des CO2-Fußabdrucks von Druckerzeugnissen über Climatecalc zertifiziert.
Zertifikatsnummer: CC-000159/DK.

ClimateCalc entspricht dem europäischen Grafikstandard ISO 14064-1, ISO 16759 und dem GHG-Protokoll, mehr dazu unter ClimateCalc

Mit ClimateCalc kann man die CO2-Emissionen der Druckerei und der Drucksachen berechnen.

Narayana Press er certificeret til beregning af CO2 aftryk fra tryksager via Climatecalc.

Certifikatnummer: CC-000159/DK.

ClimateCalc overholder den europæiske grafiske standard, ISO 14064-1, ISO 16759 og GHG protokollen, læs mere på ClimateCalc

Ved hjælp af ClimateCalc er det muligt at beregne CO2 udledningen fra trykkeriet og fra den enkelte tryksag.

Beregningerne dækker udledningen af alle klimagasser (CO2eq) for de elementer, der indgår i en tryksag.

Beregningen bygger på data fra trykkeriet:

Beregningerne dækker udledningen af alle klimagasser (CO2eq) for de elementer, der indgår i en tryksag.

Beregningen bygger på data fra trykkeriet:

Die Berechnungen umfassen die Emission aller Treibhausgase (CO2eq) für die in einer Drucksache enthaltenen Elemente.

Die Berechnung basiert auf Daten der Druckerei:

Beregningerne dækker udledningen af alle klimagasser (CO2eq) for de elementer, der indgår i en tryksag.

Beregningen bygger på data fra trykkeriet:


Hertil kommer data fra leverandører om CO2 udledning fra produktion og transport af:


Hertil kommer data fra leverandører om CO2 udledning fra produktion og transport af:


Weitere Daten von Lieferanten zu CO2-Emissionen aus Produktion und Transport von:


Hertil kommer data fra leverandører om CO2 udledning fra produktion og transport af:


I beregningen af CO2 aftrykket for den enkelte tryksag indgår desuden udledning fra:


I beregningen af CO2 aftrykket for den enkelte tryksag indgår desuden udledning fra:


I beregningen af CO2 aftrykket for den enkelte tryksag indgår desuden udledning fra:


I beregningen af CO2 aftrykket for den enkelte tryksag indgår desuden udledning fra:


Når aftrykket er beregnet for tryksagen, kan det indsættes i kolofonen i et logo:


Når aftrykket er beregnet for tryksagen, kan det indsættes i kolofonen i et logo:


Ist der Aufdruck für die Drucksache bestimmt, kann er in das Kolophon eingefügt werden:


Når aftrykket er beregnet for tryksagen, kan det indsættes i kolofonen i et logo:

CO2 udledning for forskellige papirtyper
CO2 udledning for forskellige papirtyper
CO2-Emission der verschiedenen Papiersorten
CO2 emission for different types of paper

Papiret står for den største CO2 udledning i forbindelse med fremstillingen af en tryksag og man har derfor mulighed for at påvirke tryksagens CO2 aftryk væsentligt, når man vælger papir.

Denne liste viser CO2 udledningen for forskellige papirtyper. Listen er baseret på papirleverandørernes egne oplysninger for 2021 og viser CO2 udledningen i kg / ton med og uden transport fra papirfabrikken til Narayana Press.

Papiret står for den største CO2 udledning i forbindelse med fremstillingen af en tryksag og man har derfor mulighed for at påvirke tryksagens CO2 aftryk væsentligt, når man vælger papir.

Denne liste viser CO2 utledningen for forskjellige papirtyper. Listen er basert på papirleverandørenes egne opplysninger fra 2021 og viser CO2 utledningen i kg / tonn med og uden transport fra papirfabrikken til Narayana Press.

Das Papier verursacht den größten CO2-Ausstoß im Zusammenhang mit der Herstellung einer Drucksache und Sie haben daher die Möglichkeit, den CO2 -Abdruck der Drucksache maßgeblich durch die Papierauswahl zu beeinflussen.

Die untenstehende Liste zeigt die CO2-Freisetzung von verschiedene Papiersorten.
Diese Liste basiert auf eigenen Angaben der Papierlieferanten für 2021 und berücksichtigt CO2-Emission in kg / Tonne mit und ohne Transport von der Papierfabrik zu Narayana Press.

Paper is the biggest source of CO2 in printed matters, and therefore it is possible to substantially influence the CO2 emission, when choosing the paper.

In the list below the CO2e emission for different types of paper are given. The list is based on information from the different paper suppliers and shows the CO2 emission as kg / ton, with and without the emission from transport between the paper mill and Narayana Press.