Svanemærket

svanemaerke

Narayana Press har svanemærkelicens, og kan dermed tilbyde at producere svanemærkede tryksager

Svanemærket er Nordisk Ministerråds miljømærke fra 1989. De aktuelle krav til svanemærkede tryksager er version 5.15.

For hver produkttype findes en række krav for, hvilke kemikalier der må anvendes til prepress, trykning og færdiggørelse, regler for råvarer og papirudnyttelse, for håndtering af affald, for dokumentation og kvalitetsstyring m.m. Nogle af kravene gælder for hele produktionen, mens andre kun gælder for de svanemærkede tryksager.

Klik for forstørrelse

Svanemærket tryksag

Hvis en bestemt tryksag ønskes svanemærket, er der, udover de krav til produktionen som Narayana Press opfylder, krav om at en vis procentdel af tryksagens vægt skal udgøres af papir, der er godkendt til svanemærket produktion eller er svanemærket.

Narayana Press kan vejlede i hvilke papirtyper, der kan anvendes i den enkelte tryksag.

Hvis en tryksag ønskes mærket med svanemærket, kan svanemærke med Narayana Press’ licensnummer indsættes i kolofonen eller på omslaget. Logoet skal overholde visse regler med hensyn til farver og tekst. Alternativt kan man skrive i tryksagen: Trykt hos Narayana Press, svanemærket trykkeri og angive Narayana Press’ licensnummer.

Svanemærkningen betyder at Narayana Press

Bruger trykfarver, lak og lim til tryksagen, som ikke indeholder miljøfarlige stoffer og ikke giver problemer i genanvendelsesprocessen.
Begrænser brug af miljø- og sundhedsskadelige stoffer i produktionsprocessen.
Sørger for at en vis procentdel af den samlede produktion udgøres af godkendte / miljømærkede papirkvaliteter.
Bruger hovedsageligt godkendte leverandører til efterbehandling og videre forarbejdning af tryksagen.
Har dokumentation for, at de svanemærkede produkter kan genbruges.
Holder papirspildet nede på et lavt niveau.
Minimerer affaldsmængderne.
Overholder miljø- og arbejdsmiljøloven.