Svanemærket
Svanemærket
Nordic Swan Ecolabel
Nordic Swan Ecolabel

Svanemærket er det officielle nordiske miljømærke og en af verdens skrappeste miljøcertificeringer.

Narayana Press lever op til disse strenge krav og kan derfor svanemærke tryksager, det medfører ikke ekstra omkostninger.
Svanemærket er det officielle nordiske miljømærke og en af verdens skrappeste miljøcertificeringer.

Narayana Press lever op til disse strenge krav. Svanemærket er velkendt og det medfører ikke ekstra omkostninger at svanemærke en tryksag.
The Nordic Swan Ecolabel is the official Nordic ecolabel and among the world’s most stringent environmental certifications.

Narayana Press fulfils these strict requirements. The Nordic Eco Label is widely recognized and labelling does not entail additional costs.
The Nordic Swan Ecolabel is the official Nordic ecolabel and among the world’s most stringent environmental certifications.

Narayana Press fulfils these strict requirements. The Nordic Eco Label is widely recognized and labelling does not entail additional costs.

Klik for forstørrelse.
Klik for forstørrelse.
Click for enlargement.
Click for enlargement.


Narayana Press blev svanemærket i 2001.
Licens nummer: 5041 0562

De aktuelle krav til svanemærkede tryksager er version 6.1.

Læs mere om svanemærket på www.ecolabel.dk


Narayana Press' svanemærkecertifikat.

De aktuelle krav til svanemærkede tryksager er version 6.1.

Læs mere om svanemærket på www.ecolabel.dk


Narayana Press was approved for the Nordic Swan Ecolabel in 2001.
License number: 5041 0562

The present requirements are version 6.1.

Read more at www.ecolabel.dk


Narayana Press was approved for the Nordic Swan Ecolabel in 2001.
License number: 5041 0562

The present requirements are version 6.1.

Read more at www.ecolabel.dk

Svanemærkning af en tryksag
Svanemærket tryksag
Swan-labeled publications
Swan-labeled publications


Mange papirtyper er godkendt til svanemærkning, især dem der er produceret i de nordiske lande. Din kontaktperson kan hjælpe med valg af papir, tryk og indbinding samt indsættelse af logo.

Mange papirtyper, specielt dem produceret i Norden, er godkendt til svanemærket. Din kontaktperson kan hjælpe med valg af papir, tryk og indbinding samt indsættelse af logo.
>
Many types of papers, especially those produced in the Nordic countries, are approved by The Nordic Ecolabel. Your contact can help you choose paper, printing, binding and the right logo.

Many types of papers are approved by The Nordic Ecolabel, especially those that are produced in the Nordic countries. Your contact can help you choose paper, printing, binding and the right logo.

Svanemærkningen betyder blandt andet at Narayana Press
Svanemærkningen betyder at Narayana Press
The Nordic Swan Ecolabel means that Narayana Press
The Nordic Swan Ecolabel means that Narayana Press


 • Bruger trykfarver, lak og lim som ikke indeholder miljøfarlige stoffer, og ikke giver problemer i genanvendelsesprocessen.

 • Begrænser brugen af miljø- og sundhedsskadelige stoffer.

 • Sørger for at størstedelen af den samlede produktion udgøres af godkendte / miljømærkede papirkvaliteter.

 • Hovedsageligt bruger godkendte leverandører til efterbehandling og videre forarbejdning af tryksagen.

 • Holder papirspild nede på et lavt niveau.

 • Minimerer affaldsmængderne.

 • Overholder miljø- og arbejdsmiljøloven.


 • Bruger trykfarver, lak og lim til tryksagen, som ikke indeholder miljøfarlige stoffer og ikke giver problemer i genanvendelsesprocessen.

 • Begrænser brug af miljø- og sundhedsskadelige stoffer i produktionsprocessen.

 • Sørger for at en vis procentdel af den samlede produktion udgøres af godkendte / miljømærkede papirkvaliteter.

 • Bruger hovedsageligt godkendte leverandører til efterbehandling og videre forarbejdning af tryksagen.

 • Holder papirspildet nede på et lavt niveau.

 • Minimerer affaldsmængderne.

 • Overholder miljø- og arbejdsmiljøloven.


 • Uses ink, varnish and glue that do not contain ingredients damaging to the environment and do not give problems in the recycling process.

 • Limits the use of materials which may be harmful to the environment and health.

 • Makes sure that a certain part of the total paper consumption consist of paper qualities that are either certified or approved for Swan-labeled production.

 • Mainly uses certified companies for finalizing the publications.

 • Keeps the paper waste at a low level.

 • Minimizes general waste.

 • Complies with the Danish Environmental Protection Act and Health and Safety at Work Act.


 • Uses ink, varnish and glue that do not contain ingredients damaging to the environment and do not give problems in the recycling process.

 • Limits the use of materials which may be harmful to the environment and health.

 • Makes sure that a certain part of the total paper consumption consist of paper qualities that are either certified or approved for Swan-labeled production.

 • Mainly uses certified companies for finalizing the publications.

 • Keeps the paper waste at a low level.

 • Minimizes general waste.

 • Complies with the Danish Environmental Protection Act and Health and Safety at Work Act.