ISO 14001

Narayana Press er certificeret efter ISO 14001, der er en international standard for miljøledelse.

Dette betyder at Narayana Press hele tiden gør en indsats for miljøforbedringer, samt at de miljømæssige aspekter omkring trykkeriet løbende dokumenteres og auditeres.

Klik for forstørrelse

ISO 14001 miljøarbejdet hos Narayana Press

Narayana Press sætter sig stadig nye mål for miljøforbedringer. Der er fire områder, der altid overvåges, så forbrug og spild minimeres:

Papirspild – alt papir, der ikke indgår i tryksagen, fx papir, der bruges til indkøring, sorteres og leveres til genbrug. Der holdes hele tiden øje med hvor stor en del det udgør af den samlede tryksag og der arbejdes hele tiden med at holde denne del på et minimum.
Energiforbrug – forbrug af el og varme følges månedsvist. Der iværksættes løbende handlingsplaner, der skal nedsætte energiforbruget på udvalgte områder.
Forbrug af afvasker – afvasker bruges til at fjerne farven på valserne mellem de enkelte trykgange. Der bruges så miljøvenlig en afvasker som muligt, ligesom forbruget monitoreres og holdes så lavt som muligt.
Forbrug af IPA sprit – IPA sprit tilsættes det fugtevand der påføres valserne under trykningen. Forbruget registreres løbende og holdes på et minimum.

Desuden søges genbrug og affaldssortering hele tiden optimeret. Der er i trykkeriet opsat mærkede containere til forskellige typer papiraffald, ligesom farvepatroner, batterier og lign. sorteres til genbrug.

Alle trykfarver er vegetabilske og der søges altid efter de mest miljøvenlige kemikalier til enhver proces.

Udover de faste indsatsområder udvælges løbende områder og funktioner, hvor det er muligt at indføre forbedringer til gavn for miljøet.