ISO 14001
ISO 14001
ISO 14001
ISO 14001

ISO 14001 er en international standard for miljøledelse.


ISO 14001 lægger rammer for styring af alle miljømæssige forhold ved produktionen og for planlægning af forbedringer. Certificeringen betyder også at miljøarbejdet bliver auditeret.

ISO 14001 er en international standard for miljøledelse.


ISO 14001 lægger rammer for styring af alle miljømæssige forhold ved produktionen og for planlægning af forbedringer. Certificeringen betyder også at miljøarbejdet bliver auditeret.

ISO 14001 is an international standard for environmental management.


ISO 14001 provides a frame for the control of all environmental aspects of the production and for planning improvements. The certification also means that the environmental work is being audited.

ISO 14001 is an international standard for environmental management.


ISO 14001 provides a frame for the control of all environmental aspects of the production and for planning improvements. The certification also means that the environmental work is being audited.

Klik for forstørrelse.
Klik for forstørrelse.
Click for enlargement.
Click for enlargement.Narayana Press blev certificeret efter ISO 14001 i 2003.


Læs mere på https://www.dnv.dk/services/iso-14001-miljoledelse-29054Narayana Press blev certificeret efter ISO 14001 i 2003.


Læs mere på https://www.dnv.dk/services/iso-14001-miljoledelse-29054Narayana Press was certified according to ISO 14001 in 2003.


Read more at https://www.dnv.dk/services/iso-14001-miljoledelse-2905Narayana Press was certified according to ISO 14001 in 2003.


Read more at https://www.dnv.dk/services/iso-14001-miljoledelse-2905

ISO 14001 miljøarbejdet hos Narayana Press
ISO 14001 miljøarbejdet hos Narayana Press
ISO 14001 environmental work at Narayana Press
ISO 14001 environmental work at Narayana Press

Narayana Press søger hele tiden at gavne klima og miljø, overordnet og i det daglige arbejde. Der laves løbende handlingsplaner for miljøforbedringer og arbejdes bla. med:
Narayana Press søger hele tiden at gavne klima og miljø, overordnet og i det daglige arbejde. Der laves løbende handlingsplaner for miljøforbedringer og arbejdes bla. med:
Narayana Press constantly strives to benefit the climate and environment, overall and in the daily work. Actions plans are being made for improvement, e.g. for these areas:
Narayana Press constantly strives to benefit the climate and environment, overall and in the daily work. Actions plans are being made for improvement, e.g. for these areas:
 • Samarbejde om klima og miljø – der føres dialog med samarbejdspartnere om miljøvenlig efterbehandling, transport mm.

 • Energiforbrug – der arbejdes løbende på at nedbringe energiforbruget.

 • Affaldssortering – Narayana Press har sin egen miljøstation og holder mængden af blandet affald til forbrænding på et minimum (1%)

 • Nedbringelse af papirspild – alt papir, der ikke indgår i tryksagen, fx papir, der bruges til indkøring, genbruges til indkøring. Derefter leveres det til genbrug.

 • Miljøvenlig kemi – der holdes hele tiden øje med om der er nye og mere miljøvenlige produkter på markedet og leverandører opfordres til at udvikle dem.

 • Samarbejde om klima og miljø – der føres dialog med samarbejdspartnere om miljøvenlig efterbehandling, transport mm.

 • Energiforbrug – der arbejdes løbende på at nedbringe energiforbruget.

 • Affaldssortering – Narayana Press har sin egen miljøstation og holder mængden af blandet affald til forbrænding på et minimum (1%)

 • Nedbringelse af papirspild – alt papir, der ikke indgår i tryksagen, fx papir, der bruges til indkøring, genbruges til indkøring. Derefter leveres det til genbrug.

 • Miljøvenlig kemi – der holdes hele tiden øje med om der er nye og mere miljøvenlige produkter på markedet og leverandører opfordres til at udvikle dem.

 • Cooperation about climate and environment – there is an ongoing dialogue with cooperation partners about environmentally friendly lamination, binding, transport etc.

 • Energy consumption – reducing the energy consumption is an ongoing work.

 • Waste sorting – Narayana Press has its own waste sorting station and keeps the amount of mixed waste for burning at a minimum (1%).

 • Reducing paper waste – all paper, which is not included in the printed matter, e.g. paper used for start-up, is being reused. Afterwards it is being recycled.

 • Environmentally friendly products – the market is always watched for products that are more environmentally friendly and producers are being encouraged to develop such.

 • Cooperation about climate and environment – there is an ongoing dialogue with cooperation partners about environmentally friendly lamination, binding, transport etc.

 • Energy consumption – reducing the energy consumption is an ongoing work.

 • Waste sorting – Narayana Press has its own waste sorting station and keeps the amount of mixed waste for burning at a minimum (1%).

 • Reducing paper waste – all paper, which is not included in the printed matter, e.g. paper used for start-up, is being reused. Afterwards it is being recycled.

 • Environmentally friendly products – the market is always watched for products that are more environmentally friendly and producers are being encouraged to develop such.