Udvalg af bøger
Utvalg av bøker
Ausgewahl von Büchern
Selection of books

Under de forskellige kategorier til venstre vises et udvalg
af bøger trykt hos Narayana Press.
Under de forskjellige kategorier til venstre vises et utvalg
av bøker trykt hos Narayana Press.
Unter den verschiedenen Kategorien zur Linken sehen Sie eine Auswahl
von Büchern, die bei Narayana Press gedruckt wurden.
A selection of books that have been printed at Narayana Press
is shown under the different categories to the left.

Opslag fra bogen ‘Kamp, jagt og pragt’

Af Kjeld von Folsach, Joachim Meyer og Peter Wandel.
Udgivet af Davids Samling, Danmark 2021.
Produceret af Strandberg Publishing A/S.
Garnhæftet helbindsbog med rødt stofovertræk, titlen præget i sølv.

Oppslag fra boken ‘Kamp, jagt og pragt’

Av Kjeld von Folsach, Joachim Meyer og Peter Wandel.
Utgitt av Davids Samling, Danmark 2021.
Produsert av Strandberg Publishing A/S.

Garnheftet helbindsbok med rødt stoffovertrekk, tittelen preget i sølv.

Buchaufschlag von ‘Kamp, jagt og pragt’ (‘Kampf, Jagd und Pracht’)

Von Kjeld von Folsach, Joachim Meyer und Peter Wandel.
Erschienen bei Davids Samling, Dänemark 2021.
Produziert von Strandberg Publishing A/S.

Fadengeheftetes Hardcover mit rotem Stoffüberzug. Titel mit Silberprägung.

Spread from the book ‘Kamp, jagt og pragt’ (‘Combat, Hunting and Splendor’)

By Kjeld von Folsach, Joachim Meyer and Peter Wandel.
Published by David Collection, Denmark 2021.
Produced by Strandberg Publishing A/S.