Udvalg af bøger
Utvalg av bøker
Auswahl von Büchern
Selection of books

Under de forskellige kategorier til venstre vises et udvalg
af bøger trykt hos Narayana Press.
Under de forskjellige kategorier til venstre vises et utvalg
av bøker trykt hos Narayana Press.
Unter den verschiedenen Kategorien zur Linken sehen Sie eine Auswahl
von Büchern, die bei Narayana Press gedruckt wurden.
A selection of books that have been printed at Narayana Press
is shown under the different categories to the left.

En linje i verden (Vesterhavet)

Af Dorthe Nors. Fotos af Henrik Saxgren.
Udgivet på dansk og engelsk af Gads forlag, 2021.
OTA-bind med påklæbet smudsomslag. Omslag trykt på ubestrøget papir, titlen fremhævet med partiel lak. Indhold trykt i 4 farver på ubestrøget papir. 303 sider.
Grafisk design: Camilla Jørgensen, Trefold.

En linje i verden (Vesterhavet)

Av Dorthe Nors. Fotos av Henrik Saxgren.
Utgitt på dansk og engelsk av Gads forlag, 2021.
OTA-bind med påklebet smussomslag. Omslag trykt på ubestrøket papir, tittelen fremhevet med partiell lakk. Innhold trykt i 4 farger på ubestrøket papir. 303 sider.
Grafisk design: Camilla Jørgensen, Trefold.

En linje i verden (Vesterhavet)

‘Eine Linie in der Welt (Die Nordsee)’; von Dorthe Nors. Fotos von Henrik Saxgren.
Erschienen auf dänisch und englisch bei Gads Verlag, 2021.
OTA-Bindung mit aufgeklebtem Schutzumschlag. Umschlag auf ungestrichenem Papier gedruckt, der Titel hervorgehoben mit Partiel-Lack. Inhalt in 4-Farbe, auf ungestrichenem Papier gedruckt. 303 Seiten.
Grafische Zurechtlegung: Camilla Jørgensen, Trefold.

En linje i verden (Vesterhavet)

North Sea - text by Dorthe Nors, photos by Henrik Saxgren
Published in Danish and English by Gads Forlag, 2021.
OTA bind with a glued-on dust jacket. The cover is printed on uncoated paper, the title emphazised with partiel UV varnish. Content printed on uncoated paper in 4 colors.
Graphic design: Camilla Jørgensen, Trefold.