Udvalg af bøger
Utvalg av bøker
Auswahl von Büchern
Selection of books

Under de forskellige kategorier til venstre vises et udvalg
af bøger trykt hos Narayana Press.
Under de forskjellige kategorier til venstre vises et utvalg
av bøker trykt hos Narayana Press.
Unter den verschiedenen Kategorien zur Linken sehen Sie eine Auswahl
von Büchern, die bei Narayana Press gedruckt wurden.
A selection of books that have been printed at Narayana Press
is shown under the different categories to the left.

Tre venner – J.Th. Lundbye · Lorenz Frølich · P.C. Skovgaard

Af Jette Baagøe og Maja Lisa Engelhardt.

Udgivet af forlaget Wunderbuch og Lundbyekomitéen, 2021.

Garnhæftet omslagsbog med flapper. Indholdet trykt på bulky, bestrøget papir.

Omslaget trykt på ubestrøget papir. 152 sider.

Grafisk design: Maja Lisa Engelhardt og Narayana Press.

Tre venner – J.Th. Lundbye · Lorenz Frølich · P.C. Skovgaard

Av Jette Baagøe og Maja Lisa Engelhardt.

Utgitt av forlaget Wunderbuch og Lundbyekomitéen, 2021.

Garnheftet softcoverbok med klaffer. Innhold trykt på bulky, bestrøket papir.

Omslaget trykt på ubestrøket papir. 152 sider.

Grafisk design: Maja Lisa Engelhardt og Narayana Press.

Tre venner – J.Th. Lundbye · Lorenz Frølich · P.C. Skovgaard

Von Jette Baagøe und Maja Lisa Engelhardt.

Erschienen beim Verlag Wunderbuch und dem Lundbyekomitée, 2021.

Fadengeheftete Broschur mit Klappen. Inhalt gedruckt auf bulkigem, gestrichenem Papier.

Umschlag gedruckt auf ungestrichenem Papier. 152 Seiten.

Grafikdesign: Maja Lisa Engelhardt und Narayana Press.

Tre venner – J.Th. Lundbye · Lorenz Frølich · P.C. Skovgaard

By Jette Baagøe and Maja Lisa Engelhardt.

Published by forlaget Wunderbuch and Lundbyekomitéen, 2021.

Graphic design: Maja Lisa Engelhardt and Narayana Press.