Udvalg af bøger
Utvalg av bøker
Auswahl von Büchern
Selection of books

Under de forskellige kategorier til venstre vises et udvalg
af bøger trykt hos Narayana Press.
Under de forskjellige kategorier til venstre vises et utvalg
av bøker trykt hos Narayana Press.
Unter den verschiedenen Kategorien zur Linken sehen Sie eine Auswahl
von Büchern, die bei Narayana Press gedruckt wurden.
A selection of books that have been printed at Narayana Press
is shown under the different categories to the left.

Plakat af Trine Søndergaard
Udgivet af Fabrikbooks, 2023.
Plakat av Trine Søndergaard
Utgitt av Fabrikbooks, 2023.
Poster von Trine Søndergaard
Erschienen bei Fabrikbooks, 2023.
Poster by Trine Søndergaard
Published by Fabrikbooks, 2023.