Udvalg af bøger
Utvalg av bøker
Auswahl von Büchern
Selection of books

Under de forskellige kategorier til venstre vises et udvalg
af bøger trykt hos Narayana Press.
Under de forskjellige kategorier til venstre vises et utvalg
av bøker trykt hos Narayana Press.
Unter den verschiedenen Kategorien zur Linken sehen Sie eine Auswahl
von Büchern, die bei Narayana Press gedruckt wurden.
A selection of books that have been printed at Narayana Press
is shown under the different categories to the left.

Catalogue Raisonné bind 1-7
Udgivet af Bokförlaget Stolpe, Sverige, 2022.
Kataloget består af syv bind og viser næsten 1600 af Hilma af Klints værker.
Redigeret af Kurt Almqvist og Daniel Bienbaum.
Grafisk design: Patric Leo.
Catalogue Raisonné bind 1-7

Utgitt av Bokförlaget Stolpe, Sverige, 2022.
Kataloget består av syv bind og viser nesten 1600 av Hilma af Klints verker.
Redigert av Kurt Almqvist og Daniel Bienbaum.
Grafisk design: Patric Leo.

Catalogue Raisonné Band 1-7

Erschienen bei Bokförlaget Stolpe, Schweden, 2022.
Der Katalog besteht aus sieben Bänden und enthält knapp 1.600 Werke von Hilma af Klint.
Redigiert von Kurt Almqvist und Daniel Bienbaum.
Grafikdesign: Patric Leo.

Catalogue Raisonné Volume 1-7

Published by Bokförlaget Stolpe, Sweden, 2022.
The series comprises seven volumes and nearly 1,600 of of Hilma af Klint’s works.
Edited by Kurt Almqvist and Daniel Bienbaum.
Graphic design: Patric Leo.