Udvalg af bøger
Utvalg av bøker
Auswahl von Büchern
Selection of books

Under de forskellige kategorier til venstre vises et udvalg
af bøger trykt hos Narayana Press.
Under de forskjellige kategorier til venstre vises et utvalg
av bøker trykt hos Narayana Press.
Unter den verschiedenen Kategorien zur Linken sehen Sie eine Auswahl
von Büchern, die bei Narayana Press gedruckt wurden.
A selection of books that have been printed at Narayana Press
is shown under the different categories to the left.

Vilje, viden og værdier

Redigeret af Birgitte Possing, Peter Thule Kristensen, Kristine Jensen, Birgitte Anderberg, Kristina Hvidtfelt Nielsen og Christoffer Thorborg.

Udgivet af Strandberg Publishing og Carlsbergfondet, 2022.
Garnhæftet hardcover i halvbind med lyst hessianstof i ryggen med sort teksttryk.
Foliepræg i hvidt. Indhold trykt på smooth ubestrøget papir med billedsektioner trykt på gloss.
Grafisk design: Rasmus Koch Studio. Nyoptagelser af Anders Sune Berg.

Vilje, viden og værdier

Redigert av Birgitte Possing, Peter Thule Kristensen, Kristine Jensen, Birgitte Anderberg, Kristina Hvidtfelt Nielsen og Christoffer Thorborg.

Utgitt av Strandberg Publishing og Carlsbergfondet, 2022.
Garnheftet hardcover i halvbind med lyst hessianstoff i ryggen med sort teksttrykk.
Foliepreg i hvitt. Innhold trykt på smooth ubestrøket papir med billedseksjoner trykt på gloss.
Grafisk design: Rasmus Koch Studio. Nye fotografier av Anders Sune Berg.

Vilje, viden og værdier

Redigiert von Birgitte Possing, Peter Thule Kristensen, Kristine Jensen, Birgitte Anderberg, Kristina Hvidtfelt Nielsen und Christoffer Thorborg.

Erschienen bei Strandberg Publishing und Carlsbergfondet, 2022.
Grafikdesign: Rasmus Koch Studio. Neue Fotografien: Anders Sune Berg

Vilje, viden og værdier

Edited by Birgitte Possing, Peter Thule Kristensen, Kristine Jensen, Birgitte Anderberg, Kristina Hvidtfelt Nielsen and Christoffer Thorborg.

Published by Strandberg Publishing and Carlsbergfondet, 2022.
Graphic design: Rasmus Koch Studio. New photographs by Anders Sune Berg.