Klima og miljø
Klima og miljø
Climate and environment
Climate and environment

06. september 2023
06. september 2023
6th September 2023
6th September 2023
Se mere her: Miljømærkning af tryksager

Se mere her: Miljømærkning af tryksager

Environmental Labeling of Printed Matter

Environmental Labeling of Printed Matter

Certificeringer
Sertifiseringer
Zertifizierungen
Certificates

Narayana Press er certificeret efter ISO 14001 siden 2003 og til følgende miljømærker. Klik på de enkelte logoer for mere information.
Narayana Press er certificeret efter ISO 14001 siden 2003 og til følgende miljømærker. Klik på de enkelte logoer for mere information.
Narayana Press has been certified according to ISO 14001 since 2003 and also to the following environmental certifications.
Click on the individual logos for further information.
Narayana Press has been certified according to ISO 14001 since 2003 and also to the following environmental certifications.
Click on the individual logos for further information.

Beregning af CO2-aftryk
Beregning af CO2-aftryk
Calculation of CO2 footprint
Calculation of CO2 footprint

 Alle tilbud fra Narayana Press indeholder beregning af CO2 aftryk.

 Desuden drøftes alternative løsninger til reduktion af klimaaftrykket.

 Din kontaktperson hjælper gerne med miljørigtige valg til din tryksag.
 Alle tilbud fra Narayana Press indeholder beregning af CO2 aftryk.

 Desuden drøftes alternative løsninger til reduktion af klimaaftrykket.

 Din kontaktperson hjælper gerne med miljørigtige valg til din tryksag.
All quotations from Narayana Press include calculation of the CO2 footprint.

Alternative solutions for reducing the climate footprint are also discussed.

Your contact person will be happy to help with environmentally sound choices for your printed matter.
All quotations from Narayana Press include calculation of the CO2 footprint.

Alternative solutions for reducing the climate footprint are also discussed.

Your contact person will be happy to help with environmentally sound choices for your printed matter.

Narayana Press er certificeret til at beregne CO2 aftryk for den enkelte tryksag
Narayana Press er certificeret til at beregne CO2 aftryk for den enkelte tryksag
Narayana Press has been certified to calculate the Carbon footprint for an individual printed matter
Narayana Press has been certified to calculate the Carbon footprint for an individual printed matter


Aftrykket beregnes vha ClimateCalc og dækker CO2 udledningen fra produktion og transport af alle materialer samt fra tryk, indbinding og transport af de færdige tryksager.

Tilbud fra Narayana Press indeholder en beregning af tryksagens CO2 aftryk. Hvis muligt og relevant indeholder det også alternative løsninger som kan reducere klimabelastningen.

Da papiret udgør cirka halvdelen af CO2-udledningen og der er meget stor forskel på aftrykket fra de forskellige papirtyper, vil det typisk være forslag om et andet papir.

Når alle tryksagens specifikationer ligger fast, kan CO2 aftrykket endeligt beregnes.
Det kan indsættes i kolofonen, evt sammen med logoet som i dette eksempel:
xxx
xxx