Narayana Press’ workflow
Narayana Press’ workflow
Narayana Press’ workflow
Narayana Press’ workflow

Ordrestyring
Ordrestyring
Project management
Project management

Forespørgsler modtages
Forespørgsler modtages
Receiving of inquiries
Receiving of inquiries
Produktionen planlægges
Produktionen planlægges
Production is planned
Production is planned
Ordrestyreren følger jobbet fra oprettelse til levering af færdige tryksager;
CO2 aftrykket af bogproduktionen beregnes
Ordrestyreren følger jobbet fra oprettelse til levering af færdige tryksager;
CO2 aftrykket af bogproduktionen beregnes
The project managers are following the job from creation to delivery of printed matter;
Calculation of the book production’s CO2 emission
The project managers are following the job from creation to delivery of printed matter;
Calculation of the book production’s CO2 emission

Prepress
Prepress
Prepress
Prepress

Bøger ombrydes i Dtp afdelingen,
omslag sættes op
Bøger ombrydes i Dtp afdelingen,
omslag sættes op
Books and covers are set up in the Dtp department
Books and covers are set up in the Dtp department
Optimering af billeder i scannerafdelingen
Optimering af billeder i scannerafdelingen
Scanner department
Scanner department
En akvarel gøres klar til scanning med Phase One iXG 100 Mp kameraet
En akvarel gøres klar til scanning med Phase One iXG 100 Mp kameraet
A watercolor is made ready for scanning with the Phase One iXG 100 Mp camera
A watercolor is made ready for scanning with the Phase One iXG 100 Mp camera
Udskydning i udkørselsafdelingen
Udskydning i udkørselsafdelingen
Imposition in the output department
Imposition in the output department
Blåkopi
Blåkopi
Blue print
Blue print
Dobbeltcheck i reproafdelingen
Dobbeltcheck i reproafdelingen
Doublecheck in the repro department
Doublecheck in the repro department
Serviceteam leverer papir
Serviceteam leverer papir
Service team delivers paper
Service team delivers paper
Pladeudkørsel i CTP afdelingen
Pladeudkørsel i CTP afdelingen
Plate run in the CTP department
Plate run in the CTP department

Tryk
Tryk
Printing
Printing

Pladerne sættes i trykmaskinen
Pladerne sættes i trykmaskinen
The plates are put into the printing machine
The plates are put into the printing machine
Der fyldes farve i kasserne
Der fyldes farve i kasserne
Color is filled into the ink trays
Color is filled into the ink trays
Trykning
Trykning
Printing
Printing

Forsendelse
Forsendelse
Shipment
Shipment

De færdige ark pakkes til forsendelse
De færdige ark pakkes til forsendelse
The finished sheets are packed for shipment
The finished sheets are packed for shipment
Transport
Transport
Transport
Transport