Narayana Press fra 1955 til i dag
Narayana Press fra 1955 til i dag
Narayana Press from 1955 till today
Narayana Press from 1955 till today

Narayana Press blev grundlagt i Rishikesh, Himalaya, i 1955 af den indiske forfatter og filosof Swami Narayanananda.

Narayana Press blev grundlagt i Rishikesh, Himalaya, i 1955 af den indiske forfatter og filosof Swami Narayanananda.

Narayana Press was founded in Rishikesh, Himalaya, in 1955 by the Indian author and philosopher, Swami Narayanananda.

Narayana Press was founded in Rishikesh, Himalaya, in 1955 by the Indian author and philosopher, Swami Narayanananda.

Trykkeriet var primitivt udstyret med håndsats og en lille digelpresse.


Trykkeriet var primitivt udstyret med håndsats og en lille digelpresse.


At that time the press was primitively equipped with hand composition and a small platen press for lead printing.


At that time the press was primitively equipped with hand composition and a small platen press for lead printing.


Swami Narayanananda, Gylling 1971
Swami Narayanananda, Gylling 1971
Swami Narayanananda, Gylling 1971
Swami Narayanananda, Gylling 1971
Narayana Press, Rishikesh, Indien 1957
Narayana Press, Rishikesh, Indien 1957
Narayana Press, Rishikesh, India 1957
Narayana Press, Rishikesh, India 1957

I slutningen af 1950’erne blev flere af Swami Narayananandas bøger oversat og udgivet på dansk. Nogle af hans elever startede en dansk afdeling af Narayana Press i København i 1961, med en lille offset maskine og til dels hjemmelavet reproudstyr.

Narayana Press var på dette tidspunkt ikke kommercielt, men fremstillede blot et mindre tidsskrift, brochurer osv.


I slutningen af 1950’erne blev flere af Swami Narayananandas bøger oversat og udgivet på dansk. Nogle af hans elever startede en dansk afdeling af Narayana Press i København i 1961, med en lille offset maskine og til dels hjemmelavet reproudstyr.

Narayana Press var på dette tidspunkt ikke kommercielt, men fremstillede blot et mindre tidsskrift, brochurer osv.


By the end of the 1950’s, many of Swami Narayanananda’s books had been translated into Danish and published in that language. In 1961, some of his pupils started up a subsidiary of Narayana Press in Copenhagen using a small offset machine and partly home-made repro equipment.

At this stage Narayana Press was not yet a commercial organization, producing a journal with a small circulation and brochures, etc.


By the end of the 1950’s, many of Swami Narayanananda’s books had been translated into Danish and published in that language. In 1961, some of his pupils started up a subsidiary of Narayana Press in Copenhagen using a small offset machine and partly home-made repro equipment.

At this stage Narayana Press was not yet a commercial organization, producing a journal with a small circulation and brochures, etc.


Narayana Press’ første trykmaskine i Danmark
Narayana Press’ første trykmaskine i Danmark
Narayana Press' first printing machine in Denmark
Narayana Press' first printing machine in Denmark

I 1967 blev N.U.Yoga Ashrama oprettet på en landbrugsejendom ved Gylling, der ejedes af N.U.Yoga Trust Danmark.

I 1967 blev N.U.Yoga Ashrama oprettet på en landbrugsejendom ved Gylling, der ejedes af N.U.Yoga Trust Danmark.

In 1967, the N.U.Yoga Ashrama was founded on an agricultural property near Gylling in Jutland (Denmark) owned by N.U.Yoga Trust Denmark.

In 1967, the N.U.Yoga Ashrama was founded on an agricultural property near Gylling in Jutland (Denmark) owned by N.U.Yoga Trust Denmark.

Ashramaen blev et hjemsted for tidligere stofmisbrugere og omstrejfende hippier, der havde mødt Swami Narayanananda i Indien.

Ashramaen blev et hjemsted for tidligere stofmisbrugere og omstrejfende hippier, der havde mødt Swami Narayanananda i Indien.

The Ashrama was first of all a home for former drug abusers and vagrant hippies who had met Swami Narayanananda in India.

The Ashrama was first of all a home for former drug abusers and vagrant hippies who had met Swami Narayanananda in India.

Dette møde blev et vendepunkt for disse unge, der begyndte at opbygge en sund livsførelse og et moderne selvforsynende klostersamfund.

Dette møde blev et vendepunkt for disse unge, der begyndte at opbygge en sund livsførelse og et moderne selvforsynende klostersamfund.

Meeting him meant a great change for these youngsters, who started to build up a healthy way of life and a modern, self-sufficient monastic community.

Meeting him meant a great change for these youngsters, who started to build up a healthy way of life and a modern, self-sufficient monastic community.

Narayana Press blev flyttet fra København til Gylling. I 1972 modtog Narayana Press en mindre offsetmaskine som tilskud fra Kulturministeriet, som en påskønnelse for at trykkeriet havde hjulpet mange unge mennesker på ret køl.


Narayana Press blev flyttet fra København til Gylling. I 1972 modtog Narayana Press en mindre offsetmaskine som tilskud fra Kulturministeriet, som en påskønnelse for at trykkeriet havde hjulpet mange unge mennesker på ret køl.


Narayana Press moved from Copenhagen to Gylling. In 1972, the Ministry of Culture donated a small offset machine to the press in recognition of the fact that it had brought a number of young people back unto the right track.


Narayana Press moved from Copenhagen to Gylling. In 1972, the Ministry of Culture donated a small offset machine to the press in recognition of the fact that it had brought a number of young people back unto the right track.


Narayana Press, Gylling, Danmark 1972:
Erling Petersen laver håndsats med løse blytyper fra en sættekasse
Narayana Press, Gylling, Danmark 1972:
Erling Petersen laver håndsats med løse blytyper fra en sættekasse
Narayana Press, Gylling, Danmark 1972:
Erling Petersen making lead type with single letters from a typecase
Narayana Press, Gylling, Danmark 1972:
Erling Petersen making lead type with single letters from a typecase
Rotaprint A3 maskine 1973
Rotaprint A3 maskine 1973
Rotaprint A3 machine 1973
Rotaprint A3 machine 1973

Herefter startede Narayana Press en erhvervsmæssig trykkerivirksomhed med beskæftigelse af Ashramaens monastiske beboere. Man fik ingen tilskud og optog ingen lån, men anskaffede gamle udtjente maskiner, som efter reparation og istandsættelse blev solgt med fortjeneste, så udviklingen gik ikke hurtigt.

Herefter startede Narayana Press en erhvervsmæssig trykkerivirksomhed med beskæftigelse af Ashramaens monastiske beboere. Man fik ingen tilskud og optog ingen lån, men anskaffede gamle udtjente maskiner, som efter reparation og istandsættelse blev solgt med fortjeneste, så udviklingen gik ikke hurtigt.

From then on, Narayana Press started a commercial printing activity, engaging members of the Ashrama monastery. As no loans were taken out for investment, progress was slow, used machines were bought and, after repair and replacements, were sold at a profit.

From then on, Narayana Press started a commercial printing activity, engaging members of the Ashrama monastery. As no loans were taken out for investment, progress was slow, used machines were bought and, after repair and replacements, were sold at a profit.

Til gengæld opnåede trykkeriet stor teknisk viden om alt fra klassisk hånd- og maskinsats, cylinder- og digeltryk til moderne offset teknologi.


Til gengæld opnåede trykkeriet stor teknisk viden om alt fra klassisk hånd- og maskinsats, cylinder- og digeltryk til moderne offset teknologi.


In this way, the members of Narayana Press were able to acquire an important technical know-how about everything from hand and machine composition, cylinder and lead printing, right up to modern offset technologies.


In this way, the members of Narayana Press were able to acquire an important technical know-how about everything from hand and machine composition, cylinder and lead printing, right up to modern offset technologies.


Tine Meyer arbejdede i prepress afdelingen, fra fotosats via hulbånd frem til DTP
Tine Meyer arbejdede i prepress afdelingen, fra fotosats via hulbånd frem til DTP
Tine Meyer worked in the prepress department, from the time of typesetting machines producing punched paper tapes to DTP
Tine Meyer worked in the prepress department, from the time of typesetting machines producing punched paper tapes to DTP
Erik Tarp checker film i reproafdelingen
Erik Tarp checker film i reproafdelingen
Erik Tarp checking films in the repro department
Erik Tarp checking films in the repro department
Intertype linjesættestøbemaskine 1975, hvor de enkelte bogstavmatricer samles automatisk for derefter at blive støbt en linje ad gangen
Intertype linjesættestøbemaskine 1975, hvor de enkelte bogstavmatricer samles automatisk for derefter at blive støbt en linje ad gangen
Intertype lead-setting machine 1975, typing on a keyboard released the chosen lead letters, that fell down on a line
Intertype lead-setting machine 1975, typing on a keyboard released the chosen lead letters, that fell down on a line
Heidelberg bogtrykcylinder 1976
Heidelberg bogtrykcylinder 1976
Heidelberg cylinder letterpress 1976
Heidelberg cylinder letterpress 1976
Roland Favorit samt Solna Perfector (skøn- og vidertryk), 1979
Roland Favorit samt Solna Perfector (skøn- og vidertryk), 1979
Roland Favorit and Solna Perfector, 1979
Roland Favorit and Solna Perfector, 1979
Swami Narayanananda i trykkeriet, Erling Petersen viser et omslag frem.
Tine Meyer yderst til venstre, 1980
Swami Narayanananda i trykkeriet, Erling Petersen viser et omslag frem.
Tine Meyer yderst til venstre, 1980
Swami Narayanananda in the press, Erling Petersen shows a cover.
Tine Meyer at the far left, 1980
Swami Narayanananda in the press, Erling Petersen shows a cover.
Tine Meyer at the far left, 1980

I løbet af 1980’erne voksede Narayana Press til et veletableret moderne forlagstrykkeri med ca. 30 medarbejdere.

Der blev produceret fotosats, optisk reproduktion og offset trykplader. Maskinparken blev udvidet til at omfatte skøn- og vidertryk maskiner i formater op til 65x92 cm. Narayana Press var nu en seriøs og anerkendt virksomhed.

I løbet af 1980’erne voksede Narayana Press til et veletableret moderne forlagstrykkeri med ca. 30 medarbejdere.

Der blev produceret fotosats, optisk reproduktion og offset trykplader. Maskinparken blev udvidet til at omfatte skøn- og vidertryk maskiner i formater op til 65x92 cm. Narayana Press var nu en seriøs og anerkendt virksomhed.

During the 1980’s, Narayana Press enlarged to become a modern and publisher-orientated printing house with about 30 workers, producing photocomposition, optical reproduction and offset printing plates.

The machinery facilities were enlarged by perfecting printing machines in formats of up to 65 x 92 cm. Narayana Press had thus become a well established and recognized enterprise.

During the 1980’s, Narayana Press enlarged to become a modern and publisher-orientated printing house with about 30 workers, producing photocomposition, optical reproduction and offset printing plates.

The machinery facilities were enlarged by perfecting printing machines in formats of up to 65 x 92 cm. Narayana Press had thus become a well established and recognized enterprise.

For Narayana Press blev 1990’erne en periode med rivende udvikling og vækst. Den elektroniske revolution medførte en fuldstændig ændring af især prepress produktionen.

Traditionel fotosats blev erstattet af Mac og PC. Den optiske trykpladefremstilling blev erstattet med computer-to-plate. Trykmaskinerne blev udstyret med multi-cci og computere til job- og farvestyring.


f især prepress produktionen. For Narayana Press blev 1990’erne en periode med rivende udvikling og vækst. Den elektroniske revolution medførte en fuldstændig ændring af især prepress produktionen.

Traditionel fotosats blev erstattet af Mac og PC. Den optiske trykpladefremstilling blev erstattet med computer-to-plate. Trykmaskinerne blev udstyret med multi-cci og computere til job- og farvestyring.


The 1990’s were a period of accelerated development and growth for the company, the electronic revolution brought about a complete change, especially in the context of prepress production.

The traditional photocomposition was replaced by DTP (desktop publishing), and the optical plate production was replaced by computer-to-plate. The printing machines were equipped with multi-CCI and computer for job management and ink control.


The 1990’s were a period of accelerated development and growth for the company, the electronic revolution brought about a complete change, especially in the context of prepress production.

The traditional photocomposition was replaced by DTP (desktop publishing), and the optical plate production was replaced by computer-to-plate. The printing machines were equipped with multi-CCI and computer for job management and ink control.


Roland 900 format 102 x 142, 2005
Roland 900 format 102 x 142, 2005
Roland 900 format 102 x 142, 2005
Roland 900 format 102 x 142, 2005

I denne periode gennemgik medarbejderne i Narayana Press en grundig omskoling til den nye teknologi. Men selv midt i denne omvæltning har viste det sig at den forudgående klassiske uddannelse stadig var af uvurderlig betydning for fremstilling af grafiske produkter af høj kvalitet.

I denne periode gennemgik medarbejderne i Narayana Press en grundig omskoling til den nye teknologi. Men selv midt i denne omvæltning har viste det sig at den forudgående klassiske uddannelse stadig var af uvurderlig betydning for fremstilling af grafiske produkter af høj kvalitet.

This was a period during which the workers of Narayana Press were re-trained, enabling them to master the new technologies. But even in the midst of this revolution, it was found that knowledge of the classical processes originally acquired was of a fundamental importance in obtaining high-quality graphic products.

This was a period during which the workers of Narayana Press were re-trained, enabling them to master the new technologies. But even in the midst of this revolution, it was found that knowledge of the classical processes originally acquired was of a fundamental importance in obtaining high-quality graphic products.

I slutningen af 1990’erne blev det klart, at erhvervslivets fusionsbølge stillede nye krav til virksomhedernes formåen og kræfter.


I slutningen af 1990’erne blev det klart, at erhvervslivets fusionsbølge stillede nye krav til virksomhedernes formåen og kræfter.


By the end of the century, it had become clear that the wave of fusions in the printing branch was going to make new demands on the abilities and capacities of graphic enterprises.


By the end of the century, it had become clear that the wave of fusions in the printing branch was going to make new demands on the abilities and capacities of graphic enterprises.


KBA Rapida 106, anskaffet i 2017 og 2018
KBA Rapida 106, anskaffet i 2017 og 2018
KBA Rapida 106, acquired in 2017 and 2018
KBA Rapida 106, acquired in 2017 and 2018

Narayana Press tog udfordringen op, og fra 1999 gennemgik trykkeriet en voldsom udvikling og vækst. Med de bedste medarbejdere og avanceret højteknologisk udstyr har Narayana Press placeret sig blandt de førende producenter af trykte kvalitets-bøger.

Narayana Press tog udfordringen op, og fra 1999 gennemgik trykkeriet en voldsom udvikling og vækst. Med de bedste medarbejdere og avanceret højteknologisk udstyr har Narayana Press placeret sig blandt de førende producenter af trykte kvalitets-bøger.

Narayana Press took up the challenge and from 1999 onwards the company has experienced an unprecedented rate of growth, and with the best personnel and highly advanced equipment, Narayana Press took a place among the major producers of printed quality books.

Narayana Press took up the challenge and from 1999 onwards the company has experienced an unprecedented rate of growth, and with the best personnel and highly advanced equipment, Narayana Press took a place among the major producers of printed quality books.

Narayana Press ejes af den selvejende institution N.U.Yoga Trust, Danmark.
Bestyrelsen består af følgende medlemmer:

Erling Petersen, formand
Tine Meyer, næstformand
Erik Tarp, bestyrelsesmedlem

Nils Fjeldsö, bestyrelsesmedlem

Narayana Press ejes af den selvejende institution N.U.Yoga Trust, Danmark.
Bestyrelsen består af følgende medlemmer:

Erling Petersen, formand
Tine Meyer, næstformand
Erik Tarp, bestyrelsesmedlem

Nils Fjeldsö, bestyrelsesmedlem

Narayana Press is owned as mentioned by the self-governing institution
N.U.Yoga Trust, Danmark.
The board of directors consists of the following members:

Erling Petersen, chairman
Tine Meyer, vice chairman
Erik Tarp, board member
Nils Fjeldsö, board member

Narayana Press is owned as mentioned by the self-governing institution
N.U.Yoga Trust, Danmark.
The board of directors consists of the following members:

Erling Petersen, chairman
Tine Meyer, vice chairman
Erik Tarp, board member
Nils Fjeldsö, board member