Opsætning af omslag
Opsetting av omslag
Umschlags-Schablonen
Cover templates

Omslagstyper
Omslagstyper
Umschlagstypen
Cover types

Her kan du finde tips og detaljerede vejledninger til opsætning af forskellige omslagstyper, ud fra målene i Narayana Press omslagsberegning.
Her kan du finde tips og detaljerede vejledninger til opsætning af forskellige omslagstyper, ud fra målene i Narayana Press omslagsberegning.
Hier finden Sie Tipps und detaillierte Anleitungen zum Einrichten verschiedener Cover-Typen, basierend auf den Maßen der Narayana Press Cover-Berechnung.
Here you can find tips and detailed instructions for setting up different types of covers, based on Narayana Press’ cover calculation.

Se også
Se også
Sehen Sie mehr hier
Se more here