Kunst
Kunst
Kunst
ArtPeter Brandes

Peter Brandes

Peter Brandes

Peter Brandes

2. maj 2021
2. maj 2021
2. Mai 2021
2nd may 2021
courtesy of Peter Brandes
Den store bronzevase hos Narayana Press er fremstillet af kunstneren Peter Brandes.
Den store bronsevase hos Narayana Press er fremstilt av kunstneren Peter Brandes.
Die große Bronzevase bei Narayana Press wurde vom Künstler Peter Brandes geschaffen.
The large bronze vase at Narayana Press is made by the artist Peter Brandes.
Ligeledes er bronzeporten ved en af Narayanas bygninger kreeret af Peter Brandes.
Likeledes er bronseporten ved en af Narayanas bygninger skapt av Peter Brandes.
Gleicherweise wurde die Bronzetür bei einer von Narayanas Gebäuden von Peter Brandes kreiert.
Likewise, the bronze gate at one of Narayana’s buildings was made by Peter Brandes.


Peter Brandes


Peter Brandes


Peter Brandes


Peter Brandes

1944 Født 5. marts i Assens.
Bosat i Paris.
1944 Født 5. marts i Assens.
Bosat i Paris.
1944 Geboren am 5. März in Assens, Dänemark.
Wohnhaft in Paris.
1944 Born March 5 in Assens, Denmark.
Living in Paris.


Kunst hos Narayana Press

Kunst hos Narayana Press

Kunst bei Narayana Press

Art at Narayana Press

Bronzevase
Bronzeport
‘Sædemanden’, maleri
Keramik, flere fade
Skitser, tegninger af vasen

Bronzevase
Bronzeport
‘Sædemanden’, maleri
Keramik, flere fade
Skisser, tegninger af vasen

Bronzevase
Bronzepforte
‘Der Sämann’, Gemälde
Keramik, mehrere Schalen
Skitzen, Zeichnungen der Vase

Bronze vase
Bronze Gate
‘The Sower’, painting
Ceramics, several plates
Sketches, drawings of the vase

Uddannelse

Uddannelse

Ausbildung

Education

Autodidakt.
Billedkunstner, fotograf, billedhugger, keramiker. Desuden kirkeudsmykning, glasmosaik og grafisk design.

1964 Student fra Odense Katedralskole.
1964-1965 Rejser og ophold i Tyrkiet og Grækenland.
1965-66 Studier i filosofi og fransk ved Københavns Universitet og Université d’Aix-en-Provence.
1966 Filosofikum ved Københavns Universitet.
1966-72 Rejser og ophold i Tyrkiet, Grækenland, Nordafrika, Spanien og Frankrig.
Autodidakt.
Billedkunstner, fotograf, billedhugger, keramiker. Desuden kirkeudsmykning, glasmosaik og grafisk design.

1964 Student fra Odense Katedralskole.
1964-1965 Reiser og opphold i Tyrkiet og Grækenland.
1965-66 Studier i filosofi og fransk ved Københavns Universitet og Université d’Aix-en-Provence.
1966 Filosofikum ved Københavns Universitet.
1966-72 Reiser og opphold i Tyrkiet, Grækenland, Nordafrika, Spanien og Frankrig.
Autodidakt.
Bilderkünstler, Fotograf, Steinmetz, Keramiker. Außerdem Kirchenausschmückungen, Glasmosaik und Grafikdesign.

1964 Student beo der Odense Katedralschule.
1964-1965 Reisen und Aufenthalte in der Türkei und Griechenland.
1965-66 Studium der Philosophie und Französisch in der Kopenhagener Universität und Université d’Aix-en-Provence, Frankreich.
1966 Filosophikum der Kopenhagener Universitet.
1966-72 Reisen und Aufenthalte Türkei, Griechenland, Nordafrika, Spanien und Frankreich.
Self-taught.
Visual artist, photographer, sculptor, ceramicist. In addition, church decoration, glass mosaic and graphic design.

1964 1964 Student at Odense Katedralskole.
1964-1965 Travel and stay in Turkey and Greece.
1965-66 Studies in philosophy and French at Kopenhagen University and Université d’Aix-en-Provence.
1966 Examen philosophicum at Kopenhagen University.
1966-72 Travel and stay in Turkey, Greece, North Africa, Spain and France.

Udvalgte udstillinger


Utvalgte utstillinger


Ausgewählte Ausstellungen


Selected exhibitions

1966 Første særudstilling, Kunstbygningen på Filosofgangen, Odense.
1969 og frem Utallige udstillinger i Europa, Mellemøsten og USA.
1969 Udstilling på Kerteminde Bibliotek.
1976 Erindringsbilleder, maleri, tegning og grafik, Sønderjyllands Kunstmuseum, Tønder
1979 Au hasard Ubu, kunstnernes egen Kunsthandel, København.
1979 Au hasard Ubu, Gare Saint Lazare, École des Beaux-Arts, Lille, Frankrig.
1981 Det Hellige Victoria Bjerg, Galleri Specta, Aarhus.
1983 Før Naxos efter, Randers Kunstmuseum og Nikolaj Udstillingsbygning i København.
1984 Den første af en lang række separatudstillinger på Galerie Moderne Silkeborg. Herefter nævnes kun få større udstillinger på galleriet.
1986 Fortid. Fotografier, Ny Carlsberg Glyptoteket, København.
1987 Foire internationale d’art contemporain (FIAC), Paris.
1988 Travaux récents, Maison du Danemark, Paris.
1990 Arbeiten auf Papier 1988-1990, Galerie ‘Der Spiegel’, Köln, Tyskland.
1991 Peintures récentes, Galerie Ariel, Paris.
1991 Keramiske arbejder 1990-1991, Galerie Moderne Silkeborg.
1991 Peter Brandes og antikken, Kunsthallen Brandts Klædefabrik, Odense.
1991 Past II, Museet for fotokunst, Brandts Klædefabrik, Odense.
1991 Påske. Peter Brandes. Stadietryk, Danmarks Grafiske Museum/Dansk Pressemuseum.
1992 Notre Dame des Fleurs. Orfeo Isak. Recent paintings, prints and ceramics, Talbot Rice Gallery, Edinburgh.
1993 Grafik og keramik, Sophienholm, Lyngby.
1995 Recent Works, Paintings and Works on Paper, D.C.A. Gallery, New York, USA.
1995 Recent Paintings, Works on Paper & Ceramics, Avanti Galleries, New York, USA.
1995 Ceramics, Royal Copenhagen Porcelain, New York, USA.
1995 Offrande. Maleri · Akvarel · Gouache · Keramik, Galerie Stokkebye, Odense.
1995-1996 Isaac, Tel Aviv Museum of Art, Tel Aviv, Israel.
1997 Is Høj, Galerie Moderne Silkeborg.
1999 Roskildekrukkerne, Gule Palæ, Roskilde.
2000 Næsten intet. Dine sår mine sår. En serie billeder omkring Påske. En samling byzantinske kors, Museet for religiøs Kunst, Lemvig.
2001 Phaidon. Det antikke Grækenland, Gl. Holtegaard, Gl. Holte.
2002 Ingen Blinder. Penelope venter, Galerie Moderne Silkeborg.
2002 Odysseen. Peter Brandes og Homer. Fra ord til billede, Statens Museum for Kunst, København.
2003 Οδύσσεια, ο Peter Brandes και ο Όμηρος. Από το λόγο στην εικόνα (Odysseen. Peter Brandes og Homer. Fra ord til billede), Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης (MIET, National Bank of Greece Cultural Foundation), Athen.
2003 Op til kirkeudsmykning. Glasmalerier, skitser og skulpturer, Museet Holmen, Løgumkloster.
2004 Gensyn. Nye arbejder: Keramik · Maleri · Tekst, Galerie Moderne, Silkeborg.
2005 I begyndelsen var Fyn, Kunsthallen Brandts Klædefabrik i Odense.
2005 Tegn til tekst. Bøger og grafiske mapper. Illustrationer i træsnit, litografi og radering Danmarks Mediemuseum / Brandts Passage, Odense.
2006 De tolv. Skitser på papir. Glasmosaik. Sølvtøj. Samt det endelige værk til en kirke i Los Angeles, Kunstindustrimuseet / Danish Museum of Art & Design i København.
2007 Homer. Bildausgrabungen Mnemosyne, Museum Schloss Hohentübingen, Tübingen, Tyskland.
2008 Mellem Hellas og himlen. Keramik, tegning, glasmosaik og maleri, Skovgaard Museet, Viborg.
2009 Hölderlin Turmgedichte. Bildgespräche. Arbeiten und Skizzen, Museum Hölderlinturm, Tübingen, Tyskland.
2009 Hinsides. Malerier Tegning Aquarel Pastel Radering, Galerie Moderne Silkeborg.
2011 Transformation. Unikaværker udført i træsnit, litografi, monotypi og radering, Kastrupgårdsamlingen, Kastrup, og Ribe Kunstmuseum.
2012 Mellem Ithaka og Svendborg. Keramik, skulptur, tegning, grafik og maleri, SAK Kunstbygning, Svendborg.
2012 Kibbutz sædemand. Malerier og papirarbejder, Galerie Moderne Silkeborg.
2015 Brandes & Bindesbøll. Bånd & brud, CLAY Keramikmuseum Danmark, Middelfart.
2017 Børglum-serien. Keramiske arbejder, Børglum Kloster.
2019 Skaberkraft – Peter Brandes og en kunstnersamling, Museet for Religiøs Kunst, Lemvig.
2019 Den genfundne tid. Kulturvandringer, Johannes Larsen Museet, Kerteminde.
2019 Brandes Tonhalle Leipzig 1933, Galerie Moderne Silkeborg.
1966 Første særudstilling, Kunstbygningen på Filosofgangen, Odense.
1969 og frem Utallige utstillinger i Europa, Mellemøsten og USA.
1969 Utstilling på Kerteminde Bibliotek.
1976 Erindringsbilleder, maleri, tegning og grafik, Sønderjyllands Kunstmuseum, Tønder
1979 Au hasard Ubu, kunstnernes egen Kunsthandel, København.
1979 Au hasard Ubu, Gare Saint Lazare, École des Beaux-Arts, Lille, Frankrig.
1981 Det Hellige Victoria Bjerg, Galleri Specta, Aarhus.
1983 Før Naxos efter, Randers Kunstmuseum og Nikolaj Udstillingsbygning i København.
1984 Den første af en lang række separatudstillinger på Galerie Moderne Silkeborg. Herefter nævnes kun få større udstillinger på galleriet.
1986 Fortid. Fotografier, Ny Carlsberg Glyptoteket, København.
1987 Foire internationale d’art contemporain (FIAC), Paris.
1988 Travaux récents, Maison du Danemark, Paris.
1990 Arbeiten auf Papier 1988-1990, Galerie ‘Der Spiegel’, Köln, Tyskland.
1991 Peintures récentes, Galerie Ariel, Paris, Frankrig.
1991 Keramiske arbejder 1990-1991, Galerie Moderne Silkeborg.
1991 Peter Brandes og antikken, Kunsthallen Brandts Klædefabrik, Odense.
1991 Past II, Museet for fotokunst, Brandts Klædefabrik, Odense.
1991 Påske. Peter Brandes. Stadietryk, Danmarks Grafiske Museum/Dansk Pressemuseum.
1992 Notre Dame des Fleurs. Orfeo Isak. Recent paintings, prints and ceramics, Talbot Rice Gallery, Edinburgh.
1993 Grafik og keramik, Sophienholm, Lyngby.
1995 Recent Works, Paintings and Works on Paper, D.C.A. Gallery, New York, USA.
1995 Recent Paintings, Works on Paper & Ceramics, Avanti Galleries, New York, USA.
1995 Ceramics, Royal Copenhagen Porcelain, New York, USA.
1995 Offrande. Maleri · Akvarel · Gouache · Keramik, Galerie Stokkebye, Odense.
1995-1996 Isaac, Tel Aviv Museum of Art, Tel Aviv, Israel.
1997 Is Høj, Galerie Moderne Silkeborg.
1999 Roskildekrukkerne, Gule Palæ, Roskilde.
2000 Næsten intet. Dine sår mine sår. En serie billeder omkring Påske. En samling byzantinske kors, Museet for religiøs Kunst, Lemvig.
2001 Phaidon. Det antikke Grækenland, Gl. Holtegaard, Gl. Holte.
2002 Ingen Blinder. Penelope venter, Galerie Moderne Silkeborg.
2002 Odysseen. Peter Brandes og Homer. Fra ord til billede, Statens Museum for Kunst, København.
2003 Οδύσσεια, ο Peter Brandes και ο Όμηρος. Από το λόγο στην εικόνα (Odysseen. Peter Brandes og Homer. Fra ord til billede), Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης (MIET, National Bank of Greece Cultural Foundation), Athen.
2003 Op til kirkeudsmykning. Glasmalerier, skitser og skulpturer, Museet Holmen, Løgumkloster.
2004 Gensyn. Nye arbejder: Keramik · Maleri · Tekst, Galerie Moderne, Silkeborg.
2005 I begyndelsen var Fyn, Kunsthallen Brandts Klædefabrik i Odense.
2005 Tegn til tekst. Bøger og grafiske mapper. Illustrationer i træsnit, litografi og radering Danmarks Mediemuseum / Brandts Passage, Odense.
2006 De tolv. Skitser på papir. Glasmosaik. Sølvtøj. Samt det endelige værk til en kirke i Los Angeles, Kunstindustrimuseet / Danish Museum of Art & Design i København.
2007 Homer. Bildausgrabungen Mnemosyne, Museum Schloss Hohentübingen, Tübingen, Tyskland.
2008 Mellem Hellas og himlen. Keramik, tegning, glasmosaik og maleri, Skovgaard Museet, Viborg.
2009 Hölderlin Turmgedichte. Bildgespräche. Arbeiten und Skizzen, Museum Hölderlinturm, Tübingen, Tyskland.
2009 Hinsides. Malerier Tegning Aquarel Pastel Radering, Galerie Moderne Silkeborg.
2011 Transformation. Unikaværker udført i træsnit, litografi, monotypi og radering, Kastrupgårdsamlingen, Kastrup, og Ribe Kunstmuseum.
2012 Mellem Ithaka og Svendborg. Keramik, skulptur, tegning, grafik og maleri, SAK Kunstbygning, Svendborg.
2012 Kibbutz sædemand. Malerier og papirarbejder, Galerie Moderne Silkeborg.
2015 Brandes & Bindesbøll. Bånd & brud, CLAY Keramikmuseum Danmark, Middelfart.
2017 Børglum-serien. Keramiske arbejder, Børglum Kloster.
2019 Skaberkraft – Peter Brandes og en kunstnersamling, Museet for Religiøs Kunst, Lemvig.
2019 Den genfundne tid. Kulturvandringer, Johannes Larsen Museet, Kerteminde.
2019 Brandes Tonhalle Leipzig 1933, Galerie Moderne Silkeborg.
1966 Erste Spezialausstellung, Kunstbygningen på Filosofgangen, Odense, DK.
Ab 1969 Unzählige Ausstellungen in Europa, Mittlerer Osten und USA.
1969 Ausstellung bei Kerteminde Bibliotek, DK.
1976 Erindringsbilleder, maleri, tegning og grafik, Sønderjyllands Kunstmuseum, Tønder, DK.
1979 Au hasard Ubu, kunstnernes egen Kunsthandel, Kopenhagen, DK.
1979 Au hasard Ubu, Gare Saint Lazare, École des Beaux-Arts, Lille, Frankreich.
1981 Det Hellige Victoria Bjerg, Galleri Specta, Aarhus, DK.
1983 Før Naxos efter, Randers Kunstmuseum og Nikolaj Udstillingsbygning i Kopenhagen, DK.
1984 Die erste einer langen Reihe von Separatausstellungen bei Galerie Moderne Silkeborg. Hiernach werden nur einzelne größerer Ausstellungen in der Gallerie genannt.
1986 Fortid. Fotografier, Ny Carlsberg Glyptoteket, Kopenhagen, DK.
1987 Foire internationale d’art contemporain (FIAC), Paris, Frankreich.
1988 Travaux récents, Maison du Danemark, Paris, Frankreich.
1990 Arbeiten auf Papier 1988-1990, Galerie ‘Der Spiegel’, Köln, Deutschland.
1991 Peintures récentes, Galerie Ariel, Paris, Frankreich.
1991 Keramiske arbejder 1990-1991, Galerie Moderne Silkeborg, DK.
1991 Peter Brandes og antikken, Kunsthallen Brandts Klædefabrik, Odense, DK.
1991 Past II, Museet for fotokunst, Brandts Klædefabrik, Odense, DK.
1991 Påske. Peter Brandes. Stadietryk, Danmarks Grafiske Museum / Dansk Pressemuseum, DK.
1992 Notre Dame des Fleurs. Orfeo Isak. Recent paintings, prints and ceramics, Talbot Rice Gallery, Edinburgh, England.
1993 Grafik og keramik, Sophienholm, Lyngby, DK.
1995 Recent Works, Paintings and Works on Paper, D.C.A. Gallery, New York, USA.
1995 Recent Paintings, Works on Paper & Ceramics, Avanti Galleries, New York, USA.
1995 Ceramics, Royal Copenhagen Porcelain, New York, USA.
1995 Offrande. Maleri · Akvarel · Gouache · Keramik, Galerie Stokkebye, Odense, DK.
1995-1996 Isaac, Tel Aviv Museum of Art, Tel Aviv, Israel.
1997 Is Høj, Galerie Moderne Silkeborg, DK.
1999 Roskildekrukkerne, Gule Palæ, Roskilde, DK.
2000 Næsten intet. Dine sår mine sår. En serie billeder omkring Påske. En samling byzantinske kors, Museet for religiøs Kunst, Lemvig, DK.
2001 Phaidon. Det antikke Grækenland, Gl. Holtegaard, Gl. Holte, DK.
2002 Ingen Blinder. Penelope venter, Galerie Moderne Silkeborg, DK.
2002 Odysseen. Peter Brandes og Homer. Fra ord til billede, Statens Museum for Kunst, Kopenhagen, DK.
2003 Οδύσσεια, ο Peter Brandes και ο Όμηρος. Από το λόγο στην εικόνα (Odysseen. Peter Brandes og Homer. Fra ord til billede), Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης (MIET, National Bank of Greece Cultural Foundation), Athen, Griechenland.
2003 Op til kirkeudsmykning. Glasmalerier, skitser og skulpturer, Museet Holmen, Løgumkloster, DK.
2004 Gensyn. Nye arbejder: Keramik · Maleri · Tekst, Galerie Moderne, Silkeborg, DK.
2005 I begyndelsen var Fyn, Kunsthallen Brandts Klædefabrik i Odense, DK.
2005 Tegn til tekst. Bøger og grafiske mapper. Illustrationer i træsnit, litografi og radering Danmarks Mediemuseum / Brandts Passage, Odense, DK.
2006 De tolv. Skitser på papir. Glasmosaik. Sølvtøj. Samt det endelige værk til en kirke i Los Angeles, Kunstindustrimuseet / Danish Museum of Art & Design i Kopenhagen, DK.
2007 Homer. Bildausgrabungen Mnemosyne, Museum Schloss Hohentübingen, Tübingen, Deutschland.
2008 Mellem Hellas og himlen. Keramik, tegning, glasmosaik og maleri, Skovgaard Museet, Viborg, DK.
2009 Hölderlin Turmgedichte. Bildgespräche. Arbeiten und Skizzen, Museum Hölderlinturm, Tübingen, Deutschland.
2009 Hinsides. Malerier Tegning Aquarel Pastel Radering, Galerie Moderne Silkeborg, DK.
2011 Transformation. Unikaværker udført i træsnit, litografi, monotypi og radering, Kastrupgårdsamlingen, Kastrup, und Ribe Kunstmuseum, DK.
2012 Mellem Ithaka og Svendborg. Keramik, skulptur, tegning, grafik og maleri, SAK Kunstbygning, Svendborg, DK.
2012 Kibbutz sædemand. Malerier og papirarbejder, Galerie Moderne Silkeborg, DK.
2015 Brandes & Bindesbøll. Bånd & brud, CLAY Keramikmuseum Danmark, Middelfart, DK.
2017 Børglum-serien. Keramiske arbejder, Børglum Kloster, DK.
2019 Skaberkraft – Peter Brandes og en kunstnersamling, Museet for Religiøs Kunst, Lemvig, DK.
2019 Den genfundne tid. Kulturvandringer, Johannes Larsen Museet, Kerteminde, DK.
2019 Brandes Tonhalle Leipzig 1933, Galerie Moderne Silkeborg, DK.
1966 First special exhibitions, Kunstbygningen på Filosofgangen, Odense, DK.
1969 onward Many exhibitions in Europe, Middle East and USA.
1969 Exhibition at Kerteminde Bibliotek, DK.
1976 Erindringsbilleder, maleri, tegning og grafik, Sønderjyllands Kunstmuseum, Tønder, DK.
1979 Au hasard Ubu, kunstnernes egen Kunsthandel, Copenhagen, DK.
1979 Au hasard Ubu, Gare Saint Lazare, École des Beaux-Arts, Lille, France.
1981 Det Hellige Victoria Bjerg, Galleri Specta, Aarhus, DK.
1983 Før Naxos efter, Randers Kunstmuseum og Nikolaj Udstillingsbygning i Copenhagen, DK.
1984 The first of a long series of solo exhibitions at Galerie Moderne Silkeborg. After this, only a few major exhibitions are mentioned at the gallery, DK.
1986 Fortid. Fotografier, Ny Carlsberg Glyptoteket, Copenhagen, DK.
1987 Foire internationale d’art contemporain (FIAC), Paris, France.
1988 Travaux récents, Maison du Danemark, Paris, France.
1990 Arbeiten auf Papier 1988-1990, Galerie ‘Der Spiegel’, Cologne, Germany.
1991 Peintures récentes, Galerie Ariel, Paris, France.
1991 Keramiske arbejder 1990-1991, Galerie Moderne Silkeborg, DK.
1991 Peter Brandes og antikken, Kunsthallen Brandts Klædefabrik, Odense, DK.
1991 Past II, Museet for fotokunst, Brandts Klædefabrik, Odense, DK.
1991 Påske. Peter Brandes. Stadietryk, Danmarks Grafiske Museum / Dansk Pressemuseum, DK.
1992 Notre Dame des Fleurs. Orfeo Isak. Recent paintings, prints and ceramics, Talbot Rice Gallery, Edinburgh, England.
1993 Grafik og keramik, Sophienholm, Lyngby, DK.
1995 Recent Works, Paintings and Works on Paper, D.C.A. Gallery, New York, USA.
1995 Recent Paintings, Works on Paper & Ceramics, Avanti Galleries, New York, USA.
1995 Ceramics, Royal Copenhagen Porcelain, New York, USA.
1995 Offrande. Maleri · Akvarel · Gouache · Keramik, Galerie Stokkebye, Odense, DK.
1995-1996 Isaac, Tel Aviv Museum of Art, Tel Aviv, Israel.
1997 Is Høj, Galerie Moderne Silkeborg, DK.
1999 Roskildekrukkerne, Gule Palæ, Roskilde, DK.
2000 Næsten intet. Dine sår mine sår. En serie billeder omkring Påske. En samling byzantinske kors, Museet for religiøs Kunst, Lemvig, DK.
2001 Phaidon. Det antikke Grækenland, Gl. Holtegaard, Gl. Holte, DK.
2002 Ingen Blinder. Penelope venter, Galerie Moderne Silkeborg, DK.
2002 Odysseen. Peter Brandes og Homer. Fra ord til billede, Statens Museum for Kunst, Copenhagen, DK.
2003 Οδύσσεια, ο Peter Brandes και ο Όμηρος. Από το λόγο στην εικόνα (Odysseen. Peter Brandes og Homer. Fra ord til billede), Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης (MIET, National Bank of Greece Cultural Foundation), Athen, Greece.
2003 Op til kirkeudsmykning. Glasmalerier, skitser og skulpturer, Museet Holmen, Løgumkloster, DK.
2004 Gensyn. Nye arbejder: Keramik · Maleri · Tekst, Galerie Moderne, Silkeborg, DK.
2005 I begyndelsen var Fyn, Kunsthallen Brandts Klædefabrik i Odense, DK.
2005 Tegn til tekst. Bøger og grafiske mapper. Illustrationer i træsnit, litografi og radering Danmarks Mediemuseum / Brandts Passage, Odense, DK.
2006 De tolv. Skitser på papir. Glasmosaik. Sølvtøj. Samt det endelige værk til en kirke i Los Angeles, Kunstindustrimuseet / Danish Museum of Art & Design in Copenhagen, DK.
2007 Homer. Bildausgrabungen Mnemosyne, Museum Schloss Hohentübingen, Tübingen, Germany.
2008 Mellem Hellas og himlen. Keramik, tegning, glasmosaik og maleri, Skovgaard Museet, Viborg, DK.
2009 Hölderlin Turmgedichte. Bildgespräche. Arbeiten und Skizzen, Museum Hölderlinturm, Tübingen, Germany.
2009 Hinsides. Malerier Tegning Aquarel Pastel Radering, Galerie Moderne Silkeborg, DK.
2011 Transformation. Unikaværker udført i træsnit, litografi, monotypi og radering, Kastrupgårdsamlingen, Kastrup, og Ribe Kunstmuseum, DK.
2012 Mellem Ithaka og Svendborg. Keramik, skulptur, tegning, grafik og maleri, SAK Kunstbygning, Svendborg, DK.
2012 Kibbutz sædemand. Malerier og papirarbejder, Galerie Moderne Silkeborg, DK.
2015 Brandes & Bindesbøll. Bånd & brud, CLAY Keramikmuseum Danmark, Middelfart, DK.
2017 Børglum-serien. Keramiske arbejder, Børglum Kloster, DK.
2019 Skaberkraft – Peter Brandes og en kunstnersamling, Museet for Religiøs Kunst, Lemvig, DK.
2019 Den genfundne tid. Kulturvandringer, Johannes Larsen Museet, Kerteminde, DK.
2019 Brandes Tonhalle Leipzig 1933, Galerie Moderne Silkeborg, DK.

Udvalgte værker


Utvalgte verker


Ausgewählte Werke


Selected Works

1992 Kæmpekrukke udstilles på den danske pavillon ved Verdensudstillingen i Sevilla, Spanien.
1995 Isaac Vase, Yad Vashem-The World Holocaust Remembrance Center i Jerusalem, Israel.
1996 Illustration af Vergils Aeneide (litografier).
1998 Skulpturen Bronzefoden til ECCO Center, Tønder.
1998 Marselisborgkrukken Marselisborg Slots Park, Aarhus. Opstillet i en pergolahave tegnet af dronning Margrethe 2.
1999 Illustration af Homers Iliade (tegninger).
2002 Illustration af Homers Odyssé (tegninger).
2008 Udsmykning af The Village of Hope’s Chapel i Los Angeles, Californien.
2010 Udsmykning af Roskilde Domkirkes Kongeport og Skt. Andreas Kapel.
2013 Udsmykning af Nordlyskatedralen i Alta, Norge.
2015 Udsmykning af Christ Chapel ved Cornerstone University i Grand Rapids, Michigan, sammen med Maja Lisa Engelhardt.
2018 Udsmykning af Calvary Chapel ved Biola University, La Mirada, Californien, sammen med Maja Lisa Engelhardt.
2016-2019 Illustrationer til Oldtidssagaerne (træsnit).
1992Kjempekrukke utstilles på den danske paviljungen ved verdensutstillingen i Sevilla, Spanien.
1995 Isaac Vase, Yad Vashem-The World Holocaust Remembrance Center i Jerusalem, Israel.
1996 Illustrasjon av Vergils Aeneide (litografier).
1998 Skulpturen Bronzefoden til ECCO Center, Tønder.
1998 Marselisborgkrukken Marselisborg Slots Park, Aarhus. Opstillet i en pergolahave tegnet af dronning Margrethe 2.
1999 Illustrasjon av Homers Iliade (tegninger).
2002 Illustrasjon av Homers Odyssé (tegninger).
2008 Utmykning av The Village of Hope’s Chapel i Los Angeles, Californien.
2010 Utmykning av Roskilde Domkirkes Kongeport og Skt. Andreas Kapel.
2013 Utmykning av Nordlyskatedralen i Alta, Norge.
2015 Utmykning av Christ Chapel ved Cornerstone University i Grand Rapids, Michigan, sammen med Maja Lisa Engelhardt.
2018 Utmykning av Calvary Chapel ved Biola University, La Mirada, Californien, sammen med Maja Lisa Engelhardt.
2016-2019 Illustrasjoner til Oldtidssagaerne (træsnit).
1992 Ausstellung der Riesenvase bei der Weltausstellung im Dänischen Pavillon in Sevilla, Spanien.
1995 Isaac Vase, Yad Vashem-The World Holocaust Remembrance Center in Jerusalem, Israel.
1996 Illustration von Vergils Aeneide (Litographien).
1998 Skulptur Bronzefoden für ECCO Center, Tønder.
1998 Marselisborgkrukken Marselisborg Slots Park, Aarhus.
1999 Illustration von Homers Iliade (Zeichnungen).
2002 Illustration von Homers Odyssé (Zeichnungen).
2008 Ausschmückung von The Village of Hope’s Chapel in Los Angeles, Kalifornien.
2010 Ausschmückung von Roskilde Domkirkes Kongeport og Skt. Andreas Kapel.
2013 Ausschmückung von Nordlyskatedralen in Alta, Norwegen.
2015 Ausschmückung von Christ Chapel ved Cornerstone University i Grand Rapids, Michigan, zusammen mit Maja Lisa Engelhardt.
2018 Ausschmückung von Calvary Chapel bei Biola University, La Mirada, Kalifornien, zusammen mit Maja Lisa Engelhardt.
2016-2019 Illustrationen zu Oldtidssagaerne (Holzschnitt).
1992 Giant jar is exhibited at the Danish pavilion at the World Exhibition, Spain.
1995 Isaac Vase, Yad Vashem-The World Holocaust Remembrance Center in Jerusalem, Israel.
1996 Illustration af Vergils Aeneide (lithographs ).
1998 Skulpturen Bronzefoden for ECCO Center, Tønder.
1998 Marselisborgkrukken Marselisborg Slots Park, Aarhus.
1999 Illustration of Homers Iliade (drawings).
2002 Illustration of Homers Odyssé (drawings).
2008 Decoration of The Village of Hope’s Chapel in Los Angeles, California.
2010 Decoration of Roskilde Domkirkes Kongeport and Skt. Andreas Kapel.
2013 Decoration of Nordlyskatedralen in Alta, Norway.
2015 Decoration of Christ Chapel at Cornerstone University in Grand Rapids, Michigan, together with Maja Lisa Engelhardt.
2018 Decoration of Calvary Chapel at Biola University, La Mirada, California, together with Maja Lisa Engelhardt.
2016-2019 Illustrations for Oldtidssagaerne (woodcut).

Repræsenteret


Representert


Repräsentiert


Presented at

Galerie Moderne, Silkeborg.

Galerie Moderne, Silkeborg.
Galerie Moderne, Silkeborg.
Galerie Moderne, Silkeborg.
Peter Brandes, Tine Meyer og Maja Lisa Engelhardt med et fad, de to kunstnere har lavet specielt til Narayana Press.
Peter Brandes, Tine Meyer og Maja Lisa Engelhardt med et fat de to kunstnere har fremstilt spesielt til Narayana Press.
Peter Brandes, Tine Meyer und Maja Lisa Engelhardt mit einem Keramik-Teller, den die beiden Künstler speziell für Narayana Press geschaffen haben.
Peter Brandes, Tine Meyer and Maja Lisa Engelhardt with a plate the two artists have made especially for Narayana Press.
Et af de andre keramikfade af Peter Brandes, der står i trykkeriet.
Et av de andre keramikkfat av Peter Brandes, som står i trykkeriet.
Eines der anderen Keramikschalen von Peter Brandes in der Druckerei.
One of the other ceramic plates by Peter Brandes being in the printing press.
Nogle af Peter Brandes’ skitser fra skabelsen af bronzevasen for Narayana Press.
Noen av Peter Brandes’ skisser fra skapelsen af bronsevasen for Narayana Press.
Einige von Peter Brandes’ Skizzen von der Entstehung der Bronzevase für Narayana Press.
Some of Peter Brandes’ sketches from the creation of the bronze vase for Narayana Press.
Peter Brandes foran sit maleri ‘Sædemanden’, ved trykkeriets indgang.
Peter Brandes foran sitt maleri ‘Sædemanden’, ved trykkeriets inngang.
Peter Brandes vor seinem Gemälde ‘Sædemanden’ (‘Der Sämann’), beim Eingang der Druckerei.
Peter Brandes in front of his painting ‘The Sower’, at the entrance of the printing house.


Maja Lisa Engelhardt

Maja Lisa Engelhardt

Maja Lisa Engelhardt

Maja Lisa Engelhardt

30. august 2021
30. august 2021
30. August 2021
30th August 2021
courtesy of Maja Lisa Engelhardt
Maja Lisa Engelhardt foran et af sine malerier hos Narayana Press: ‘Kiming’, som er grænsen mellem himmel og havoverfladen.
Maja Lisa Engelhardt foran et av sine malerier hos Narayana Press: ‘Kiming’, som er grensen mellom himmel og havoverflaten.
Maja Lisa Engelhardt vor einer ihrer Gemälde bei Narayana Press: ‘Kiming’, was die Grenze zwischen Himmel und Meeresoberfläche ist.
Maja Lisa Engelhardt in front of one of her paintings at Narayana Press: ‘Kiming’, the sea level horizon.
‘Den tredje dag’. Copyright: Maja Lisa Engelhardt.
‘Den tredje dag’. Copyright: Maja Lisa Engelhardt.
‘Am dritten Tage’. Copyright: Maja Lisa Engelhardt.
‘The Third Day’. Copyright: Maja Lisa Engelhardt.
Porten til Narayana’s arkivbygning, skabt af Maja Lisa Engelhardt.
Porten til Narayana’s arkivbygning, skapt av Maja Lisa Engelhardt.
Pforte zu Narayana’s Archivgebäude, geschaffen von Maja Lisa Engelhardt.
The gate at Narayana’s archive building, by Maja Lisa Engelhardt.

Maja Lisa Engelhardt

Maja Lisa Engelhardt

Maja Lisa Engelhardt

Maja Lisa Engelhardt

Født 1956 i Frederiksberg
Bosiddende i Frankrig
Født 1956 i Frederiksberg
Bosatt i Frankrike
Geboren 1956 in Frederiksberg, Dänemark
Wohnhaft in Frankreich
Born 1956 in Frederiksberg Resident in France


Kunst hos Narayana Press

Kunst hos Narayana Press

Kunst bei Narayana Press

Art at Narayana Press

Bronzeporten til Narayana’s arkivbygning
‘Kiming’, maleri
‘Den tredje dag’, to malerier fra serien
Ugle, keramik
Monotypier, også på Narayana Press’ hjemmeside

Bronzeporten til Narayana’s arkivbygning
‘Kiming’, maleri
‘Den tredje dag’, to malerier fra serien
Ugle, keramik
Monotypier, også på Narayana Press’ hjemmeside

Bronzetor zum Archivgebäude von Narayana
‘Kiming’, Malerei
‘Der dritte Tag’, zwei Gemälde aus der Serie
Eule, Keramik
Monotypien, auch auf der Website von Narayana Press

Bronze Gate to Narayana’s archive building
'Kiming', painting
‘The third day’, two paintings from the series
Owl, ceramics
Monotypes, also on Narayana Press’ website

Uddannelse

Utdannelse

Ausbildung

Education

Det Fynske Kunstakademi 1978-90
Det Fynske Kunstakademi 1978-90
Kunstakademie auf Fünen, Dänemark 1978-90
The Funen Art Academy, Denmark 1978-90

Udvalgte Separatudstillinger


Utvalgte separatutstillinger


Ausgewählte Einzelausstellungen


Selected Separate Exhibition

Klædebon, Nikolaj Kirke, København 1985
Illuminations, Brandts Pakhus, København 1986
Tornekrone, Galleri Weinberger, København 1988
Plov i landskab, Politikens forhal, København 1989
Ålborg Historiske Museum 1990
Prøvetryk, Galleri Weinberger, København 1990
Eg-Skejten, Galleri Weinberger 1991
Efter naturen, Sophienholm, Lyngby 1991
Landskabsfragmenter, Bispegaarden, Kalundborg 1992
Mark, Landskabsfragmenter Galleri Weinberger, København 1993
Tumulus, DCA Gallery, New York, 1995
Gravhøje, Svenske Villa, Bernstorffs Slotspark, 1996
Burning Bush, DCA Gallery, New York, 1996
, Galleri Weinberger, København 1997
, Galleri Profilen, Århus 1997
Light/Darkness, Way through Landscape, DCA Gallery, New York 2000
Vej Gennem Landskab, Ny Carlsberg Glyptotek, København 2000
Vej Gennem Landskab, Galleri Weinberger, København 2000
Pillar of a Cloud, DCA Gallery, New York, 2003
Usynlig til synlig, Museet Holmen, Løgumkloster 2002
Åbenbaret, Museet for Religiøs Kunst, Lemvig 2004
Åbenbaret, Nivaagaards Malerisamling 2004
Bølgebrud, Galleri Weinberger, København 2004
Åbenbaret, Kunsthallen Brandts Klædefabrik, Odense 2005
The First Day, Galleri Weinberger, København 2006
The Second Day, Elizabeth Harris Gallery, New York 2007
Tilstedeværelse, Museum Sønderjylland, Haderslev 2007
‘Ingemann Monotopier’, Galleri Weinberger, København 2009
The Third Day, Elizabeth Harris Gallery, New York 2009
Lilien på Marken og Fuglen under Himlen, Galleri Weinberger, København 2010
Porten, Skovgårdmuseet, Viborg 2011
The Fourth Day, Elizabeth Harris Gallery, New York 2011
Tågen letter, Johannes Larsen Museet, Kerteminde 2012
Retrospektive arbejder, Fuglsanghus Hørsholm Kunstforening 2013
Lilien på Marken og Fuglen under Himlen, Museet Holmen, Løgumkloster 2013
Retrospektive værker, Fuglsanghus Hørsholm Kunstforening 2013
The Fifth Day, Elizabeth Harris Gallery, New York 2013
Maja Lisa Engelhardt, grafiske arbejder, Boggalleriet, Rønde 2013
Tidslighed, Sorø Kunstmuseum 2014
Fire elementer – Jord Vand Ild Luft, Kunsthuset Palæfløjen, Roskilde 2015
Årstid, forår, sommer, efterår, vinter, Fire vævninger udstillet i Roskilde Domkirke 2015
The Sixth Day – The Grand Rapid River, Elizabeth Harris Gallery, New York 2015
Påskemorgen i Lodbjerg, Heltborg Museum, Thy 2016
Det grafiske værksted, Odense 2016
Heltborg Museum, Thy 2016
The Seventh Day – Genesis, Elizabeth Harris Gallery, New York 2017
Calvary Chapel, Ahmanson Gallery, Biola University, Los Angeles 2018
En dansk kyst. At åbne for et landskab, Bispegaarden, Kalundborg 2019
Påskeudstilling, Galerie Moderne Silkeborg 2020
Vores Ottende Dag, Galerie Moderne Silkeborg 2020
Danmarksbilleder, Odsherreds Kunstmuseum 2021
Klædebon, Nikolaj Kirke, København 1985
Illuminations, Brandts Pakhus, København 1986
Tornekrone, Galleri Weinberger, København 1988
Plov i landskab, Politikens forhal, København 1989
Ålborg Historiske Museum 1990
Prøvetryk, Galleri Weinberger, København 1990
Eg-Skejten, Galleri Weinberger 1991
Efter naturen, Sophienholm, Lyngby 1991
Landskabsfragmenter, Bispegaarden, Kalundborg 1992
Mark, Landskabsfragmenter Galleri Weinberger, København 1993
Tumulus, DCA Gallery, New York, 1995
Gravhøje, Svenske Villa, Bernstorffs Slotspark, 1996
Burning Bush, DCA Gallery, New York, 1996
, Galleri Weinberger, København 1997
, Galleri Profilen, Århus 1997
Light/Darkness, Way through Landscape, DCA Gallery, New York 2000
Vej Gennem Landskab, Ny Carlsberg Glyptotek, København 2000
Vej Gennem Landskab, Galleri Weinberger, København 2000
Pillar of a Cloud, DCA Gallery, New York, 2003
Usynlig til synlig, Museet Holmen, Løgumkloster 2002
Åbenbaret, Museet for Religiøs Kunst, Lemvig 2004
Åbenbaret, Nivaagaards Malerisamling 2004
Bølgebrud, Galleri Weinberger, København 2004
Åbenbaret, Kunsthallen Brandts Klædefabrik, Odense 2005
The First Day, Galleri Weinberger, København 2006
The Second Day, Elizabeth Harris Gallery, New York 2007
Tilstedeværelse, Museum Sønderjylland, Haderslev 2007
‘Ingemann Monotopier’, Galleri Weinberger, København 2009
The Third Day, Elizabeth Harris Gallery, New York 2009
Lilien på Marken og Fuglen under Himlen, Galleri Weinberger, København 2010
Porten, Skovgårdmuseet, Viborg 2011
The Fourth Day, Elizabeth Harris Gallery, New York 2011
Tågen letter, Johannes Larsen Museet, Kerteminde 2012
Retrospektive arbejder, Fuglsanghus Hørsholm Kunstforening 2013
Lilien på Marken og Fuglen under Himlen, Museet Holmen, Løgumkloster 2013
Retrospektive værker, Fuglsanghus Hørsholm Kunstforening 2013
The Fifth Day, Elizabeth Harris Gallery, New York 2013
Maja Lisa Engelhardt, grafiske arbejder, Boggalleriet, Rønde 2013
Tidslighed, Sorø Kunstmuseum 2014
Fire elementer – Jord Vand Ild Luft, Kunsthuset Palæfløjen, Roskilde 2015
Årstid, forår, sommer, efterår, vinter, Fire vævninger udstillet i Roskilde Domkirke 2015
The Sixth Day – The Grand Rapid River, Elizabeth Harris Gallery, New York 2015
Påskemorgen i Lodbjerg, Heltborg Museum, Thy 2016
Det grafiske værksted, Odense 2016
Heltborg Museum, Thy 2016
The Seventh Day – Genesis, Elizabeth Harris Gallery, New York 2017
Calvary Chapel, Ahmanson Gallery, Biola University, Los Angeles 2018
En dansk kyst. At åbne for et landskab, Bispegaarden, Kalundborg 2019
Påskeudstilling, Galerie Moderne Silkeborg 2020
Vores Ottende Dag, Galerie Moderne Silkeborg 2020
Danmarksbilleder, Odsherreds Kunstmuseum 2021
Klædebon, Nikolaj Kirke, Kopenhagen 1985
Illuminations, Brandts Pakhus, Kopenhagen 1986
Tornekrone, Galleri Weinberger, Kopenhagen 1988
Plov i landskab, Politikens forhal, Kopenhagen 1989
Ålborg Historiske Museum 1990
Prøvetryk, Galleri Weinberger, Kopenhagen 1990
Eg-Skejten, Galleri Weinberger 1991
Efter naturen, Sophienholm, Lyngby 1991
Landskabsfragmenter, Bispegaarden, Kalundborg 1992
Mark, Landskabsfragmenter Galleri Weinberger, Kopenhagen 1993
Tumulus, DCA Gallery, New York, 1995
Gravhøje, Svenske Villa, Bernstorffs Slotspark, 1996
Burning Bush, DCA Gallery, New York, 1996
, Galleri Weinberger, Kopenhagen 1997
, Galleri Profilen, Århus 1997
Light/Darkness, Way through Landscape, DCA Gallery, New York 2000
Vej Gennem Landskab, Ny Carlsberg Glyptotek, Kopenhagen 2000
Vej Gennem Landskab, Galleri Weinberger, Kopenhagen 2000
Pillar of a Cloud, DCA Gallery, New York, 2003
Usynlig til synlig, Museet Holmen, Løgumkloster 2002
Åbenbaret, Museet for Religiøs Kunst, Lemvig 2004
Åbenbaret, Nivaagaards Malerisamling 2004
Bølgebrud, Galleri Weinberger, Kopenhagen 2004
Åbenbaret, Kunsthallen Brandts Klædefabrik, Odense 2005
The First Day, Galleri Weinberger, Kopenhagen 2006
The Second Day, Elizabeth Harris Gallery, New York 2007
Tilstedeværelse, Museum Sønderjylland, Haderslev 2007
‘Ingemann Monotopier’, Galleri Weinberger, Kopenhagen 2009
The Third Day, Elizabeth Harris Gallery, New York 2009
Lilien på Marken og Fuglen under Himlen, Galleri Weinberger, Kopenhagen 2010
Porten, Skovgårdmuseet, Viborg 2011
The Fourth Day, Elizabeth Harris Gallery, New York 2011
Tågen letter, Johannes Larsen Museet, Kerteminde 2012
Retrospektive arbejder, Fuglsanghus Hørsholm Kunstforening 2013
Lilien på Marken og Fuglen under Himlen, Museet Holmen, Løgumkloster 2013
Retrospektive værker, Fuglsanghus Hørsholm Kunstforening 2013
The Fifth Day, Elizabeth Harris Gallery, New York 2013
Maja Lisa Engelhardt, grafiske arbejder, Boggalleriet, Rønde 2013
Tidslighed, Sorø Kunstmuseum 2014
Fire elementer – Jord Vand Ild Luft, Kunsthuset Palæfløjen, Roskilde 2015
Årstid, forår, sommer, efterår, vinter, VIer Webteppiche, ausgestellt in der Roskilde Domkirche 2015
The Sixth Day – The Grand Rapid River, Elizabeth Harris Gallery, New York 2015
Påskemorgen i Lodbjerg, Heltborg Museum, Thy 2016
Det grafiske værksted, Odense 2016
Heltborg Museum, Thy 2016
The Seventh Day – Genesis, Elizabeth Harris Gallery, New York 2017
Calvary Chapel, Ahmanson Gallery, Biola University, Los Angeles 2018
En dansk kyst. At åbne for et landskab, Bispegaarden, Kalundborg 2019
Påskeudstilling, Galerie Moderne Silkeborg 2020
Vores Ottende Dag, Galerie Moderne Silkeborg 2020
Danmarksbilleder, Odsherreds Kunstmuseum 2021
Klædebon, Nikolaj Kirke, Copenhagen 1985
Illuminations, Brandts Pakhus, Copenhagen 1986
Tornekrone, Galleri Weinberger, Copenhagen 1988
Plov i landskab, Politikens forhal, Copenhagen 1989
Ålborg Historiske Museum 1990
Prøvetryk, Galleri Weinberger, Copenhagen 1990
Eg-Skejten, Galleri Weinberger 1991
Efter naturen, Sophienholm, Lyngby 1991
Landskabsfragmenter, Bispegaarden, Kalundborg 1992
Mark, Landskabsfragmenter Galleri Weinberger, Copenhagen 1993
Tumulus, DCA Gallery, New York, 1995
Gravhøje, Svenske Villa, Bernstorffs Slotspark, 1996
Burning Bush, DCA Gallery, New York, 1996
, Galleri Weinberger, Copenhagen 1997
, Galleri Profilen, Århus 1997
Light/Darkness, Way through Landscape, DCA Gallery, New York 2000
Vej Gennem Landskab, Ny Carlsberg Glyptotek, Copenhagen 2000
Vej Gennem Landskab, Galleri Weinberger, Copenhagen 2000
Pillar of a Cloud, DCA Gallery, New York, 2003
Usynlig til synlig, Museet Holmen, Løgumkloster 2002
Åbenbaret, Museet for Religiøs Kunst, Lemvig 2004
Åbenbaret, Nivaagaards Malerisamling 2004
Bølgebrud, Galleri Weinberger, Copenhagen 2004
Åbenbaret, Kunsthallen Brandts Klædefabrik, Odense 2005
The First Day, Galleri Weinberger, Copenhagen 2006
The Second Day, Elizabeth Harris Gallery, New York 2007
Tilstedeværelse, Museum Sønderjylland, Haderslev 2007
‘Ingemann Monotopier’, Galleri Weinberger, Copenhagen 2009
The Third Day, Elizabeth Harris Gallery, New York 2009
Lilien på Marken og Fuglen under Himlen, Galleri Weinberger, Copenhagen 2010
Porten, Skovgårdmuseet, Viborg 2011
The Fourth Day, Elizabeth Harris Gallery, New York 2011
Tågen letter, Johannes Larsen Museet, Kerteminde 2012
Retrospektive arbejder, Fuglsanghus Hørsholm Kunstforening 2013
Lilien på Marken og Fuglen under Himlen, Museet Holmen, Løgumkloster 2013
Retrospektive værker, Fuglsanghus Hørsholm Kunstforening 2013
The Fifth Day, Elizabeth Harris Gallery, New York 2013
Maja Lisa Engelhardt, grafiske arbejder, Boggalleriet, Rønde 2013
Tidslighed, Sorø Kunstmuseum 2014
Fire elementer – Jord Vand Ild Luft, Kunsthuset Palæfløjen, Roskilde 2015
Årstid, forår, sommer, efterår, vinter, Fire vævninger udstillet i Roskilde Domkirke 2015
The Sixth Day – The Grand Rapid River, Elizabeth Harris Gallery, New York 2015
Påskemorgen i Lodbjerg, Heltborg Museum, Thy 2016
Det grafiske værksted, Odense 2016
Heltborg Museum, Thy 2016
The Seventh Day – Genesis, Elizabeth Harris Gallery, New York 2017
Calvary Chapel, Ahmanson Gallery, Biola University, Los Angeles 2018
En dansk kyst. At åbne for et landskab, Bispegaarden, Kalundborg 2019
Påskeudstilling, Galerie Moderne Silkeborg 2020
Vores Ottende Dag, Galerie Moderne Silkeborg 2020
Danmarksbilleder, Odsherreds Kunstmuseum 2021

Udvalgte Gruppeudstillinger


Utvalgte gruppeutstillinger


Ausgewählte Gruppenausstellungen


Selected Group Exhibitions

Charlottenborg Efterårsudstilling 1987
FIAC, Grand Palais, Paris 1987
Stockholm Art Fair 1988
Septemberudstilling, Sophienholm, Lyngby 1989
DCA Gallery, New York 1994
Contemporary Danish Art Fair, København 1994
Galleri Weinberger, København 1995
Storstrøm Kunstmuseum, Maribo 1995
Kunsthallen Brandts Klædefabrik, Odense 1996
Museet på Koldinghus, 2000
KunstCentret Silkeborg Bad 2000
Herning Kunstmesse 2000
Seraphin Gallery, Philadelphia 2001
Corner, Charlottenborg, København 2003
Statens Museum for Kunst, København 2004
Corner, Charlottenborg, København 2006
‘Atelier 3, Transpositions’, Musee Jean-Lurcat, Angers, Frankrig 2008
‘Når Kunsten går i Kirke’, Public Church decorations, Køge Skitsesamling og Museet for Religiøs Kunst, Lemvig 2012
‘Arkitektur og Kunst’, Cubo Arkitekter Utzon Museet, Aalborg 2012
‘På Kant med Kierkegaard’, Nationalmuseet, København 2013
‘Les Tapisserie d’Atelier 3’, Poet-Laval, Frankrig 2013
‘Vejen’, Nivaagaards Malerisamling 2014
‘Hommage til Jorn’, Galerie Moderne Silkeborg 2014
‘Teser’, Udstilling til Luther 500 år, Rundetårn, Ribe Kunstmuseum, Museet for Religiøs Kunst, Fuglsang Kunstmuseum, Wittenberg Slotskirke 2017
‘Bronzeskulptur, J.Th. Lundbye’, Opsat, Skt. Michaels Abbey, Bibliotek Los Angeles 2021
Fire Messehagler, Sorø Klosterkirke, Maja Lisa Engelhardt i samarbejde med Annette Freifelt og Berthe Bramsen, Sorø Kunstmuseum 2021
Charlottenborg Efterårsudstilling 1987
FIAC, Grand Palais, Paris 1987
Stockholm Art Fair 1988
Septemberudstilling, Sophienholm, Lyngby 1989
DCA Gallery, New York 1994
Contemporary Danish Art Fair, København 1994
Galleri Weinberger, København 1995
Storstrøm Kunstmuseum, Maribo 1995
Kunsthallen Brandts Klædefabrik, Odense 1996
Museet på Koldinghus, 2000
KunstCentret Silkeborg Bad 2000
Herning Kunstmesse 2000
Seraphin Gallery, Philadelphia 2001
Corner, Charlottenborg, København 2003
Statens Museum for Kunst, København 2004
Corner, Charlottenborg, København 2006
‘Atelier 3, Transpositions’, Musee Jean-Lurcat, Angers, Frankrig 2008
‘Når Kunsten går i Kirke’, Public Church decorations, Køge Skitsesamling og Museet for Religiøs Kunst, Lemvig 2012
‘Arkitektur og Kunst’, Cubo Arkitekter Utzon Museet, Aalborg 2012
‘På Kant med Kierkegaard’, Nationalmuseet, København 2013
‘Les Tapisserie d’Atelier 3’, Poet-Laval, Frankrig 2013
‘Vejen’, Nivaagaards Malerisamling 2014
‘Hommage til Jorn’, Galerie Moderne Silkeborg 2014
‘Teser’, Udstilling til Luther 500 år, Rundetårn, Ribe Kunstmuseum, Museet for Religiøs Kunst, Fuglsang Kunstmuseum, Wittenberg Slotskirke 2017
‘Bronzeskulptur, J.Th. Lundbye’, Opsat, Skt. Michaels Abbey, Bibliotek Los Angeles 2021
Fire Messehagler, Sorø Klosterkirke, Maja Lisa Engelhardt i samarbeide med Annette Freifelt og Berthe Bramsen, Sorø Kunstmuseum 2021
Charlottenborg Efterårsudstilling 1987
FIAC, Grand Palais, Paris 1987
Stockholm Art Fair 1988
Septemberudstilling, Sophienholm, Lyngby 1989
DCA Gallery, New York 1994
Contemporary Danish Art Fair, København 1994
Galleri Weinberger, København 1995
Storstrøm Kunstmuseum, Maribo 1995
Kunsthallen Brandts Klædefabrik, Odense 1996
Museet på Koldinghus, 2000
KunstCentret Silkeborg Bad 2000
Herning Kunstmesse 2000
Seraphin Gallery, Philadelphia 2001
Corner, Charlottenborg, København 2003
Statens Museum for Kunst, København 2004
Corner, Charlottenborg, København 2006
‘Atelier 3, Transpositions’, Musee Jean-Lurcat, Angers, Frankrig 2008
‘Når Kunsten går i Kirke’, Public Church decorations, Køge Skitsesamling og Museet for Religiøs Kunst, Lemvig 2012
‘Arkitektur og Kunst’, Cubo Arkitekter Utzon Museet, Aalborg 2012
‘På Kant med Kierkegaard’, Nationalmuseet, København 2013
‘Les Tapisserie d’Atelier 3’, Poet-Laval, Frankrig 2013
‘Vejen’, Nivaagaards Malerisamling 2014
‘Hommage til Jorn’, Galerie Moderne Silkeborg 2014
‘Teser’, Udstilling til Luther 500 år, Rundetårn, Ribe Kunstmuseum, Museet for Religiøs Kunst, Fuglsang Kunstmuseum, Wittenberg Slotskirke 2017
‘Bronzeskulptur, J.Th. Lundbye’, Opsat, Skt. Michaels Abbey, Bibliotek Los Angeles 2021
Fire Messehagler, Sorø Klosterkirke, Maja Lisa Engelhardt unter Zusammenarbeit mit Annette Freifelt und Berthe Bramsen, Sorø Kunstmuseum 2021
Charlottenborg Efterårsudstilling 1987
FIAC, Grand Palais, Paris 1987
Stockholm Art Fair 1988
Septemberudstilling, Sophienholm, Lyngby 1989
DCA Gallery, New York 1994
Contemporary Danish Art Fair, Copenhagen 1994
Galleri Weinberger, Copenhagen 1995
Storstrøm Kunstmuseum, Maribo 1995
Kunsthallen Brandts Klædefabrik, Odense 1996
Museet på Koldinghus, 2000
KunstCentret Silkeborg Bad 2000
Herning Kunstmesse 2000
Seraphin Gallery, Philadelphia 2001
Corner, Charlottenborg, Copenhagen 2003
Statens Museum for Kunst, Copenhagen 2004
Corner, Charlottenborg, Copenhagen 2006
‘Atelier 3, Transpositions’, Musee Jean-Lurcat, Angers, Frankrig 2008
‘Når Kunsten går i Kirke’, Public Church decorations, Køge Skitsesamling og Museet for Religiøs Kunst, Lemvig 2012
‘Arkitektur og Kunst’, Cubo Arkitekter Utzon Museet, Aalborg 2012
‘På Kant med Kierkegaard’, Nationalmuseet, Copenhagen 2013
‘Les Tapisserie d’Atelier 3’, Poet-Laval, France 2013
‘Vejen’, Nivaagaards Malerisamling, Denmark 2014
‘Hommage til Jorn’, Galerie Moderne Silkeborg, Denmark 2014
‘Teser’, Udstilling til Luther 500 år, Rundetårn, Ribe Kunstmuseum, Museet for Religiøs Kunst, Fuglsang Kunstmuseum, Wittenberg Slotskirke 2017
‘Bronzeskulptur, J.Th. Lundbye’, Skt. Michaels Abbey, Library Los Angeles 2021
Fire Messehagler, Sorø Klosterkirke, Maja Lisa Engelhardt in cooperation with Annette Freifelt and Berthe Bramsen, Sorø Kunstmuseum, Denmark 2021

Udvalgte Udsmykninger


Utvalgte dekorasjoner


Ausgewählte Ausschmückungen


Selected Decorations

Odense Rådhus, 1995
Øster Tørslev Kirke, 1996
Ikast Seminarium, 1998
Skelund Kirke, 1999
Københavns Universitet, 1999
Århus Universitet, 2000
Grinderslev Kirke, 2001
Holsted Kirke, 2001
Hylleholt Kirke, 2002
Kullerup Kirke, 2002
Socialdemokratiets gruppesal, Christiansborg, 2002
Nykredit, 2002
Frederiks Kirke, 2003
Stoense Kirke, 2004
Skannerup Kirke, 2005
Kunstfonden, København 2004
Højesteret, København 2005 og 2009
Sct. Catharinæ kirke, Ribe 2005
Deloitte Hovedkvarter, København 2006
Gjellerup Kirke, 2007
Hørning Kirke, 2007
Turup Kirke, 2007
Sankt Lioba Kloster, Frederiksberg 2008
Lodbjerg Kirke, Vestervig 2008
Vinding Kirke, 2008
Mou Kirke, 2008
Strandvejskirken, Humlebæk 2008
Lodbjerg Kirke, 2008
Raklev Kirke, 2010
Farsø Kirke, 2010
Sct. Mariæ Kirke, Frederiksberg 2010
Den danske sømandskirke, New York 2011
Viborg Domkirke, 2012
Skjold Kirke, 2012
Glamsbjerg Kirke, 2012
Rindum Kirke, 2012
Vallensved Kirke, 2014
Christ Chapel Cornerstone, Grand Rapids, Michigan, USA 2015
Engum Kirke 2015
Nyborg Kirke 2015
Vallensved Kirke 2015
Ørum Kirke 2015
Nyborg Kirke (Vor Frue Kirke) 2015
Calvary Chapel, La Mirada, Los Angeles, USA 2018
Folding Kirke 2018
Odense Rådhus, 1995
Øster Tørslev Kirke, 1996
Ikast Seminarium, 1998
Skelund Kirke, 1999
Københavns Universitet, 1999
Århus Universitet, 2000
Grinderslev Kirke, 2001
Holsted Kirke, 2001
Hylleholt Kirke, 2002
Kullerup Kirke, 2002
Socialdemokratiets gruppesal, Christiansborg, 2002
Nykredit, 2002
Frederiks Kirke, 2003
Stoense Kirke, 2004
Skannerup Kirke, 2005
Kunstfonden, København 2004
Højesteret, København 2005 og 2009
Sct. Catharinæ kirke, Ribe 2005
Deloitte Hovedkvarter, København 2006
Gjellerup Kirke, 2007
Hørning Kirke, 2007
Turup Kirke, 2007
Sankt Lioba Kloster, Frederiksberg 2008
Lodbjerg Kirke, Vestervig 2008
Vinding Kirke, 2008
Mou Kirke, 2008
Strandvejskirken, Humlebæk 2008
Lodbjerg Kirke, 2008
Raklev Kirke, 2010
Farsø Kirke, 2010
Sct. Mariæ Kirke, Frederiksberg 2010
Den danske sømandskirke, New York 2011
Viborg Domkirke, 2012
Skjold Kirke, 2012
Glamsbjerg Kirke, 2012
Rindum Kirke, 2012
Vallensved Kirke, 2014
Christ Chapel Cornerstone, Grand Rapids, Michigan, USA 2015
Engum Kirke 2015
Nyborg Kirke 2015
Vallensved Kirke 2015
Ørum Kirke 2015
Nyborg Kirke (Vor Frue Kirke) 2015
Calvary Chapel, La Mirada, Los Angeles, USA 2018
Folding Kirke 2018
Odense Rådhus, 1995
Øster Tørslev Kirke, 1996
Ikast Seminarium, 1998
Skelund Kirke, 1999
Universität Kopenhagen, 1999
Århus Universitet, 2000
Grinderslev Kirke, 2001
Holsted Kirke, 2001
Hylleholt Kirke, 2002
Kullerup Kirke, 2002
Socialdemokratiets gruppesal, Christiansborg, 2002
Nykredit, 2002
Frederiks Kirke, 2003
Stoense Kirke, 2004
Skannerup Kirke, 2005
Kunstfonden, Kopenhagen 2004
Højesteret, Kopenhagen 2005 og 2009
Sct. Catharinæ kirke, Ribe 2005
Deloitte Hovedkvarter, Kopenhagen 2006
Gjellerup Kirke, 2007
Hørning Kirke, 2007
Turup Kirke, 2007
Sankt Lioba Kloster, Frederiksberg 2008
Lodbjerg Kirke, Vestervig 2008
Vinding Kirke, 2008
Mou Kirke, 2008
Strandvejskirken, Humlebæk 2008
Lodbjerg Kirke, 2008
Raklev Kirke, 2010
Farsø Kirke, 2010
Sct. Mariæ Kirke, Frederiksberg 2010
Den danske sømandskirke, New York 2011
Viborg Domkirke, 2012
Skjold Kirke, 2012
Glamsbjerg Kirke, 2012
Rindum Kirke, 2012
Vallensved Kirke, 2014
Christ Chapel Cornerstone, Grand Rapids, Michigan, USA 2015
Engum Kirke 2015
Nyborg Kirke 2015
Vallensved Kirke 2015
Ørum Kirke 2015
Nyborg Kirke (Vor Frue Kirke) 2015
Calvary Chapel, La Mirada, Los Angeles, USA 2018
Folding Kirke 2018
Odense Rådhus, 1995
Øster Tørslev Kirke, 1996
Ikast Seminarium, 1998
Skelund Kirke, 1999
University of Copenhagen, 1999
Århus Universitet, 2000
Grinderslev Kirke, 2001
Holsted Kirke, 2001
Hylleholt Kirke, 2002
Kullerup Kirke, 2002
Socialdemokratiets gruppesal, Christiansborg, 2002
Nykredit, 2002
Frederiks Kirke, 2003
Stoense Kirke, 2004
Skannerup Kirke, 2005
Kunstfonden, Copenhagen 2004
Højesteret, Copenhagen 2005 og 2009
Sct. Catharinæ kirke, Ribe 2005
Deloitte Hovedkvarter, Copenhagen 2006
Gjellerup Kirke, 2007
Hørning Kirke, 2007
Turup Kirke, 2007
Sankt Lioba Kloster, Frederiksberg 2008
Lodbjerg Kirke, Vestervig 2008
Vinding Kirke, 2008
Mou Kirke, 2008
Strandvejskirken, Humlebæk 2008
Lodbjerg Kirke, 2008
Raklev Kirke, 2010
Farsø Kirke, 2010
Sct. Mariæ Kirke, Frederiksberg 2010
Den danske sømandskirke, New York 2011
Viborg Domkirke, 2012
Skjold Kirke, 2012
Glamsbjerg Kirke, 2012
Rindum Kirke, 2012
Vallensved Kirke, 2014
Christ Chapel Cornerstone, Grand Rapids, Michigan, USA 2015
Engum Kirke 2015
Nyborg Kirke 2015
Vallensved Kirke 2015
Ørum Kirke 2015
Nyborg Kirke (Vor Frue Kirke) 2015
Calvary Chapel, La Mirada, Los Angeles, USA 2018
Folding Kirke 2018

Repræsenteret


Representert


Repräsentiert


Presented at

Galerie Moderne, Silkeborg
Elizabeth Harris Gallery, New York
Galerie Moderne, Silkeborg
Elizabeth Harris Gallery, New York
Galerie Moderne, Silkeborg
Elizabeth Harris Gallery, New York
Galerie Moderne, Silkeborg
Elizabeth Harris Gallery, New York
Keramik-ugle af Maja Lisa Engelhardt.
Keramik-ugle av Maja Lisa Engelhardt.
Keramik-Eule von Maja Lisa Engelhardt.
Ceramic owl by Maja Lisa Engelhardt.
En lille udgave af Maja Lisa Engelhardts skulptur af Thomas Lundbye.
En liten utgave av Maja Lisa Engelhardts skulptur av Thomas Lundbye.
Eine kleine Ausgabe der Thomas Lundbye-Skulptur von Maja Lisa Engelhardt.
A small edition of Maja Lisa Engelhardt’s sculpture of Thomas Lundbye.
Malerier/Monotypier benyttet på hjemmesiden er fremstillet af billedkunstneren Maja Lisa Engelhardt.
Malerier/Monotypier benyttet på hjemmesiden er fremstilt av billedkunstneren Maja Lisa Engelhardt.
Die Gemälde/Monotypien, die auf der Homepage gezeigt werden, wurden von der Künstlerin Maja Lisa Engelhardt geschaffen.
The paintings/monotypes used on the website are created by the artist Maja Lisa Engelhardt.


Nicolai Howalt

Nicolai Howalt

Nicolai Howalt

Nicolai Howalt

10. januar 2023
10. januar 2023
10. Januar 2023
10th january 2023
courtesy of Nicolai Howalt
Nicolai Howalt 2022.
Nicolai Howalt 2022.
Nicolai Howalt 2022.
Nicolai Howalt 2022.

Nicolai Howalt

Nicolai Howalt (født 1970) er dansk fotograf, hvis arbejder spænder over dokumentarisk, konceptuel og installatorisk kunst. Nicolai Howalt er uddannet fra Fotoskolen Fatamorgana, Danmarks Fotografiske Billedkunstskole, i 1992.
Han har modtaget en række hæderslegater, bl.a. fra Hasselblad Fonden, Kulturministeriet, Statens Kunstfond og Statens Kunstråd.
I 2019 udgav Nicolai Howalt bogen Old Tjikko,
som i 2020 vandt Den Danske Bogdesignpris i kategorien fagbog, uddelt af Forening for Boghaandværk.Kunst hos Narayana Press

Old Tjikko, kunstfotografier.
Udvalgte separatudstillinger

2022 A Journey: The Near Future, (med Mike Sheridan) Martin Asbæk Gallery, København.
2021 At indfange epidemier, Medicinsk Museion, København.
2020 Old Tjikko, Nicolai Kunsthal, København.
2020 Samples of a Collages, Bruce Silverstein,
New York.
2018 An Ode to Pareidolia, Martin Asbæk Gallery, København.
2017 By looking down I see up. By looking up I see down, Bornholms Kunstmuseum.
2016 Element, Kunsthal Viborg.
2015 Light Break, Museum für Photographie, Braunschweig, Tyskland.
2015 Light Break, Martin Asbæk Gallery, København.
2014 Light Break, Medicinsk Museion,
København.
2013 Nicolai Howalt & Trine Søndergaard, Bruce Silverstein, New York.
2013 Light Break, Gallery Edel Assanti, London.
2013 Birds – Trees and Hunting Scenes, Kunsthal NORD, Aalborg.
2013 5 x Solo, Den Frie Centre of Contemporary Art, København.
2012 Landscapes, Maison du Danemark,
Paris.
2011 Scandinavian Forest, Akershus Artcenter, Lillestrøm.
2011 Endings, Martin Asbæk Gallery, København.
2011 Collisions, Esbjerg Art Museum.
2010 How to Hunt, ARoS, Aarhus.
2010 Car Crash Studies, Bruce Silverstein Gallery, New York.

Nicolai Howalt

Nicolai Howalt (født 1970) er dansk fotograf, hvis arbejder spænder over dokumentarisk, konceptuel og installatorisk kunst. Nicolai Howalt er uddannet fra Fotoskolen Fatamorgana, Danmarks Fotografiske Billedkunstskole, i 1992.
Han har modtaget en række hæderslegater, bl.a. fra Hasselblad Fonden, Kulturministeriet, Statens Kunstfond og Statens Kunstråd.
I 2019 udgav Nicolai Howalt bogen Old Tjikko,
som i 2020 vandt Den Danske Bogdesignpris i kategorien fagbog, uddelt af Forening for Boghaandværk.Kunst hos Narayana Press

Old Tjikko, kunstfotografier.
Udvalgte separatudstillinger

2022 A Journey: The Near Future, (med Mike Sheridan) Martin Asbæk Gallery, København.
2021 At indfange epidemier, Medicinsk Museion, København.
2020 Old Tjikko, Nicolai Kunsthal, København.
2020 Samples of a Collages, Bruce Silverstein,
New York.
2018 An Ode to Pareidolia, Martin Asbæk Gallery, København.
2017 By looking down I see up. By looking up I see down, Bornholms Kunstmuseum.
2016 Element, Kunsthal Viborg.
2015 Light Break, Museum für Photographie, Braunschweig, Tyskland.
2015 Light Break, Martin Asbæk Gallery, København.
2014 Light Break, Medicinsk Museion,
København.
2013 Nicolai Howalt & Trine Søndergaard, Bruce Silverstein, New York.
2013 Light Break, Gallery Edel Assanti, London.
2013 Birds – Trees and Hunting Scenes, Kunsthal NORD, Aalborg.
2013 5 x Solo, Den Frie Centre of Contemporary Art, København.
2012 Landscapes, Maison du Danemark,
Paris.
2011 Scandinavian Forest, Akershus Artcenter, Lillestrøm.
2011 Endings, Martin Asbæk Gallery, København.
2011 Collisions, Esbjerg Art Museum.
2010 How to Hunt, ARoS, Aarhus.
2010 Car Crash Studies, Bruce Silverstein Gallery, New York.

Nicolai Howalt

Nicolai Howalt (geb. 1970) ist ein dänischer Künstler, dessen fotografisches Werk dokumentarische, konzeptuelle und installative Kunst umfasst.
Nicolai Howalt machte 1992 seinen Abschluss an Dänemarks renommierter Fotokunstschule Fatamorgana. Er erhielt Ehrenstipendien von einer Reihe von Institutionen wie der Hasselblad-Stiftung, dem dänischen Kulturministerium, der dänischen Kunststiftung und der Dänische Kunstrat.
2019 veröffentlichte Howalt das Buch Old Tjikko, das 2020 den ‘Danish Book Design Award’ in der Kategorie ‘Sachbücher’ gewann, verliehen von der Vereinigung für Buchgandwerk.Kunst bei Narayana Press

Old Tjikko, Kunstfotografien.
Ausgewählte Einzelausstellungen

2022 A Journey: The Near Future, (mit Mike Sheridan) Martin Asbæk Gallery, Kopenhagen, Dänemark.
2021 Pandemia – Cunning offerings from above, Medicine Museion, Kopenhagen, Dänemark.
2020 Old Tjikko, Nicolai Kunsthal, Kopenhagen, Dänemark.
2020 Samples of a Collages, Bruce Silverstein, New York, USA.
2018 An Ode to Pareidolia, Martin Asbæk Gallery, Kopenhagen, Dänemark
2017 By looking down I see up. By looking up I see down, Bornholms Art Museum, Dänemark.
2016 Element, Kunsthal Viborg, Viborg, Dänemark.
2015 Light Break, Museum für Photographie, Braunschweig, Deutschland.
2015 Light Break, Martin Asbæk Gallery, Kopenhagen, Dänemark.
2014 Light Break, Medicinsk Museion, Kopenhagen, Dänemark.
2013 Nicolai Howalt & Trine Søndergaard, Bruce Silverstein, New York, USA.
2013 Light Break, Gallery Edel Assanti, London, England.
2013 Birds – Trees and Hunting Scenes, Kunsthal NORD, Aalborg, Dänemark.
2013 5 x Solo, Den Frie Centre of Contemporary Art, Kopenhagen, Dänemark.
2012 Landscapes, Maison du Danemark, Paris, Frankreich.
2011 Scandinavian Forest, Akershus Artcenter, Lillestrøm, Norwegen.
2011 Endings, Martin Asbæk Gallery, Kopenhagen, Dänemark.
2011 Collisions, Esbjerg Art Museum, Esbjerg, Dänemark.
2010 How to Hunt, ARoS, Århus, Dänemark.
2010 Car Crash Studies, Bruce Silverstein Gallery, New York, USA.

Nicolai Howalt

Nicolai Howalt (b. 1970) is a Danish artist, whose photographic work spans across documentary, conceptual and installatory art.
Nicolai Howalt graduated from Denmark’s renowned photographic art school, Fatamorgana, in 1992. He is the recipient of honorary grants from a number of benefactors and institutions, such as the Hasselblad Foundation, the Danish Ministry of Culture, the Danish Arts Foundation and the Danish Arts Council.
In 2019, Howalt published the book Old Tjikko, which in 2020 won the Danish Book Design Award in the category ‘Non-fiction’, awarded by Forening for Boghahandværk.Art at Narayana Press

Old Tjikko, art photographs.
Selected Solo Shows

2022 A Journey: The Near Future, (with Mike Sheridan) Martin Asbæk Gallery, Cph, Dk.
2021 Pandemia – Cunning offerings from above, Medicine Museion, Copenhagen, Denmark.
2020 Old Tjikko, Nicolai Kunsthal, Copenhagen, Denmark.
2020 Samples of a Collages, Bruce Silverstein, NY, US.
2018 An Ode to Pareidolia, Martin Asbæk Gallery, Cph, Denmark
2017 By looking down I see up. By looking up I see down, Bornholms Art Museum, Denmark.
2016 Element, Kunsthal Viborg, Viborg, Denmark.
2015 Light Break, Museum für Photographie, Braunschweig, Germany.
2015 Light Break, Martin Asbæk Gallery, Copenhagen, Denmark.
2014 Light Break, Medicinsk Museion, Copenhagen, Denmark.
2013 Nicolai Howalt & Trine Søndergaard, Bruce Silverstein, New York, US.
2013 Light Break, Gallery Edel Assanti, London, UK.
2013 Birds – Trees and Hunting Scenes, Kunsthal NORD, Aalborg, Denmark.
2013 5 x Solo, Den Frie Centre of Contemporary Art, Copenhagen, Denmark.
2012 Landscapes, Maison du Danemark, Paris, France.
2011 Scandinavian Forest, Akershus Artcenter, Lillestrøm, Norway.
2011 Endings, Martin Asbæk Gallery, Copenhagen, Denmark.
2011 Collisions, Esbjerg Art Museum, Esbjerg, Denmark.
2010 How to Hunt, ARoS, Århus, Denmark.
2010 Car Crash Studies, Bruce Silverstein Gallery, New York, US.

Udvalgte gruppeudstillinger

2021 Grønningen, Den Frie Udstillingsbygning, København.
2021 I Virkeligheden – 25 ÅR, Fotografisk Center, København.
2021 Art & Sport, Copenhagen Contemporary.
2020 Synliggørelser, Den Frie Udstillingsbygning.
2020 Grønningen, Den Frie Udstillingsbygning.
2019 Structures en Migration, Galerie Maria Lund, Paris.
2019 Grønningen på Gl. Strand, Kunsthal Gl. Strand.
2018 Art on Paper, Bornholms Kunstmuseum.
2018 Back to the Future, c/o Berlin, Berlin.
2018 Selvspejlinger 1, Esbjerg Art Museum, Esbjerg.
2018 What The Camera Saw, Brandts Museum, Odense.
2018 Back to the Future, Foam Museum, Amsterdam.
2017 Grønningen at Den Frie, København.
2017 Room vs Wall (med Esben Klemann) Maria Lund Gallerie, Paris.
2017 Cool, calm and collected, ARoS, Aarhus.
2017 Summer in the City, Martin Asbæk Gallery, København.
2017 GRO, Huset i Asnæs.
2016 The Limits of Control, The Station Project, New York.
2016 Who Shot Sports, Brooklyn Museum, New York.
2016 Heliotropes, Geary Contemporary, New York.
2015 Camera Solved Photography, Fotografisk Center, København.
2015 Wilderness, New Shelter Plan, København.
2013 Zeigen, Nikolaj Kirke, København.
2013 Flora Danica, (med Trine Søndergaard), Naturhistorisk Museum, København.
2013 Masculine, Capricious 88, New York.
2012 The Chosen Ones, Kunsten – Museum of Modern Art, Aalborg.
2012 Grønningen at the Dock, Grønningen, København.
2012 Made of Time, (med Trine Søndergaard), Nationalmuseet, København.
2011 Places, HEART – Herning Kunstmuseum, Herning.
2010 I Love You, (med Trine Søndergaard), ARoS, Aarhus.
2010 The Hunt for Something Else, (med Trine Søndergaard), Johannes Larsen Museet, Kerteminde.
2010 Denmark In Transition, Museum of Art Photography, Odense.
2010 Grønningen at the Dock, Grønningen, København.

Udvalgte gruppeudstillinger

2021 Grønningen, Den Frie Udstillingsbygning, København.
2021 I Virkeligheden – 25 ÅR, Fotografisk Center, København.
2021 Art & Sport, Copenhagen Contemporary.
2020 Synliggørelser, Den Frie Udstillingsbygning.
2020 Grønningen, Den Frie Udstillingsbygning.
2019 Structures en Migration, Galerie Maria Lund, Paris.
2019 Grønningen på Gl. Strand, Kunsthal Gl. Strand.
2018 Art on Paper, Bornholms Kunstmuseum.
2018 Back to the Future, c/o Berlin, Berlin.
2018 Selvspejlinger 1, Esbjerg Art Museum, Esbjerg.
2018 What The Camera Saw, Brandts Museum, Odense.
2018 Back to the Future, Foam Museum, Amsterdam.
2017 Grønningen at Den Frie, København.
2017 Room vs Wall (med Esben Klemann) Maria Lund Gallerie, Paris.
2017 Cool, calm and collected, ARoS, Aarhus.
2017 Summer in the City, Martin Asbæk Gallery, København.
2017 GRO, Huset i Asnæs.
2016 The Limits of Control, The Station Project, New York.
2016 Who Shot Sports, Brooklyn Museum, New York.
2016 Heliotropes, Geary Contemporary, New York.
2015 Camera Solved Photography, Fotografisk Center, København.
2015 Wilderness, New Shelter Plan, København.
2013 Zeigen, Nikolaj Kirke, København.
2013 Flora Danica, (med Trine Søndergaard), Naturhistorisk Museum, København.
2013 Masculine, Capricious 88, New York.
2012 The Chosen Ones, Kunsten – Museum of Modern Art, Aalborg.
2012 Grønningen at the Dock, Grønningen, København.
2012 Made of Time, (med Trine Søndergaard), Nationalmuseet, København.
2011 Places, HEART – Herning Kunstmuseum, Herning.
2010 I Love You, (med Trine Søndergaard), ARoS, Aarhus.
2010 The Hunt for Something Else, (med Trine Søndergaard), Johannes Larsen Museet, Kerteminde.
2010 Denmark In Transition, Museum of Art Photography, Odense.
2010 Grønningen at the Dock, Grønningen, København.

Ausgewählte Gruppenausstellungen

2021 Grønningen, Den Frie Udstillingsbygning, Kopenhagen, Dänemark.
2021 I Virkeligheden – 25 ÅR, Fotografisk Center, Kopenhagen, Dänemark.
2021 Art & Sport, Copenhagen Contemporary, Dänemark.
2020 Synliggørelser, Den Frie Udstillingsbygning, Dänemark.
2020 Grønningen, Den Frie Udstillingsbygning, Dänemark
2019 Structures en Migration, Galerie Maria Lund, Paris, Frankreich.
2019 Grønningen på Gl. Strand, Kunsthal Gl. Strand, Dänemark.
2018 Art on Paper, Bornholms Kunstmuseum, Dänemark.
2018 Back to the Future, c/o Berlin, Berlin, Deutschland.
2018 Selvspejlinger 1, Esbjerg Art Museum, Esbjerg, Dänemark.
2018 What The Camera Saw, Brandts Museum, Odense, Dänemark.
2018 Back to the Future, Foam Museum, Amsterdam, Niederlande.
2017 Grønningen at Den Frie, Kopenhagen, Dänemark.
2017 Room vs Wall (med Esben Klemann) Maria Lund Gallerie, Paris, Frankreich.
2017 Cool, calm and collected, ARoS, Aarhus, Dänemark.
2017 Summer in the City, Martin Asbæk Gallery, Kopenhagen, Dänemark.
2017 GRO, Huset i Asnæs, Dänemark.
2016 The Limits of Control, The Station Project, New York, USA.
2016 Who Shot Sports, Brooklyn Museum, New York; USA.
2016 Heliotropes, Geary Contemporary, New York, USA.
2015 Camera Solved Photography, Fotografisk Center, Kopenhagen, Dänemark.
2015 Wilderness, New Shelter Plan, Kopenhagen, Dänemark.
2013 Zeigen, Nikolaj Kirke, Kopenhagen, Dänemark.
2013 Flora Danica, (med Trine Søndergaard), Naturhistorisk Museum, Kopenhagen, Dänemark.
2013 Masculine, Capricious 88, New York, USA.
2012 The Chosen Ones, Kunsten – Museum of Modern Art, Aalborg, Dänemark.
2012 Grønningen at the Dock, Grønningen, Kopenhagen, Dänemark.
2012 Made of Time, (med Trine Søndergaard), Nationalmuseet, Kopenhagen, Dänemark.
2011 Places, HEART – Herning Kunstmuseum, Herning, Dänemark.
2010 I Love You, (med Trine Søndergaard), ARoS, Aarhus, Dänemark.
2010 The Hunt for Something Else, (med Trine Søndergaard), Johannes Larsen Museet, Kerteminde, Dänemark.
2010 Denmark In Transition, Museum of Art Photography, Odense, Dänemark.
2010 Grønningen at the Dock, Grønningen, Kopenhagen, Dänemark.

Selected Group Shows

2021 Grønningen, Den Frie Udstillingsbygning, Cph, Dk.
2021 I Virkeligheden - 25 ÅR, Fotografisk Center, Cph, Dk.
2021 Art & Sport, Copenhagen Contemporary, Dk.
2020 Synliggørelser, Den Frie Udstillingsbygning, Dk.
2020 Grønningen, Den Frie Udstillingsbygning, Dk.
2019 Structures en Migration, Galerie Maria Lund, Paris, France.
2019 Grønningen på Gl. Strand, Kunsthal Gl. Strand, Denmark.
2018 Art on Paper, Bornholms Kunstmuseum, Denmark.
2018 Back to the Future, C/O Berlin, Berlin, Germany.
2018 Selvspejlinger 1, Esbjerg Art Museum, Esbjerg, Denmark.
2018 What The Camera Saw, Brandts Museum, Odense, Denmark.
2018 Back to the Future, Foam Museum, Amsterdam, Nederland.
2017 Grønningen at Den Frie, Copenhagen, Denmark.
2017 Room vs Wall (with Esben Klemann) Maria Lund Gallerie, Paris, France.
2017 Cool, calm and collected, ARoS, Aarhus, Denmark.
2017 Summer in the City, Martin Asbæk Gallery, Copenhagen, Denmark.
2017 GRO, Huset i Asnæs, Denmark.
2016 The Limits of Control, Curated by Ilari Laamanen, The Station Project, New York, US.
2016 Who Shot Sports, Brooklyn Museum, New York, US.
2016 Heliotropes, Geary Contemporary, New York, US.
2015 Camera Solved Photography, Fotografisk Center, Copenhagen, Denmark.
2015 Wilderness, New Shelter Plan, Copenhagen, Denmark.
2013 Zeigen, Nikolaj Kirke, Copenhagen, Denmark.
2013 Flora Danica, (with Trine Søndergaard), The Natural History Museum, Copenhagen, Denmark.
2013 Masculine, Capricious 88, New York, US.
2012 The Chosen Ones, Kunsten – Aalborg Museum of Modern Art, Ålborg, Denmark.
2012 Grønningen at the Dock, Grønningen, Copenhagen, Denmark.
2012 Made of Time, (with Trine Søndergaard), Danish National Museum, Copenhagen, Denmark.
2011 Places, HEART – Herning Art Museum, Herning, Denmark.
2010 I Love You, (with Trine Søndergaard), ARoS, Århus, Denmark.
2010 The Hunt for Something Else, (with Trine Søndergaard), J. Larsen Museet, Kerteminde, Denmark.
2010 Denmark In Transition, Museum of Art Photography, Odense, Denmark.
2010 Grønningen at the Dock, Grønningen, Copenhagen, Denmark.

Udvalgte priser og bevillinger

Københavns Kunstråd.
Statens Kunstfond.
Palle Fogtdal’s Fotografpris.
Niels Wessel Bagges Kunstfond, 1998.
Ragnvald og Ida Blix Fond.
Joop Swart World Press Master Class, 2000, Holland.
Udstillinger

Art Foundation Mallorca, Spanien.
ARoS, Aarhus Kunstmuseum.
Artphilein Foundation, Italien.
Bornholms Kunstmuseum.
Esbjerg Kunstmuseum.
The J. Paul Getty Museum, USA.
Hiscox Art Project, USA.
Kunsten, Museum of Modern Art, Aalborg.
Maison Europeenne de Photographie, Paris.
Medicinsk Museion,
København.
The Montreal Museum of Fine Arts.
MUSAC, Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, Spanien.
Musée de l’Elysée, Lausanne, Schweiz.
Museum of Fine Art Houston, Texas, US.
Ny Carlsbergfondet, København.
Ny Kredit, København.
Skagens Museum.
Statens Kunstfond, København.
The Hermés Collection, Frankrig.
Israel Museum, Jerusalem.
Kunstmuseum Brandts, Odense.
Det kongelige Bibliotek, Det nationale fotomuseum, København.


Repræsenteret på følgende gallerier

Martin Asbæk Gallery, København
Galerie Maria Lund, Paris, Frankrig
nicolaihowalt.com

Udvalgte priser og bevillinger

Københavns Kunstråd.
Statens Kunstfond.
Palle Fogtdal’s Fotografpris.
Niels Wessel Bagges Kunstfond, 1998.
Ragnvald og Ida Blix Fond.
Joop Swart World Press Master Class, 2000, Holland.
Udstillinger

Art Foundation Mallorca, Spanien.
ARoS, Aarhus Kunstmuseum.
Artphilein Foundation, Italien.
Bornholms Kunstmuseum.
Esbjerg Kunstmuseum.
The J. Paul Getty Museum, USA.
Hiscox Art Project, USA.
Kunsten, Museum of Modern Art, Aalborg.
Maison Europeenne de Photographie, Paris.
Medicinsk Museion,
København.
The Montreal Museum of Fine Arts.
MUSAC, Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, Spanien.
Musée de l’Elysée, Lausanne, Schweiz.
Museum of Fine Art Houston, Texas, US.
Ny Carlsbergfondet, København.
Ny Kredit, København.
Skagens Museum.
Statens Kunstfond, København.
The Hermés Collection, Frankrig.
Israel Museum, Jerusalem.
Kunstmuseum Brandts, Odense.
Det kongelige Bibliotek, Det nationale fotomuseum, København.


Repræsenteret på følgende gallerier

Martin Asbæk Gallery, København
Galerie Maria Lund, Paris, Frankrig
Ausgewählte Preise und Stipendien

Copenhagen Arts Counsel, Dänemark.
Danish Arts Foundation, Dänemark.
Palle Fogtdal’s Photography award, Dänemark.
Danish Arts Foundation, Dänemark.
Danish Arts Foundation, Dänemark.
Niels Wessel Bagge Arts Foundation, 1998, Dänemark.
Ragnvald og Ida Blix Fond, Dänemark.
Joop Swart World Press Master Class, 2000, Niederlande.


Ausgewählte Sammlungen

Art Foundation Mallorca, Spanien.
ARoS, Aarhus Art Museum, Dänemark.
Artphilein Foundation, Italien.
Bornholms Art Museum, Dänemark.
Esbjerg Art Museum, Dänemark.
The J. Paul Getty Museum, USA.
Hiscox Art Project, USA.
Kunsten, Museum of Modern Art, Aalborg, Dänemark.
Maison Europeenne de Photographie, Paris, Frankreich.
Medical Museion, University of Cph, Dänemark.
The Montreal Museum of Fine Arts, Kanada.
MUSAC, Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, Spanien.
Musée de l’Elysée, Lausanne, Schweiz.
Museum of Fine Art Houston, Texas, USA.
Ny Carlsbergfondet, Kopenhagen, Dänemark.
Ny Kredit, Kopenhagen, Dänemark.
Skagens Museum, Skagen, Dänemark.
Danish Arts Foundation, Kopenhagen, Dänemark.
The Hermés Collection, Frankreich.
Israel Museum, Jerusalem, Israel.
The Brandts Collection, Odense, Dänemark.
The Royal Library, The National Museum of Photography, Kopenhagen, Dänemark.


Representation

Martin Asbæk Gallery, Copenhagen, Dänemark
Galerie Maria Lund, Paris, France
Selected Prices and Grants

Copenhagen Arts Counsel, Denmark.
Danish Arts Foundation, Denmark.
Palle Fogtdal’s Photography award, Denmark.
Danish Arts Foundation, Denmark.
Danish Arts Foundation, Denmark.
Niels Wessel Bagge Arts Foundation, 1998, Denmark, honoary grant
Ragnvald og Ida Blix Fond
Joop Swart World Press Master Class, 2000, The Netherlands


Selected Collections

Art Foundation Mallorca, Spain.
ARoS, Aarhus Art Museum, Denmark.
Artphilein Foundation, Italy.
Bornholms Art Museum, Denmark.
Esbjerg Art Museum, Denmark.
The J. Paul Getty Museum, US.
Hiscox Art Project, US.
Kunsten, Museum of Modern Art, Aalborg, Denmark.
Maison Europeenne de Photographie, Paris, France.
Medical Museion, University of Cph, Denmark.
The Montreal Museum of Fine Arts, Canada.
MUSAC, Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, Spain.
Musée de l’Elysée, Lausanne, Schweiz.
Museum of Fine Art Houston, Texas, US.
Ny Carlsbergfondet, Copenhagen, Denmark.
Ny Kredit, Copenhagen, Denmark.
Skagens Museum, Skagen, Denmark.
Danish Arts Foundation, Copenhagen, Denmark.
The Hermés Collection, France.
Israel Museum, Jerusalem, Israel.
The Brandts Collection, Odense, Denmark.
The Royal Library, The National Museum of Photography, Copenhagen, Denmark.


Representations

Martin Asbæk Gallery, Copenhagen, Denmark
Galerie Maria Lund, Paris, France


Henrik Saxgren

Henrik Saxgren

Henrik Saxgren

Henrik Saxgren

2. maj 2021
2. maj 2021
2. Mai 2021
2nd may 2021
courtesy of Henrik Saxgren
Fotostater ophængt på væggen i Narayanas ordrestyrerkontor. Billederne stammer fra fotobogen ‘Ultima Thule’, der har vundet et hav af priser.
Fotostater ophengt på veggen i Narayanas ordrestyrerkontor. Bildene stammer fra fotoboken ‘Ultima Thule’, som har vunnet en masse priser.
Fotografien von Henrik Saxgren an der Wand im Projektleitungsbüro. Die Bilder stammen aus dem Fotobuch
‘Ultima Thule’, das unzählige Preise gewonnen hat.
Photographs by Henrik Saxgren in the project management office.
The three pictures are from the photo book ‘Ultima Thule’, which has won a sea of awards.
Øverst til venstre: ‘Baffinbugten, juni 2016’.
Øverst til højre: ‘Theresia, Savissivik, juni 2016’.
Nederst: ‘Mamarut efter narhval, Hvalsundet, maj 2015’.
Øverst til venstre: ‘Baffinbugten, juni 2016’.
Øverst til høyre: ‘Theresia, Savissivik, juni 2016’.
Nederst: ‘Mamarut efter narhval, Hvalsundet, maj 2015’.
Oben links: ‘Die Baffinbucht, Juni 2016’.
Oben rechts: ‘Theresia, Savissivik, Juni 2016’.
Unten: ‘Mamarut auf Narhval-Jagd, Hvalsundet, Mai 2015’.
The three pictures are from the photo book ‘Ultima Thule’, which has won an abundance of awards.
At the top left: ‘Baffin Bay, june 2016’.
At the top right: ‘Theresia, Savissivik, juni 2016’.
Below: ‘Mamarut hunting a narwhale, Ikertivaq, may 2015’.


Uddrag af Foreningen for Boghaandværks begrundelse for ‘Ultima Thule’s udmærkelse i Årets Bedste Bogarbejde under kategorien ‘kunst- og fotobøger’, 2018:
‘Henrik Saxgrens fotos dokumenterer livet blandt nutidens fangere i barske, nærgående og fuldendt reproducerede billeder, hvor skønhed, gru og menneskelig ukuelighed formidles på baggrund af det overvældende smukke is-øde. … Et pragtværk med ildevarslende klang af at være et monument i langt mere end én forstand.’ (Christian Kaaber)Uddrag af Foreningen for Boghaandværks begrundelse for ‘Ultima Thule’s udmærkelse i Årets Bedste Bogarbejde under kategorien ‘kunst- og fotobøger’, 2018:
‘Henrik Saxgrens fotos dokumenterer livet blant nåtidens fangere i barske, nærgående og fullendt reproduserte bilder, hvor skønnhet, gru og menneskelig ukuelighet formidles på bakgrunn av det overveldende vakre is-øde. … Et praktverk med ildevarslende klang av å være et monument i langt mer enn én forstand.’ (Christian Kaaber)

Auszug aus der Begründung der Auszeichnung des Vereines des Buchhandwerkes 2018 für die Auszeichnung als Bedste Bucharbeit des Jahres unter der Kategorie ‘Kunst- und Fotobücher’, 2018:
‘Henrik Saxgrens Fotos dokumentieren das Leben unter den heutigen Fängern mit harten, nahen und vollendet reproduzierten Bildern, in denen Schönheit, Grausamkeit und menschliche Belastbarkeit auf dem Hintergrund einer überwältigenden schönen Eis-Einöde vermittelt werden. … Ein Prachtwerk mit bedrohlichem Klang eines Monumentes in mehr als einem Verstand.’
(Christian Kaaber)


The Bookwork of the Year Committee’s justification for the award in 2018:
‘Henrik Saxgren’s photos document the life of today’s hunters with harsh, close-knit and perfectly reproduced images, where beauty, horror and human resilience are conveyed, with the overwhelmingly beautiful ice desert as background. … A magnificent work with an ominous sound of being a monument in far more than one sense.’ (Christian Kaaber)

Henrik Saxgren

Henrik Saxgren

Henrik Saxgren

Henrik Saxgren

1953: Født i Randers.
1970: Studentereksamen.
1974: Uddannet reklamefotograf.
1953: Født i Randers.
1970: Gynnasiumeksamen.
1974: Utdannet reklamefotograf.
1953: Geboren in Randers, Dänemark.
1970: Abitur.
1974: Ausbildung als Reklamefotograf.
1953: Born in Randers, Denmark.
1970: Finishing high school.
1974: Certificate as advertising photographer.

Kunst hos Narayana Press

Mamarut efter narhval, Hvalsundet, maj 2015, fotografi.
Baffinbugten, juni 2016, fotografi.
Theresia, Savissivik, juni 2016, fotografi.


Udvalgte Solo Udstillinger

2021: Ultima Thule, Sophienholm.
2021: Fra Tønder til Thule – Det meditative landskab, Sophienholm.
2020: Fra Tønder til Thule, Johannes Larsen Museet.
2019: Tøndermarsken, Kunstmuseet i Tønder.
2018: 76° NORD, Galleri Profilen.
2018: Ultima Thule, Randers Kunstmuseum.
2018: Ultima Thule, Maison du Danemark, Paris, Frankrig.
2017: Ultima Thule, Hans Alf Gallery, København.
2016: 76° N (Greenland from Above), Hans Alf Gallery, København.
2014: Beyond the Rush, Rundetårn, København.
2014: Solomons House, Museumsbygningen, København.
2013: HYBRiD, Glyptoteket, København.
2013: ‘South of Denmark’, Lys over Lolland, Reventlow-museet, Lolland.
2012: ‘Brikby County’, Copenhagen Photofestival.
2012: Unintended Sculptures, CCA Kunsthalle, Andratx, Mallorca.
2011: Krig og kærlighed, Katuaq, Nuuk, Grønland.
2010: Unintended Sculptures, De Frog Gallery, Houston, USA.
2009: Unintended Sculptures, The National Museum of Photography, København.
2009: War end Love, Gallery Harmonia, Jyväskylä, Finland.
2008: Krig og kærlighed, Stenersenmuseet, Oslo, Norge.
2007: Krig og kærlighed, Kulturhuset, Stockholm, Sverige.
2006: Krig og kærlighed, Århus Kunstbygning.
2006: Krig og kærlighed, Øksnehallen, København.
2006: War and Love, Finnish Museum of Photography, Helsinki, Finland.
2006: War and Love, Hasselblad Center, Göteborg, Sverige.
2004: Landscapes of War, Superdanish, Habourfrontcent., Toronto.
2004: Voodoo, SUPERDANISH, Pikto Gallery, Toronto.
2004: Time Check, Danish Cultural Institute, Edinburgh.
2004: Point of View, Trappegalleriet, Huset, Århus.
2003: EFTERSYN, Frederiksborg Museum.
2003: Voodoo! (With Abbas). World Museum, Rotterdam.
2003: Landscapes of War, Esbjerg Bibliotek.
2002: Landscapes, Palais für Aktuelle Kunst, Glückstad, Tyskland.
2002: Landskaber. Portalen, Greve.
2002: Landscapes Of War, Øksnehallen, København.
2001: Solomons House, Narden Fotofestival, Amsterdam.
2001: State Of Mind, Fotografisk Center, København.
2000: Solomons House, Danish Embassy, Managua, Nicaragua.
2000: Solomons House, VISA d’Or, Perpignan, Frankrig.
1999: Snails Without Shelters, Galleri Kontrast, Stockholm.
1998: Point Of View, Walter Reed Gallery, Lincolncenter, New York.
1998: Déjà vu, MIRA Gallery, Stockholm, Sverige.
1997: Déjà vu, Museet for Fotokunst, Brandt, Odense.
1995: Snails Without Shelters, UN Social Summit, København.
1993: 25 Portraits. The National Gallery / Frederiksborg Museum.
1990: 10 years of Revolution, Grand Hotel, Managua, Nicaragua.
1974: We do know them, but what are they doing?, Randers.

Kunst hos Narayana Press

Mamarut efter narhval, Hvalsundet, maj 2015, fotografi.
Baffinbugten, juni 2016, fotografi.
Theresia, Savissivik, juni 2016, fotografi.


Utvalgte soloutstillinger

2021: Ultima Thule, Sophienholm.
2021: Fra Tønder til Thule – Det meditative landskab, Sophienholm.
2020: Fra Tønder til Thule, Johannes Larsen Museet.
2019: Tøndermarsken, Kunstmuseet i Tønder.
2018: 76° NORD, Galleri Profilen.
2018: Ultima Thule, Randers Kunstmuseum, Danmark.
2018: Ultima Thule, Maison du Danemark, Paris, Frankrig
2017: Ultima Thule, Hans Alf Gallery, København, Danmark.
2016: 76° N (Greenland from Above), Hans Alf Gallery, København, Danmark.
2014: Beyond the Rush, Rundetårn, København.
2014: Solomons House, Museumsbygningen, København.
2013: HYBRiD, Glyptoteket, København, Danmark.
2013: ‘South of Denmark’, Lys over Lolland, Reventlow-museet, Lolland.
2012: ‘Brikby County’, Copenhagen Photofestival, Danmark.
2012: Unintended Sculptures, CCA Kunsthalle, Andratx, Mallorca.
2011: War and Love, Katuaq, Nuuk, Grønland.
2010: Unintended Sculptures, De Frog Gallery, Houston, USA.
2009: Unintended Sculptures, The National Museum of Photography, København.
2009: War end Love, Gallery Harmonia, Jyväskylä, Finland.
2008: War and Love, Stenersenmuseet, Oslo, Norway.
2007: War and Love, Kulturhuset, Stockholm, Sweden.
2006: War and Love, Århus Kunstbygning, Danmark.
2006: War and Love, Øksnehallen, København, Danmark.
2006: War and Love, Finnish Museum of Photography, Helsinki, Finland.
2006: War and Love, Hasselblad Center, Göteborg, Sweden.
2004: Landscapes of War, Superdanish, Habourfrontcent., Toronto.
2004: Voodoo, SUPERDANISH, Pikto Gallery, Toronto.
2004: Time Check, Danish Cultural Institute, Edinburgh.
2004: Point of View, Trappegalleriet, Huset, Århus.
2003: EFTERSYN, Frederiksborg Museum, Danmark.
2003: Voodoo! (With Abbas). World Museum, Rotterdam.
2003: Landscapes of War, Esbjerg Bibliotek, Danmark.
2002: Landscapes, Palais für Aktuelle Kunst, Glückstad, Tyskland.
2002: Landskaber. Portalen, Greve, Danmark.
2002: Landscapes Of War, Øksnehallen, København.
2001: Solomons House, Narden Fotofestival, Amsterdam.
2001: State Of Mind, Fotografisk Center, København.
2000: Solomons House, Danish Embassy, Managua, Nicaragua.
2000: Solomons House, VISA d’Or, Perpignan, Frankrig.
1999: Snails Without Shelters, Galleri Kontrast, Stockholm.
1998: Point Of View, Walter Reed Gallery, Lincolncenter, New York.
1998: Déjà vu, MIRA Gallery, Stockholm, Sweden.
1997: Déjà vu, Museet for Fotokunst, Brandt, Odense, Danmark.
1995: Snails Without Shelters, UN Social Summit, København.
1993: 25 Portraits. The National Gallery / Frederiksborg Museum.
1990: 10 years of Revolution, Grand Hotel, Managua, Nicaragua.
1974: We do know them, but what are they doing?, Randers, Danmark.

Kunst bei Narayana Press

Mamarut efter narhval, Hvalsundet, Mai 2015, Fotografie.
Die Baffinbucht, Juni 2016, Fotografie.
Theresia, Savissivik, Juni 2016, Fotografie.Ausgewählte Einzelausstellungen

2021: Ultima Thule, Sophienholm, Dänemark.
2021: Fra Tønder til Thule – Det meditative landskab, Sophienholm, Dänemark.
2020: Fra Tønder til Thule, Johannes Larsen Museet,Dänemark.
2019: Tøndermarsken, Kunstmuseet i Tønder, Dänemark.
2018: 76° NORD, Galleri Profilen, Dänemark.
2018: Ultima Thule, Randers Kunstmuseum, Randers, Dänemark.
2018: Ultima Thule, Maison du Danemark, Paris, Frankreich.
2017: Ultima Thule, Hans Alf Gallery, Kopenhagen, Dänemark.
2016: 76° N (Greenland from Above), Hans Alf Gallery, Kopgenhagen, Dänemark.
2014: Beyond the Rush, Rundetårn, Kopenhagen, Dänemark.
2014: Solomons House, Museumsbygningen, Kopenhagen, Dänemark.
2013: HYBRiD, Glyptoteket, Kopenhagen, Dänemark.
2013: ‘South of Denmark’, Lys over Lolland, Reventlow-museet, Lolland, Dänemark.
2012: ‘Brikby County’, Kopenhagen Photofestival, Dänemark.
2012: Unintended Sculptures, CCA Kunsthalle, Andratx, Mallorca.
2011: War and Love, Katuaq, Nuuk, Grönland.
2010: Unintended Sculptures, De Frog Gallery, Houston, USA.
2009: Unintended Sculptures, The National Museum of Photography, Kopenhagen, Dänemark.
2009: War end Love, Gallery Harmonia, Jyväskylä, Finnland.
2008: War and Love, Stenersenmuseet, Oslo, Norwegen.
2007: War and Love, Kulturhuset, Stockholm, Schweden.
2006: War and Love, Århus Kunstbygning, Dänemark.
2006: War and Love, Øksnehallen, Kopenhagen, Dänemark.
2006: War and Love, Finnish Museum of Photography, Helsinki, Finland.
2006: War and Love, Hasselblad Center, Göteborg, Schweden.
2004: Landscapes of War, Superdanish, Habourfrontcent., Toronto.
2004: Voodoo, SUPERDANISH, Pikto Gallery, Toronto.
2004: Time Check, Danish Cultural Institute, Edinburgh.
2004: Point of View, Trappegalleriet, Huset, Århus, Dänemark.
2003: EFTERSYN, Frederiksborg Museum, Dänemark.
2003: Voodoo! (With Abbas). World Museum, Rotterdam, Holland.
2003: Landscapes of War, Esbjerg Bibliotek, Dänemark.
2002: Landscapes, Palais für Aktuelle Kunst, Glückstad, Deutschland.
2002: Landskaber. Portalen, Greve, Dänemark.
2002: Landscapes Of War, Øksnehallen, Kopenhagen, Dänemark.
2001: Solomons House, Narden Fotofestival, Amsterdam, Holland.
2001: State Of Mind, Fotografisk Center, Kopenhagen, Dänemark.
2000: Solomons House, Danish Embassy, Managua, Nicaragua.
2000: Solomons House, VISA d’Or, Perpignan, Frankreich.
1999: Snails Without Shelters, Galleri Kontrast, Stockholm, Schweden.
1998: Point Of View, Walter Reed Gallery, Lincolncenter, New York.
1998: Déjà vu, MIRA Gallery, Stockholm, Schweden.
1997: Déjà vu, Museet for Fotokunst, Brandt, Odense, Dänemark.
1995: Snails Without Shelters, UN Social Summit, Kopenhagen, Dänemark.
1993: 25 Portraits. The National Gallery / Frederiksborg Museum, Dänemark.
1990: 10 years of Revolution, Grand Hotel, Managua, Nicaragua.
1974: We do know them, but what are they doing?, Randers, Dänemark.

Art at Narayana Press

Mamarut hunting a narwhale, Ikertivaq, may 2015, photograph.
Baffin Bay, june 2016, photograph.
Theresia, Savissivik, june 2016, photograph.Selected Solo Exhibitions

2021: Ultima Thule, Sophienholm, Denmark.
2021: Fra Tønder til Thule – Det meditative landskab, Sophienholm, Denmark.
2020: Fra Tønder til Thule, Johannes Larsen Museet, Denmark.
2019: Tøndermarsken, Kunstmuseet Tønder, Denmark.
2018: Ultima Thule, Randers Kunstmuseum, Randers, Denmark.
2018: Ultima Thule, Maison du Danemark, Paris, France
2017: Ultima Thule, Hans Alf Gallery, Copenhagen, Denmark.
2016: 76° N (Greenland from Above), Hans Alf Gallery, Copenhagen, Denmark.
2014: Beyond the Rush, Rundetårn, Copenhagen, Denmark.
2014: Solomons House, Museumsbygningen, Copenhagen, Denmark.
2013: HYBRiD, Glyptoteket, Copenhagen, Denmark.
2013: ‘South of Denmark’, Lys over Lolland, Reventlow-museet, Lolland, Denmark.
2012: ‘Brikby County’, Copenhagen Photofestival, Denmark.
2012: Unintended Sculptures, CCA Kunsthalle, Andratx, Mallorca.
2011: War and Love, Katuaq, Nuuk, Greenland.
2010: Unintended Sculptures, De Frog Gallery, Houston, USA.
2009: Unintended Sculptures, The National Museum of Photography, Copenhagen, Denmark.
2009: War end Love, Gallery Harmonia, Jyväskylä, Finland.
2008: War and Love, Stenersenmuseet, Oslo, Norway.
2007: War and Love, Kulturhuset, Stockholm, Sweden.
2006: War and Love, Århus Kunstbygning, Denmark.
2006: War and Love, Øksnehallen, Copenhagen, Denmark.
2006: War and Love, Finnish Museum of Photography, Helsinki, Finland.
2006: War and Love, Hasselblad Center, Göteborg, Sweden.
2004: Landscapes of War, Superdanish, Habourfrontcent., Toronto.
2004: Voodoo, SUPERDANISH, Pikto Gallery, Toronto.
2004: Time Check, Danish Cultural Institute, Edinburgh.
2004: Point of View, Trappegalleriet, Huset, Århus, Denmark.
2003: EFTERSYN, Frederiksborg Museum, Denmark.
2003: Voodoo! (With Abbas). World Museum, Rotterdam.
2003: Landscapes of War, Esbjerg Bibliotek, Denmark.
2002: Landscapes, Palais für Aktuelle Kunst, Glückstad, Germany.
2002: Landskaber. Portalen, Greve, Denmark.
2002: Landscapes Of War, Øksnehallen, Copenhagen, Denmark.
2001: Solomons House, Narden Fotofestival, Amsterdam.
2001: State Of Mind, Fotografisk Center, Copenhagen.
2000: Solomons House, Danish Embassy, Managua, Nicaragua.
2000: Solomons House, VISA d’Or, Perpignan, France.
1999: Snails Without Shelters, Galleri Kontrast, Stockholm.
1998: Point Of View, Walter Reed Gallery, Lincolncenter, New York.
1998: Déjà vu, MIRA Gallery, Stockholm, Sweden.
1997: Déjà vu, Museet for Fotokunst, Brandt, Odense, Denmark.
1995: Snails Without Shelters, UN Social Summit, Copenhagen, Denmark.
1993: 25 Portraits. The National Gallery at Frederiksborg Museum.
1990: 10 years of Revolution, Grand Hotel, Managua, Nicaragua.
1974: We do know them, but what are they doing?, Randers, Denmark.

Udvalgte Gruppeudstillinger

Utvalgte gruppeutstillinger


Ausgewählte Gruppenausstellungen


Selected Group Exhibitions

2014: Udenfor Myldretid, Fuglsang Kunstmuseum.
2013: Uden for Myldretid, Vendsyssel Museum of Art, Hjørring.
2013: Uden for myldretid, Art Museum Tønder.
2013: Uden for myldretid, Bornholm Art Museum.
2013: Krig, Kunst og Danmark, Holstebro Museum.
2012: Behind the Surface, The Fotografisk Center, København.
2011: PLACES – Denmark in Transition, HEART, Herning, DK
2010: PLACES – Denmark in Transition, Museet for Fotokunst, Brandts, Odense.
2009: As never before, Skagens Museum, Skagen.
2008: Paris Photo, Paris, Frankrig.
2008: ArtForum, Berlin, Tyskland.
2007: One Shot Each, Brandts Klædefabrik, Odense.
2007: Scandinavian Photography 2, Fotofest, Houston, USA.
2006: Closed Eyes, Brandts Klædefabrik, Odense.
2006: Scandinavian Photography 2, Scandinavian House. New York, USA.
2003: Confronting Views, Photographers Gallery, London.
2002: Confronting Views, Noorderlight Photofestival, Grooningen, Holland.
2000: PYLONIA, Felleshuset, Berlin, Tyskland.
1999: SNAPSHOT 2200, workshop with immigrant-kids in København.
1990: Photos from East-Europe, Galleri Image, Århus.
1989: Selfportraits, Gallery Rundetårn, København.
1988: PEACE, Louisiana.
1984: The Long Journey, Charlottenborg, København.
2014: Udenfor Myldretid, Fuglsang Kunstmuseum, Danmark.
2013: Uden for Myldretid, Vendsyssel Museum of Art, Hjørring, Danmark.
2013: Uden for myldretid, Art Museum Tønder, Danmark.
2013: Uden for myldretid, Bornholm Art Museum, Danmark.
2013: Krig, Kunst og Danmark, Holstebro Museum, Danmark.
2012: Behind the Surface, The Fotografisk Center, København, Denmark.
2011: PLACES – Denmark in Transition, HEART, Herning, DK
2010: PLACES – Denmark in Transition, Museet for Fotokunst, Brandts, Odense.
2009: As never before, Skagens Museum, Skagen, Danmark.
2008: Paris Photo, Paris, France.
2008: ArtForum, Berlin, Germany.
2007: One Shot Each, Brandts Klædefabrik, Odense, Danmark.
2007: Scandinavian Photography 2, Fotofest, Houston, USA.
2006: Closed Eyes, Brandts Klædefabrik, Odense, Danmark.
2006: Scandinavian Photography 2, Scandinavian House. New York, USA.
2003: Confronting Views, Photographers Gallery, London.
2002: Confronting Views, Noorderlight Photofestival, Grooningen, Holland.
2000: PYLONIA, Felleshuset, Berlin, Germany.
1999: SNAPSHOT 2200, workshop med immigrant-børn in København.
1990: Photos from East-Europe, Galleri Image, Århus, Danmark.
1989: Selfportraits, Gallery Rundetårn, København.
1988: PEACE, Louisiana, Danmark.
1984: The Long Journey, Charlottenborg, København.
2014: Udenfor Myldretid, Fuglsang Kunstmuseum, Dänemark.
2013: Uden for Myldretid, Vendsyssel Museum of Art, Hjørring, Dänemark.
2013: Uden for myldretid, Art Museum Tønder, Dänemark.
2013: Uden for myldretid, Bornholm Art Museum, Dänemark.
2013: Krig, Kunst og Danmark, Holstebro Museum, Dänemark.
2012: Behind the Surface, The Fotografisk Center, Kopenhagen, Dänemark.
2011: PLACES – Denmark in Transition, HEART, Herning, Dänemark.
2010: PLACES – Denmark in Transition, Museet for Fotokunst, Brandts, Odense, Dänemark.
2009: As never before, Skagens Museum, Skagen, Dänemark.
2008: Paris Photo, Paris, Frankreich.
2008: ArtForum, Berlin, Deutschland.
2007: One Shot Each, Brandts Klædefabrik, Odense, Dänemark.
2007: Scandinavian Photography 2, Fotofest, Houston, USA.
2006: Closed Eyes, Brandts Klædefabrik, Odense, Dänemark.
2006: Scandinavian Photography 2, Scandinavian House. New York, USA.
2003: Confronting Views, Photographers Gallery, London.
2002: Confronting Views, Noorderlight Photofestival, Grooningen, Holland.
2000: PYLONIA, Felleshuset, Berlin, Deutschland.
1999: SNAPSHOT 2200, Workshop mit Flüctlingekindern in Kopenhagen, Dänemark.
1990: Photos from East-Europe, Galleri Image, Århus, Dänemark.
1989: Selfportraits, Gallery Rundetårn, Kopenhagen.
1988: PEACE, Louisiana, Dänemark.
1984: The Long Journey, Charlottenborg, Kopenhagen, Dänemark.
2014: Udenfor Myldretid, Fuglsang Kunstmuseum, Denmark.
2013: Uden for Myldretid, Vendsyssel Museum of Art, Hjørring, Denmark.
2013: Uden for myldretid, Art Museum Tønder, Denmark.
2013: Uden for myldretid, Bornholm Art Museum, Denmark
2013: Krig, Kunst og Danmark, Holstebro Museum, Denmark.
2012: Behind the Surface, The Fotografisk Center, Copenhagen, Denmark.
2011: PLACES – Denmark in Transition, HEART, Herning, Denmark.
2010: PLACES – Denmark in Transition, Museet for Fotokunst, Brandts, Odense, Denmark.
2009: As never before, Skagens Museum, Skagen, Denmark.
2008: Paris Photo, Paris, France.
2008: ArtForum, Berlin, Germany.
2007: One Shot Each, Brandts Klædefabrik, Odense, Denmark.
2007: Scandinavian Photography 2, Fotofest, Houston, USA.
2006: Closed Eyes, Brandts Klædefabrik, Odense, Denmark.
2006: Scandinavian Photography 2, Scandinavian House. New York, USA.
2003: Confronting Views, Photographers Gallery, London.
2002: Confronting Views, Noorderlight Photofestival, Grooningen, Holland.
2000: PYLONIA, Felleshuset, Berlin, Germany.
1999: SNAPSHOT 2200, workshop with immigrant-kids in Copenhagen.
1990: Photos from East-Europe, Galleri Image, Århus, Denmark.
1989: Selfportraits, Gallery Rundetårn, Copenhagen, Denmark.
1988: PEACE, Louisiana, Denmark.
1984: The Long Journey, Charlottenborg, Copenhagen, Denmark.

Offentlige samlinger

Offentlige samlinger


Öffentliche Sammlungen


Public Collections

ARoS Kunstmuseum, Aarhus.
Skagen Museum.
Hasselblad Foundation, Göteborg, Sverige.
Museet for Fotokunst, Odense.
The Frederiksborg Museum.
Noorderlight Photography Gallery, Holland.
Ny Carlsbergfondet.
Danish Art Foundation/Statens Kunstfond.
The National Museum of Photography, Danmark.
ARoS Kunstmuseum, Aarhus, Danmark.
Skagen Museum, Danmark.
Hasselblad Foundation, Göteborg, Sverige.
Museet for Fotokunst, Odense, Danmark.
Frederiksborg Museum, Danmark.
Noorderlight Photography Gallery, Holland.
Ny Carlsbergfondet.
Statens Kunstfond.
The National Museum of Photography, Danmark.
ARoS Kunstmuseum, Aarhus, Dänemark.
Skagen Museum, Dänemark.
Hasselblad Foundation, Göteborg, Schweden.
Museet for Fotokunst, Odense, Dänemark.
The Frederiksborg Museum, Dänemark.
Noorderlight Photography Gallery, Holland.
Ny Carlsbergfondet, Dänemark.
Danish Art Foundation/Statens Kunstfond.
The National Museum of Photography, Dänemark.


ARoS Kunstmuseum, Aarhus, Denmark.
Skagen Museum, Denmark.
Hasselblad Foundation, Göteborg, Sweden.
Museet for Fotokunst, Odense, Denmark.
The Frederiksborg Museum, Denmark.
Noorderlight Photography Gallery, Holland.
Ny Carlsbergfondet, Denmark.
Danish Art Foundation/Statens Kunstfond.
The National Museum of Photography, Denmark.
‘Qumangaapik 16 år,
Hvalsundet, maj 2015.’
‘Qumangaapik 16 år,
Hvalsundet, maj 2015.’
‘Qumangaapik 16 Jahre,
Hvalsundet, Mai 2015.’
‘Qumangaapik 16 years old,
Ikertivaq, May 2015.’
.

‘Ultima Thule’.
Fotografier af Henrik Saxgren.
Udgivet af Gyldendal.
Grafisk design: Greger Ulf Nilson.
Repro og tryk: Narayana Press.

‘Ultima Thule’.
Fotografier av Henrik Saxgren.
Utgitt av Gyldendal.
Grafisk design: Greger Ulf Nilson.
Repro og trykk: Narayana Press.

‘Ultima Thule’.
Fotografier von Henrik Saxgren.
Erschienen bei Gyldendal.
Grafikdesign: Greger Ulf Nilson.
Repro und Druck: Narayana Press.

‘Ultima Thule’.
Photographs by Henrik Saxgren.
Published by Gyldendal.
Graphic design: Greger Ulf Nilson.
Repro and print: Narayana Press.


Jess Stæhr

Jess Stæhr

Jess Stæhr

Jess Stæhr

23. juni 2021
23. juni 2021
23. Juni 2021
23rd june 2021
courtesy of Jess Stæhr
‘Return to forever’, maleri af Jess Stæhr.
‘Return to forever’, maleri av Jess Stæhr.
‘Return to forever’, Gemäld von Jess Stæhr.
‘Return to forever’, painting by Jess Stæhr.
Kunstneren Jess Stæhr er repræsenteret hos Narayana Press med to malerier.
Kunstneren Jess Stæhr er representert hos Narayana Press med to malerier.
Der Künstler Jess Stæhr ist mit zwei Gemälden bei Narayana Press vertreten.
The artist Jess Stæhr is represented at Narayana Press with two paintings.
Født 1947 i København. Jess Stæhr har malet så længe han kan huske. Han er også professionel musiker og har spillet med i utallige orkestre siden 1965. I dag fokuserer Jess Stæhr udelukkende på maleriet.
Født 1947 i København. Jess Stæhr har malt så lenge han kan huske. Han er også profesjonell musiker og har vært med i utallige orkestre siden 1965. I dag fokuserer Jess Stæhr utelukkende på maleriet.
Geboren in Kopenhagen 1947. Jess Stæhr hat gemalt, seit er denken kann. Er ist auch professionel Musiker und hat seit 1965 in zahlreichen Orchestern mitgespielt. Heute ist Jess Stæhrs Fokus ausschließlich auf Malerei gerichtet.
Born in Copenhagen in 1947. Jess Stæhr has been painting as long as he can remember. Furthermore he is also a professional bass player and he has participated in numerous bands since 1965. Today Jess Stæhr is solely focused on painting.
Hans billeder er abstrakt ekspressionistisk. Olie og akryl på lærred, mixed media samt foto. Jess Stæhr har udstillet i kunstforeninger, gallerier, på virksomheder og institutioner over det meste af landet.
Hans bilder er abstrakt ekspresjonistiske. Olje og akryll på lerret, mixed media samt foto. Jess Stæhr har utstillt i kunstforeninger, gallerier, på virksomheder og institusjoner over det meste av landet.
Seine Gemälde sind abstrakt expressionistisch. Öl und Acryl auf Leinwand, Mischtechnik und Foto. Mit Ausstellungen in Kunstvereinen, Galerien, Unternehmen und Institutionen in ganz Dänemark.
His paintings are abstract expressionist. Oil and acrylic on canvas, mixed media and photo. Jess Stæhr has exhibited in art associations, galleries, at companies and institutions across most of Danmark.
Siden medio 2018 er Jess Stæhr tilknyttet BLAA GALLERI, København.
Siden midten av 2018 er Jess Stæhr tilknyttet BLAA GALLERI, København.
Seit Mitte 2018 ist Jess Stæhr mit der BLAA GALLERY, Kopenhagen, verbunden.
Since mid-2018, Jess Stæhr has been associated with BLAA GALLERY, Copenhagen.


Kunst hos Narayana Press

Kunst hos Narayana Press

Kunst bei Narayana Press

Art at Narayana Press

Return to forever, maleri
Third Stone from the Sun, maleri
Return to forever, maleri
Third Stone from the Sun, maleri
Return to forever, Gemälde
Third Stone from the Sun, Gemälde
Return to forever, painting
Third Stone from the Sun, paintingUdvalgte udstillinger


Utvalgte utstillinger


Ausgewählte Ausstellungen


Selected Exhibition

Galleriet i Murergade, Helsingør; fællesudstilling med Lars H.U.G., Troels Trier, Frederik Schnoor og Tine Lilholt Galleri Aalestrup
Hanstholm Kunstbygning
Unika Kunstbutik, Thisted
BLAA GALLERI, København
Galleriet i Murergade, Helsingør; fellesutstilling med Lars H.U.G., Troels Trier, Frederik Schnoor og Tine Lilholt Galleri Aalestrup
Hanstholm Kunstbygning
Unika Kunstbutik, Thisted
BLAA GALLERI, København
Galleriet i Murergade, Helsingør; fællesudstilling mit Lars H.U.G., Troels Trier, Frederik Schnoor und Tine Lilholt Galleri Aalestrup
Hanstholm Kunstbygning
Unika Kunstbutik, Thisted
BLAA GALLERI, København
Galleriet i Murergade, Helsingør; joint exhibition with Lars H.U.G., Troels Trier, Frederik Schnoor and Tine Lilholt Galleri Aalestrup
Hanstholm Kunstbygning
Unika Kunstbutik, Thisted
BLAA GALLERI, København


1964 Medvirkede i jazz-orkesteret ‘Ragamuffins Ragmen’. Instrument: klarinet og fløjte.
1965 Dannede R&B-gruppen ‘Maniacs’ og skiftede instrument til bas.
1968 Dannede gruppen ‘Day of Phoenix’.
1969 Blev medlem af ‘Burnin Red Ivanhoe’ og turnerede bl.a. i Norge, Sverige, Finland, Vesttyskland og England.
1972 Bassist i ‘Secret Oyster’.
1975 Turnerede i Holland, Frankrig og England.
1977 Medvirkede i teatergruppen Solvognen’s orkester i stykket ‘Soldaterkammerater’ på Christiania.
1978 Medvirkede bl.a. i Stig Møller Band.
1981-87 Aalborgtiden med Chili, Champions, Rock-maskinen, Malthe & Co., Colours of Blue, Lili Band, Lone Kellermann band og turnéer i Skandinavien.
1987 Samarbejde og turné med Johnny Madsen (Johnny Madsen Band).
1988 Store festivals, Midtfyn, Skanderborg, Skagen, Grøn Koncert, Halballer, Femøren og Plænen i Tivoli.
1989-91 Turnéer i hele landet.
1992 Startede sammen med Michael Friis og Marianne Dollerup musikbandet ‘Dolly Blue’, som Dan Turell skrev tekster til.
1990’erne En del afløsningsspil; fast medlem af ‘Strawberry Fields’, et Beatles kopiband; dannelse af ‘Nordfolk’ mm.
2008 Secret Oyster’s LP’er blev remasteret og genudgivet bl.a. i USA.
Siden 2018 Tilknyttet BLAA GALLERI, København.


1964 Medvirket i jazz-orkesteret ‘Ragamuffins Ragmen’. Instrumenter: klarinett og fløyte.
1965 Dannet R&B-gruppen ‘Maniacs’ og skiftet instrument til bass.
1968 Dannet gruppen ‘Day of Phoenix’.
1969 Ble medlem af ‘Burnin Red Ivanhoe’ og turnerte bl.a. i Norge, Sverige, Finland, Vesttyskland og England.
1972 Bassist i ‘Secret Oyster’.
1975 Turnerte i Nederland, Frankrike og England.
1977 Medvirket i teatergruppen Solvognen’s orkester i stykket ‘Soldaterkammerater’ på Christiania.
1978 Medvirket bl.a. i Stig Møller Band.
1981-87 Aalborgtiden med Chili, Champions, Rock-maskinen, Malthe & Co., Colours of Blue, Lili Band, Lone Kellermann band og turnéer i Skandinavia.
1987 Samarbeid og turné med Johnny Madsen (Johnny Madsen Band).
1988 Store festivaler, Midtfyn, Skanderborg, Skagen, Grøn Koncert, Halballer, Femøren og Plænen i Tivoli.
1989-91 Turnéer i hele landet.
1992 Startet sammen med Michael Friis og Marianne Dollerup musikbandet ‘Dolly Blue’, som Dan Turell skrev tekster til.
1990’erne En del avløsningsjobber; fast medlem av ‘Strawberry Fields’, et Beatles kopiband; dannelse av ‘Nordfolk’ mm.
2008 Secret Oyster’s LP’er ble remastered og gjenutgitt bl.a. i USA.
Siden 2018 Tilknyttet BLAA GALLERI, København.
1964 Mitwirkung im Jazz-Orchester ‘Ragamuffins Ragmen’. Instrument: Klarinette und Flöte.
1965 Gründete die R&B-Gruppe ‘Maniacs’ und wechselte zum Instrument Bass.
1968 Gründete die Gruppe ‘Day of Phoenix’.
1969 Wurde Mitglied von ‘Burnin Red Ivanhoe’ und war auf Turnee u.a. in Norwegen, Schweden, Finnland, Deutschland und England.
1972 Bassist bei ‘Secret Oyster’.
1975 Turneen in Holland, Frankreich und England.
1977 Mitwirkung im Orchester der Theatergruppe Solvognen im Stück ‘Soldatenkammeraden’ auf Christiania.
1978 Mitwirkung u.a. in der Stig Møller Band.
1981-87 Aalborg-Zeit mit Chili, Champions, Rock-maskinen, Malthe & Co., Colours of Blue, Lili Band, Lone Kellermann band und Turneen in Skandinavien.
1987 Zusammenarbeit und Turnee mit Johnny Madsen (Johnny Madsen Band).
1988 Große Festivals, Midtfyn, Skanderborg, Skagen, Grøn Koncert, Halballer, Femøren und Plænen i Tivoli.
1989-91 Turneen in ganz Dänemark.
1992 Gründete zusammen mit Michael Friis und Marianne Dollerup die Musikband ‘Dolly Blue’, zu der Dan Turell Texte schrieb.
1990’er Jahr Viele Ablöserspiele; festes Mitglied von ‘Strawberry Fields’, einer Beatles-Kopiband; Gründung von ‘Nordfolk’ mm.
2008 Secret Oyster’s LP’s wurden remixet und neu herausgegeben, u.a. in USA.
Seit 2018 Verbunden mit BLAA GALLERI, Kopenhagen, Ausstellungen.
1964 Participated in the jazz orchestra ‘Ragamuffins Ragmen’. Instrument: clarinet and flute.
1965 Formed the R&B group ‘Maniacs’ and switched instrument to bass.
1968 Formed the group ‘Day of Phoenix’.
1969 Became a member of ‘Burnin Red Ivanhoe’ and toured i.a. in Norway, Sweden, Finland, West Germany and England.
1972 Bassist in ‘Secret Oyster’.
1975 Toured in Holland, France and England.
1977 Participated in the theater group Solvognen’s orchestra in the play ‘Soldiers comrades’ at Christiania.
1978 Participated in Stig Møller Band.
1981-87 Aalborg-time with Chili, Champions, Rock-maskinen, Malthe & Co., Colours of Blue, Lili Band, Lone Kellermann band and tours in Scandinavia.
1987 Collaboration and tour together with Johnny Madsen (Johnny Madsen Band).
1988 Big festivals, Midtfyn, Skanderborg, Skagen, Grøn Koncert, Halballer, Femøren and Plænen in Tivoli.
1989-91 Tours throughout the country.
1992 Started with Michael Friis and Marianne Dollerup the music band ‘Dolly Blue’, for which Dan Turell wrote lyrics.
1990s Some replacement works; regular member of ‘Strawberry Fields’, a Beatles copygroup; formation of ‘Nordfolk’.
2008 Secret Oyster’s LPs were remastered and re-released i.a. in USA.
Since 2018 Associated with BLAA GALLERY, Copenhagen.

Jess Stæhr (født 1947 i København).
Dansk musiker og billedkunstner.
Foto: Pia Lykke Østerby.

Jess Stæhr (født 1947 i København).
Dansk musiker og billedkunstner.
Foto: Pia Lykke Østerby.

Jess Stæhr.
Geboren 1947 in Kopenhagen.
Dänischer Musiker und Bilderkünstler.
Foto: Pia Lykke Østerby.

Jess Stæhr.
Born 1947 in Copenhagen.
Danish musician and visual artist.
Photo: Pia Lykke Østerby.
‘Third Stone from the Sun’, maleri af Jess Stæhr.
‘Third Stone from the Sun’, maleri av Jess Stæhr.
‘Third Stone from the Sun’, Gemälde von Jess Stæhr.
‘Third Stone from the Sun’, painting by Jess Stæhr.
Jess Stæhr har været musiker hele sit liv, og koncentrerer sig nu om maleriet.
Foto: Erik Klitgaard.
Jess Stæhr har vært musiker hele sitt liv, og konsentrerer sig nå om maleriet.
Foto: Erik Klitgaard.
Jess Stæhr war sein ganzes Leben lang Musiker und konzentriert sich heute auf die Malerei.
Foto: Erik Klitgaard.
Jess Stæhr has been a musician all his life,
and is now solely focussed on painting.
Photo: Erik Klitgaard.


Vibeke Tøjner

Vibeke Tøjner

Vibeke Tøjner

Vibeke Tøjner

2. maj 2021
2. maj 2021
2. Mai 2021
2nd may 2021
courtesy of Vibeke Tøjner
Dobbeltmaleri af Vibeke Tøjner ved indgangen til trykkeriet: ‘Drømmens stof’.
Dobbeltmaleri av Vibeke Tøjner ved inngangen til trykkeriet: ‘Drømmens stof’.
Doppelt-Gemälde von Vibeke Tøjner beim Eingang der Druckerei: ‘Drømmens stof’ (‘Der Stoff des Traumes’).
Double-Painting by Vibeke Tøjner at the entrance of the printing house: ‘Drømmens stof’ (‘The Stuff of Dreams’).


Vibeke Tøjner


Vibeke Tøjner


Vibeke Tøjner


Vibeke Tøjner

Født 1961 i Ålborg.
Bor i København.
Født 1961 i Ålborg.
Bor i København.
Geboren 1961 in Ålborg, Dänemark.
Lebt in Kopenhagen, Dänemark.
Born 1961 in Ålborg, Denmark.
Lives in Copenhagen, Denmark.

Uddannelse


Utdannelse


Ausbildung


Education

1980-1987 Cand. mag i fransk, Aarhus Universitet.
Kunsthistorie, Københavns Universitet.
Fulgt af forelæsninger af:
Jean-Francois Lyotard (the sublime),
Michel Serres (Bonnard),
Jacques Alain Miller (Lacan),
University of Paris, Frankrig.
1980-1987 Cand. Mag i fransk, Universität Aarhus.
Kunsthistorie, Københavns Universitet.
Fulgt af forelæsninger av:
Jean-Francois Lyotard (the sublime),
Michel Serres (Bonnard),
Jacques Alain Miller (Lacan),
University of Paris, Frankrig.
1980-1987 Cand. Mag in Französisch, Universität Aarhus.
Kunstgeschichte, Universität Kopenhagen.
Gefolgt von Vorlesungen von:
Jean-Francois Lyotard (the sublime),
Michel Serres (Bonnard),
Jacques Alain Miller (Lacan),
Universität in Paris, Frankreich.
1980-1987 Cand. Mag in french, University of Aarhus.
Art history, University of Copenhagen.
Followed lectures by:
Jean-Francois Lyotard (the sublime),
Michel Serres (Bonnard),
Jacques Alain Miller (Lacan),
University of Paris, France.


Kunst hos Narayana Press

Kunst hos Narayana Press

Kunst bei Narayana Press

Art at Narayana Press

Drømmens stof, dobbeltmaleri
Drømmens stof, dobbeltmaleri
‘Drømmens stof’ (‘Der Stoff des Traumes’), Doppelt-Gemälde
‘Drømmens stof’ (‘The Stuff of Dreams’),
double-painting

Udvalgte solo udstillinger


Utvalgte soloutstillinger


Ausgewählte Einzelausstellungen


Selected solo exhibitions

2016 Camus’ansigt / The Face of Camus
Kastrupgårdsamlingen, Tårnby

2013 Les visages de Kierkegaard
La Maison du Danemark, Paris, Frankrig

2012 Visible
Works on paper
Galleriet, Stavanger, Norge

2011 Central Park,
The Reverse of the City.
The Gable Gallery of Fine Art
Denver, Colorado, USA

2010 Central Park,
The Reverse of the City.
Portalen, Greve

2010 Central Park,
The Reverse of the City.
Editions Atelier Clot, Paris, Frankrig

2007 Paper
Den Svenske Villa, Gentofte

2006 Stedløs / Lost Places
Kunstmuseet i Tønder

2005 Traffic
Galerie Maria Lund, Paris, Frankrig

2005 Works on paper
Editions Atelier Clot, Paris, Frankrig

2003 Landskabets Rum / Space of Landscape
Nordjyllands Kunstmuseum

2003
Landskabets Rum / Space of Landscape
Kastrupgaardsamlingen, København

2000
Seine / flux
Galerie Elyette Peyre, Paris, Frankrig

2000 Areas
Galleri Christian Dam, København

2000 Works on paper
Galleriet, Stavanger, Norge

1999 Lyset i Kina / Light in China
Galerie Moderne, Silkeborg

1998 Landskabets Hud / Skin of Landscape
Nordjyllands Kunstmuseum

1997 Landskabets Hud / Skin of Landscape
Esbjerg Artmuseum, Esbjerg

1995 Grass
Politikens Hus, København

1992 Skjulte Ting / Hidden Things
Galerie Nord, Randers

1991 Figures
Galerie Egelund, København

1989 Erindring / Remembrance
Galerie Torben Grøndahl, København

1989 Kort / Card
Galerie Nord, Randers

1988 Canyons
Café Krasnapolsky, København

1987 Billeder 1987 / Pictures 1987
Galleri Basilisk, København
2016 Camus’ansigt / The Face of Camus
Kastrupgårdsamlingen, Tårnby

2013 Les visages de Kierkegaard
La Maison du Danemark, Paris, Frankrig

2012 Visible
Works on paper
Galleriet, Stavanger, Norge

2011 Central Park,
The Reverse of the City.
The Gable Gallery of Fine Art
Denver, Colorado, USA

2010 Central Park,
The Reverse of the City.
Portalen, Greve

2010 Central Park,
The Reverse of the City.
Editions Atelier Clot, Paris, Frankrig

2007 Paper
Den Svenske Villa, Gentofte

2006 Stedløs / Lost Places
Kunstmuseet i Tønder

2005 Traffic
Galerie Maria Lund, Paris, Frankrig

2005 Works on paper
Editions Atelier Clot, Paris, Frankrig

2003 Landskabets Rum / Space of Landscape
Nordjyllands Kunstmuseum

2003
Landskabets Rum / Space of Landscape
Kastrupgaardsamlingen, København

2000
Seine / flux
Galerie Elyette Peyre, Paris, Frankrig

2000 Areas
Galleri Christian Dam, København

2000 Works on paper
Galleriet, Stavanger, Norge

1999 Lyset i Kina / Light in China
Galerie Moderne, Silkeborg

1998 Landskabets Hud / Skin of Landscape
Nordjyllands Kunstmuseum

1997 Landskabets Hud / Skin of Landscape
Esbjerg Artmuseum, Esbjerg

1995 Grass
Politikens Hus, København

1992 Skjulte Ting / Hidden Things
Galerie Nord, Randers

1991 Figures
Galerie Egelund, København

1989 Erindring / Remembrance
Galerie Torben Grøndahl, København

1989 Kort / Card
Galerie Nord, Randers

1988 Canyons
Café Krasnapolsky, København

1987 Billeder 1987 / Pictures 1987
Galleri Basilisk, København
2016 Camus’ansigt / The Face of Camus
Kastrupgårdsamlingen, Tårnby, Dänemark

2013 Les visages de Kierkegaard
La Maison du Danemark, Paris, Frankreich

2012 Visible
Works on paper
Galleriet, Stavanger, Norwegen

2011 Central Park,
The Reverse of the City.
The Gable Gallery of Fine Art
Denver, Colorado, USA

2010 Central Park,
The Reverse of the City.
Portalen, Greve, Dänemark

2010 Central Park,
The Reverse of the City.
Editions Atelier Clot, Paris, Frankreich

2007 Paper
Den Svenske Villa, Gentofte, Dänemark

2006 Stedløs / Lost Places
Kunstmuseet in Tønder, Dänemark

2005 Traffic
Galerie Maria Lund, Paris, Frankreich

2005 Works on paper
Editions Atelier Clot, Paris, Frankreich

2003 Landskabets Rum / Space of Landscape
Nordjyllands Kunstmuseum, Dänemark

2003
Landskabets Rum / Space of Landscape
Kastrupgaardsamlingen, Kopenhagen, Dänemark

2000
Seine / flux
Galerie Elyette Peyre, Paris, Frankreich

2000 Areas
Galleri Christian Dam, Kopenhagen, Dänemark

2000 Works on paper
Galleriet, Stavanger, Norwegen

1999 Lyset i Kina / Light in China
Galerie Moderne, Silkeborg, Dänemark

1998 Landskabets Hud / Skin of Landscape
Nordjyllands Kunstmuseum, Dänemark

1997 Landskabets Hud / Skin of Landscape
Esbjerg Artmuseum, Esbjerg, Dänemark

1995 Grass
Politikens Hus, Kopenhagen, Dänemark

1992 Skjulte Ting / Hidden Things
Galerie Nord, Randers, Dänemark

1991 Figures
Galerie Egelund, Kopenhagen, Dänemark

1989 Erindring / Remembrance
Galerie Torben Grøndahl, Kopenhagen, Dänemark

1989 Kort / Card
Galerie Nord, Randers, Dänemark

1988 Canyons
Café Krasnapolsky, Kopenhagen, Dänemark

1987 Billeder 1987 / Pictures 1987
Galleri Basilisk, Kopenhagen, Dänemark
2016 Camus’ansigt / The Face of Camus
Kastrupgårdsamlingen, Tårnby

2013 Les visages de Kierkegaard
La Maison du Danemark, Paris, France

2012 Visible
Works on paper
Galleriet, Stavanger, Norway

2011 Central Park,
The Reverse of the City.
The Gable Gallery of Fine Art
Denver, Colorado, USA

2010 Central Park,
The Reverse of the City.
Portalen, Greve, Denamrk

2010 Central Park,
The Reverse of the City.
Editions Atelier Clot, Paris, France
2007 Paper
Den Svenske Villa, Gentofte

2006 Stedløs / Lost Places
Kunstmuseet in Tønder

2005 Traffic
Galerie Maria Lund, Paris, France

2005 Works on paper
Editions Atelier Clot, Paris, France

2003 Landskabets Rum / Space of Landscape
Nordjyllands Kunstmuseum

2003
Landskabets Rum / Space of Landscape
Kastrupgaardsamlingen, Copenhagen, Denamrk

2000
Seine / flux
Galerie Elyette Peyre, Paris, France

2000 Areas
Galleri Christian Dam, Copenhagen, Denamrk

2000 Works on paper
Galleriet, Stavanger, Norway

1999 Lyset i Kina / Light in China
Galerie Moderne, Silkeborg, Denamrk

1998 Landskabets Hud / Skin of Landscape
Nordjyllands Kunstmuseum

1997 Landskabets Hud / Skin of Landscape
Esbjerg Artmuseum, Esbjerg

1995 Grass
Politikens Hus, Copenhagen, Denamrk

1992 Skjulte Ting / Hidden Things
Galerie Nord, Randers

1991 Figures
Galerie Egelund, Copenhagen, Denamrk

1989 Erindring / Remembrance
Galerie Torben Grøndahl, Copenhagen, Denamrk

1989 Kort / Card
Galerie Nord, Randers

1988 Canyons
Café Krasnapolsky, Copenhagen, Denamrk

1987 Billeder 1987 / Pictures 1987
Galleri Basilisk, Copenhagen, Denamrk

Udvalgte gruppeudstillinger


Utvalgte gruppeutstillinger


Ausgewählte Gruppenausstellungen


Selected group exhibitions

2020 Landskab
Kunsten Museum of Modern Art Aalborg, DK

2019 Le Visage de Camus / Process
Bibliothèque Ceccano, Avignon, Frankrig

2012-2013 En Dronning og hendes familie
Trapholt

2004-2005 Carnegie Art Award
Stockholm, Reykjavik, Oslo,
København, Victoria Miro Gallery, London,
Helsinki

2002, 1999, 1998, 1997, 1996 Påske udstilling
Galerie Moderne, Silkeborg

1996 Förlöste
Tre Nordiska Konstnäre / Three nordic artists
(med Stina Ekman og Marianne Heske)
Kunsthallen, Hishult, Sverige

1996 Danske Portrætter 1985-95
Øregaard Museum

1994 Påske udstilling
Galerie Moderne, Silkeborg

1989 Kunstnernes Efterårsudstilling / The annual Autumn Exhibition
København
2020 Landskab
Kunsten Museum of Modern Art Aalborg, DK

2019 Le Visage de Camus / Process
Bibliothèque Ceccano, Avignon, Frankrig

2012-2013 En Dronning og hendes familie
Trapholt

2004-2005 Carnegie Art Award
Stockholm, Reykjavik, Oslo,
København, Victoria Miro Gallery, London,
Helsinki

2002, 1999, 1998, 1997, 1996 Påske udstilling
Galerie Moderne, Silkeborg

1996 Förlöste
Tre Nordiska Konstnäre / Three nordic artists
(med Stina Ekman og Marianne Heske)
Kunsthallen, Hishult, Sverige

1996 Danske Portrætter 1985-95
Øregaard Museum

1994 Påske udstilling
Galerie Moderne, Silkeborg

1989 Kunstnernes Efterårsudstilling / The annual Autumn Exhibition
København
2020 Landskab
Kunsten Museum of Modern Art Aalborg, DK

2019 Le Visage de Camus / Process
Bibliothèque Ceccano, Avignon, Frankreich

2012-2013 En Dronning og hendes familie
Trapholt, DK

2004-2005 Carnegie Art Award
Stockholm, Reykjavik, Oslo,
Kopenhagen, Victoria Miro Gallery, London,
Helsinki

2002, 1999, 1998, 1997, 1996 Oster-Ausstellung
Galerie Moderne, Silkeborg, DK

1996 Förlöste
Tre Nordiska Konstnäre / Three nordic artists
(mit Stina Ekman und Marianne Heske)
Kunsthallen, Hishult, Schweden

1996 Danske Portrætter 1985-95
Øregaard Museum, DK

1994 Oster-Ausstellung
Galerie Moderne, Silkeborg, DK

1989 Kunstnernes Efterårsudstilling / The annual Autumn Exhibition of Artists
Kopenhagen, DK
2020 2020 Landskab / Landscape
Kunsten Museum of Modern Art Aalborg, DK

2019 Le Visage de Camus / Process
Bibliothèque Ceccano, Avignon, France

2012-2013 En Dronning og hendes familie / A Queen and her family, Trapholt, DK

2004-2005 Carnegie Art Award
Stockholm, Reykjavik, Oslo,
Copenhagen, Victoria Miro Gallery, London,
Helsinki

2002, 1999, 1998, 1997, 1996 Easter exhibition
Galerie Moderne, Silkeborg, DK

1996 Förlöste / Redeemed
Tre Nordiska Konstnäre / Three nordic artists
(with Stina Ekman and Marianne Heske)
Kunsthallen, Hishult, Sweden

1996 Danske Portrætter 1985-95 / Danish Portraits 1985-95
Øregaard Museum, DK

1994 Easter exhibition
Galerie Moderne, Silkeborg, DK

1989 Kunstnernes Efterårsudstilling / The annual Autumn Exhibition
Kopenhagen, DK

Museer


Museer


Museums


Museums

Kobberstiksamlingen, Statens Museum for Kunst / The Collection of Prints and Drawings,
National Gallery of Denmark.
Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, Mexico.
Kunstmuseet i Tønder.
Kastrupgårdsamlingen.
Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg.
Nordjyllands Kunstmuseum.
Ny Carlsbergfondet.
Gentofte Kunstbibliotek.
Kobberstiksamlingen, Statens Museum for Kunst / The Collection of Prints and Drawings,
National Gallery of Denmark.
Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, Mexico.
Kunstmuseet i Tønder.
Kastrupgårdsamlingen.
Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg.
Nordjyllands Kunstmuseum.
Ny Carlsbergfondet.
Gentofte Kunstbibliotek.
Kobberstiksamlingen, Statens Museum for Kunst / The Collection of Prints and Drawings,
National Gallery of Denmark.
Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, Mexiko.
Kunstmuseet in Tønder.
Kastrupgårdsamlingen.
Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg.
Nordjyllands Kunstmuseum.
Ny Carlsbergfondet.
Gentofte Kunstbibliotek.
Kobberstiksamlingen, Statens Museum for Kunst / The Collection of Prints and Drawings,
National Gallery of Denmark.
Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, Mexico.
Kunstmuseet in Tønder.
Kastrupgårdsamlingen.
Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg.
Nordjyllands Kunstmuseum.
Ny Carlsbergfondet.
Gentofte Kunstbibliotek.

Kunst i det offentlige rum


Kunst i det offentlige rum


Kunst im öffentlichen Raum


Art in public spaces

2020 Søllerød Sognegård
2017 Narayana Press
2016 Skanderborg Fælled, Skanderborg
2013 Andersen Advisory Group A/S, København
2013 CBS – Copenhagen Business Scholl
2013 IT-Universitetet, København
2012 Nortrain, Stavanger, Norge
2012 Zeno ApS, Hellerup
2011 SimCorp A/S, København
2004 & 2010 Rosendahls, Esbjerg
2009 La Fondation Danoise, Cité Internationale Universitaire de Paris, Frankrig
2008 Sofus Franck skolen, Frederiksberg
2008 Danish Embassy in China, Beijing, Kina
2008 MAN B&W Diesel, København
2006 CBS - Copenhagen Business School
2005, 2008 & 2010 H. Lundbeck A/S, København
2003 Artitekternes Hus, København
2003 Danske Invest, København
1998 Statens Kystinspektorat, Lemvig
1998 Risbjerg Kirke, Hvidovre
1998 Ingeniørhuset, København
1998 Niels Ebbesen skolen, Skanderborg
1997 Leo Pharmaceutical, København


2020 Søllerød Sognegård
2017 Narayana Press
2016 Skanderborg Fælled, Skanderborg, Danmark
2013 Andersen Advisory Group A/S, Copenhagen, Danmark
2013 CBS – Copenhagen Business Scholl, Danmark
2013 IT-Universitetet, Copenhagen, Danmark
2012 Nortrain, Stavanger, Norge
2012 Zeno ApS, Hellerup, Danmark
2011 SimCorp A/S, Copenhagen, Danmark
2004 & 2010 Rosendahls, Esbjerg, Danmark
2009 La Fondation Danoise, Cité Internationale Universitaire de Paris, Frankrig
2008 Sofus Franck skolen, Frederiksberg, Danmark
2008 Danish Embassy in China, Beijing, Kina
2008 MAN B&W Diesel, Copenhagen, Danmark
2006 CBS - Copenhagen Business School, Danmark
2005, 2008 & 2010 H. Lundbeck A/S, Copenhagen, Danmark
2003 Artitekternes Hus, Copenhagen, Danmark
2003 Danske Invest, Copenhagen, Danmark
1998 Statens Kystinspektorat, Lemvig, Danmark
1998 Risbjerg Kirke, Hvidovre, Danmark
1998 Ingeniørhuset, Copenhagen, Danmark
1998 Niels Ebbesen skolen, Skanderborg, Danmark
1997 Leo Pharmaceutical, Copenhagen, Danmark
2020 Søllerød Sognegård, Dänemark
2017 Narayana Press, Dänemark
2016 Skanderborg Fælled, Skanderborg, Dänemark
2013 Andersen Advisory Group A/S, Kopenhagen, Dänemark
2013 CBS – Copenhagen Business Scholl, Dänemark
2013 IT-Universitetet, Kopenhagen, Dänemark
2012 Nortrain, Stavanger, Norwegen
2012 Zeno ApS, Hellerup, Dänemark
2011 SimCorp A/S, Kopenhagen, Dänemark
2004 & 2010 Rosendahls, Esbjerg, Dänemark
2009 La Fondation Danoise, Cité Internationale Universitaire de Paris, Frankreich
2008 Sofus Franck skolen, Frederiksberg, Dänemark
2008 Danish Embassy in China, Beijing, China
2008 MAN B&W Diesel, Kopenhagen, Dänemark
2006 CBS - Copenhagen Business School, Dänemark
2005, 2008 & 2010 H. Lundbeck A/S, Kopenhagen, Dänemark
2003 Artitekternes Hus, Kopenhagen, Dänemark
2003 Danske Invest, Kopenhagen, Dänemark
1998 Statens Kystinspektorat, Lemvig, Dänemark
1998 Risbjerg Kirke, Hvidovre, Dänemark
1998 Ingeniørhuset, Kopenhagen, Dänemark
1998 Niels Ebbesen skolen, Skanderborg, Dänemark
1997 Leo Pharmaceutical, Kopenhagen, Dänemark2020 Søllerød Sognegård
2017 Narayana Press
2016 Skanderborg Fælled, Skanderborg, Denmark
2013 Andersen Advisory Group A/S, Copenhagen, Denmark
2013 CBS – Copenhagen Business Scholl, Denmark
2013 IT-Universitetet, Copenhagen, Denmark
2012 Nortrain, Stavanger, Norway
2011 SimCorp A/S, Copenhagen, Denmark
2004 & 2010 Rosendahls, Esbjerg, Denmark
2009 La Fondation Danoise, Cité Internationale Universitaire de Paris, France
2008 Sofus Franck skolen, Frederiksberg, Denmark
2008 Danish Embassy in China, Beijing, China
2008 MAN B&W Diesel, Copenhagen, Denmark
2006 CBS - Copenhagen Business School, Denmark
2005, 2008 & 2010 H. Lundbeck A/S, Copenhagen, Denmark
2003 Artitekternes Hus, Copenhagen, Denmark
2003 Danske Invest, Copenhagen, Denmark
1998 Statens Kystinspektorat, Lemvig, Denmark
1998 Risbjerg Kirke, Hvidovre, Denmark
1998 Ingeniørhuset, Copenhagen, Denmark
1998 Niels Ebbesen skolen, Skanderborg, Denmark
1997 Leo Pharmaceutical, Copenhagen, Denmark
Foto fra ferniseringen den 27.10.2017.
Foto fra ferniseringen den 27.10.2017.
Foto von der Einweihung 27.10.2017.
Foto from the inauguration 27th october 2017.