Uge 16
Uge 16
Week 16
Week 16

15. - 21. april 2024
15. - 21. april 2024
15th. - 21st. April 2024
15th. - 21st. April 2024
Miljømærkning af tryksager Miljømærkning af tryksager Environmental Labeling of Printed Matter Environmental Labeling of Printed Matter Trykt hos Narayana Press Trykt hos Narayana Press Printed at Narayana Press Printed at Narayana Press  ­ Flere artikler Flere artikler Other articles Other articles

Aarhus Universitetsforlag til trykstart
Aarhus Universitetsforlag til trykstart
Aarhus University Press at the printing start up.
Aarhus University Press at the printing start up.

Redaktør Henrik Jensen ved trykstarten på ‘Carl Nielsen – en kulturhistorisk biografi’, der udgives af Aarhus Universitetsforlag.

Under trykningen udtages regelmæssigt ark, som checkes visuelt af trykkeren. Skærmen ved betragterbordet viser det aktuelle trykark i maskinen.

Redaktør Henrik Jensen ved trykstarten på ‘Carl Nielsen – en kulturhistorisk biografi’, der udgives af Aarhus Universitetsforlag.

Under trykningen udtages regelmæssigt ark, som checkes visuelt af trykkeren. Skærmen ved betragterbordet viser det aktuelle trykark i maskinen.
Editor Henrik Jensen at the printing start up of ‘Carl Nielsen – en kulturhistorisk biografi’, published by Aarhus University Press.

During printing, the printer regularly pulls out single scheets for visual check. The screen continually shows the sheets in the machine.

Editor Henrik Jensen at the printing start up of ‘Carl Nielsen – en kulturhistorisk biografi’, published by Aarhus University Press.

During printing, the printer regularly pulls out single scheets for visual check. The screen continually shows the sheets in the machine.

Designkompagniet på arbejdsbesøg
Designkompagniet på arbejdsbesøg
Designkompagniet on a working visit
Designkompagniet on a working visit

Fotograf og forlægger Jens Friis, tekstildesigner og kunstner Iben Høj samt grafisk designer Lisbeth Fink under billedbehandling af ‘Katalog 35.1 – Journal of Photography and Video’,
der udgives af Designkompagniet.
Fotograf og forlægger Jens Friis, tekstildesigner og kunstner Iben Høj samt grafisk designer Lisbeth Fink under billedbehandling af ‘Katalog 35.1 – Journal of Photography and Video’,
der udgives af Designkompagniet.
Photographer and publisher Jens Friis, textile designer and artist Iben Høj and graphic designer Lisbeth Fink working with the photos before the printing of ‘Katalog 35.1 – Journal of Photography and Video’, published by Designkompagniet.
Photographer and publisher Jens Friis, textile designer and artist Iben Høj and graphic designer Lisbeth Fink working with the photos before the printing of ‘Katalog 35.1 – Journal of Photography and Video’, published by Designkompagniet.

Fra sidste udgave af magasinet.
Fra sidste udgave af magasinet.
From the last edition of the magazine.
From the last edition of the magazine

Glimt fra trykken
Glimt fra trykken
Glimpses from the press
Glimpses from the press

Check af omslagsopsætning til tryk.
Check af omslagsopsætning til tryk.
Checking covers set up for printing.
Checking covers set up for printing.
Bøgen ved trykkeriet er sprunget ud nu.
Bøgen ved trykkeriet er sprunget ud nu.
The beech at the printing house.
The beech at the printing house.
Trykmaskinerne vedligeholdes.
Trykmaskinerne vedligeholdes.
Maintenance of the printing machines.
Maintenance of the printing machines.
For at optimere farvestyringen laves der regelmæssigt prøvetryk på forskellige papirtyper på alle maskiner.
For at optimere farvestyringen laves der regelmæssigt prøvetryk på forskellige papirtyper på alle maskiner.
To optimize the colour workflow, test sheets on different papers are printed regularly on all machines.
To optimize the colour workflow, test sheets on different papers are printed regularly on all machines.

Dækhvid på sort papir. Udgivet af Strandberg Publishing, grafisk design: Rasmus Koch Studio.
Dækhvid på sort papir.
Zink white on black paper.
Zink white on black paper.
Et lag dækhvid trykt ovenpå tekst. Udgivet af Ny Carlsbergfondet, grafisk design: Studio Claus Due.
Et lag dækhvid trykt ovenpå tekst.
One layer of zink white printed on top of text.
One layer of zink white printed on top of text.
Blå pantonefarve trykt ovenpå et lag dækhvid på sort papir. Udgivet af IHi, grafisk design: Jeanne Betak.
Blå pantonefarve trykt ovenpå et lag dækhvid på sort papir.
Blue pantone colour printed on one layer of zink white on black paper.
Blue pantone colour printed on one layer of zink white on black paper.
Dækhvid og brun pantonefarve trykt på farvet papir. Udgivet af Museum Jorn, grafisk design: Jørn Rasmussen.
Dækhvid og brun pantonefarve trykt på farvet papir. Udgivet af Museum Jorn, grafisk design: Jørn Rasmussen.
Zink white and brown pantone colour printed on coloured paper. Published by Museum Jorn, graphic design: Jørn Rasmussen.
Zink white and brown pantone colour printed on coloured paper. Published by Museum Jorn, graphic design: Jørn Rasmussen.
Netop genoptrykt: 4 x dækhvid trykt på gennemfarvet papir. Udgivet af 3XN. Grafisk design: Hans Junø Munk.
Netop genoptrykt: 4 x dækhvid trykt på gennemfarvet papir. Udgivet af 3XN. Grafisk design: Hans Junø Munk.
Just reprinted: 4 x zink white printed on coloured paper. Published by 3XN. Graphic design: Hans Junø Munk
Just reprinted: 4 x zink white printed on coloured paper. Published by 3XN. Graphic design: Hans Junø Munk

Morgengry ved gæstehuset.
Morgengry ved gæstehuset.
Dawn at the guest house.
Dawn at the guest house.
Fra en af gæstelejlighederne. Værket på væggen er af Malene Landgreen.
Fra en af gæstelejlighederne. Værket på væggen er af Malene Landgreen.
From one of the small flats for guests. The work on the wall is by Malene Landgreen.
From one of the small flats for guests. The work on the wall is by Malene Landgreen.