Uge 43
Uke 43
Woche 43
Week 43

24. - 30. oktober 2022
24. - 30. oktober 2022
24. - 30. Oktober 2022
24th - 30th october 2022
courtesy of Moesgaard Museum, Aarsleff, Plethora Magazine, Studio Molly Haslund, Trap Danmark, Kastrupgaardsamlingen,
Louisiana Museum of Modern Art
Bogbordet i indgangshallen.
Bokbordet i inngangshallen.
Der Büchertisch in der Eingangshalle.
The book table in the entrance.

Moesgaard Museum til trykstart
Moesgaard Museum til trykkstart
Moesgaard Museum zur Druckabnahme
Moesgaard Museum at the printing start-up

Grafiker Louise Hilmar og redaktør Kristian Jensen gennemgår blåkopi og matchprint på
‘Ud af kaos’, der udgives på dansk og engelsk af Moesgaard Museum.
Grafiker Louise Hilmar og redaktør Kristian Jensen gjennomgår blåkopien på ‘Ud af kaos’, som utgis på dansk og engelsk av Moesgaard Museum.
Grafikerin Louise Hilmar und Redakteur Kristian Jensen mit Matchprint und Blaupause zum Buch ‘Out of Chaos’, das auf Dänisch und Englisch beim Moesgaard Museum erscheint.
Graphic designer Louise Hilmar and editor Kristian Jensen looking at the blueprint for ‘Out of Chaos’, published in English and Danish by Moesgaard Museum.
På omslaget bliver titlen trykt med pantone guld. Udstillingen af samme navn vises fra d. 12. november til den 13. august 2023.
På omslaget er tittelen trykt i pantone gull. Utstillingen av samme navn vises fra d. 12. november til den 13. august 2023.
Der Titel auf dem Umschlag wurde mit Pantone Gold gedruckt. Die gleichnamige Ausstellung kann vom 12. November bis 13. August 2023 besucht werden.
The cover of the catalogue for the exhibition by the same name, which is open from 12th of November to 13th of August 2023.

Aarsleff til trykstart
Aarsleff til trykkstart
Aarsleff zur Druckabnahme
Aarsleff at the printing start-up


Forfatter Henrik Mølgaard Frandsen, Knud Ole Kirstein fra entreprenørkoncernen Aarsleff og grafiker Mette Secher ved trykstarten på ‘Entreprenøren og samfundet 1947-2022’.

Bogen er firmaets 75 års jubilæumsbog, der fortæller om udviklingen fra 14 mand til et internationalt firma med 7.700 medarbejdere. Den udgives på dansk og engelsk.

Forfatter Henrik Mølgaard Frandsen, Knud Ole Kirstein fra entreprenørkoncernen Aarsleff og grafiker Mette Secher ved trykkstarten på ‘Entreprenøren og samfundet 1947-2022’.
Boken er firmaets 75 års jubileumsbok, som forteller om utviklingen fra 14 mann til et internasjonalt firma med 7.700 medarbeidere. Den utgis på dansk og engelsk.

Autor Henrik Mølgaard Frandsen, Knud Ole Kirstein vom Unternehmer-Konzern Aarsleff und Grafikdesignerin Mette Secher beim Druckstart von ‘Der Unternehmer und die Gesellschaft 1947-2022’.
Das Buch ist das 75-jährige Jubiläumsbuch des Unternehmens, das über die Entwicklung von 14 Kollegen zu einem internationalen Unternehmen mit 7.700 Mitarbeitern berichtet. Es erscheint auf Dänisch und Englisch.

Author Henrik Mølgaard Frandsen, Knud Ole Kirstein from the entrepreneur group Aarsleff and graphic designer Mette Secher at the printing start-up of ‘The Entrepreneur and Society 1947-2022’.
The book is written for the company’s 75th anniversary, telling about the development from 14 people to an international company with 7,700 employees. It is published in Danish and English.

Plethora Magazine til trykstart
Plethora Magazine trykkstart
Plethora Magazine zur Druckabnahme
Plethora Magazine at the printing start-up


Billedkunstner Tilde Bay Kristoffersen har kreeret en scrapbog ‘Aeon’. En faksimile af bogen udgives af Plethora Magazine.

Kunstnerern har været med til indscanning af originalerne og opsætning af bogen ved tidligere arbejdsbesøg. Se også her.

Billedkunstner Tilde Bay Kristoffersen har kreeret en scrapbog ‘Aeon’. En faksimile af boken utgis av Plethora Magazine.

Kunstnerern havde vært med på innskanning av originalene og oppsetning av boken ved tidligere arbeidsbesøk. Se også her.

Die Künstlerin Tilde Bay Kristoffersen hat ein Scrapbuch ‘Aeon’ kreiert. Ein Faksimile des Buches wird vom Plethora Magazine herausgegeben.

Die Künstlerin nahm sowohl beim Scannen der Originale und dem Aufsetzen des Buches unter früheren Arbeitsbesuchen teil. Sehen Sie auch hier.

The artist Tilde Bay Kristoffersen has created a scrapbook ‘Aeon’. A facsimile of the book is published by Plethora Magazine.

The artist had been involved in scanning the originals and setting up the book on earlier occasions. See also here.
Tilde Bay Kristoffersen checker matchprint sammen med Amancay Karottki i scannerafdelingen.
Tilde Bay Kristoffersen sjekker matchprint sammen med Amancay Karottki i skanneravdelingen.
Tilde Bay Kristoffersen prüft zusammen mit Amancay Karottki Matchprint in der Scannerabteilung .
Tilde Bay Kristoffersen checking match prints together with Amancay Karottki in the scanner department.

Studio Molly Haslund til trykstart
Studio Molly Haslund til trykkstart
Studio Molly Haslund zur Druckabnahme
Studio Molly Haslund at the printing start-up

Performancekunstner Molly Haslund og grafisk designer Jeanne Betak ved trykstart på ‘Flower Drop’, der udgives af Studio Molly Haslund.
Performancekunstner Molly Haslund og grafisk designer Jeanne Betak ved trykkstart på boken ‘Flower Drop’, som utgis av Studio Molly Haslund.
Performance-Künstlerin Molly Haslund und Grafikdesignerin Jeanne Betak bei der Druckabnahme des Buches ‘Flower Drop’, herausgegeben vom Studio Molly Haslund.
Performance artist Molly Haslund and graphic designer Jeanne Betak at the printing start-up of ‘Flower Drop’, published by Studio Molly Haslund.

Glimt fra trykken
Glimt fra trykkeriet
Blick in die Druckerei
Glimpses from the press

Omslag til Trap Grønland og Trap Færøerne – de sidste i denne udgave af serien.
Omslag til Trap Grønland og Trap Færøerne – de siste i serien denne gang. .
Umschläge für Trap Grønland undTrap Færøerne – diesmal die letzten in der Serie.
Covers for Trap Greenland and Trap Faroe Islands – the last in this edition of the series.
Plakat til Kastrupgaardsamlingen hvor teksten er præget med guldfolie.
Plakat til Kastrupgaardsamlingen hvor teksten er preget med gullfolie.
Plakat für die Kastrupgaard-Sammlung, bei dem der Text mit Goldfolie geprägt ist.
Poster for the Kastrupgaard collection with the text is stamped in gold foil.
Tom Pedersen trykker Louisiana Magasin.
Tom Pedersen trykker Louisiana Magasin.
Tom Pedersen druckt Louisiana Magasin.
Tom Pedersen printing Louisiana Magazine.
Paller med trykte ark.
Paller med trykte ark.
Paletten mit Druckbögen.
Pallets with printd sheets.
Philipp Lee trykker også kataloget.
Philipp Lee trykker også katalogen.
Philipp Lee druckt auch den Katalog.
Philipp Lee also prints the catalogue.

Biblioteket i gæstehuset
Biblioteket i gjestehuset
Die Bibliothek im Gästehaus
Library in the guesthouse

I gæstehusets bibliotek er alle de antikvariske bøger nu skiftet ud med bøger trykt hos Narayana Press.
I gjestehusets bibliotek er alle antikvarbøkene nå erstattet med bøker trykt av Narayana Press.
In der Bibliothek des Gästehauses wurden nun alle antiquarischen Bücher durch Bücher ersetzt, die von Narayana Press gedruckt wurden.
In the library of the guest house, all the antique books have now been exchanged with books printed by Narayana Press.
Sabine Schönbohm under den fælles aktion.
Sabine Schönbohm under fellesaksjonen.
Sabine Schönbohm bei der Gemeinschaftsaktion.
Sabine Schönbohm during the common action.