Uge 9
Uge 9
Week 9
Week 9

26. februar - 3. marts 2024
26. februar - 3. marts 2024
26th February - 3rd March 2024
26th February - 3rd March 2024
Trykt hos Narayana Press Trykt hos Narayana Press Printed at Narayana Press Printed at Narayana Press Miljømærkning af tryksager Miljømærkning af tryksager Environmental Labeling of Printed Matter Environmental Labeling of Printed Matter  ­ Flere artikler Flere artikler Other articles Other articles


Grafisk designer Louise Hilmar på arbejdsbesøg inden trykstart sammen med redaktør Kristian Jensen.

Der trykkes katalog til udstillingen ‘Kriger’, som åbner den 22. marts.

Grafisk designer Louise Hilmar på arbejdsbesøg inden trykstart sammen med redaktør Kristian Jensen.

Der trykkes katalog til udstillingen ‘Kriger’, som åbner den 22. marts.

Graphic designer Louise Hilmar working in the prepress before the printing start-up, together with editor Kristian Jensen.

A catalogue is being printed for the exhibition ‘Warrior’, which opens on 22 March.

Graphic designer Louise Hilmar working in the prepress before the printing start-up, together with editor Kristian Jensen.

A catalogue is being printed for the exhibition ‘Warrior’, which opens on 22 March.

Fremkaldelse af trykplader. De brugte aluminiums-plader sendes til omsmeltning og genbrug.
Fremkaldelse af trykplader. De brugte aluminiums-plader sendes til omsmeltning og genbrug.
Development of printing plates. The used aluminum plates are melted and recycled.
Development of printing plates. The used aluminum plates are melted and recycled.
Trykplade til farven cyan på pladevogn.
Trykplade til farven cyan på pladevogn.
Printing plate for the color cyan on plate trolley.
Printing plate for the color cyan on plate trolley.
Rentryk til optryk følger med pladerne. Disse ark trykkes i 4-farve og hver sin Pantonefarve.
Rentryk til optryk følger med pladerne. Disse ark trykkes i 4-farve og hver sin Pantonefarve.
Running sheets for reprinting follow the printing plates. These sheets are printed in 4-colour and different Pantone colours.
Running sheets for reprinting follow the printing plates. These sheets are printed in 4-colour and different Pantone colours.

‘Årets pressefoto 2023’
Udgivet af Pressefotografforbundet
Grafisk design: Louise Meyland
Repro og tryk: Narayana Press
‘Årets pressefoto 2023’
Udgivet af Pressefotografforbundet
Grafisk design: Louise Meyland
Repro og tryk: Narayana Press
‘Årets pressefoto 2023’
Published by Pressefotografforbundet
Graphic design: Louise Meyland
Prepress and printing: Narayana Press
‘Årets pressefoto 2023’
Published by Pressefotografforbundet
Graphic design: Louise Meyland
Prepress and printing: Narayana Press
Opluk fra bogen.
Opluk fra bogen.
A spread from the book.
A spread from the book.

Botanisk tegner Katja Anker og botaniker med speciale i Orchidaceae-slægten Jaap Vermeulen, er med til indscanning af originale tegninger.
Botanisk tegner Katja Anker og botaniker med speciale i Orchidaceae-slægten Jaap Vermeulen, er med til indscanning af originale tegninger.
Botanical illustrator Katja Anker and botanist Jaap Vermeulen, specialist in the Orchidaceae family, participating in scanning of original drawings.
Botanical illustrator Katja Anker and botanist Jaap Vermeulen, specialist in the Orchidaceae family, participating in scanning of original drawings.
Thor Grabow, ejer af firmaet Linolie&Pigment, på arbejdsbesøg. Som tidligere skal der scannes farveprøver.
Thor Grabow, ejer af firmaet Linolie&Pigment, på arbejdsbesøg. Som tidligere skal der scannes farveprøver.
Thor Grabow, owner of the company Linolie&Pigment, on a working visit.
As previously, he brings colour samples for scanning.
Thor Grabow, owner of the company Linolie&Pigment, on a working visit.
As previously, he brings colour samples for scanning.

Papirlevering – alt er FSC mærket. Læs mere på narayana.dk/fsc
Papirlevering – alt er FSC mærket. Læs mere på narayana.dk/fsc
Paper delivery – everything is FSC-labelled. Read more on narayana.com/fsc
Paper delivery – everything is FSC-labelled. Read more on narayana.com/fsc
Beregning af CO2 udledning for produktionen af en tryksag. Læs mere på narayana.dk/co2_reduktion
Beregning af CO2 udledning for produktionen af en tryksag. Læs mere på narayana.dk/co2_reduktion
Calculation of CO2 emissions during the production of a book. Read more at narayana.com/co2_reduction
Calculation of CO2 emissions during the production of a book. Read more at co2_reduction
Finjustering ved affotografering af vævet materiale på Phase One kameraet.
Finjustering ved affotografering af vævet materiale på Phase One kameraet.
Adjustments when photographing woven material on the Phase One camera.
Adjustments when photographing woven material on the Phase One camera.
Check af opsætning af omslag til tryk.
Check af opsætning af omslag til tryk.
Check of covers, set up for printing.
Check of covers, set up for printing.
Skab med pantonefarver. De bruges til farver, der ikke kan gengives med 4-farve tryk.
Skab med pantonefarver. De bruges til farver, der ikke kan gengives med 4-farve tryk.
Cupboard with pantone inks. They are used for colours that cannot be printed with 4-colour print.
Cupboard with pantone inks. They are used for colours that cannot be printed with 4-colour print.

Læge og redaktør Ole Sonne fra Dansk Medicinsk-historisk Selskab gennemgår prøvetryk til en ny årbog.
Læge og redaktør Ole Sonne fra Dansk Medicinsk-historisk Selskab gennemgår prøvetryk til en ny årbog.
Doctor and editor Ole Sonne from Dansk Medicinsk-historisk Selskab reviewing matchprints for a new yearbook.
Doctor and editor Ole Sonne from Dansk Medicinsk-historisk Selskab reviewing matchprints for a new yearbook.
Bogbord i indgangshallen.
Bogbord i indgangshallen.
Book table in the entrance hall.
Book table in the entrance hall.

02.03.2024
02.03.2024
02.03.2024
02.03.2024