Uge 21
Uke 21
Woche 21
Week 21

22. - 28. maj 2023
22. - 28. maj 2023
22. - 28. maj 2023
22nd - 28th May 2023
courtesy of Thiele & Co., Forlaget Fibonacci, Holstebro Kunstmuseum, Forlaget Landsvalen, Arkitekturforlaget B, Laura Trojel, Kastrupgaardsamlingen, Det aarhusianske forlag Herman & Frudit, Strandberg Publishing, Thorvaldsens Museum, Statens Museum for Kunst, Aarhus Universitetsforlag

Annette Collin til trykstart
Annette Collin til trykkstart
Annette Collin zur Druckabnahme
Annette Collin at the printing start-up

Annette Collin ved trykstarten på ‘Oldnordisk flet’, der viser hvordan man laver fletninger med inspiration fra bronzealder, jernalder og vikingetiden.
Annette Collin ved trykkstarten på ‘Oldnordisk flet’, som viser hvordan man lager fletninger med inspirasjon fra bronsealderen, jernalderen og vikingtiden.
Annette Collin beim Druckbeginn von Oldnordisk flet’ (‘Altnordische Zöpfe’), das beschreibt, wie man Zöpfe mit Inspiration aus der Bronzezeit, der Eisenzeit und der Wikingerzeit flechtet.
Annette Collin at the printing start up of ‘Oldnordisk flet’, which shows how to make braids inspired by the bronze, iron and viking ages.

Forlaget Fibonacci til trykstart
Forlaget Fibonacci til trykkstart
Forlaget Fibonacci zur Druckabnahme
Forlaget Fibonacci at the printing start-up

Grafiker Helle Madsen, forfatter Tove Krebs Lange og tegner Annette Carlsen til trykstart på ‘Hundehotellet’, en børnebog med forskellige hunderacer.
Grafiker Helle Madsen, forfatter Tove Krebs Lange og tegner Annette Carlsen til trykkstart på ‘Hundehotellet’, en barnebog med forskjellige hunderaser.
Grafikerin Helle Madsen, Autorin Tove Krebs Lange und Illustratorin Annette Carlsen beim Druckstart von ‘Hundehotellet’ (‘Das Hundehotel’), einem Kinderbuch mit vielen verschiedenen Hunderassen.
Graphic designer Helle Madsen, author Tove Krebs Lange and drawing artist Annette Carlsen at the printing start up of ‘Hundehotellet’, a childrens' book with different dog races.
forlaget-fibonacci.dk

Holstebro Kunstmuseum til trykstart
Holstebro Kunstmuseum til trykkstart
Holstebro Kunstmuseum zur Druckabnahme
Holstebro Kunstmuseum at the printing start-up

Omslaget til bogen ‘Poul Vad & Holstebro Kunstmuseum’.
Omslaget til boken ‘Poul Vad & Holstebro Kunstmuseum’.
Umschlag des Buches ‘Poul Vad & Holstebro Kunstmuseum’.
The cover for the book ‘Poul Vad & Holstebro Kunstmuseum’.
Direktør Anders Gaardboe ved trykstarten. Bogen handler om kunsthistorikeren og forfatteren Poul Vad og hans betydning for museets og Holstebros kulturliv.
Direktør Anders Gaardboe ved trykkstarten. Boken handler om kunsthistorikeren og forfatteren Poul Vad og hans betydning for museets og Holstebros kulturliv.
Direktor Anders Gaardboe bei der Druckabnahme. Das Buch handelt vom Kunsthistoriker und Autor Poul Vad und seiner Bedeutung für das kulturelle Leben des Museums und von Holstebro.
Museum director Anders Gaardboe at the printing start up. The book is about the art historian and author Poul Vad and what he has meant for the museum and the cultural life of Holstebro.
holstebrokunstmuseum.dk

Forlaget Landsvalen på arbejdsbesøg
Forlaget Landsvalen på arbeidsbesøk
Forlaget Landsvalen auf Arbeitsbesuch
Forlaget Landsvalen visiting

Forlægger, tegner og forfatter Line Iversen gennemgår tegningerne til en ny bog sammen med Amancay Karottki inden indscanning. Forlaget udgiver bøger og andet om livet på landet.
Forlegger, tegner og forfatter Line Iversen gjennomgår tegningene til en ny bok sammen med Amancay Karottki innen innskanning. Forlaget utgir bøker og andre ting om livet på landet.
Die Verlegerin, Künstlerin und Autorin Line Iversen geht vor dem Scannen gemeinsam mit Amancay Karottki die Zeichnungen für ein neues Buch durch. Der Verlag veröffentlicht Bücher u.a. über das Leben auf dem Lande.
Publisher, drawing artist and author Line Iversen goes through the original drawings for a new book with Amancay Karottki before scanning. The publisher specializes in books about life in the countryside.
forlagetlandsvalen.dk

Arkitekturforlaget B til trykstart
Arkitekturforlaget B trykkstart
Arkitekturforlaget B zur Druckabnahme
Arkitekturforlaget B at the printing start-up


Forlægger Gilbert Hansen til trykstart på bogen ‘Blik – Gaze – Bakis’ af Duygu Cakir.
Omslaget trykkes på genbrugskartonet Gobi med 4 x dækhvid, derefter trykkes et billede i CMYK ovenpå et hvidt felt. Tom Pedersen trykker.

Forlegger Gilbert Hansen til trykkstart på boken ‘Blik – Gaze – Bakis’ av Duygu Cakir.
Omslaget trykkes på gjenbrukskartongen Gobi med 4 x dekkhvitt, deretter påtrykkes et bilde i CMYK på et hvitt felt. Tom Pedersen trykker. Tom Pedersen trykker.

Verleger Gilbert Hansen beim Druckstart des Buches ‘Blik – Gaze – Bakis’ von Duygu Cakir.
Der Einband wird auf recyceltem Gobi-Karton mit 4 x Deckweiß gedruckt, dann wird ein Bild in CMYK auf ein weißes Feld gedruckt. Tom Pedersen zur Linken.

Publisher Gilbert Hansen at the printing start up of ‘Blik – Gaze – Bakis’ by Duygu Cakir.
The cover is printed on the recycled board Gobi with 4 times white, afterwards a picture is printed in CMYK on a white area. Tom Pedersen is printing.
www.b-arki.dk

Glimt fra trykken
Glimt fra trykkeriet
Blick in die Druckerei
Glimpses from the press

Morten Lindberg skifter trykplader.
Morten Lindberg skifter trykkplader.
Morten Lindberg wechselt Druckplatten.
Morten Lindberg changing printing plates.
Angelika Köhnen med forsatsen til ‘Poul Vad & Holstebro Kunstmuseum’.
Angelika Köhnen med forsatsen til ‘Poul Vad & Holstebro Kunstmuseum’.
Angelika Köhnen mit dem Vorsatz zu ‘Poul Vad & Holstebro Kunstmuseum’.
Angelika Köhnen with endpapers for ‘Poul Vad & Holstebro Kunstmuseum’.
Thomas Juul trykker.
Thomas Juul trykker.
Thomas Juul beim Druck.
Thomas Juul printing.
Tom Pedersen og Finn Ebbensgaard renser valser på en 8-farve maskine.
Tom Pedersen og Finn Ebbensgaard renser valser på en 8-fargemaskin.
Tom Pedersen und Finn Ebbensgaard reinigen Walzen an einer 8-Farben-Maschine.
Tom Pedersen and Finn Ebbensgaard cleaning rollers on an 8-colour machine.
Der trykkes en skitse af maleren Otto Bache, udgives af Laura Trojel.
Det trykkes en skisse av maleren Otto Bache, utgis av Laura Trojel.
Eine gedruckte Skizze des Malers Otto Bache, herausgegeben von Laura Trojel.
A scetch by the painter Otto Bache, will be published by Laura Trojel.
En plakat til kommende udstilling på Kastrupgaardsamlingen.
En plakat til kommende utstilling på .
Poster zu einer kommenden Ausstellung bei .
A poster for an upcoming exhibition at .

Nye bøger trykt hos Narayana Press
Nye bøker trykt hos Narayana Press
Vor kurzem gedruckte Bücher
Recently printed books

‘Aarhdom I/II’
Udgivet af Det aarhusianske forlag Herman & Frudit.
Grafisk design: Peter Brandes, Thomas Pedersen og Narayana Press.
‘Aarhdom I/II’
Utgitt av Det aarhusianske forlag Herman & Frudit.
Grafisk design: Peter Brandes, Thomas Pedersen og Narayana Press.
‘Aarhdom I/II’
Erschienen bei Det aarhusianske forlag Herman & Frudit.
Grafikdesign: Peter Brandes, Thomas Pedersen und Narayana Press.
‘Aarhdom I/II’
Published by Det aarhusianske forlag Herman & Frudit.
Graphic design: Peter Brandes, Thomas Pedersen and Narayana Press.
‘Lauritz de Thurah’
Udgivet af Strandberg Publishing.
Grafisk design: Rasmus Koch.
‘Lauritz de Thurah’
Utgitt av Strandberg Publishing.
Grafisk design: Rasmus Koch.
‘Lauritz de Thurah’
Erschienen bei Strandberg Publishing.
Grafikdesign: Rasmus Koch.
‘Lauritz de Thurah’
Published by Strandberg Publishing.
Graphic design: Rasmus Koch.
‘The Museum – A Masterpiece by Bindesbøll’
Udgivet af Thorvaldsens Museum.
Grafisk design: Spine Studio.
‘The Museum – A Masterpiece by Bindesbøll’
Utgitt av Thorvaldsens Museum.
Grafisk design: Spine Studio.
‘The Museum – A Masterpiece by Bindesbøll’
Erschienen bei Thorvaldsens Museum.
Grafikdesign: Spine Studio.
‘The Museum – A Masterpiece by Bindesbøll’
Published by Thorvaldsens Museum.
Graphic design: Spine Studio.
‘Flora – Thorvaldsen’s plants’
Udgivet af Thorvaldsens Museum.
Grafisk design: Spine Studio.
‘Flora – Thorvaldsen’s plants’
Utgitt av Thorvaldsens Museum.
Grafisk design: Spine Studio.
‘Flora – Thorvaldsen’s plants’
Erschienen bei Thorvaldsens Museum.
Grafikdesign: Spine Studio.
‘Flora – Thorvaldsen’s plants’
Published by Thorvaldsens Museum.
Graphic design: Spine Studio.
‘Barok’
Udgivet af Statens Museum for Kunst.
Grafisk design: Nanna Arnfred.
‘Barok’
Utgitt av Statens Museum for Kunst.
Grafisk design: Nanna Arnfred.
‘Barok’
Erschienen bei Statens Museum for Kunst.
Grafikdesign: Nanna Arnfred.
‘Barok’
Published by Statens Museum for Kunst.
Graphic design: Nanna Arnfred.
‘Middelalderisme i dansk romantisk litteratur’
Udgivet af Aarhus Universitetsforlag.
Grafisk design: Polytype ved Carl-H.K. Zakrisson og Tod Alan Spoerl.
‘Middelalderisme i dansk romantisk litteratur’
Utgitt av Aarhus Universitetsforlag.
Grafisk design: Polytype ved Carl-H.K. Zakrisson og Tod Alan Spoerl.
‘Middelalderisme i dansk romantisk litteratur’
Erschienen bei Aarhus Universitetsforlag.
Grafikdesign: Polytype ved Carl-H.K. Zakrisson und Tod Alan Spoerl.
‘Middelalderisme i dansk romantisk litteratur’
Published by Aarhus University Press.
Graphic design: Polytype, Carl-H.K. Zakrisson and Tod Alan Spoerl.
Den første mark med biblomster blomstrer nu.
Den første mark med biblomster blomstrer nå.
Das erste Bienenblumenfeld blüht jetzt.
The first field of bee flowers is blooming now.
Og bierne er meget, meget flittige.
Og biene er veldig, veldig flittige.
Und die Bienen sind sehr, sehr fleißig.
And the bees are very, very busy.