Nye kalve
Nye kalver
Neue Kälbchen
New Calves

28. maj 2023
28. mai 2023
28. Mai 2023
28th may 2023
Den største af køerne fødte en sund kviekalv midt på marken.
Den største av kuene fødte en frisk kvigekalv midt på marken.
Die größte der Kühe brachte mitten auf dem Feld ein gesundes Färsenkalb zur Welt.
The largest of the cows gave birth to a healthy heifer calf in the middle of the field.
Da de kom ind til natten sørgede moderkoen selv for at den lille nye kalv fik en ‘halmdyne’ på.
Da de kom inn for natten, sørget ‘moren’ selv for at den lille nye kalven fikk en ‘strådyne’
Als sie zur Nacht hereinkamen, sorgte die Mutterkuh selbst dafür, dass das kleine junge Kalb eine ‘Strohdecke’ bekam.
When they came in for the night, the mother cow herself made sure that the little new calf was given a ‘straw quilt’.
Denne kalv er lige født, inde i stalden, i kælveboksen.
Denne kalven er nettopp født inne i fjøset, i kalveboksen.
Dieses Kalb wurde gerade im Stall in der Kälberbox geboren.
This calf has just been born, inside the barn, in the calfing box.
De lidt større kalve har bolde at lege med.
De litt større kalver har baller å leke med.
Die etwas größeren Kälber haben Bälle zum Spielen.
The slightly larger calves have balls to play with.
Både køerne, kvierne og kalvene er udenfor så meget som muligt. Den lille kalv i midten har fået vest på, så den fint kan holde varmen.
Kuene, kvigene og kalvene er ute så mye som mulig. Den lille kalven i midten har fått en vest slik at den kan holde varmen.
Die Kühe, Färsen und Kälber sind so viel wie möglich draußen. Das kleine Kalb in der Mitte hat eine Weste bekommen, damit es nicht friert.
The cows, heifers and calves are outside as much as possible. The little calf in the middle has been given a vest to keep it warm.
En kvie i gang med den populære klø-børste.
En kvige på arbeid med den populære børsten.
Eine Färse bei der Arbeit mit der beliebten Bürste.
A heifer working at the popular scratching brush.
To smukke kvier i solen.
To flotte kviger i solen.
Zwei hübsche Färsen in der Sonne.
Two beautiful heifers in the sun.