Xylograf F. Hendriksen-medalje

NARAYANA PRESS MODTAGER F. HENDRIKSEN-MEDALJEN
PÅ DET KONGELIGE BIBLIOTEK

Xylograf F. Hendriksen-medaljen blev overrakt på Det Kgl. Bibliotek lørdag den 15.06.2015, i forbindelse med den årlige prisuddeling og
udstilling af årets bedste dansk producerede bøger.

Det følgende er en tale af landsformanden for Forening for Boghaandværk, Christian Kaaber, holdt i forbindelse med overrækkelsen af Xylograf F. Hendriksen Medaljen til Narayana Press:

Forening for Boghaandværk’s Xylograf F. Hendriksen-medalje

F. Hendriksen-Medaljen er opkaldt efter den væsentligste initiativtager til Forening for Boghaandværk og er siden 1963 blevet tildelt bogudgivere, der, som det hedder, “har udført en særlig indsats ved udgivelsen af flere veludførte bøger”. “Flere veludførte bøger” virker nærmest som en underdrivelse i forhold til Narayana Press. Alene på den udstilling, I om lidt kan gå op og nyde, er det store trykkeri i Gylling syd for Aarhus involveret i næsten halvdelen af de udvalgte industrielt fremstillede bøger.

F. Hendriksen var træskærer, der arbejdede sig frem til at blive den dygtigste på sit felt, ja, den dygtigste til alt hvad der har med repro-arbejde at skaffe, og alene det sikre greb og det ry for grundighed og høj kvalitet, Narayana Press har, når det gælder reproarbejde, var man såmænd rigeligt kvalificeret til en medalje med Hendriksens kontrafej på. Men Hendriksen kæmpede med ubændig energi for, at danske bøger skulle være håndværksmæssige kvalitetsprodukter.

Programerklæringen for hans eget virke og for den Forening for Boghaandværk, som han grundlagde i 1888, kan sammenfattes til, at selv om moderne industri har gjort det let at producere bøger, ja, rigtig mange bøger, skal man gøre alt for at sikre, at netop den industrielt fremstillede bog holder så høj en håndværksmæssig kvalitet som overhovedet muligt. Til gavn for den kultur, den repræsenterer, men allervigtigst: Til gavn for den læser, der så at sige skal forbruge den.

Kvalitet arbejdes frem og kræver, at alle involverede parter stiller krav til sig selv. Narayana Press, eller rettere, de mange fagfolk, der arbejder her, har et meget solidt ry for omhu, ydmyghed over for opgaverne, for kompetent problemhåndtering – og for samvittighedsfuld kommunikation. Her spiller virksomhedens egen historie sikkert ind: Narayana Press har fra slutningen af 1950’erne, da det hele begyndte omkring en lille offsetmaskine, til i dag, hvor over 100 højt kvalificerede teknikere betjener en supermoderne grafisk maskinpark, gjort hele den repro- og trykteknologiske revolution med, men til stadighed med den opakkumulerede erfaring fra den mellemliggende tid indlejret i virksomhedens DNA.

En grafiker, der gennem årene har lavet rigtig mange bøger sammen med Narayana, sammenfatter det sådan her: “De er altid venlige og supergode til både repro og tryk, og man kan virkelig regne med dem, ligesom de melder ud, hvis de undrer sig over noget. Det burde være en selvfølgelighed, men det er det altså ikke altid”.

En industrielt fremstillet bog opstår så at sige i en fusion af teknologi, hånd og ånd. Folkene fra Narayana Press yder et meget væsentligt bidrag til, at vi har en alsidig og kvalitetspræget bogkultur i dagens Danmark. Det fortjener I en medalje for.

Diplomet som snarligt følger i forbindelse med prisen er overrakt af direktør for Det Kongelige Bibliotek Erland Kolding Nielsen og landsformand for Forening for Boghaandværk Christian Kaaber.