Uge 23
Uge 23
Week 23
Week 23

03. - 09. juni 2024
03. - 09. juni 2024
3rd - 09th June 2024
3rd - 09th June 2024
Miljømærkning af tryksager Miljømærkning af tryksager Environmental Labeling of Printed Matter Environmental Labeling of Printed Matter Trykt hos Narayana Press Trykt hos Narayana Press Printed at Narayana Press Printed at Narayana Press  ­ Flere artikler Flere artikler Other articles Other articles

Arkitektens Forlag til trykstart
Arkitektens Forlag til trykstart
Arkitektens Forlag at printing start-up
Arkitektens Forlag at printing start-up

Et ark fra indholdet.

Grafisk designer Hans Munk og fotograf Adam Mørk til trykstart på ‘Velux Living Places’, som udgives af Arkitektens Forlag. Omslaget trykkes med dækhvid på farvet karton.
Et ark fra indholdet.

Grafisk designer Hans Munk og fotograf Adam Mørk til trykstart på ‘Velux Living Places’, som udgives af Arkitektens Forlag. Omslaget trykkes med dækhvid på farvet karton.
A sheet from the contents.
Graphic designer Hans Munk and photographer Adam Mørk at the printing of ‘Velux Living Places’, published by Arkitektens Forlag. The cover is printed with zink white on coloured paper.
A sheet from the contents.
Graphic designer Hans Munk and photographer Adam Mørk at the printing of ‘Velux Living Places’, published by Arkitektens Forlag. The cover is printed with zink white on coloured paper.

Ole Grøn på arbejdsbesøg
Ole Grøn på arbejdsbesøg
Ole Grøn on a working visit
Ole Grøn on a working visit

Billedkunstner Ole Grøn fra Odder medbringer et af sine malerier til scanning.
Billedkunstner Ole Grøn fra Odder medbringer et af sine malerier til scanning.
Artist Ole Grøn from Odder brings one of his paintings for scanning.
Artist Ole Grøn from Odder brings one of his paintings for scanning.

Glimt fra trykken
Glimt fra trykken
Glimpses from the press
Glimpses from the press

Trykning af indholdet til ‘I follow the Sun’, der udgives af Italgraf, Sverige.
Trykning af indholdet til ‘I follow the Sun’, der udgives af Italgraf, Sverige.
Printing of the contents for ‘I follow the Sun’, published by Italgraf, Sweden.
Printing of the contents for ‘I follow the Sun’, published by Italgraf, Sweden.
Omslaget til samme bog, som er trykt på gult lærred.
Omslaget til samme bog, som er trykt på gult lærred.
The cover for the same book, printed on yellow cloth.
The cover for the same book, printed on yellow cloth.
Scannede fotografier farvekorrigeres efter originalerne, som beskyttes ved brug af bomuldshandsker.
Scannede fotografier farvekorrigeres efter originalerne, som beskyttes ved brug af bomuldshandsker.
Scanned photographs are being corrected to match the originals that are protected by the use of cotton gloves.
Scanned photographs are being corrected to match the originals that are protected by the use of cotton gloves.
Omslag til ‘Hermann Nitsch’, der er trykt på to forskellige slags lærred. Kataloget udgives af Museum Jorn.
Omslag til ‘Hermann Nitsch’, der er trykt på to forskellige slags lærred. Kataloget udgives af Museum Jorn.
The cover for ‘Hermann Nitsch’, printed on two kinds of cloth. The catalogue is published by Museum Jorn.
The cover for ‘Hermann Nitsch’, printed on two kinds of cloth. The catalogue is published by Museum Jorn.

Bøger trykt hos Narayana Press
Bøger trykt hos Narayana Press
Books printed at Narayana Press
Books printed at Narayana Press

‘Inge Bjørn’
Udgivet af Boggalleriet Rønde
Grafisk design: Lars Morell
Prepress og tryk: Narayana Press
‘Inge Bjørn’
Udgivet af Boggalleriet Rønde
Grafisk design: Lars Morell
Prepress og tryk: Narayana Press
‘Inge Bjørn’
Published by Boggalleriet Rønde
Graphic design: Lars Morell
Prepress and printing: Narayana Press
‘Inge Bjørn’
Published by Boggalleriet Rønde
Graphic design: Lars Morell
Prepress and printing: Narayana Press
Opluk fra bogen.
Opluk fra bogen.
A spread from the book.
A spread from the book.
‘Carl Fredrik Hill & Fanny Churberg’
Udgivet af Sven-Harrys Konstmuseum, Sverige
Grafisk design: GunLab
Repro og tryk: Narayana Press
‘Carl Fredrik Hill & Fanny Churberg’
Udgivet af Sven-Harrys Konstmuseum, Sverige
Grafisk design: GunLab
Repro og tryk: Narayana Press
‘Carl Fredrik Hill & Fanny Churberg’
Published by Sven-Harrys Konstmuseum, Sweden
Graphic design: GunLab
Repro and printing: Narayana Press
‘Carl Fredrik Hill & Fanny Churberg’
Published by Sven-Harrys Konstmuseum, Sweden
Graphic design: GunLab
Repro and printing: Narayana Press
Opluk fra bogen.
Opluk fra bogen.
A spread from the book.
A spread from the book.
‘Balladen om Brumlefiserik’
Udgivet af bos-art
Grafisk design: Paolo Milanese
Prepress og tryk: Narayana Press
‘Balladen om Brumlefiserik’
Udgivet af bos-art
Grafisk design: Paolo Milanese
Prepress og tryk: Narayana Press
Balladen om Brumlefiserik’
Published by bos-art
Grafisk design: Paolo Milanese
Prepress and printing: Narayana Press
‘Balladen om Brumlefiserik’
Published by bos-art
Graphic design: Paolo Milanese
Prepress and printing: Narayana Press
Opluk fra bogen, der er skrevet af Jørgen Skaarup og illustreret af Bjørn Okholm Skaarup.
Opluk fra bogen, der er skrevet af Jørgen Skaarup og illustreret af Bjørn Okholm Skaarup.
A spread from the book, written by Jørgen Skaarup and illustrated by Bjørn Okholm Skaarup.
A spread from the book, written by Jørgen Skaarup and illustrated by Bjørn Okholm Skaarup.

Se flere bøger trykt hos Narayana Press Se flere bøger trykt hos Narayana Press See more books printed at Narayana Press See more books printed at Narayana Press

Udsnit af miljøstationen hos Narayana Press, hvor der lige er indført yderligere sortering for at minimere restaffald.
Læs mere på https://www.narayana.dk/sider/miljoe.php
Udsnit af miljøstationen hos Narayana Press, hvor der lige er indført yderligere sortering for at minimere restaffald.
Læs mere på https://www.narayana.dk/sider/miljoe.php
Part of the recycling station at Narayana Press, where sorting has just been further improved to minimize waste.
Read more at https://www.narayana.dk/sider/miljoe.php
Part of the recycling station at Narayana Press, where sorting has just been further improved to minimize waste.
Read more at https://www.narayana.dk/sider/miljoe.php