Uge 15
Uge 15
Week 15
Week 15

08. - 14. april 2024
08. - 14. april 2024
8th - 14th april 2024
8th - 14th april 2024
Miljømærkning af tryksager Miljømærkning af tryksager Environmental Labeling of Printed Matter Environmental Labeling of Printed Matter Trykt hos Narayana Press Trykt hos Narayana Press Printed at Narayana Press Printed at Narayana Press  ­ Flere artikler Flere artikler Other articles Other articles

Skriveværkstedet til trykstart
Skriveværkstedet til trykstart
Skriveværkstedet at the printing start-up
Skriveværkstedet at the printing start-up

Forfatter Anne Vestberg til trykstart på sin bog ‘Portræt’, der udgives af forlaget ORD.
Forfatter Anne Vestberg til trykstart på sin bog ‘Portræt’, der udgives af forlaget ORD.
Author Anne Vestberg at the printing start-up of her book ‘Portræt’, published by ORD.
Author Anne Vestberg at the printing start-up of her book ‘Portræt’, published by ORD.

Set fra gæstehuset
Set fra gæstehuset
View from the guest house
View from the guest house

Morgenhimlen set fra gæstehuset, fotograferet af Maja Lisa Engelhardt.
Morgenhimlen set fra gæstehuset, fotograferet af Maja Lisa Engelhardt.
Morning sky seen from the guesthouse, photo by Maja Lisa Engelhardt.
Morning sky seen from the guesthouse, photo by Maja Lisa Engelhardt.

Forlaget Gyldendal på arbejdsbesøg
Forlaget Gyldendal på arbejdsbesøg
Gyldendal on a working visit
Gyldendal on a working visit

Grafisk designer Louise Zyskind ved tilretning af omslaget til bogen ‘Grethe Meyer’, der udgives af Gyldendal.
Grafisk designer Louise Zyskind ved tilretning af omslaget til bogen ‘Grethe‑Meyer’, der udgives af Gyldendal.
Graphic designer Louise Zyskind editing the cover for the book 'Grethe Meyer', published by Gyldendal.
Graphic designer Louise Zyskind editing the cover for the book 'Grethe Meyer', published by Gyldendal.

Seniorredaktør Joakim Werner og forfatter Isabel Bernadette Brammer er med til billedbehandling. Der arbejdes ved synkrone skærme.
Seniorredaktør Joakim Werner og forfatter Isabel Bernadette Brammer arbejder med i scannerafdelingen ved synkrone skærme.
Senior editor Joakim Werner and author Isabel Bernadette Brammer are cooperating on image processing. Synchronous screens are used.
Senior editor Joakim Werner and author Isabel Bernadette Brammer are cooperating on image processing. Synchronous screens are used.

Glimt fra trykken
Glimt fra trykken
Glimpses from the press
Glimpses from the press

Renskårne kort hentes til pakning.
Renskårne kort hentes til pakning.
Clean cut cards are collected for packaging.
Clean cut cards are collected for packaging.
Gennemgang af prøvetryk.
Gennemgang af prøvetryk.
Review of test prints.
Review of test prints.
Prøvetryk af billeder sorteres efter trykark.
Prøvetryk af billederne til en tryksag sorteres efter tilsvarende trykark.
Test prints of the images for a book are sorted by print sheet.
Test prints of the images for a book are sorted by print sheet.
Der fyldes trykfarve i farvekasserne.
Der fyldes trykfarve i farvekasserne.
Printing ink is filled in the ink boxes.
Printing ink is filled in the ink boxes.
Vejen til Narayana Press.
Vejen til Narayana Press.
Road to Narayana Press.
Road to Narayana Press.
Ved opstart sammenholdes det trykte ark med det godkendte prøvetryk.
Ved opstart sammenholdes det trykte ark med det godkendte prøvetryk.
At the printing start-up, the printed sheet is compared with the approved electronic test print.
At the printing start-up, the printed sheet is compared with the approved electronic test print.