Uge 14
Uge 14
Week 14
Week 14

01. - 07. april 2024
01. - 07. april 2024
1st - 7th april 2024
1st - 7th april 2024
Miljømærkning af tryksager Miljømærkning af tryksager Environmental Labeling of Printed Matter Environmental Labeling of Printed Matter Trykt hos Narayana Press Trykt hos Narayana Press Printed at Narayana Press Printed at Narayana Press  ­ Flere artikler Flere artikler Other articles Other articles

Forlaget Aftryk til trykstart
Forlaget Aftryk til trykstart
Forlaget Aftryk at the printing start-up
Forlaget Aftryk at the printing start-up

Forlægger og grafisk designer Nicolai Bejder og kunster René Holm til trykstart på ‘René Holm’.
Omslaget blev trykt på fire forskellige farver lærred. Titlen bliver præget på omslaget under indbindingen.
Forlægger og grafisk designer Nicolai Bejder og kunster René Holm til trykstart på ‘René Holm’.
Omslaget blev trykt på fire forskellige farver lærred. Titlen bliver præget på omslaget under indbindingen.
Publisher and graphic designer Nicolai Bejder and artist René Holm at the printing start-up of ‘René Holm’.
The cover was printed on four different colours of cloth. The title will be foilstamped during binding.
Publisher and graphic designer Nicolai Bejder and artist René Holm at the printing start-up of ‘René Holm’.
The cover was printed on four different colours of cloth. The title will be foilstamped during binding.

Firmaet Linolie&Pigment til trykstart
Firmaet Linolie&Pigment til trykstart
The company Linolie&Pigment at printing start-up
The company Linolie&Pigment at printing start-up

Produktionsleder Dorte Jensen starter trykmaskinen, hvor der trykkes kort med farveprøver.
Produktionsleder Dorte Jensen starter trykmaskinen, hvor der trykkes kort med farveprøver.
Produktion manager Dorte Jensen starts the printing of cards with colour samples.
Produktion manager Dorte Jensen starts the printing of cards with colour samples.
Et af trykarkene.
Et af trykarkene.
One of the printed sheets.
One of the printed sheets.

Lundbye Komitéen på arbejdsbesøg
Lundbye Komiteen på arbejdsbesøg
The Lundbye Committee on a working visit
The Lundbye Committee on a working visit

Jette Mortensen og forfatter Jens Balslev var med til opsætningen af en ny udgivelse om maleren J.Th. Lundbye.
Prøvetryk af nogle af billederne til bogen.
Jette Mortensen og forfatter Jens Balslev var med til opsætningen af en ny udgivelse om maleren J.Th. Lundbye.
Prøvetryk af nogle af billederne til bogen.
Jette Mortensen and author Jens Balslev took part in the make up of a new book about the painter J.Th Lundbye.
Test prints of some of the pictures.
Jette Mortensen and author Jens Balslev took part in the make up of a new book about the painter J.Th Lundbye.
Test prints of some of the pictures.

Aarhus Universitetsforlag til trykstart
Aarhus Universitetsforlag til trykstart
Aarhus University Press at the printing start-up
Aarhus University Press at the printing start-up

Redaktør Sanne Lind Hansen, praktikanterne Andreas Nielsen og Matilde Korsgaard Jensen samt redaktionsassistent Malthe Bækbo Vestergaard under trykstarten på ‘Danske romanske kalkmalerier’.
Redaktør Sanne Lind Hansen, praktikanterne Andreas Nielsen og Matilde Korsgaard Jensen samt redaktionsassistent Malthe Bækbo Vestergaard til trykstart på ‘Danske romanske kalkmalerier’.
Editor Sanne Lind Hansen, trainees Andreas Nielsen and Matilde Korsgaard Jensen and editorial assistant Malthe Bækbo Vestergaard during printing start-up of ‘Danske romanske kalkmalerier’.
Editor Sanne Lind Hansen, trainees Andreas Nielsen and Matilde Korsgaard Jensen and editorial assistant Malthe Bækbo Vestergaard during printing start-up of ‘Danske romanske kalkmalerier’.

Jørgen Sparre på arbejdsbesøg
Jørgen Sparre på arbejdsbesøg
Jørgen Sparre on a working visit
Jørgen Sparre on a working visit

Portrætfotograf Karin Munk, souschef og studievejleder på Media College Denmark Gunner Byskov og grafisk designer Jørgen Sparre var med til billedbehandling på en kommende udgivelse om portrætfotografi.
Portrætfotograf Karin Munk, souschef og studievejleder på Media College Denmark Gunner Byskov og grafisk designer Jørgen Sparre var med til billedbehandling på en kommende udgivelse om portrætfotografi.
Portrait photographer Karin Munk, assistant manager and study advisor at Media College Denmark Gunner Byskov and graphic designer Jørgen Sparre visiting to work on a future publication on portrait photography.
Portrait photographer Karin Munk, assistant manager and study advisor at Media College Denmark Gunner Byskov and graphic designer Jørgen Sparre visiting to work on a future publication on portrait photography.

Glimt fra trykken
Glimt fra trykken
Glimpses from the press
Glimpses from the press

Fremkaldelse af trykplader.
Fremkaldelse af trykplader.
Development of printing plates.
Development of printing plates.
Trykte ark i hallerne.
Trykte ark i hallerne.
Printed sheets in the halls.
Printed sheets in the halls.
Trykning på en af 8-farve maskinerne.
Trykning på en af 8-farve maskinerne.
Printing on one of the 8-colour machines.
Printing on one of the 8-colour machines.
Prøvetryk klippes op, inden de sorteres til trykstart.
Prøvetryk klippes op, inden de sorteres til trykstart.
Test prints are cut apart and then sorted for the printing start-up.
Test prints are cut apart and then sorted for the printing start-up.
Trykning af plakater i stort format.
Trykning af plakater i stort format.
Printing of large format posters.
Printing of large format posters.
‘Firelei Báez’
Udgivet af Louisiana
Grafisk design: Marie d’Origny Lübecker
‘Firelei Báez’
Udgivet af Louisiana
Grafisk design: Marie d’Origny Lübecker
‘Firelei Báez’
Published by Louisiana
Graphic design: Marie d’Origny Lübecker
‘Firelei Báez’
Published by Louisiana
Graphic design: Marie d’Origny Lübecker
‘Firelei Báez’
Udgivet af Louisiana
Grafisk design: Marie d’Origny Lübecker
‘Firelei Báez’
Udgivet af Louisiana
Grafisk design: Marie d’Origny Lübecker
‘Firelei Báez’
Published by Louisiana
Grafisk design: Marie d’Origny Lübecker
‘Firelei Báez’
Published by Louisiana
Graphic design: Marie d’Origny Lübecker
‘Chaïm Soutine’
Udgivet af Louisiana
Grafisk design: Marie d’Origny Lübecker
‘Chaïm Soutine’
Udgivet af Louisiana
Grafisk design: Marie d’Origny Lübecker
‘Chaïm Soutine’
Published by Louisiana
Grafisk design: Marie d’Origny Lübecker
‘Chaïm Soutine’
Published by Louisiana
Graphic design: Marie d’Origny Lübecker
‘Efter naturen’
Udgivet af Glyptoteket
Grafisk design: Glyptoteket
‘Efter naturen’
Udgivet af Glyptoteket
Grafisk design: Glyptoteket
‘Efter naturen’
Published by Glyptoteket
Grafisk design: Glyptoteket
‘Efter naturen’
Published by Glyptoteket
Graphic design: Glyptoteket

Se flere bøger m.m. trykt hos Narayana Press Se flere bøger m.m. trykt hos Narayana Press See more books printed at Narayana Press See more books printed at Narayana Press

03.04.2024
03.04.2024
03.04.2024
03.04.2024