Uge 1
Uge 1
Week 1
Week 1

1. januar - 7. januar 2024
1. januar - 7. januar 2024
1st January - 7th January 2024
1st January - 7th January 2024
courtesy of Henrik Saxgren, Aarhus Universitetsforlag, Shrig Shop, Glyptoteket

Det nye år er startet: Thomas Juul og Tom Pedersen trykker på de to 8-farve maskiner.
Det nye år er startet: Thomas Juul og Tom Pedersen trykker på de to 8-farve maskiner.
The new year has started: Thomas Juul and Tom Pedersen printing on the two 8-colour machines.
The new year has started: Thomas Juul and Tom Pedersen printing on the two 8-colour machines.
Ordrestyrerne er i gang, her Catrine Marcussen foran et fotografi af Henrik Saxgren,
fra serien ‘Ultima Thule’.
Ordrestyrerne er i gang, her Catrine Marcussen foran et fotografi af Henrik Saxgren,
fra serien ‘Ultima Thule’.
The project managers are at work, here Catrine Marcussen in front of a photograph by
Henrik Saxgren, from the series ‘Ultima Thule’.
The project managers are at work, here Catrine Marcussen in front of a photograph by
Henrik Saxgren, from the series ‘Ultima Thule’.
Sabine Schönbohm ser efter at alt er klar til morgendagens trykning.
Sabine Schönbohm ser efter at alt er klar til morgendagens trykning.
Heike Schäck preparing matchprints for a printing start-up.
Heike Schäck preparing matchprints for a printing start-up.

Trykning
Trykning
Printing
Printing

Pasning

Pasning

Registration

Registration

Morten Lindberg checker pasning ved tryk af et omslag for Aarhus Universitetsforlag.
Klik på billederne for forstørrelse.
Morten Lindberg checker pasning ved tryk af et omslag for Aarhus Universitetsforlag.
Klik på billederne for forstørrelse.
Morten Lindberg is checking the print registration while printing a cover for Aarhus University Press. Click on the pictures for enlargement.
Morten Lindberg is checking the print registration while printing a cover for Aarhus University Press. Click on the pictures for enlargement.
Omslaget trykkes i sort og to pantonefarver.

Omslaget trykkes i sort og to pantonefarver.

The cover is printed in black and two pantone colours.

The cover is printed in black and two pantone colours.

Farverne trykkes med hver sin trykplade. For at farverne skal nå præcist sammen, laves et ganske lille farveoverlap, eller ‘trapping’, der her ses i en stærkt forstørret pdf.
Farverne trykkes med hver sin trykplade. For at farverne skal nå præcist sammen, laves et ganske lille farveoverlap, eller ‘trapping’, der her ses i en stærkt forstørret pdf.
Each colour is printed from separate plates. For the colours to meet precisely, a tiny overlap called trapping is made, seen here in a very enlarged pdf.
Each colour is printed from separate plates. For the colours to meet precisely, a tiny overlap called trapping is made, seen here in a very enlarged pdf.

Farve seperation

Farve seperation

Colour separation

Colour separation

Til venstre fire trykplader til hver sit farveværk:
forrest gul, derefter magenta, cyan og sort.

Herunder den trykte plakat.
Den røde farve består gul og magenta, som det ses på pladerne.
Motivet er malet af David Shrigley og udgives af Shrig Shop.


Til venstre fire trykplader til hver sit farveværk:
forrest gul, derefter magenta, cyan og sort.

Herunder den trykte plakat.
Den røde farve består gul og magenta, som det ses på pladerne.
Motivet er malet af David Shrigley og udgives af Shrig Shop.


To the left four printing plates in each their inking unit:
first yellow, then magenta, cyan and black.

Below the printed poster.
The red colour is made of yellow and magenta, as seen on the plates.
The poster is painted by David Shrigley and published by Shrig Shop.


To the left four printing plates in each their inking unit:
first yellow, then magenta, cyan and black.

Below the printed poster.
The red colour is made of yellow and magenta, as seen on the plates.
The poster is painted by David Shrigley and published by Shrig Shop.


Rasterpunkter

Rasterpunkter

Halftone dots

Halftone dots

Postkort med maleri af Pierre Bonnard, udgivet af Glyptoteket.

Postkort med maleri af Pierre Bonnard, udgivet af Glyptoteket.

Postcard with painting by Pierre Bonnard, published by Glyptoteket.

Postcard with painting by Pierre Bonnard, published by Glyptoteket.

Udsnit af billedet inden tryk, i så stor forstørrelse at man kan se rasterpunkterne i de fire CMYK farver. Rasterne kan ikke ses med det blotte øje i det færdige tryk.
Billedet inden tryk, udsnit i så stor forstørrelse at man kan se rasterpunkterne i de fire CMYK farver. Rasterne kan ikke ses med det blotte øje i det færdige tryk.
The photo before printing, enlarged so much that you can see the halftone dots in the four CMYK colours. The halftone dots cannot be seen with the naked eye when printed.
The photo before printing, enlarged so much that you can see the halftone dots in the four CMYK colours. The halftone dots cannot be seen with the naked eye when printed.