Uge 40
Uge 40
Week 40
Week 40

02. - 8. oktober 2023
02. - 8. oktober 2023
2nd - 8th October 2023
2nd - 8th October 2023
courtesy of Museum Jorn, Foreningen for Boghåndværk, Brædstrupegnens Hjemstavnsforening, Gads Forlag,
Fugleværnsfonden, Forlaget Objektiv, Kongernes Samling & Louisiana, Museum of Modern Art

Studio Atlant
Studio Atlant
Studio Atlant
Studio Atlant

Grafisk designer Stefan Thorsteinsson ved trykningen af en ny udgivelse for Foreningen for Boghåndværk.

Bogen trykkes med tre pantonefarver: rød, grøn og blå.

Herunder udsnit af trykarket.


Grafisk designer Stefan Thorsteinsson ved trykningen af en ny udgivelse for Foreningen for Boghåndværk.

Bogen trykkes med tre pantonefarver: rød, grøn og blå.

Herunder udsnit af trykarket.


Graphic designer Stefan Thorsteinsson at the printing of a new publication for Foreningen for Boghåndværk.

The book is printed with three Pantone colours: red, green and blue.

Below see section of the print sheet.

Graphic designer Stefan Thorsteinsson at the printing of a new publication for Foreningen for Boghåndværk.

The book is printed with three Pantone colours: red, green and blue.

Below see section of the print sheet.

Fugleværnsforeningen på arbejdsbesøg
Fugleværnsforeningen på arbejdsbesøg
Fugleværnsforeningen visiting
Fugleværnsforeningen visiting

Allan Gudio Nielsen på besøg for at færdiggøre flere plancher til foreningens reservater.
Allan Gudio Nielsen på besøg for at færdiggøre flere plancher til foreningens reservater.
Allan Gudio Nielsen visiting to complete several boards for the association’s reserves.
Allan Gudio Nielsen visiting to complete several boards for the association’s reserves.

Jens Gregersen til trykstart
Jens Gregersen til trykstart
Jens Gregersen at the printing start-up
Jens Gregersen at the printing start-up

Kunstner og forfatter Jens Gregersen under trykningen af hans nye bog Havørn, som udkommer på Gads Forlag. Han har både skrevet og illustreret bogen. Layout og sats, indhold: kunstneren og Narayana Press. Omslag: Lene Nørgaard, Le Bureau.
Kunstner og forfatter Jens Gregersen under trykningen af hans nye bog Havørn, som udkommer på Gads Forlag. Han har både skrevet og illustreret bogen. Layout og sats, indhold: kunstneren og Narayana Press. Omslag: Lene Nørgaard, Le Bureau.
Artist and writer Jens Gregersen during the printing of his new book Havørn, which is published by Gads Forlag. He has both written and illustrated the book. Layout and text processing, content: the artist and Narayana Press. Cover: Lene Nørgaard, Le Bureau.
Artist and writer Jens Gregersen during the printing of his new book Havørn, which is published by Gads Forlag. He has both written and illustrated the book. Layout and text processing, content: the artist and Narayana Press. Cover: Lene Nørgaard, Le Bureau.

Brædstrupegnens Hjemstavnsforening på arbejdsbesøg
Brædstrupegnens Hjemstavnsforening på arbejdsbesøg
Brædstrupegnens Hjemstavnsforening visiting
Brædstrupegnens Hjemstavnsforening visiting

Lisbeth Mulvad og Benny Andersen gennemgår korrektur på ‘Årsskrift 2023’ sammen med Else Marie Madsen.
Lisbeth Mulvad og Benny Andersen gennemgår korrektur på ‘Årsskrift 2023’ sammen med Else Marie Madsen.
Lisbeth Mulvad and Benny Andersen are proofreading ‘Årsskrift 2023’ together with Else Marie Madsen.
Lisbeth Mulvad and Benny Andersen are proofreading ‘Årsskrift 2023’ together with Else Marie Madsen.


Museum Jorn på besøg
Museum Jorn visiting
Museum Jorn visiting

Kristin Franken i gang med dobbeltcheck af omslag.
Kristin Franken i gang med dobbeltcheck af omslag.
Kristin Franken double checking a cover.
Kristin Franken double checking a cover.

Museum Jorn på besøg
Museum Jorn på besøg
Museum Jorn visiting
Museum Jorn visiting

Tamar McGeachie, kunstner Miquel Barceló
og Jacob Thage, seniorforsker ved
Museum Jorn.

Herunder det færdige katalog til udstillingen ‘Menneskedyret’, som vises på museet fra 5. oktober.


Tamar McGeachie, kunstner Miquel Barceló
og Jacob Thage, seniorforsker ved
Museum Jorn.

Herunder det færdige katalog til udstillingen ‘Menneskedyret’, som vises på museet fra 5. oktober.


Tamar McGeachie, artist Miquel Barceló
and Jacob Thage, senior researcher at
Museum Jorn.

Including the finished catalog for the exhibition ‘The Human Animal’, which will be on shown at the museum from 5th October.


Tamar McGeachie, artist Miquel Barceló
and Jacob Thage, senior researcher at
Museum Jorn.

Including the finished catalog for the exhibition ‘The Human Animal’, which will be on shown at the museum from 5th October.


Glimt fra trykken
Glimt fra trykken
Glimpses from the press
Glimpses from the press

Omslag trykkes på gennemfarvet gult papir.
Omslag trykkes på gennemfarvet gult papir.
Covers are printed on solid yellow paper.
Covers are printed on solid yellow paper.
Miljøvenligt papir fra Sverige leveres en tidlig morgen.
Miljøvenligt papir fra Sverige leveres en tidlig morgen.
Environmentally friendly paper from Sweden is delivered early in the morning.
Environmentally friendly paper from Sweden is delivered early in the morning.

Nye bøger trykt hos Narayana Press
Nye bøger trykt hos Narayana Press
Recently printed books
Recently printed books

‘Kongelige Signeter’
Udgivet af Kongernes Samling, 2023.
Grafisk design: Michael Bruun, Kongernes Samling.
Bogbinder: Buchbinderei S.R. Büge.
‘Kongelige Signeter’
Udgivet af Kongernes Samling, 2023.
Grafisk design: Michael Bruun, Kongernes Samling.
Bogbinder: Buchbinderei S.R. Büge.
‘Kongelige Signeter’
Published by Kongernes Samling, 2023.
Graphic design: Michael Bruun, Kongernes Samling.
Bookbinding: Buchbinderei S.R. Büge.
‘Kongelige Signeter’
Published by Kongernes Samling, 2023.
Graphic design: Michael Bruun, Kongernes Samling.
Bookbinding: Buchbinderei S.R. Büge.
Opluk fra bogen.
Opluk fra bogen.
A spread from the book.
A spread from the book.
‘Louisiana Magasin 57’
Udgivet af Lousiana, Museum of Modern Art.
Grafisk design: Marie d’Origny Lübecker.
Bogbinder: Buchbinderei S.R. Büge.
‘Louisiana Magasin 57’
Udgivet af Lousiana, Museum of Modern Art.
Grafisk design: Marie d’Origny Lübecker.
Bogbinder: Buchbinderei S.R. Büge.
‘Louisiana Magasin 57’
Published by Louisiana, Museum of Modern Art.
Graphic design: Marie d’Origny Lübecker.
Bookbinding: Buchbinderei S.R. Büge.
‘Louisiana Magasin 57’
Published by Louisiana, Museum of Modern Art.
Graphic design: Marie d’Origny Lübecker.
Bookbinding: Buchbinderei S.R. Büge.
Opluk fra bogen.
Opluk fra bogen.
A spread from the book.
A spread from the book.

Se flere bøger trykt hos Narayana Press Se flere bøger trykt hos Narayana Press See more books printed at Narayana Press See more books printed at Narayana Press

Fra drivhuset: Admiralsommerfugl i lavendelbedet.
Fra drivhuset: Admiralsommerfugl i lavendelbedet.
From the greenhouse: Admiral butterfly in the lavender bed.
From the greenhouse: Admiral butterfly in the lavender bed.