Uge 36
Uge 36
Week 36
Week 36

04. - 10. september 2023
04. - 10. september 2023
4th - 10th September 2023
4th - 10th September 2023
courtesy of Wunderbuch, Gyldendal, Arkitektforeningen, Louisiana Museum of Modern Art
Flere artikler Flere artikler Other articles Other articles  ­ Miljømærkning af tryksager Miljømærkning af tryksager Environmental Labeling of Printed Matter Environmental Labeling of Printed Matter  ­ Trykt hos Narayana Press Trykt hos Narayana Press Printed at Narayana Press Printed at Narayana Press

Fie Johansen til trykstart
Fie Johansen til trykstart
Fie Johansen at the printing start-up
Fie Johansen at the printing start-up


Fotograf Fie Johansen ved trykstarten på ‘Spreeblitz – The Quest in Plänterwald’, som udgives af forlaget Wunderbuch. Bogen trykkes i duotone med sort og en varm beige pantonefarve, her en enkelt illustration fra bogen.
Pantonefarver ligger udenfor CMYK-farverummet og ved tryk i duotone opnås et særligt udtryk, fordi billederne er i samme farvetone i hele billedet og gennem hele bogen. Konvertering til duotone blev lavet sammen med Fie Johansen inden tryk.

Fotograf Fie Johansen ved trykstarten på ‘Spreeblitz – The Quest in Plänterwald’, som udgives af forlaget Wunderbuch. Bogen trykkes i duotone med sort og en varm beige pantonefarve, her en enkelt illustration fra bogen.
Pantonefarver ligger udenfor CMYK-farverummet og ved tryk i duotone opnås et særligt udtryk, fordi billederne er i samme farvetone i hele billedet og gennem hele bogen. Konvertering til duotone blev lavet sammen med Fie Johansen inden tryk.

Photographer Fie Johansen at the printing start of ‘Spreeblitz – The Quest in Plänterwald’, which is published by Wunderbuch. It is printed in duotone with black and a warm beige pantone color, here a single illustration from the book. Pantone colors lie outside the CMYK color space and by printing in duotone a special expression is achieved because the images are in the same color tone throughout the entire book. The conversion to duotone was done together with Fie Johansen before printing.

Photographer Fie Johansen at the printing start of ‘Spreeblitz – The Quest in Plänterwald’, which is published Wunderbuch. It is printed in duotone with black and a warm beige pantone color, here a single illustration from the book. Pantone colors lie outside the CMYK color space and by printing in duotone a special expression is achieved because the images are in the same color tone throughout the entire book. The conversion to duotone was done together with Fie Johansen before printing.

Optryk i duotone
Optryk i duotone
Reprint in duotone
Reprint in duotone

‘Det værste og det bedste’ af Søren Ulrich Thomsen, illustreret af Ib Spang Olsen, trykkes i duotone med sort og pantonegrå.
Den udkom første gang i 2002 og genoptrykkes nu i 19. oplag, udgivet af Gyldendal.
‘Det værste og det bedste’ af Søren Ulrich Thomsen, illustreret af Ib Spang Olsen, trykkes i duotone med sort og pantonegrå.
Den udkom første gang i 2002 og genoptrykkes nu i 19. oplag, udgivet af Gyldendal.
‘Det værste og det bedste’ by Søren Ulrich Thomsen, illustrated by Ib Spang Olsen is printed in duotone with black and pantone grey.
It was first published in 2002 and is now being reprinted in the 19th edition, published by Gyldendal.
‘Det værste og det bedste’ by Søren Ulrich Thomsen, illustrated by Ib Spang Olsen is printed in duotone with black and pantone grey.
It was first published in 2002 and is now being reprinted in the 19th edition, published by Gyldendal.

Studio Atlant til trykstart
Studio Atlant til trykstart
Studio Atlant at the printing start-up
Studio Atlant at the printing start-up

En fluorescerende pantonefarve i trykværket, denne farve ligger langt udenfor CMYK-farverummet.

Grafiske designere Cecilie Nelleman og Stefan Thorsteinsson, Studio Atlant, til trykstart på ‘Reset Materials’, som udgives af Arkitektforeningen.
En fluorescerende pantonefarve i trykværket, denne farve ligger langt udenfor CMYK-farverummet.

Grafiske designere Cecilie Nelleman og Stefan Thorsteinsson, Studio Atlant, til trykstart på ‘Reset Materials’, som udgives af Arkitektforeningen.
A fluorescent pantone color ready for printing, this color lies far outside the CMYK color space.
Graphic designers Cecilie Nelleman and Stefan Thorsteinsson, Studio Atlant, for the start up of printing on 'Reset Materials', which is published by the Architects’ Association.
A fluorescent pantone color ready for printing, this color lies far outside the CMYK color space.
Graphic designers Cecilie Nelleman and Stefan Thorsteinsson, Studio Atlant, for the start up of printing on 'Reset Materials', which is published by the Architects’ Association.

Mere klima- og miljøvenlige farver
Glimt fra trykken
Glimpses from the press
More environmentally friendly inks

Der holdes hele tiden øje med om produktionen kan gøres mere klima- og miljøvenlig. Sidst er LED-UV farverne skiftet ud med en ny og mere klima- og miljøvenlig type.

Her skifter Thomas Juul farvepatroner på en af 8-farve maskinerne.

Når der skiftes farvetype, laves nye prøvetryk for at sikre farvestyringen.

Narayana Press er svanemærket og det betyder bl.a. at produkter, der anvendes i produktionen skal være godkendt til svanemærket.

Svanemærkets strenge miljøkrav gælder den samlede produktion herunder vand- og energiforbrug, affaldssortering og papirspild, samt overholdelse af miljø- og arbejdsmiljøloven.

En stor del af papirforbruget skal udgøres af papirtyper godkendt til svanemærket, ligesom der hovedsageligt skal bruges godkendte leverandører til efterbehandling og videre forarbejdning af tryksagen.

Klima- og miljøforbedringer er, ligesom kvalitet, noget, der skal arbejdes med hele tiden.
Der holdes hele tiden øje med om produktionen kan gøres mere miljøvenlig.
Sidst er LED-UV farverne skiftet ud med en ny og mere miljøvenlig type.
Her skifter Thomas Juul farvepatroner på en af 8-farve maskinerne.

Når der skiftes farvetype, laves nye prøvetryk for at sikre farvestyringen.

Narayana Press er svanemærket og det betyder bl.a. at produkter, der anvendes i produktionen skal være godkendt til svanemærket.

Svanemærkets strenge miljøkrav gælder den samlede produktion herunder vand- og energiforbrug, affaldssortering og papirspild, samt overholdelse af miljø- og arbejdsmiljøloven.

En stor del af papirforbruget skal udgøres af miljøgodkendte papirtyper, ligesom der hovedsageligt skal bruges godkendte leverandører til efterbehandling og videre forarbejdning af tryksagen.

Miljøforbedringer er, ligesom kvalitet, noget, der skal arbejdes med hele tiden.
An eye is constantly kept on whether production can be made more environmentally friendly. The last step is that the LED-UV inks have been replaced with a new and more environmentally friendly type.
Der holdes hele tiden øje med om produktionen kan gøres mere klima- og miljøvenlig. Here Thomas Juul changes ink cartridges on one of the 8-color machines.
When an ink is changed, new test prints are made to ensure that the color management is in place.

Narayana Press is certified according to the Nordic Ecolabel, which means, among other things, that products used in production must be approved for the Nordic Ecolabel. The Nordic Ecolabel's strict environmental requirements apply to the total production, including water and energy consumption, waste sorting and paper waste, as well as compliance with the Environment and Working Environment Act.

A large part of the paper consumption must be made up of environmentally approved paper types, just as approved suppliers must mainly be used for finishing and further processing of the printed material.

Environmental improvements, like quality, are something that must be worked on all the time.
An eye is constantly kept on whether production can be made more environmentally friendly. The last step is that the LED-UV inks have been replaced with a new and more environmentally friendly type.

Here Thomas Juul changes ink cartridges on one of the 8-color machines.
When an ink is changed, new test prints are made to ensure that the color management is in place.

Narayana Press is certified according to the Nordic Ecolabel, which means, among other things, that products used in production must be approved for the Nordic Ecolabel. The Nordic Ecolabel's strict environmental requirements apply to the total production, including water and energy consumption, waste sorting and paper waste, as well as compliance with the Environment and Working Environment Act.

A large part of the paper consumption must be made up of environmentally approved paper types, just as approved suppliers must mainly be used for finishing and further processing of the printed material.

Environmental improvements, like quality, are something that must be worked on all the time.