Uge 28
Uge 28
Week 28
Week 28

10. - 16. juli 2023
10. - 16. juli 2023
10th - 16th July 2023
10th - 16th July 2023
courtesy of The Nordic Society of Aesthetics, Marie Priem, Forlaget Hikuin, Fuglsang Kunstmuseum, Thiele & co., Gylling Efterskole, Cisternerne
Flere artikler Flere artikler Other articles Other articles  ­ Miljømærkning af tryksager Miljømærkning af tryksager Environmental Labeling of Printed Matter Environmental Labeling of Printed Matter  ­ Trykt hos Narayana Press Trykt hos Narayana Press Printed at Narayana Press Printed at Narayana Press

Marie Priem til trykstart
Marie Priem til trykstart
Marie Priem at the printing start-up
Marie Priem at the printing start-up

Forfatter og tegner Marie Priem og hendes familie til trykstart på en ny bog i serien om Skrædderkaninerne.
Forfatter og tegner Marie Priem og hendes familie til trykstart på en ny bog i serien om Skrædderkaninerne.
Author and illustrator Marie Priem and her family at the printing start-up of a new book in the series about Skrædderkaninerne (The Tailor Rabbits).
Author and illustrator Marie Priem and her family at the printing start-up of a new book in the series about Skrædderkaninerne (The Tailor Rabbits).
Den nye bog trykkes samtidig med at en tidligere bog i samme serie bliver genoptrykt.
Den nye bog trykkes samtidig med at en tidligere bog i samme serie bliver genoptrykt.
The cover for the new book along with reprints of an earlier book in the series.
The cover for the new book along with reprints of an earlier book in the series.

Forlaget Hikuin på arbejdsbesøg
Forlaget Hikuin på arbejdsbesøg
Forlaget Hikuin visiting
Forlaget Hikuin visiting

Forfatter og lektor emeritus Jens Vellev med manus til bogen ‘Genstande og bygninger’, om katolske kirkeritualer.
Forfatter og lektor emeritus Jens Vellev med manus til bogen ‘Genstande og bygninger’, om katolske kirkeritualer.
Author and lecturer emeritus Jens Vellev with the script for the new book ‘Genstande og bygninger’ (‘Objects and Buildings’), about rituals in the Catholic Church.
Author and lecturer emeritus Jens Vellev with the script for the new book ‘Genstande og bygninger’ (‘Objects and Buildings’), about rituals in the Catholic Church.

Schweizerbind
Schweizerbind
Swiss binding
Swiss binding

‘Teknokroppen’
Udgivet af Fuglsang Kunstmuseum
Grafisk design: NR2154, CPH.
‘Teknokroppen’
Udgivet af Fuglsang Kunstmuseum
Grafisk design: NR2154, CPH.
‘Teknokroppen’ (‘The techno Body’)
Published by Fuglsang Kunstmuseum
Graphic design: NR2154, CPH.
‘Teknokroppen’ (‘The techno Body’)
Published by Fuglsang Kunstmuseum
Graphic design: NR2154, CPH.

Glimt fra trykken
Glimt fra trykkeriet
Glimpses from the press
Glimpses from the press

Affotografering af glaspladenegativer

Affotografering af glaspladenegativer

Photographing glass plate negative

Photographing glass plate negative

Glaspladerne er meget sarte og skal behandles med stor omhu.
Glaspladerne er meget sarte og skal behandles med stor omhu.
Glass plates are very delicate and must be treated with great care.
Glass plates are very delicate and must be treated with great care.
Bomuldshandsker benyttes til håndtering af originaler.
Bomuldshandsker benyttes til håndtering af originaler.
Cotton gloves are used for handling originals.
Cotton gloves are used for handling originals.

Flemming Haxholdt med prøvetryk til fremstilling af trykprofiler.
Flemming Haxholdt med prøvetryk til fremstilling af trykprofiler.
Flemming Haxholdt with a test print for the production of print profiles.
Flemming Haxholdt with a test print for the production of print profiles.
Tom Pedersen trykker et omslag med blå inderside.
Tom Pedersen trykker et omslag med blå inderside.
Tom Pedersen printing a cover with blue backside.
Tom Pedersen printing a cover with blue backside.
For at gøre det overskueligt for trykkeren, bliver prøvetrykkene sorteret efter trykarkene.
Her med hjælp af ‘mockups’, som er formindskede print af de enkelte trykforme.
For at gøre det overskueligt for trykkeren, bliver prøvetrykkene sorteret efter trykarkene.
Her med hjælp af ‘mockups’, som er formindskede print af de enkelte trykforme.
To ease the work of the printer, the testprints are distributed according to the printing sheets.
Here by the aid of ‘mockups’, miniature prints of each sheet.
To ease the work of the printer, the testprints are distributed according to the printing sheets.
Here by the aid of ‘mockups’, miniature prints of each sheet.

Nye bøger trykt hos Narayana Press
Nye bøger trykt hos Narayana Press
Recently printed books
Recently printed books

‘Oldnordisk flet’
Udgivet af Thiele & Co.
Grafisk design: Mette Brix / Brixgd.dk.
‘Oldnordisk flet’
Udgivet af Thiele & Co.
Grafisk design: Mette Brix / Brixgd.dk.
‘Oldnordisk flet’ (‘Old Norse braids’)
Published by Thiele & Co.
Graphic design: Mette Brix / Brixgd.dk.
‘Oldnordisk flet’ (‘Old Norse braids’)
Published by Thiele & Co.
Graphic design: Mette Brix / Brixgd.dk.
Opluk fra bogen.
Opluk fra bogen.
A spread from the book.
A spread from the book.
‘Gylling Efterskole – årsskrift 2022-2023’
Udgivet af Gylling Efterskole.
Grafisk design: Narayana Press.
‘Gylling Efterskole – årsskrift 2022-2023’
Udgivet af Gylling Efterskole.
Grafisk design: Narayana Press.
‘Gylling Efterskole – årsskrift 2022-2023’ (‘xxx’)
Published by Gylling Efterskole.
Graphic Design: Narayana Press.
‘Gylling Efterskole – årsskrift 2022-2023’
Published by Gylling Efterskole.
Graphic design: Narayana Press.
Opluk fra årsskriftet.
Opluk fra årsskriftet.
A spread from the yearbook.
A spread from the yearbook.
‘Kimsooja – Weaving the Light’
Udgivet af Cisternerne.
Fotos: Torben Eskerud. Grafisk design: e-Types.
‘Kimsooja – Weaving the Light’
Udgivet af Cisternerne.
Fotos: Torben Eskerud. Grafisk design: e-Types.
‘Kimsooja – Weaving the Light’
Published by Cisternerne.
Photos: Torben Eskerud. Graphic design: e-Types.
‘Kimsooja – Weaving the Light’
Published by Cisternerne.
Photos: Torben Eskerud. Graphic design: e-Types.
Opluk fra bogen.
Opluk fra bogen.
A spread from the book.
A spread from the book.

Se flere bøger trykt hos Narayana Press Se flere bøger trykt hos Narayana Press See more books printed at Narayana Press See more books printed at Narayana Press

Fællesarbejde i weekenden: Her fjerner Sabine Schönbohm afblomstrede stilke på en rosenbusk.
Fællesarbejde i weekenden: Her fjerner Sabine Schönbohm afblomstrede stilke på en rosenbusk.
Joint work at the weekend: Sabine Schönbohm removes deflowered stems from a rosebush.
Joint work at the weekend: Sabine Schönbohm removes deflowered stems from a rosebush.
10.07.2023
10.07.2023
10.07.2023
10th july 2023