Uge 22
Uke 22
Woche 22
Week 22

29. maj - 09. juni 2023
29. mai - 09. juni 2023
29. Mai - 09. Juni 2023
29th may - 9th june 2023
courtesy of Jakob Helles, Museum Jorn, Louisiana Museum of Modern Art

Trykstart på ‘Købstadsliv’

Trykkstart på ‘Købstadsliv’

Druckabnahme für ‘Købstadsliv’

Printing start-up of ‘Købstadsliv’

Forfatter Eva Damsgård og ejer af rådhuset og udgiver Jakob Helles ved trykstarten på ‘Købstadsliv’.

Bogen indeholder mange historier om Præstø Rådhus'
200-årige historie og dets betydning for byen.

Det nyrestaurerede hus pryder omslaget.
Forfatter Eva Damsgård og eier av rådhuset og utgiver Jakob Helles ved trykkstarten på ‘Købstadsliv’.

Boken inneholder mange historier om Rådhusets 200-årige historie og dets betydning for Præstø.

Det nyrestaurerte hus pryder omslaget.
Autorin Eva Damsgård und Inhaber und Verleger Jakob Helles zu Beginn des Druckes von ‘Købstadsliv’.

Das Buch enthält viele Anekdoten über die 200-jährige Geschichte des Rathauses und seine Bedeutung für Præstø.

Das neurestaurierte Haus ziert den Umschlag.
Author Eva Damsgård and owner of the cityhall and publisher Jakob Helles at the printing start-up of ‘Købstadsliv’.

The book contains many stories from the city-hall's 200 years' history and place in Præstø.

The newly renovated house is shown on the cover.
Museum Jorn til trykstart
Museum Jorn til trykkstart
Museum Jorn zur Druckabnahme
Museum Jorn at the printing start-up

Museumsinspektør Cecilie Marie Dalhoff og grafiker Lasse Krog Møller ved trykstarten på ‘Stilhedens alfabet’.

Kataloget udkommer på kunstneren Poul Pedersens
90 års fødselsdag og han åbner udstillingen samme dag.

Museumsinspektør Cecilie Marie Dalhoff og grafiker Lasse Krog Møller ved trkykstarten på ‘Stilhedens alfabet’.

Katalogen utkommer på kunstneren Poul Pedersens 90 års fødselsdag og han åpner utstillingen samme dag.

Museumsinspektorin Cecilie Marie Dalhoff und Grafiker Lasse Krog Møller beim Druckbeginn von ‘Stilhedens alfabet’ (‘Das Alfabeth der Stille’).

Der Katalog erscheint zum 90. Geburtstag des Künstlers Poul Pedersen, und am selben Tag öffnet die Ausstellung.

Curator Cecilie Marie Dalhoff and graphic designer Lasse Krog Møller at the printing start-up of ‘Stilhedens alfabet’.

The catalogue is published on the artist Poul Pedersen's 90 years birthday and he will open the exhibition.

www.museumjorn.dk

Glimt fra trykken
Glimt fra trykkeriet
Blick in die Druckerei
Glimpses from the press

Philipp Lee gør klar til tryk.
Philipp Lee gjør klar til trykk.
Philipp Lee bereitet den Druck vor.
Philipp Lee prepares for printing.
Tom Pedersen kører papir i indlægget.
Tom Pedersen kjører papir i innlegget.
Tom Pedersen fährt Papier in den Einleger.
Tom Pedersen brings paper to the machine.
Plakat trykt for Louisiana, i CMYK og en fluorescerende pantonefarve.
Plakat trykt for Louisiana, i CMYK og en fluoreserende pantonefarge.
Poster für Louisiana, in CMYK und einer fluoreszierenden Pantone-Farbe gedruckt.
Poster printed for Louisiana, in CMYK and a fluorescent pantone colour.
De brugte plader, der er én for hver farve, her CMYK.
De brukte plater hvor det er én plate for hver farge, her CMYK.
Die verwendeten Druckplatten, eine für jede Farbe, hier CMYK.
The used plates, one for each colour, here CMYK.
Thomas Juul trykker plakater.
Thomas Juul trykker plakater.
Thomas Juul druckt Poster.
Thomas Juul printing posters.
Michael Bülow korrigerer en scanning efter den originale marmorplade.
Michael Bülow korrigerer en skanning etter den originale marmorplate.
Michael Bülow optimiert einen Scan nach der Original-Marmorplatte.
Michael Bülow adjusts a scanning after the original marmor plate.
Amancay Karottki puster dias rene inden scanning.
Amancay Karottki renser dias innen skanning.
Amancay Karottki reinigt Dias vor dem Scannen.
Amancay Karottki blows dust off a diapositive before scanning.

Gæsteafdelingen
Gjesteavdelingen
Gästeabteilung
The Guest Department

Et gammelt postkort fra dengang bygningen til venstre var en skole og den til højre rummede en købmandsbutik i den ene ende.
Et gammelt postkort fra den gang bygningen til venstre var en skole, og den til høyre hadde en butikk i den ene enden.
Eine historische Postkarte aus der Zeit, als das Gebäude links eine Schule war und das Gebäude rechts an einem Ende ein Lebensmittelgeschäft beherbergte.
An old postcard from the time when the building to the left contained a school and the one to right a grocery shop in one end.
Husene i dag. Gæsteafdelingen til højre rummer nu tre små lejligheder til overnattende gæster. Klik på billederne for at se dem større.
Husene i dag. Gjesteavdelingen til høyre inneholder nå tre små leiligheder til overnattende gjester. Klikk på bildene for å se dem forstørret.
Die Häuser heute. Im Gästebereich auf der rechten Seite befinden sich nun drei kleine Apartments als Übernachtungsmöglichkeiten für Gäste der Druckerei. Klicken Sie auf die Bilder, um sie größer zu sehen.
The houses today. The guest department to the right now contains 3 small flats for visitors staying overnight. Click on the pictures for enlargement.
Markerne omkring trykkeriet har været dyrket uden sprøjtemidler i 50 år og her er et rigt dyre- og fugleliv. Her et par glimt: en landsvale,
Markene omkring trykkeriet er blitt dyrket uten sprøytemidler i 50 år, og her er det derfor et rikt dyre- og fugleliv. Her et par glimt: en landsvale,
Die Felder rund um die Druckerei werden seit 50 Jahren ohne Pestizide bewirtschaftet und bieten eine reiche Tier- und Vogelwelt. Hier ein paar Einblicke: eine gewöhnliche Schwalbe,
The fields around the printing press have been grown without pesticides for over 50 years, giving plenty of wildlife. A few glimpses: a country swallow,
en bogfinke,
en bogfink,
ein Buchfink,
a chaffinch,
og en rød glente.
og en rød glente.
und ein Rotmilan.
and a red kite.
29.5.2023
29.5.2023
29.5.2023
29th May 2023