Uge 19
Uke 19
Woche 19
Week 19

03. - 09. maj 2023
03. - 09. mai 2023
03. - 09. Mai 2023
3rd - 9th may 2023
courtesy of Maja Ingerslev, Museum Jorn, 10· Grafisk Design & Forlag, Louisiana Museum of Modern Art, Gyldendal, Forlaget Årets Pressefoto,
RRB Photobooks / England, Forlaget Aftryk, Dingwort Verlag / Tyskland, Aarhus Universitetsforlag

Maja Ingerslev på arbejdsbesøg
Maja Ingerslev på arbejdsbesøk
Maja Ingerslev auf Arbeitsbesuch
Maja Ingerslev visiting

Billedkunstner Maja Ingerslev med ‘cyanotypier’, der skal scannes til en udstilling.
Billedkunstner Maja Ingerslev med ‘cyanotypier’, som skal skannes til en utstilling.
Künstlerin Maja Ingerslev mit ‘Cyanotypier’, die für eine Ausstellung gescannt werden.
Artist Maja Ingerslev with ‘Cyanotypes’, which are to be scanned for an exhibition.
Blomstrende magnolia foran gæstehuset.
Blomstrende magnolia foran gjestehuset.
Blühende Magnolie vor dem Gästehaus.
Magnolia blooming in front of the guesthouse.

Museum Jorn til trykstart
Museum Jorn til trykkstart
Museum Jorn zur Druckabnahme
Museum Jorn at the printing start-up

Overinspektør Lucas Haberkorn fra Museum Jorn sammen med grafiker Jørn Rasmussen ved trykstart på bogen ‘Yves Klein’.
Overinspektør Lucas Haberkorn fra sammen med grafiker Jørn Rasmussen ved trykkstart på boken ‘Yves Klein’.
Chefinspektor Lucas Haberkorn vom zusammen mit Grafiker Jørn Rasmussen beim Druckbeginn des Buches
‘Yves Klein’.
Chief Curator Lucas Haberkorn from together with graphic designer Jørn Rasmussen at the printing start up of the book ‘Yves Klein’.
Kataloget udgives til en udstilling af samme navn, der er åbent fra den 3.juni til den 3.septem-ber. Der trykkes med en specialblandet blå pantonefarve for at gengive Yves Kleins blå farve.
Katalogen utgis til en utstilling av samme navn, som er åben fra den 3.juni til den 3.september. Det trykkes med en spesialblandet blå pantonefarge for å gjengi Yves Kleins blå.
Der Katalog erscheint zur gleichnamigen Ausstellung, die vom 3. Juni bis 3. September zu sehen ist. Er wurde mit einer speziell gemischten blauen Pantone-Farbe gedruckt, um das originale Blau von Yves Klein zu reproduzieren.
The catalogue is published for an exhibition by the same name, open from June 3rd till September 3rd. It is being printed with a blue pantone colour, especially mixed to resemble Yves Klein's blue.

Vejen til trykkeriet.
Veien til trykkeriet.
Vejen til trykkeriet.
The road to the press.

10 · Grafisk Design & Forlag på arbejdsbesøg
10 · Grafisk Design & Forlag på arbeidsbesøk
10 · Grafisk Design & Forlag zu Besuch
10 · Grafisk Design & Forlag visiting

Forfatter Helen G. Welling og grafiker Jesper Lind Jans i arbejdskontoret, hvor de ser på materialer til en ny udgivelse. 10gdf.dk
Forfatter Helen G. Welling og grafiker Jesper Lind Jans i arbeidskontoret, hvor de ser på materialer til en ny utgivelse.
Autorin Helen G. Welling und Grafiker Jesper Lind Jans im Arbeitsbüro, wo sie sich Materialien für eine neue Publikation ansehen.
Author Helen G. Welling and graphic designer Jesper Lind Jans in the working office, looking at materials for a new publication.

Glimt fra trykken
Glimt fra trykkeriet
Blick in die Druckerei
Glimpses from the press

Tom Pedersen fylder dækhvid i farvekassen til tryk på farvet papir.
Tom Pedersen fyller dekkhvidt i fargekassen til trykk på farget papir.
Tom Pedersen füllt die Farbbox mit Deckweiß zum Drucken auf farbigem Papier.
Tom Pedersen filling up white color for printing on colored paper.
Frank Nilsson gør paller klar til forsendelse.
Frank Nilsson gjør paller klar til forsendelse.
Frank Nilsson bereitet Paletten für den Versand vor.
Frank Nilsson prepares pallets for shipping.
Angelika Köhnen falser rentryk, der sendes til kunden.
Angelika Köhnen falser rentrykk, som sendes til kunden.
Angelika Köhnen faltet Aushänger, die an den Kunden verschickt werden.
Angelika Köhnen folding printed sheets that are sent to the customer.
Inge Jensen, Mechtild Wolter og Niels Skotsman.
Inge Jensen, Mechtild Wolter og Niels Skotsman.
Inge Jensen, Mechtild Wolter und Niels Skotsman.
Inge Jensen, Mechtild Wolter and Niels Skotsman.
To plakater udgivet af Glyptoteket.
To plakater utgitt av .
Zwei Poster veröffentlicht von .
Two posters published by .
Plakat til en udstilling ‘Niko Pirosmani’ Louisiana.
Plakat til en utstilling ‘Niko Pirosmani’ .
Plakat zur Ausstellung ‘Niko Pirosmani’, .
Poster for an exhibition ‘Niko Pirosmani’ at .

Nye bøger trykt hos Narayana Press
Nye bøker trykt hos Narayana Press
Vor kurzem gedruckte Bücher
Recently printed books

‘Timeslag’ af Krass Clement.
Udgivet af Gyldendal.
Grafisk design: Krass Clement, omslag: Ida Balslev-Olesen.
‘Timeslag’ av Krass Clement
Utgitt av Gyldendal.
Grafisk design: Krass Clement, omslag: Ida Balslev-Olesen.
‘Timeslag’ af Krass Clement
Erschienen bei Gyldendal.
Grafikdesign: Krass Clement, Umschlag: Ida Balslev-Olesen.
‘Timeslag’ by Krass Clement
Published by Gyldendal.
Graphic design: Krass Clement, cover: Ida Balslev-Olesen.
‘Årets pressefoto 2022’
Udgivet af Forlaget Årets Pressefoto.
Grafisk design: Louise Meyland.
‘Årets pressefoto 2022’
Utgitt av Forlaget Årets Pressefoto.
Grafisk design: Louise Meyland.
‘Årets pressefoto 2022’ (‘Pressefoto des Jahres 2022’)
Erschienen beim Verlag Årets Pressefoto.
Grafikdesign: Louise Meyland.
‘Årets pressefoto 2022’
Published by Forlaget Årets Pressefoto.
Graphic design: Louise Meyland.
‘The Harbour’
Udgivet af RRB Photobooks, Bristol, UK.
Grafisk design: Jessamine Thoemmes-Tondowski.
‘The Harbour’
Utgitt av RRB Photobooks, Bristol, UK.
Grafisk design: Jessamine Thoemmes-Tondowski.
‘The Harbour’
Erschienen bei RRB Photobooks, Bristol, UK.
Grafikdesign: Jessamine Thoemmes-Tondowski.
‘The Harbour’
Published by RRB Photobooks, Bristol, UK.
Graphic design: Jessamine Thoemmes-Tondowski.
‘Interference’
Udgivet af Forlaget Aftryk.
Grafisk design: Nicolai Bejder Studio.
‘Interference’
Utgitt av Forlaget Aftryk.
Grafisk design: Nicolai Bejder Studio.
‘Interference’
Erschienen beim Verlag Aftryk.
Grafikdesign: Nicolai Bejder Studio.
‘Interference’
Published by Forlaget Aftryk.
Graphic design: Nicolai Bejder Studio.
‘Alfa Romeo – Junior Z’
Udgivet af Dingwort Verlag.
Grafisk design: Katrin Dasse.
‘Alfa Romeo – Junior Z’
Utgitt av Dingwort Verlag.
Grafisk design: Katrin Dasse.
‘Alfa Romeo – Junior Z’
Erschienen beim Dingwort Verlag.
Grafikdesign: Katrin Dasse.
‘Alfa Romeo – Junior Z’
Published by Dingwort Verlag.
Graphic design: Katrin Dasse.
‘Samlingssteder’
Udgivet af Aarhus Universitetsforlag.
Grafisk design: Carl-H.K.Zakrisson og Tod Alan Spoerl.
‘Samlingssteder’
Utgitt av Aarhus Universitetsforlag.
Grafisk design: Carl-H.K.Zakrisson og Tod Alan Spoerl.
‘Samlingssteder’
Erschienen bei Aarhus Universitetsforlag.
Grafikdesign: Carl-H.K.Zakrisson und Tod Alan Spoerl.
‘Samlingssteder’
Published by Aarhus Universitetsforlag.
Graphic design: Carl-H.K.Zakrisson and Tod Alan Spoerl.
07.05.2023
07.05.2023
07.05.2023
7th may 2023