Uge 15
Uke 15
Woche 15
Week 15

10. - 16. april 2023
10. - 16. april 2023
10. - 16. April 2023
10th - 16th april 2023
courtesy of Forlaget Herman & Frudit, familien Engedal & Bjerre, Formel B, Arkitekturforlaget B, Journal/Sverige, Lisa Klapstock/Canada.

Herman & Frudit på arbejdsbesøg
Herman & Frudit på arbeidsbesøk
Herman & Frudit auf Arbeitsbesuch
Herman & Frudit visiting

Forlægger Lonni Birch Hegelund, forlaget Herman & Frudit, og hendes datter Anne Terese arbejder i scannerafdelingen med illustrationer til en ny udgivelse.
Forlegger Lonni Birch Hegelund, forlaget Herman & Frudit, og hennes datter Anne Terese arbeider i skanner-avdelingen med illustrasjoner til en ny utgivelse.
Verlegerin Lonni Birch Hegelund, vom Verlag ‘Herman & Frudit’, und ihre Tochter Anne Terese arbeiten in der Scannerabteilung an Bildern für ein neues Buch.
Publisher Lonni Birch Hegelund, from ‘Herman & Frudit’, and her daughter Anne Terese working in the scanner department with illustrations for a new publication.

Jens Peter Engedal og Birgit Bjerre med familie på besøg
Jens Peter Engedal og Birgit Bjerre med familie på besøk
Jens Peter Engedal und Birgit Bjerre mit Familie zu Besuch
Jens Peter Engedal and Birgit Bjerre with family visiting

Fotograf Jens Peter Engedal, kunstner Birgit Bjerre og deres to sønner sammen med Erik Tarp.
Fotograf Jens Peter Engedal, kunstner Birgit Bjerre og deres to sønner sammen med Erik Tarp.
Fotograf Jens Peter Engedal, Künstlerin Birgit Bjerre und ihre beiden Söhne,
hier zusammen mit Erik Tarp.
Photographer Jens Peter Engedal, artist Birgit Bjerre and their two sons together with Erik Tarp.

Glimt fra trykken
Glimt fra trykkeriet
Blick in die Druckerei
Glimpses from the press

Thomas Juul trykker en bog med værker af Asmund Havsteen-Mikkelsen.
Thomas Juul trykker en bok med verker av Asmund Havsteen-Mikkelsen.
Thomas Juul druckt ein Buch mit Werken von Asmund Havsteen-Mikkelsen.
Thomas Juul printing a book with works by Asmund Havsteen-Mikkelsen.
Vifte med gennemfarvet papir.
Vifte med gjennomfarget papir.
Papierproben.
Fan with colored paper.
Niels Skotsmann og Philipp Lee forbereder tryksedler.
Niels Skotsmann og Philipp Lee forbereder trykksedler.
Niels Skotsmann und Philipp Lee bereiten Druckzettel vor.
Niels Skotsmann and Philipp Lee preparing printing papers.
Philipp Lee sætter nye plader i trykmaskinen, til automatisk udskiftning.
Philipp Lee setter nye plater i trykkmaskinen, til automatisk utskiftning.
Philipp Lee setzt neue Platten zum automatischen Wechsel in die Druckmaschine.
Philipp Lee puts new plates in the printing machine, for automatic replacement.
Den ene af de to CTP maskiner, der fremkalder trykplader.
Den ene av de to CTP-maskiner, som fremkalder trykkplader.
Eine der beiden CTP-Maschinen, die Druckplatten entwickeln.
One of the two CTP machines that develop printing plates.
Fuldmånen i april.
Fullmånen i april.
Vollmond im April.
The full moon in April.
Jan Solli checker opsætning af omslag mm. inden tryk.
Jan Solli sjekker oppsetning av omslag mm. innen trykk.
Jan Solli prüft den Ausschuss von Umschlägen etc. vor dem Druck.
Jan Solli checks the setting up of covers etc. before printing.
Flemming Haxholdt og Amancay Karottki i scannerafdelingen.
Flemming Haxholdt og Amancay Karottki i skanneravdelingen.
Flemming Haxholdt und Amancay Karottki in der Scannerabteilung.
Flemming Haxholdt and Amancay Karottki in the scanner department.

Nye bøger trykt hos Narayana Press
Nye bøker trykt hos Narayana Press
Vor kurzem gedruckte Bücher
Recently printed books

‘Formel B, Sletten, Uformel, Palægade’
Udgivet af Formel B.
Grafisk design: Salvador.
‘Formel B, Sletten, Uformel, Palægade’
Utgitt av Formel B.
Grafisk design: Salvador.
‘Formel B, Sletten, Uformel, Palægade’
Erschienen bei Formel B.
Grafikdesign: Salvador.
‘Formel B, Sletten, Uformel, Palægade’
Published by Formel B.
Graphic design: Salvador.
‘Værelser til tilværelser’
Udgivet af Arkitekturforlaget B.
Grafisk design: Gilbert Hansen.
‘Værelser til tilværelser’
Utgitt av Arkitekturforlaget B.
Grafisk design: Gilbert Hansen.
‘Værelser til tilværelser’ (‘Räume zum Leben’)
Erschienen bei Arkitekturforlaget B.
Grafikdesign: Gilbert Hansen.
‘Værelser til tilværelser’
Published by Arkitekturforlaget B.
Graphic design: Gilbert Hansen.
‘Current Condition’
Udgivet af Journal, Sverige.
Grafisk design: Nina Strand, Gösta Flemming.
‘Current Condition’
Utgitt av Journal, Sverige.
Grafisk design: Nina Strand, Gösta Flemming.
‘Current Condition’
Erschienen bei Journal, Schweden.
Grafikdesign: Nina Strand, Gösta Flemming.
‘Current Condition’
Published by Journal, Sweden.
Graphic design: Nina Strand, Gösta Flemming.
‘Dreams of a Place We Have Lived’
Udgivet af Lisa Klapstock, Canada.
Grafisk design: Lisa Klapstock med Anita Matusevics.
‘Dreams of a Place We Have Lived’
Utgitt av Lisa Klapstock, Canada.
Grafisk design: Lisa Klapstock med Anita Matusevics.
‘Dreams of a Place We Have Lived’
Erschienen bei Lisa Klapstock, Canada.
Grafikdesign: Lisa Klapstock mit Anita Matusevics.
‘Dreams of a Place We Have Lived’
Published by Lisa Klapstock, Canada.
Graphic design: Lisa Klapstock with Anita Matusevics.