Uge 13
Uke 13
Woche 13
Week 13

27. marts - 2. april 2023
27. mars - 2. april 2023
27. März - 2. April 2023
27th March - 2nd April 2023
courtesy of PPP publishing, Anemone Sejr, Yellows Studio, Muuto, Designmuseum Danmark

Pernille Pontoppidan på arbejdsbesøg
Pernille Pontoppidan på arbeidsbesøk
Pernille Pontoppidan auf Arbeitsbesuch
Pernille Pontoppidan visiting

Keramiker Pernille Pontoppidan Pedersen arbejder sammen med Flemming Haxholdt på billederne til ‘mobil statue / sarkofag fartøj’. Bogen er et katalog med hendes værker og udgives af PPP publishing.
Keramiker Pernille Pontoppidan Pedersen arbeider sammen med Flemming Haxholdt med bildene til ‘mobil statue / sarkofag fartøj’. Boken er en katalog med hennes verker og utgis av PPP publishing
Die Keramikerin Pernille Pontoppidan Pedersen arbeitet zusammen mit Flemming Haxholdt an den Bildern für ‘mobil statue / sarkofag fartøj’ (‘mobile Statue / Sarkophaggefäß’). Das Buch ist ein Katalog ihrer Werke und erscheint im PPP-Verlag.
Ceramicist Pernille Pontoppidan Pedersen works together with Flemming Haxholdt on the images for -mobile statue / sarcophagus vessel’. The book is a catalogue of her works and is published by PPP publishing.

Anemone Sejr Antonsen på arbejdsbesøg
Anemone Sejr Antonsen på arbeidsbesøk
Anemone Sejr Antonsen auf Arbeitsbesuch
Anemone Sejr Antonsen visiting

Anemone Sejr Antonsen på besøg for at planlægge produktionen af sin første digtsamling, her sammen med Christina Sejr Poulsen og Tine Meyer.
Anemone Sejr Antonsen på besøk for å planlegge produksjonen av sin første diktsamling, her sammen med Christina Sejr Poulsen og Tine Meyer.
Anemone Sejr Antonsen war hier, um die Produktion ihrer ersten Gedichtsammlung zu planen. Hier zusammen mit Christina Sejr Poulsen und Tine Meyer.
Anemone Sejr Antonsen visiting to plan the production of her first poetry collection, here together with Christina Sejr Poulsen and Tine Meyer.
Læs om Anemone Sejrs tidligere udgivelser HER

Yellows Studio til trykstart
Yellows Studio til trykkstart
Yellows Studio zur Druckabnahme
Yellows Studio at the printing start-up

Fotograf Christian B. og kreativ manager Simone Sandahl gennemgår billederne til ‘Y Paper magasin nr. 7’ sammen med Michael Bülow.
Fotograf Christian B. og kreativ manager Simone Sandahl gjennomgår bildene til ‘Y Paper magasin nr. 7’ sammen med Michael Bülow.
Fotograf Christian B. und Creative Managerin Simone Sandahl begutachten gemeinsam mit Michael Bülow die Bilder zu ‘Y Paper Magazin Nr. 7’.
Photographer Christian B. and creative manager Simone Sandahl review the images for ‘Y Paper magazine no. 7’ together with Michael Bülow.

‘Y Paper magasin’ er i storformat, 40*55 cm, Angelika Köhnen sorterer rentryk.
‘Y Paper magasin’ er i stort format, 40*55 cm. Angelika Köhnen sorterer rentrykk.
‘Y Paper magasin’ ist im Großformat, 40*55 cm. Hier Angelika Köhnen mit einem der Druckbögen.
‘Y Paper magasin’ is a large format magazine, 40*55 cm, Angelika Köhnen sorts the printing sheets.

Glimt fra trykken
Glimt fra trykkeriet
Blick in die Druckerei
Glimpses from the press

Philipp Lee på en af 8-farve maskinerne.
Philipp Lee på en av 8-farge maskinene.
Philipp Lee auf einer der 8-Farben-Maschinen.
Philipp Lee on one of the 8-color machines.
Et trykark fra Louisiana Revy.
Et trykkark fra Louisiana Revy.
Ein Druckbogen für Louisiana Revy.
A printing sheet from the Louisiana Revy.
Morten Lindberg på storformatsmaskinen.
Morten Lindberg på storformatsmaskinen.
Morten Lindberg an der Großformatmaschine.
Morten Lindberg on the large format machine.
Niels Skotsmann trykker tekstbøger i skøn- og vidertryk.
Niels Skotsmann trykker tekstbøker i skjønn- og videretrykk.
Niels Skotsmann druckt Lehrbücher im Schön- und Widerdruck.
Niels Skotsmann printing textbooks in Black and White.
Et kig ind i prepress afdelingerne.
Et kikk inn i prepress-avdelingene.
Ein Blick in die Druckvorstufe.
A look into the prepress departments.