Uge 8
Uke 8
Woche 8
Week 8

20. - 26. februar 2023
20. - 26. februar 2023
20. - 26. Februar 2023
20th - 26th february 2023
courtesy of Strandberg Publishing, Boggalleriet Rønde, Bokförlaget Stolpe/Sverige

Strandberg Publishing på besøg
Strandberg Publishing på besøk
Strandberg Publishing zu Besuch
Strandberg Publishing visiting

Forlægger og direktør Lars Erik Strandberg og forlagschef Sidsel Kjærulff Rasmussen.
Forlegger og direktør Lars Erik Strandberg og forlagssjef Sidsel Kjærulff Rasmussen.
Verleger und Direktor Lars Erik Strandberg und Verlagsleiterin Sidsel Kjærulff Rasmussen.
Publisher and director Lars Erik Strandberg and publishing manager Sidsel Kjærulff Rasmussen.

Erik Tarp, Nicholas Jungblut, Claudia Rebecca Juul Kassentoft, Sidsel Kjærulff Rasmussen, Louise Haslund-Christensen, Heike Schäck, Lars Erik Strandberg, Rebecca Vestervang Chong og Tine Meyer.

Se mere om Strandberg Publishing HER

Erik Tarp, Nicholas Jungblut, Claudia Rebecca Juul Kassentoft, Sidsel Kjærulff Rasmussen, Louise Haslund-Christensen, Heike Schäck, Lars Erik Strandberg, Rebecca Vestervang Chong og Tine Meyer.

Erik Tarp, Nicholas Jungblut, Claudia Rebecca Juul Kassentoft, Sidsel Kjærulff Rasmussen, Louise Haslund-Christensen, Heike Schäck, Lars Erik Strandberg, Rebecca Vestervang Chong und Tine Meyer.

Erik Tarp, Nicholas Jungblut, Claudia Rebecca Juul Kassentoft, Sidsel Kjærulff Rasmussen, Louise Haslund-Christensen, Heike Schäck, Lars Erik Strandberg, Rebecca Vestervang Chong and Tine Meyer.

Inge Bjørn til trykstart
Inge Bjørn til trykkstart
Inge Bjørn zur Druckabnahme
Inge Bjørn at the printing start-up

Tekstilkunstner Inge Bjørn ved trykstart på ‘Asger Jorn og Gerard Franceschi i Norge’, der udgives af Boggalleriet Rønde.


Tekstilkunstner Inge Bjørn ved trykkstart på ‘Asger Jorn og Gerard Franceschi i Norge’, som utgis av Boggalleriet Rønde.


Textilkünstlerin Inge Bjørn beim Druckbeginn von ‘Asger Jorn und Gerard Franceschi in Norwegen’, erschienen bei Boggalleriet Rønde.


Textile artist Inge Bjørn at the start of printing of ‘Asger Jorn and Gerard Franceschi in Norway’, published by Boggalleriet Rønde.


Jens Gregersens tegninger og akvareller
Jens Gregersens tegninger og akvareller
Jens Gregersens Zeichnungen und Aquarelle
Jens Gregersen’s drawings and watercolors

Forfatter, tegner og maler Jens Gregersen lægger sidste hånd på en tegning.
Forfatter, tegner og maler Jens Gregersen legger siste hånd på en tegning.
Autor, Zeichner und Maler Jens Gregersen gibt einer Zeichnung den letzten Schliff.
Author, draftsman and painter Jens Gregersen puts the finishing touches on a drawing.
En af Jens Gregersens akvareller affotograferes på Phase One kameraet.
En av Jens Gregersens akvareller avfotograferes på Phase One kameraet.
Eines der Aquarelle von Jens Gregersen wird mit der Kamera von Phase One fotografiert.
One of Jens Gregersen’s watercolors is photographed on the Phase One camera.
Bogen med tegningerne sættes op i InDesign.
Boken med tegningene settes opp i InDesign.
Zur Schaffung des Buches werden die Zeichnungen in InDesign platziert.
The book with the drawings gets set up in InDesign.

Glimt fra trykken
Glimt fra trykkeriet
Blick in die Druckerei
Glimpses from the press

Tryk på lærred med pantonefarve: farven indrettes på papir.
Trykk på lerret med pantonefarge: fargen innrettes på papir.
Druck auf Leinwand mit Pantone-Farbe: Die Farbe wird auf dem Papier geprüft.
Print on canvas with pantone color: the color is checked on paper.
Lærred klar i pålæggeren.
Lerret klar i påleggsapparatet.
Leinwand fertig im Einleger.
Canvas ready for printing.
Det færdige tryk med pantone på lærred.
Det ferdige trykk med pantone på lerret.
Der fertige Pantone-Druck auf Leinwand.
The finished pantone print on canvas.
Michael Bülow i scannerafdelingen med matchprint i forgrunden.
Michael Bülow i skanneravdelingen med matchprint i forgrunnen.
Michael Bülow in der Scannerabteilung mit Matchprint im Vordergrund.
Michael Bülow in the scanner department with matchprints on the table.
Pladevogne med rentryk og matchprint ved maskinerne.
Platevogner med rentrykk og matchprint ved maskinene.
Plattenwagen mit Aushängern und Matchprint an den Maschinen.
Plate trolleys with match prints at the machines.