Uge 7
Uke 7
Woche 7
Week 7

13. - 19. februar 2023
13. - 19. februar 2023
13. - 19. Februar 2023
13th - 19th february 2023
courtesy of Forlaget Journal/Sverige, Galleri Mynster, Museum Jorn, GO Forlaget, Kristeligt Dagblad, Nivaagaards Malerisamling
Philipp Lee ved udskiftning af gummiduge, der overfører trykfarven fra trykpladen til papiret.
Philipp Lee igang med å utskifte gummiduker som overfører trykkfargen fra trykkpladen til papiret.
Philipp Lee beim Wechseln vom Gummituch, das die Druckfarbe von der Druckplatte auf das Papier überträgt.
Philipp Lee changing the rubber cloth, that transfers the printing ink from the printing plate to the paper.

Forlaget Journal til trykstart
Forlaget Journal til trykkstart
Verlag Journal zur Druckabnahme
Forlaget Journal at the printing start-up

Fotograf Nina Strand og forlægger Gösta Flemming ved den sidste billedbehandling til bogen ‘Current Condition’.
Fotograf Nina Strand og forlegger Gösta Flemming ved den siste billedbehandling til boken ‘Current Condition’.
Fotografin Nina Strand und Verleger Gösta Flemming bei der letzten Bildbearbeitung zum Buch ‘Current Condition’, das bei Journal erscheint.
Photographer Nina Strand and publisher Gösta Flemming during the final image processing for the book ‘Current Condition’.
Omslaget til bogen, der er trykt på ubestrøget papir.
Omslaget til boken, som er trykt på ubestrøket papir.
Umschlag des Buches, das auf Naturpapier gedruckt wurde.
The cover of the book, which is printed on uncoated paper.

Galleri Mynster på besøg
Galleri Mynster
Galerie Mynster
Galleri Mynster

Kunstner, forfatter og sangskriver Tine Mynster kom og hentede sin færdige bog.
Kunstner, forfatter og sangskriver Tine Mynster hentet selv sine ferdige bøker.
Die Künstlerin, Autorin und Songwriterin Tine Mynster holte selbst ihre fertigen Bücher ab.
Artist, author and songwriter Tine Mynster picked up her finished books herself.

Museum Jorn på besøg
Museum Jorn på besøk
Museum Jorn zu Besuch
Museum Jorn visiting

Inspektør Lucas Haberkorn fra Museum Jorn studerer trykningen sammen med sin søn Troels.
Inspektør Lucas Haberkorn fra Museum Jorn studerer trykkingen sammen med sin sønn Troels.
Inspektor Lucas Haberkorn vom Museum Jorn studiert zusammen mit seinem Sohn Troels den Druck.
Museum inspector Lucas Haberkorn from Museum Jorn observing the printing process together with his son Troels.

Miljømærkning af tryksager hos Narayana Press
Miljømerking af trykksaker hos Narayana Press
Umweltkennzeichnung von Drucksachen bei Narayana Press
Environmental Labeling of Printed Matter at Narayana Press


Narayana Press køber som standard FSC mærket papir og det er nemt at få mærket sin tryksag med FSC.

Trykkeriet er svanemærket som udtryk for at det opfylder svanemærkets strenge krav til en miljørigtig produktion. Størstedelen af det papir, der anvendes, er godkendt til Svanemærket og med brug af disse papirkvaliteter kan en tryksag svanemærkes.

Ved hjælp af ClimateCalc kan tryksagens CO2 aftryk beregnes og indsættes i kolofonen, som i eksemplet ovenfor.

Det koster ikke ekstra at få miljømærket sin tryksag, med enkelte undtagelser.


Narayana Press kjøper som standard FSC merket papir og det er enkelt å få merket sin trykksak med FSC

Trykkeriet er svanemerket som uttrykk for at det oppfyller svanemerkets strenge krav til en miljøriktig produksjon. Det meste av det papir som brukes, er godkjent til Svanemerket og med brug af disse papirkvaliteter kan en trykksak svanemerkes.

Ved hjelp av ClimateCalc kan trykksakens CO2 avtrykk beregnes og innsettes i kolofonen, som i eksemplet ovenfor.

Det koster, med enkelte unntagelser, ikke ekstra å få miljømerket sin trykksak.


Standardmäßig verwendet Narayana Press FSC-markiertes Papier und es ist einfach, Ihre Drucksachen mit FSC-Markierung zu versehen.

Die Druckerei trägt das Nordische Umweltzeichen als Ausdruck dafür, dass sie die strengen Anforderungen des Nordischen Umweltzeichens für eine umweltfreundliche Produktion erfüllt. Der Großteil des verwendeten Papiers ist für das Nordische Umweltzeichen zugelassen, und mit der Verwendung dieser Papierqualitäten kann eine Drucksache mit dem Umweltzeichen ausgezeichnet werden.

Mit Hilfe von ClimateCalc kann der CO2-Fußabdruck des Druckerzeugnisses berechnet und wie im obigen Beispiel in das Impressum eingefügt werden.

Das Umweltzeichen für Ihre Drucksachen ist bis auf wenige Ausnahmen kostenlos.


As standard, Narayana Press uses FSC labelled paper and it is easy to get your printed matter labelled with FSC.

The printing company has the Nordic Ecolabel which is a company that fulfils strict environmental requirements and has been granted a Nordic ecolabel licence to produce printed matter. The majority of the paper used is approved for the Nordic Ecolabel and by using these paper qualities, a printed matter can be ecolabelled.

With the help of ClimateCalc, the printed material’s CO2 footprint can be calculated and inserted into the colophon, as in the example above.

It does not cost extra to get the environmental label for your printed material, apart from a few exceptions.

Frank Nilsson leverer FSC-mærket papir til trykmaskinerne.
Frank Nilsson leverer FSC-merket papir til trykkmaskinene.
Frank Nilsson liefert FSC-zertifiziertes Papier für die Druckmaschinen.
Frank Nilsson supplies FSC-labelled paper for the printing machines.
Philipp Lee kontrollerer FSC status på modtaget papir og sætter mærkat på.
Philipp Lee kontrollerer FSC status på mottatt papir og setter merket på.
Philipp Lee prüft den FSC-Status des erhaltenen Papiers und markiert mit dem Zeichen.
Philipp Lee checking the FSC status of the received paper and puts the mark on.
Narayana Press fører et nøje miljøregnskab og er certificeret efter miljøledelsessystemet ISO 14001, der bla. indebærer en årlig audit. Catrine Marcussen forbereder en præsentation af årets miljøresultater.
Narayana Press fører et nøyaktig miljøregnskap og er sertifisert etter miljøledelsessystemet ISO 14001, som bla. innebærer en årlig audit. Catrine Marcussen forbereder en presentasjon av årets miljøresultater.
Narayana Press führt ein strenges Umweltkonto und ist nach dem Umweltmanagementsystem ISO 14001 zertifiziert, das u.a. eine Jahresabschlussprüfung beinhaltet. Catrine Marcussen bereitet eine Präsentation der Umweltergebnisse des Jahres vor.
Narayana Press keeps a strict environmental account and is certified according to the environmental management system ISO 14001, which includes an annual audit. Catrine Marcussen is preparing a presentation of the year’s environmental results.

Glimt fra trykken
Glimt fra trykkeriet
Blick in die Druckerei
Glimpses from the press

Nye spiraliserede bøger fra GO forlaget.
Nye spiraliserte bøker fra GO forlaget.
Neue spiralisierte Bücher vom GO-Verlag.
New spiralized books from the GO publisher.
Amanda Slaikjer Hansen i internship i scannerafdelingen.
Amanda Slaikjer Hansen i yrkespraksis i skanneravdelingen.
Amanda Slaikjer Hansen im Praktikum in der Scannerabteilung.
Amanda Slaikjer Hansen in internship in the scanner department.
Heike Schäck med matchprint til en ny plakat for Kristeligt Dagblad.
Heike Schäck med matchprint til ny plakat for Kristeligt Dagblad.
Heike Schäck mit Matchprint zu einem Plakat für Kristeligt Dagblad.
Heike Schäck with a matchprint for Kristeligt Dagblad.
Frank Nilsson skærer postkort til Nivaagaards Malerisamling.
Frank Nilsson skærer postkort til Nivaagaards Malerisamling.
Frank Nilsson schneidet Postkarten für Nivaagaards Malerisamling (Nivaagaards Gemäldesammlung).
Frank Nilsson cutting postcards for Nivaagaards Malerisamling (Nivaagaard’s Painting Collection).