Uge 28
Uke 28
Woche 28
Week 28

11. - 17. juli 2022
11. - 17. juli 2022
11. - 17. Juli 2022
11th - 17th july 2022
courtesy of Forlaget Sisyfos, Plethora Magazine, Henrik Schjerning & Gitte, Jens Gregersen, RRB Books, RÆSONS Forlag, The Artist Edition,
Aarhus Universitetsforlag, Yvon Lefeuvre

Forlaget Sisyfos på besøg
Forlaget Sisyfos på besøk
Verlag Sisyfos auf Arbeitsbesuch
Forlaget Sisyfos visiting

Forlægger Peter Thiesen var sammen med Anne Lomholt på besøg i forbindelse med et genoptryk af ‘Brødrene Karamazov’. Her sammen med Erik Tarp.
https://www.forlagetsisyfos.dk
Forlegger Peter Thiesen var sammen med Anne Lomholt på besøk i forbindelse med et gjenopptrykk av ‘Brødrene Karamazov’. Her sammen med Erik Tarp.
https://www.forlagetsisyfos.dk
Verleger Peter Thiesen und Anne Lomholt anlässlich einer Neuauflage von ‘Brødrene Karamazov’ (‘Die Gebrüder Karamazov’) zu Besuch. Hier zusammen mit Erik Tarp.
https://www.forlagetsisyfos.dk
Publisher Peter Thiesen and Anne Lomholt on a visit in connection with a reprint of ‘The Karamazov Brothers’. Here together with Erik Tarp.
https://www.forlagetsisyfos.dk
Det klassiske værk er nyoversat af Marie Tetzlaff og udgives som en helbindsbog med smudsomslag.
Det klassiske verk er nyoversatt av Marie Tetzlaff og utgis som en helbindsbok med smussomslag.
Der Klassiker wurde von Marie Tetzlaff neu übersetzt und erscheint als Hardcover mit Schutzumschlag.
The classic work has been newly translated by Marie Tetzlaff and is published as a hard cover book with dust jacket.

Forlaget Plethora på arbejdsbesøg
Forlaget Plethora på arbeidsbesøk
Forlaget Plethora zu Besuch
Forlaget Plethora visiting

Forlægger Peter Steffensen og designer og billedkunstner Tilde Bay Kristoffersen ved PhaseOne
kameraet, hvor kunsteren, opslag for opslag, gør sin scrapbog klar til affotografering.

https://plethoramag.com


Forlegger Peter Steffensen og designer og billedkunstner Tilde Bay Kristoffersen ved PhaseOne
kameraet, hvor kunsteren, oppslag for oppslag, gjør sin scrapbok klar til avfotografering.

https://plethoramag.com


Verleger Peter Steffensen und Designerin und Künstlerin Tilde Bay Kristoffersen bei der PhaseOne-Kamera, wo Seite für Seite ein Scrapbook fotografiert wird.


https://plethoramag.com


Publisher Peter Steffensen and designer and artist Tilde Bay Kristoffersen at the PhaseOne camera, where the artist, page by page,
prepares her scrapbook for photography.

https://plethoramag.com


Der trykkes med dækhvid.
Det trykkes med dekkhvit.
Deckweiß zum Druck im Farbkasten.
Printing with opaque white.

Henrik Schjerning og Gitte på besøg
Henrik Schjerning og Gitte på besøk
Henrik Schjerning und Gitte zu Besuch
Henrik Schjerning and Gitte visiting

Henrik Schjerning, chefredaktør på Samfundslitteratur, på besøg sammen med sin hustru Gitte. Her er de i scannerafdelingen sammen med Flemming Haxholdt og Sabine Schönbohm.
Henrik Schjerning, sjefsredaktør på Samfundslitteratur, på besøk sammen med sin hustru Gitte. Her er de i skanneravdelingen sammen med Flemming Haxholdt og Sabine Schönbohm.
Henrik Schjerning, Chefredakteur bei Samfundslitteratur, zu Besuch mit seiner Frau Gitte. Hier sind sie zusammen mit Flemming Haxholdt und Sabine Schönbohm in der Scannerabteilung.
Henrik Schjerning, editor-in-chief at Samfundslitteratur, on a visit with his wife Gitte. Here they are in the scanner department together with Flemming Haxholdt and Sabine Schönbohm.
Mediegrafikerelev Queensley Ayuk er ved at starte opsætningen af en ny bog.
Mediegrafikerelev Queensley Ayuk er igang med å starte oppsetningen av en ny bok.
Die Mediengrafikstudentin Queensley Ayuk beim Setzen eines neuen Buches.
Media graphics student Queensley Ayuk setting up a new book.

Jens Gregersen på arbejdsbesøg
Jens Gregersen på arbeidsbesøk
Jens Gregersen auf Arbeitsbesuch
Jens Gregersen visiting

Tegner, maler og forfatter Jens Gregersen arbejder på opsætningen af en ny bog sammen med Else Marie Madsen.
Tegner, maler og forfatter Jens Gregersen arbeider på oppsetningen av en ny bok sammen med Else Marie Madsen.
Zeichner, Maler und Autor Jens Gregersen arbeitet zusammen mit Else Marie Madsen an einem neuen Buch.
Painter and author Jens Gregersen is working on setting up a new book together with Else Marie Madsen.
En af Jens Gregersens tegninger til bogen af agerhøns med kyllinger passer lige til årstiden.
En av Jens Gregersens tegninger til boken av rapphøns med kyllinger passer akkurat til årstiden.
Eine von Jens Gregersens Zeichnungen für das Buch, mit Rebhühnern und ihren Jungen, passt gerade gut zur Jahreszeit.
One of Jens Gregersen’s drawings for the book of partridges with chicks is just right for the season.

Glimt fra trykken
Glimt fra trykkeriet
Blick in die Druckerei
Glimpses from the press

Michael Bülow og mediegrafikerelev Frederik Brændgaard Nielsen gennemgår hvordan man bedst scanner og billedbehandler trykte bøger, her en samling ældre Anders And bøger.
Michael Bülow og mediegrafikerelev Frederik Brændgaard Nielsen gjennomgår hvordan man best skanner og billedbehandler trykte bøker, her en samling eldre Donald Duck-bøker.
Michael Bülow und Mediengrafikstudent Frederik Brændgaard Nielsen besprechen, wie man gedruckte Bücher am besten scannt; hier eine Sammlung älterer Donald Duck-Bücher.
Michael Bülow and media graphics student Frederik Brændgaard Nielsen review how best to scan printed books, here a collection of older Donald Duck books.
Omslag til ‘Nordic and World Braids and Bands’, der udgives af Braids 2022.
Omslag til ‘Nordic and World Braids and Bands’, som utgis av Braids 2022.
Umschlag zu ‘Nordic and World Braids and Bands’ (‘Nordische und weltweite Zöpfe und Bänder’), veröffentlicht von Braids 2022.
Cover of ‘Nordic and World Braids and Bands’, published by Braids 2022.

Nye bøger trykt hos Narayana Press
Nye bøker trykt hos Narayana Press
Vor kurzem gedruckte Bücher
Recently printed books

‘Belfast’
Af Krass Clement.
Udgivet af RRB Photobooks Bristol.
Grafisk design: Krass Clement.
Omslag: Jessamine Thoemmes-Tondowski.
‘Belfast’
Av Krass Clement.
Utgitt av RRB Photobooks Bristol.
Grafisk design: Krass Clement.
Omslag: Jessamine Thoemmes-Tondowski.
‘Belfast’
Von Krass Clement.
Erschienen bei RRB Photobooks Bristol.
Grafikdesign: Krass Clement.
Umschlag: Jessamine Thoemmes-Tondowski.
‘Belfast’
By Krass Clement.
Published by RRB Photobooks Bristol.
Graphic design: Krass Clement.
Cover: Jessamine Thoemmes-Tondowski.
‘Æra 2 årgang 2 – Mød historien’
Udgivet af RÆSONs forlag.
Grafisk design: 2K Denmark AS.
‘Æra 2 årgang 2 – Mød historien’
Utgitt av RÆSONs forlag.
Grafisk design: 2K Denmark AS.
‘Æra 2 årgang 2 – Mød historien’
Erschienen bei RÆSONs forlag.
Grafikdesign: 2K Denmark AS.
‘Æra 2 årgang 2 – Mød historien’
Published by RÆSONs forlag.
Graphic design: 2K Denmark AS.
‘Ezy Ryders’
Af Cate Dingley.
Udgivet af The Artist Edition.
Grafisk design: Martin Farran-Lee og Steen Sundland / The Artist Edition.
‘Ezy Ryders’
Av Cate Dingley.
Utgitt av The Artist Edition.
Grafisk design: Martin Farran-Lee og Steen Sundland / The Artist Edition.
‘Ezy Ryders’
Von Cate Dingley.
Erschienen bei The Artist Edition.
Grafikdesign: Martin Farran-Lee und Steen Sundland / The Artist Edition.
‘Ezy Ryders’
By Cate Dingley.
Published by The Artist Edition.
Graphic design: Martin Farran-Lee and Steen Sundland / The Artist Edition.
‘Det står mellem linjerne’
Af Ole Togeby.
Udgivet af Aarhus Universitetsforlag.
Grafisk design: Trefold.
‘Det står mellem linjerne’
Af Ole Togeby.
Utgitt av Aarhus Universitetsforlag.
Grafisk design: Trefold.
‘Det står mellem linjerne’
(‘Es steht zwischen den Linien’)

Von Ole Togeby.
Erschienen bei Aarhus Universitetsforlag.
Grafikdesign: Trefold.
‘Det står mellem linjerne’
By Ole Togeby.
Published by Aarhus Universitetsforlag.
Graphic design: Trefold.
‘Stræben efter idealet’
Af Thomas Lederballe.
Udgivet af Aarhus Universitetsforlag.
Grafisk design: Carl-H.K. Zakrisson.
‘Stræben efter idealet’
Af Thomas Lederballe.
Utgitt av Aarhus Universitetsforlag.
Grafisk design: Carl-H.K. Zakrisson.
‘Stræben efter idealet’
(‘Streben nach dem Ideal’)

Af Thomas Lederballe.
Erschienen bei Aarhus Universitetsforlag.
Grafikdesign: Carl-H.K. Zakrisson.
‘Stræben efter idealet’
Af Thomas Lederballe.
Published by Aarhus Universitetsforlag.
Graphic design: Carl-H.K. Zakrisson.
‘Smagserindringer’
Af Yvon Lefeuvre.
Håndskrevet bog, der er scannet og genskabt.
Udgivet på eget forlag.
‘Smagserindringer’
Af Yvon Lefeuvre.
Håndskrevet bok, som er skannet og gjenskapt.
Utgitt i eget forlag.
‘Smagserindringer’
(‘Geschmackserinnerungen’)

Von Yvon Lefeuvre.
Handgeschriebenes Buch, gescannt und reproduziert.
Erschienen in eigenen Verlag.
‘Smagserindringer’
By Yvon Lefeuvre.
Handwritten book, scanned and reproduced.
Published privately.
Befugtningsanlæggene holder luftfugtigheden i trykhallerne konstant ved hjælp af vanddamp.
Luftfugtigheden er af stor betydning for produktionen. Den regulerer spændingen i papiret og forhindrer at der opstår statisk elektricitet under trykningen.
Både spænding og statisk elektricitet vil forstyrre trykafviklingen, f.eks. vil statisk elektricitet få papirarkene til at klæbe sammen og kan påvirke måleinstrumenter.
Luftfukterne holder fuktigheten i trykkhallene konstant ved hjelp av vanndamp.
Luftfuktighet har stor betydning for produksjonen. Den regulerer spenningen i papiret og forhindrer at statisk elektrisitet dannes under trykkingen.
Både spenning og statisk elektrisitet vil forstyrre trykkavviklingen, f.eks. vil statisk elektrisitet føre til at papirarkene kleber seg sammen og kan påvirke måleinstrumentene.
Die Luftbefeuchter halten die Luftfeuchtigkeit in den Druckhallen mittels Wasserdampf konstant.
Die Luftfeuchtigkeit ist von großer Bedeutung für die Produktion. Sie regulieren die Spannung im Papier und verhindern, daß beim Druck statische Elektrizität entsteht.
Sowohl Spannung als auch statische Elektrizität würde den Druckverlauf stören: z.B. kann statische Elektrizität die Papierkanten zum Zusammenkleben bringen und die Messinstrumente beeinflussen.
The humidifiers keep the humidity in the printing halls constant by means of water vapor.
Humidity is of great importance for the production. It regulates the tension in the paper and prevents generation of static electricity during printing.
Both tension in paper and static electricity will disturb the printing process, e.g. static electricity will cause the sheets of paper to stick together and may affect the measuring instruments.