Glimt fra trykkeriet
Glimt fra trykkeriet
Blick in die Druckerei
Glimpses from the press

12. - 19. oktober 2020
12. - 19. oktober 2020
12. - 19. Oktober 2020
12th - 19th October 2020
courtesy of Phenomena Book, Nicolai Howalt, Fabricbooks, Norm Architects, Anne-Marie Mai & Klaus Høeck, Forening for Boghaandværk, Krass Clement & Anne Jensen, Louisiana, Patrick Dasse

Phenomena Book på arbejdsbesøg
Phenomena Book på besøk
Phenomena Book zu Besuch
Phenomena Book visiting

Fra venstre: Designer Ramon, fotograferne Sara, Peter og Tobias, sammen med Tine og Erik.
Fra venstre: Designer Ramon, fotograferne Sara, Peter og Tobias, sammen med Tine og Erik.
Von links: Designer Ramon, Photographen Sara, Peter und Tobias, zuammen mit Tine und Erik.
From the left: Designer Ramon, photographer Sara, Peter and Tobias, together with Tine and Erik.
Efterårsskov bagved prepressen.
Efterårsskov bagved prepressen.
Herbstwald hinter der Prepress-Abteilung.
Autumn forest behind the prepress.

Nicolai Howalt til trykstart
Nicolai Howalt til trykkstart
Nicolai Howalt zur Druckabnahme
Nicolai Howalt at printing start-up

Fotograf Nicolai Howalt til trykstart på bogen ‘A New Lightbreak’, der udgives af Fabricbooks.
Fotograf Nicolai Howalt til trykkstart på boken ‘A New Lightbreak’, som utgis av Fabricbooks.
Fotograf Nicolai Howalt zur Druckabnahme des Buches ‘A New Lightbreak’, das bei Fabricbooks erscheint.
Photographer Nicolai Howalt at printing start-up on the book ‘A New Lightbreak’, which is published by Fabricbooks.
Trykte ark.
Trykte ark.
Gedruckte Bögen.
Printed sheets.

Norm Architects til trykstart
Architects til trykkstart
Architects zur Druckabnahme
Architects at printing start-up

Arkitekt Jonas Bjerre Poulsen (t.v.) og grafisk designer Christian Møller Andersen godkender trykark i tritone.
Arkitekt Jonas Bjerre Poulsen (t.v.) og grafisk designer Christian Møller Andersen ved godkjendelsen av trykkark i tritone.
Architekt Jonas Bjerre Poulsen (links) und Grafikdesigner Christian Møller Andersen bei der Gutheißung von Druckbögen in Tritone.
Architect Jonas Bjerre Poulsen (left) and graphic designer Christian Møller Andersen at the approval of printed sheets in tritone.
Ved bogbordene, hvor man kan se de sidste udgivelser, der er trykt hos Narayana Press.
Ved bogbordene, hvor man kan se de sidste udgivelser, der er trykt hos Narayana Press.
Beim Büchertisch, wo man die neuesten Buchausgaben sehen kann, die bei Narayana Press gedruckt wurden.
At the book tables, where you can see the latest publications printed by Narayana Press.

Anne-Marie Mai og Klaus Høeck på arbejdsbesøg
Anne-Marie Mai og Klaus Høeck på arbeidsbesøk
Anne-Marie Mai und Klaus Høeck auf Arbeitsbesuch
Anne-Marie Mai and Klaus Høeck on working visit

Litteraturprofessor Anne-Marie Mai og digter Klaus Høeck er med til billed-optimering i scannerafdelingen.
Litteraturprofessor Anne-Marie Mai og digter Klaus Høeck er med til billedoptimering i skanneravdelingen.
Literaturprofessorin Anne-Marie Mai und Dichter Klaus Høeck nehmen an der Bilder-Optimierung in der Scannerabteilung teil.
Professor of literature Anne-Marie Mai and poet Klaus Høeck taking part in optimizing images in the scanner department.

Forening for Boghaandværk på besøg
Forening for Boghaandværk på besøk
Forening for Boghaandværk zu Besuch
Forening for Boghaandværk (The Danish Book Craft Society) visiting

Landsformand og direktør på Det Kgl. Bibliotek Svend Larsen (Nr. 2 fra højre) og
landssekretær Mads Brunsgaard sammen med Tine og Erik ved bronzevasen.
Landsformann og direktør på Det Kgl. Bibliotek Svend Larsen (Nr. 2 fra høyre) og landssekretær Mads Brunsgaard sammen med Tine og Erik ved bronsevasen.
Landesvormann und Direkteur der Det Kgl. Bibliotek Svend Larsen (Nr. 2 von rechts) und Landessekretär Mads Brunsgaard zusammen mit Tine und Erik vor der Bronzevase.
Recidential president and manager of the National Royal Library Svend Larsen (Nr. 2 from the right) and secretary Mads Brunsgaard, here together with Tine and Erik at the bronze vase.

Prepress
Prepress
Prepress
Prepress

I udkørslen.
I DTP-avdelingen.
Ausfahrt.
In the output department.
Satsen tidligt om morgenen.
Satsen tidlig om morgenen.
Satz am frühen Morgen.
The dtp department early in the morning.
Arkivering af trykark til kommende optryk.
Arkivering av trykkark til kommende opptryk.
Arkivieren von Aushängern für Nachdrucke.
Archiving of printed sheets for future reprints.

Krass Clement og Anne Jensen på arbejdsbesøg
Krass Clement og Anne Jensen på arbejdsbesøg
Krass Clement und Anne Jensen auf Arbeitsbesuch
Krass Clement and Anne Jensen on working visit

Fotografen Krass Clement og gymnasielærer Anne Jensen i gæstekontoret.
Fotografen Krass Clement og gymnaselærer Anne Jensen i gjestekontoret.
Der Photograph Krass Clement und die Gymnasiumlehrerin Anne Jensen im Gästebüro.
Photographer Krass Clement and high school teacher Anne Jensen in the guest office.
Krass Clement indlæser fotografier fra et USB-stik.
Krass Clement innleser fotografier fra et USB-stikk.
Krass Clement beim Einlesen von Fotografien von einem USB-Stecker.
Krass Clement is loading images from an usb stick.

Gang i trykhallerne
Stor aktivitet i trykhallene
Geschäftigkeit in den Druckhallen
From the press halls

Erik og Tom ved trykpulten.
Erik og Tom ved trykkpulten.
Erik und Tom am Druckpult.
Erik and Tom at the printing desk
Trykplader til ‘Louisiana Magasin’.
Trykkplater til ‘Louisiana Magasin’.
Druckplatte für das ‘Louisiana Magazin’.
Printing plates for ‘Louisiana Magazine’.
Sabine checker omslagsark, som hun er ordrestyrer på.
Sabine sjekker omslagsark, som hun er ordrestyrer på.
Sabine prüft Umschlagsbögen, für die sie Projektmanager ist.
Sabine is checking cover prints for a book on which she is project mananger.
Optryk af ‘Alfa Romeo’, som udgives af Patrick Dasse.
Opptryk av ‘Alfa Romeo’, som utgis av Patrick Dasse.
Nachdruck von ‘Alfa Romeo’, der von Patrick Dasse herausgegeben wird.
Reprint of ‘Alfa Romeo’, which is published by Patrick Dasse.

På vejen til trykkeriet
På veien til trykkeriet
Aug dem Weg zur Druckerei
On the road towards the press

Langs Kalvsømadevej.
Langs Kalvsømadevej.
Beim Kalvsømadevej.
View from Kalvsømadevej.