Color Management

Det synlige farverum
RGB farverum gengivet af en tromlescanner
CMYK farverum gengivet med offset trykfarver

Hvad er Color Management?

Skærme, scannere, printere, prøvetryksystemer og trykmaskiner gengiver farver på forskellige måder. Color Management udligner disse forskelle, så farvene virker ensartede og kan styres gennem alle arbejdsgange i produktionsforløbet.

Color management indebærer regelmæssig kalibrering af alle enheder, karakterisering af farvegengivelsen på enhederne og omhyggelig styring af alle processer i den daglige produktion.

Hvad er ICC-profiler?

ICC (International Color Consortium)-profiler er datafiler, der beskriver farvegengivelsen på en skærm, en scanner, en trykmaskine eller en printer. ICC-profilerne bruges til at kompensere for forskellene i farvegengivelsen.

Den enkelte ICC-profil gælder kun under bestemte operationsbetingelser. F.eks. bruges en ICC-profil til trykning med Europa CMYK farver på mat dobbeltbestrøget papir, mens en anden bruges ved trykning på ubestrøget papir, osv.

Color Management hos Narayana Press

Narayana Press har implementeret farvestyring i alle trin fra prepress til tryk. Narayanas farvestyring bygger på en lineær farvestyring fra færdige filer til tryk. Fordelen ved den lineære farvestyring er at farvedefinitionen i CMYK filerne bibeholdes i trykket, således at f.eks. et 50% punkt cyan i et DTP dokument også bliver 50 % i tryk.

Kunder, som selv laver prepress, kan bruge Narayanas ICC-profiler til trykning på forskellige papirtyper. Profilerne kan bruges til at konvertere illustrationer til CMYK, og kan kombineres med egne skærm- eller printer-profiler for at simulere farverne i trykningen.