Forening for Boghaandværk på besøg
Forening for Boghaandværk på besøk
Forening for Boghaandværk zu Besuch
Forening for Boghaandværk (The Danish Book Craft Society) visiting

12. oktober 2020
12. oktober 2020
12. Oktober 2020
12th Ocober 2020
courtesy of Forening for Boghaandværk
Landsformand og direktør på Det Kgl. Bibliotek Svend Larsen (Nr. 2 fra højre) og landssekretær Mads Brunsgaard sammen med Tine og Erik ved bronzevasen.
Landsformann og direktør på Det Kgl. Bibliotek Svend Larsen (Nr. 2 fra høyre) og landssekretær Mads Brunsgaard sammen med Tine og Erik ved bronsevasen.
Landesvormann und Direkteur der Det Kgl. Bibliotek Svend Larsen (Nr. 2 von rechts) und Landessekretär Mads Brunsgaard zusammen mit Tine und Erik vor der Bronzevase.
Recidential president and manager of the National Royal Library Svend Larsen (Nr. 2 from the right) and secretary Mads Brunsgaard, here together with Tine and Erik at the bronze vase.