Narayana Honey

Februar til august 2019
Honninghøsten er nu i hus, og her er nogle glimt fra året der gik i biavlen.
Lys rapshonning og lidt mørkere blomsterhonning.
Bierne samler pollen både fra raps, frugttræer, roser, vilde blomster ...
... og fra de biblomster, som er sået specielt til dem. Her ses honningurt (Phacelia).
... og fra de biblomster, som er sådd spesielt til dem. Her ses honningurt (Phacelia).
... und von den Honigblumen, die speziell für sie gesät wurden. Hier Phacelia.
... and from the bee flowers that have been planted especially for them. Here is seen bluebell Phacelia.

Året der gik

Februar
Februar
Februar
February
I år startede sæsonen tidligt. Bierne var ude og havde brug for drikkevand, som Nanna og Lene her hælder op.
Lecanødderne i spanden sørger for, at bierne ikke falder i vandet, når de drikker.
April
April
April
April
Rasmus og Emma er i gang med det regelmæssige check af bistaderne. De ser også efter, om bidronningerne har det godt. Dronningerne plejer at bo i de nederste magasiner, og er markeret med en farveprik. For at holde styr på årgangene skifter man til en ny farve hvert år.
Bidronning med en rød prik.
Til venstre en bi med gule ‘pollenbukser’ fra en indsamlingstur.
Philipp checker tavlerne.
Efterhånden som bifamilierne vokser og tavlerne bliver fyldt, sørger biavler-teamet for at bistaderne udvides med flere magasiner.
Juni
Juni
Juni
June
Honningtavle med voksforsegling, som skrabes af.
Philipp fjerner forseglingen, så tavlerne kan slynges efterfølgende.
Her er Rasmus i gang med den første honningslyngning i det nyrenoverede honninghus.
Ved hjælp af centrifugalkraften slynges honningen ud af tavlerne.
Til sidst sies honningen, indtil den er helt ren.
August
August
August
August
Næste honninghøst. Philipp forbereder honningen til tapning. 30 bifamilier producerer ca. 1.000 kg honning på et år.
Philipp justerer doseringspumpen.
Tapning: maskinen indstilles til at fylde et glas med den rigtige mængde.
De færdige glas, klar til vinteren.