Anden honninghøst
Anden honninghøst
Second honey harvest
Second honey harvest

25. august 2023
25. august 2023
25th August 2023
25th August 2023
Se mere om biavlen her Flere artikler Flere artikler Other articles Other articles
Sommerhonningen er lidt mørkere end den lyse forårshonning fra første høst.
Sommerhonningen er lidt mørkere end den lyse forårshonning fra første høst.
The summer honey is slightly darker than the light spring honey from the first harvest.
The summer honey is slightly darker than the light spring honey from the first harvest.
Honninghuset bag en mark af biblomster i juni 2023.
Honninghuset bag en mark af biblomster i juni 2023.
The honey house behind a field of bee flowers in June 2023.
The honey house behind a field of bee flowers in June 2023.
Honningen sies flere gange før den bliver tappet på glas.
Honningen sies flere gange før den bliver tappet på glas.
The honey is said several times before it is bottled.
The honey is said several times before it is bottled.
På markerne, som er dyrket økologisk i over 50 år, samler bierne nektar og pollen.
På markerne, som er dyrket økologisk i over 50 år, samler bierne nektar og pollen.
In the fields, which have been cultivated organically for over 50 years, the bees collect nectar and pollen.
In the fields, which have been cultivated organically for over 50 years, the bees collect nectar and pollen.
Bistaderne står på række under træerne. De største og flittigste familier bor i de højeste stader.
Bistaderne står på række under træerne. De største og flittigste familier bor i de højeste stader.
The hives are lined up under the trees. The largest and most industrious families live in the tallest hives.
The hives are lined up under the trees. The largest and most industrious families live in the tallest hives.
Også roserne bidrager til biernes indsamling af nektar og pollen.
Også roserne bidrager til biernes indsamling af nektar og pollen.
The roses also contribute to the collection of nectar and pollen by the bees.
The roses also contribute to the collection of nectar and pollen by the bees.
I sensommeren blomstrer solsikkerne som bierne også er glade for.
I sensommeren blomstrer solsikkerne som bierne også er glade for.
In late summer, the sunflowers bloom, which the bees are also happy about.
In late summer, the sunflowers bloom, which the bees are also happy about.