Uge 6
Uke 6
Woche 6
Week 6

06. - 12. februar 2023
06. - 12. februar 2023
06. - 12. Februar 2023
6th - 12th february 2023
courtesy of forlaget fiblefable, Salvador Books, Aarhus Universitetsforlag
Tom Pedersen trykker på en af 8-farve-maskinerne.
Tom Pedersen trykker på en av 8-farge-maskinene.
Tom Pedersen druckt auf einer der 8-Farben-Maschinen.
Tom Pedersen printing on one of the 8-colour machines.Mads Holm til trykstart


Mads Holm til trykkstart


Mads Holm zur Druckabnahme


Mads Holm at the printing start-up


Fotograf Mads Holm og grafisk designer Dario Pianesi ser på matchprint til bogen ‘Ole Bo Jensen’, sammen med Michael Bülow i scannerafdelingen.

Bogen indeholder billeder taget af fotografen Ole Bo Jensen, Mads Holms far, og udgives af forlaget fiblefable.

Fotograf Mads Holm og grafisk designer Dario Pianesi ser på matchprint til boken ‘Ole Bo Jensen’, sammen med Michael Bülow i skanneravdelingen.

Boken inneholder bilder tatt av fotografen Ole Bo Jensen, Mads Holms far, og utgis av forlaget fiblefable.

Fotograf Mads Holm und Grafikdesigner Dario Pianesi betrachten zusammen mit Michael Bülow in der Scannerabteilung Matchprints zum Buch ‘Ole Bo Jensen’.

Das Buch beinhaltet Fotos des Fotografen Ole Bo Jensen, Mads Holms Vater, und wird vom Verlag fiblefable herausgegeben.

Photographer Mads Holm and graphic designer Dario Pianesi looking at match prints for the book ‘Ole Bo Jensen’, together with Michael Bülow from the scanner department.

The book contains photos taken by the photographer Ole Bo Jensen, Mads Holm's father, and is published by the publisher fiblefable.Salvador til trykstart


Salvador til trykkstart


Salvador zur Druckabnahme


Salvador at the printing start-up

Peter Buch Hansen og Kasper Bjerre fra det kreative bureau Salvador til trykstart sammen med PR & Marketing Manager Jonas Buhr fra Formel B, der har taget billederne.

Bogen ‘Signatur – Formel B, Uformel, Sletten, Palægade’ udgives af Salvador og handler om disse 4 restauranter, plus Lille B og Chambre, som Rune Jochumsen og Kristian Arpe-Møller alle står bag.
Peter Buch Hansen og Kasper Bjerre fra det kreative byrå Salvador til trykkstart sammen med PR & Marketing Manager Jonas Buhr fra Formel B, som har tatt bildene.

Boken ‘Formel B, Uformel, Sletten, Palægade’ utgis av Salvador og handler om disse 4 restauranter, pluss Lille B og Chambre, som Rune Jochumsen og Kristian Arpe-Møller alle står bak.
Peter Buch Hansen und Kasper Bjerre von der Kreativagentur Salvador bei der Druckabnahme, zusammen mit PR & Marketing Manager Jonas Buhr von Formel B, der die Fotos gemacht hat.

Das Buch ‘Signature – Formel B, Uformel, Sletten, Palægade’ ist bei Salvador erschienen und handelt von diesen 4 Restaurants, plus Lille B und Chambre, die von Rune Jochumsen und Kristian Arpe-Møller geführt werden.
Peter Buch Hansen and Kasper Bjerre from the creative agency Salvador at the printing start-up together with PR & Marketing Manager Jonas Buhr from Formel B, who took the photos.

The book ‘Formal B, Uformel, Sletten, Palægade’ is published by Salvador and is about these 4 restaurants, plus Lille B and Chambre, that all are run by Rune Jochumsen and Kristian Arpe-Møller behind.

Aarhus Universitetsforlag til trykstart
Aarhus Universitetsforlag til trykkstart
Aarhus Universitetsforlag zur Druckabnahme
Aarhus Universitetsforlag at the printing start-up

Redaktør Cecilie Harrits fra Aarhus Universitetsforlag og forfatter og projektforsker Jesper Svenningsen fra Statens Museum for Kunst til trykstart på bogen ‘Samlingssteder’ – om danske kunstsamlere i 1700-tallet og begyndelsen af 1800-tallet og deres samlingers betydning.
Redaktør Cecilie Harrits fra Aarhus Universitetsforlag og forfatter og prosjektforsker Jesper Svenningsen fra Statens Museum for Kunst til trykkstart på boken ‘Samlingssteder’ – om danske kunstsamlere på 1700-tallet og begyndelsen af 1800-tallet og deres samlingers betydning.
Redakteurin Cecilie Harrits vom Aarhus Universitätsverlag und Autor und Projektforscher Jesper Svenningsen vom Staatlichen Kunstmuseum bei der Druckabnahme des Buches ‘Samlingssteder’ (‘Sammelstätten’) – über dänische Kunstsammler im 18. und frühen 19. Jahrhundert und die Bedeutung ihrer Sammlungen.
Editor Cecilie Harrits from Aarhus University Press and writer and project researcher Jesper Svenningsen from the National Gallery of Denmark at the printing start-up of the book ‘Samlingssteder’ (‘Collections places’) – about Danish art collectors in the 18th and early 19th centuries and the importance of their collections.


Glimt fra trykkeriet
Blick in die Druckerei
Glimpses from the press

Præcisions-check.
Presisjons-sjekk.
Präzisions-Check.
Precision check.

Glimt fra trykken
Glimt fra trykkeriet
Blick in die Druckerei
Glimpses from the press

Erik Tarp
Erik Tarp
Erik Tarp
Erik Tarp
Fem af de seks ordrestyrere fordybet i dagens opgaver.
Fem av de seks ordrestyrere fordypet i dagens oppgaver.
Fünf der sechs Projektmanager vertieft in die Aufgaben des Tages.
Five of the six project managers immersed in the day's tasks.
Frank Nilsson pakker plakater.
Frank Nilsson pakker plakater.
Frank Nilsson beim Packen von Postern.
Frank Nilsson packing posters.
Trykpladerne bestråles med laserlys i CTP-maskinen, og efter fremkaldelse træder motivet frem.
Trykkplatene blir lazer-bestrålet i CTP-maskinen, og etter fremkalding trer motivet frem.
Die Druckplatten werden in der CTP-Machinen ‘beleuchtet’, und nach der Entwicklung wird das Motiv sichtbar.
The printing plates are exposed to light in the CTP-machine, and after development the motif appears.
Kirsten Jensen vælger kapitælbånd og forsats, der passer til et omslag.
Kirsten Jensen velger kapitalbånd og forsats, som passer til et omslag.
Kirsten Jensen wählt Kapitalband und Vorsatz, die zu einem Umschlag passen.
Kirsten Jensen chooses a head and tail band and endpapers that suit a cover.
En række bøger med forskellige kapitælbånd (det lille vævede bånd, der ligger langs ryggen).
Klik for forstørrelse.
En rekke bøker med forskjellige kapitalbånd (det lille vevede bånd, som ligger langs ryggen).
Klikk for forstørrelse.
Eine Reihe von Büchern mit verschiedenen Kapitalbändern (das kleine gewebte Band, das entlang des Buchrückens verläuft).
Zum Vergrößern anklicken.
A series of books with different head and tail bands (the small woven band that runs along the spine).
Click for enlargement.
8.2.2023
8.2.2023
8.2.2023
8.2.2023