Uge 3
Uke 3
Woche 3
Week 3

16. - 22. januar 2023
16. - 22. januar 2023
16. - 22. Januar 2023
16th - 22nd january 2023
courtesy of Louisiana Museum of Modern Art, Uffe Raupach, Krass Clement, Inga & Peter Laugesen, Printvis

Louisiana til trykstart
Louisiana til trykkstart
Louisiana zur Druckabnahme
Louisiana at the printing start-up

Grafisk designer Claus Due og kurator Anders Kold ved trykstarten på
‘Dana Schutz – Between Us’, et katalog til Louisiana Museum of Modern Art.
Grafisk designer Claus Due og kurator Anders Kold ved trykkstarten på ‘Dana Schutz – Between Us’, en katalog til Louisiana Museum of Modern Art.
Grafikdesigner Claus Due und Kurator Anders Kold bei der Druckabnahme von ‘Dana Schutz – Between Us’, einem Katalog für Louisiana Museum of Modern Art.
Graphic designer Claus Due and curator Anders Kold at the printing start-up of ‘Dana Schutz – Between Us’, a catalogue for Louisiana Museum of Modern Art.
Trykplade til omslaget.
Trykkplate til omslaget.
Druckplatte zum Umschlag.
Printing plate for the cover.
Først tryktes dækhvid
x 2 for at dække.
Først tryktes dekkhvit
x 2 for å dekke.
Zuerst wurde Deckweiß
x 2 auf dem Umschlag gedruckt.
First, opaque white
x 2 was printed.
Derefter tryktes motiv + 2 x gul pantonefarve.
Deretter tryktes motiv + 2 x gul pantonefarge.
Dann wurde Motiv + 2 x gelbe Pantonefarbe gedruckt.
Then the motif + 2 x yellow pantone color was printed on top.

Uffe Raupach på besøg
Uffe Raupach på besøk
Uffe Raupach zu Besuch
Uffe Raupach visiting

Fotograf Uffe Raupach ved tilrettelæggelsen af en ny udgivelse.
Fotograf Uffe Raupach ved tilretteleggelsen av en ny utgivelse.
Fotograf Uffe Raupach bei der Planung einer neuen Publikation.
Photographer Uffe Raupash is preparing a new publication.

Krass Clement på besøg
Krass Clement på besøk
Krass Clement zu Besuch
Krass Clement visiting

Fotograf og kunstner Krass Clement er ved at starte en ny bog op.
Fotograf og kunstner Krass Clement er igang med en ny bok.
Fotograf und Künstler Krass Clement ist dabei, ein neues Buch herauszugeben.
Photographer and artist Krass Clement will soon be publishing a new book.

Peter Laugesen
Peter Laugesen
Peter Laugesen
Peter Laugesen

Digter og forfatter Peter Laugesen sammen med Inga Laugesen ved opsætning af en ny digtsamling.
Dikter og forfatter Peter Laugesen sammen med Inga Laugesen ved oppsetning av en ny diktsamling.
Dichter und Autor Peter Laugesen gemeinsam mit Inga Laugesen beim Layout einer neuen Gedichtsammlung.
Poet and author Peter Laugesen together with Inga Laugesen on the layout of a new poetry collection.

Aftensol.
Aftensol.
Abendsonne.
Evening sun.

Printvis på besøg
Printvis på besøk
Printvis zu Besuch
Printvis visiting

Besøg af Kit Thomsen (t.h.) og en del af teamet fra vores samarbejdspartnere ‘Printvis’, der nu har kontor i Odder.
Besøk av Kit Thomsen (t.h.) og en del af teamet fra våres samarbeidspartnere ‘Printvis’, som nå har kontor i Odder.
Besuch von Kit Thomsen (rechts) und einem Teil des Teams unseres Partners ‘Printvis’, der jetzt ein Büro in Odder hat.
Visit by Kit Thomsen (right) and a part of the team from our partners ‘Printvis’, who now have an office in Odder.

Glimt fra trykken
Glimt fra trykkeriet
Blick in die Druckerei
Glimpses from the press

Amancay Karottki i gang med billedbehandling til
‘Det kongelige danske Kunstkammer 1775’.
Amancay Karottki i gang med billedbehandling til
‘Det kongelige danske Kunstkammer 1775’.
Amancay Karottki bei der Bildbearbeitung für
‘Det kongelige danske Kunstkammer 1775’
(‘Die königliche dänische Kunstkammer 1775’)
.
Amancay Karottki working on the image processing for
‘Det kongelige danske Kunstkammer 1775’ (‘The Royal Danish Art Chamber 1775’).
Der køres matchprint ud.
Der kjøres matchprint ut.
Matchprint wird ausgefahren.
Match print.
Michael Bülow i scannerafdelingen.
Michael Bülow i skanneravdelingen.
Michael Bülow in der Scanner-Abteilung.
Michael Bülow in the scanner department.
Tom Pedersen med indkøringsark til trykopstart.
Tom Pedersen med innkjøringsark til trykkoppstart.
Tom Pedersen mit Einlaufbogen beim Druckbeginn.
Tom Pedersen with run-in sheets for the printing start-up.
Philipp Lee gør papir klar til tryk.
Philipp Lee gjør papir klar til trykk.
Philipp Lee bereitet Papier für den Druck vor.
Philipp Lee prepares paper for printing.