Uge 1
Uke 1
Woche 1
Week 1

02. - 08. januar 2023
02. - 08. januar 2023
02. - 08. Januar 2023
2nd - 8th january 2023
courtesy of Molo press; Moesgaard Museum; Louisiana Museum of Modern Art; Deloitte; Maja Lisa Engelhardt; Departement for Landbrug, Selvforsyning, Energi & Miljø; Galleri Magnus Karlsson; Strandberg Publishing

Molo press til trykstart
Molo press til trykkstart
Molo press zur Druckabnahme
Molo press at the printing start-up

Sofie Amalie Klougart, fotograf og billedkunstner, hendes kæreste musiker Christoffer Møller og grafiker Per Andersen ved trykstarten af ‘SITES FOR MYTHS’, der udgives af Molo press.
Sofie Amalie Klougart, fotograf og billedkunstner, hendes kjæreste musiker Christoffer Møller og grafiker Per Andersen ved trykkstarten av ‘SITES FOR MYTHS’, som utgis av Molo press.
Sofie Amalie Klougart, Fotografin und Künstlerin, Musiker Christoffer Møller und Grafikdesigner Per Andersen bei der Druckabnahme von ‘SITES FOR MYTHS’, erschienen bei Molo press.
Sofie Amalie Klougart, photographer and artist, her partner musician Christoffer Møller and graphic designer Per Andersen at the printing start-up of ‘SITES FOR MYTHS’, published by Molo press.

Moesgaard Museum på arbejdsbesøg
Moesgaard Museum på arbeidsbesøk
Moesgaard Museum auf Arbeitsbesuch
Moesgaard Museum visiting

Grafiker Louise Hilmar og redaktør Kristian Jensen ved check af blåkopi og matchprints til ‘KUML – Årbogen for Jysk Arkæologisk Selskab’.
Grafiker Louise Hilmar og redaktør Kristian Jensen ved sjekk av blåkopi og matchprints til ‘KUML – Årbogen for Jysk Arkæologisk Selskab’.
Grafikerin Louise Hilmar und Redakteur Kristian Jensen prüfen Blaupause und Matchprints zum Buch ‘KUML - Jahrbuch für die Jütländische Archäologische Gesellschaft’.
Graphic artist Louise Hilmar and editor Kristian Jensen checking blueprint and match prints for ‘KUML - Yearbook for the Jysk Archaeological Society’.

Trykning af Louisiana Revy #64
Trykking av Louisiana Revy #64
Druck von Louisiana Revy #64
Printing of Louisiana Revy #64

Philipp Lee med trykplader til ‘Louisiana Revy #64’ om kunstneren Dana Schutz.
Philipp Lee med trykkplater til ‘Louisiana Revy #64’ om kunstneren Dana Schutz.
Philipp Lee mit Druckplatten zu ‘Louisiana Revy #64’ über die Künstlerin Dana Schutz.
Philipp Lee with printing plates for ‘Louisiana Revy #64’ about the artist Dana Schutz.
Færdige trykpaller med flapomslaget til bogen.
Ferdige trykkpaller med klaffomslaget til boken.
Fertige Druckpaletten mit Klappumschlag zum Buch.
Finished printing pallets with flap cover for the book.

Deloitte på arbejdsbesøg
Deloitte på arbeidsbesøk
Deloitte auf Arbeitsbesuch
Deloitte visiting

Den årlige optællig af lagre blev checket af revisionsfirmaet Deloitte.
Den årlige opptellig av lagre ble sjekket av revisjonsfirmaet Deloitte.
Die jährliche Inventur wurde von Deloitte überprüft.
The annual stock count was checked by Deloitte.
Monotypi af Maja Lisa Engelhardt.
Monotypi av Maja Lisa Engelhardt.
Monotypie von Maja Lisa Engelhardt.
Monotype by Maja Lisa Engelhardt.

Glimt fra trykken
Glimt fra trykkeriet
Blick in die Druckerei
Glimpses from the press

Tom Pedersen ved trykning af et samtalekort på kraftigt karton: ‘Naturens superheltes aktivitetshæfte’ med tekst på dansk og grønlandsk.
Tom Pedersen ved trykking av et samtalekort på kraftig kartong: ‘Naturens superheltes aktivitetshæfte’ med tekst på dansk og grønlandsk.
Tom Pedersen beim Drucken einer Konversationskarte auf dickem Karton: ‘Die Superhelden-Aktivitätsbroschüre der Natur’ mit Text auf Dänisch und Grönländisch.
Tom Pedersen while printing a conversation card on heavy cardboard: ‘Nature’s superhero activity booklet’ with text in Danish and Greenlandic.
Preben Andersen ved farvekasserne.
Preben Andersen ved fargekassene.
Preben Andersen an den Farbkästen.
Preben Andersen at the ink trays.
Trykark til ‘Best of Sweden’, der udgives af Galleri Magnus Karlsson.
Trykkark til ‘Best of Sweden’, som utgis av Galleri Magnus Karlsson.
Druckbogen für ‘Best of Sweden’, erschienen bei Galleri Magnus Karlsson.
Printing sheet for ‘Best of Sweden’, published by Galleri Magnus Karlsson.
Solstråler i januar.
Solstråler i januar.
Sonnenstrahlen im Januar.
Sun rays in January.